VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Edvardas Žurauskas' publikacijų sąrašas

2021
1 Grigoravičius, Domas; Žurauskas, Edvardas; Gruslys, Vygantas; Zablockis, Rolandas; Danila, Edvardas. Case of severe treatment-resistant cryptogenic organizing pneumonia = Gydymui atsparios kriptogeninės organizuojančios pneumonijos atvejis // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2021, vol. 28, no. 2, p. 300-305. DOI: 10.15388/Amed.2021.28.2.12. [DB: MEDLINE, Index Copernicus]
2 Kažukauskienė, Ieva; Baltrūnienė, Vaida; Rinkūnaitė, Ieva; Žurauskas, Edvardas; Vitkus, Dalius; Maneikienė, Vytė Valerija; Ručinskas, Kęstutis; Grabauskienė, Virginija. Inflammation-related biomarkers are associated with heart failure severity and poor clinical outcomes in patients with non-ischemic dilated cardiomyopathy // Life. Basel : MDPI. eISSN 2075-1729. 2021, vol. 11, iss. 10, art. no. 1006, p. 1-14. DOI: 10.3390/life11101006. [DB: PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
3 Kažukauskienė, Ieva; Baltrūnienė, Vaida; Besusparis, Justinas; Daunoravičius, D.; Balčiūnaitė, G.; Žurauskas, Edvardas; Maneikienė, Vytė Valerija; Grabauskienė, Virginija. Left ventricle global longitudinal strain is associated with myocardial inflammation and fibrosis // European journal of heart failure: Abstracts of the Heart Failure 2021 and the World Congress on Acute Heart Failure, 29 June ‐ 1 July 2021, online congress. Hoboken : Wiley. ISSN 1388-9842. eISSN 1879-0844. 2021, vol. 23, iss. S2, p. 111. DOI: 10.1002/ejhf.2297. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
4 Aleksonienė, Regina; Besusparis, Justinas; Gruslys, Vygantas; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Laurinavičienė, Aida; Laurinavičius, Arvydas; Malickaitė, Radvilė; Norkūnienė, Jolita; Zablockis, Rolandas; Žurauskas, Edvardas; Danila, Edvardas. CD31+, CD38+, CD44+, and CD103+ lymphocytes in peripheral blood, bronchoalveolar lavage fluid and lung biopsy tissue in sarcoid patients and controls // Journal of thoracic disease. Hong Kong : AME Publishing Company. ISSN 2072-1439. eISSN 2077-6624. 2021, vol. 13, iss. 4, p. 2300-2318. DOI: 10.21037/jtd-20-2396. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]

2020
1 Balčiūnaitė, Giedrė; Rimkus, Arnas; Žurauskas, Edvardas; Zaremba, Tomas; Palionis, Darius; Valevičienė, Nomeda Rima; Aidietis, Audrius; Šerpytis, Pranas; Ručinskas, Kęstutis; Sogaard, Peter; Glaveckaitė, Sigita; Zorinas, Aleksejus; Janušauskas, Vilius. Transthyretin cardiac amyloidosis in aortic stenosis: prevalence, diagnostic challenges and clinical implications. // Hellenic journal of cardiology. Athens : Hellenic Cardiological Society. ISSN 1109-9666. eISSN 2241-5955. 2020, vol. 61, no. 2, p. 92-98. DOI: 10.1016/j.hjc.2019.10.004. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE]
2 Olekaitė, Eglė; Žurauskas, Edvardas (vadov.). Pirminė Hodžkino limfoma plaučiuose. Atvejo pristatymas // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 149-150. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
3 Balčiūnaitė, Giedrė; Palionis, Darius; Žurauskas, Edvardas; Skorniakov, Viktor; Janušauskas, Vilius; Zorinas, Aleksejus; Zaremba, Tomas; Valevičienė, Nomeda Rima; Aidietis, Audrius; Šerpytis, Pranas; Ručinskas, Kęstutis; Sogaard, Peter; Glaveckaitė, Sigita. Prognostic value of myocardial fibrosis in severe aortic stenosis: study protocol for a prospective observational multi-center study (FIB-AS) // BMC cardiovascular disorders. London : BioMed Central. eISSN 1471-2261. 2020, vol. 20, no. 1, art. no. 275, p. 1-20. DOI: 10.1186/s12872-020-01552-8. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE]
4 Kažukauskienė, Ieva; Baltrūnienė, Vaida; Jakubauskas, Artūras; Žurauskas, Edvardas; Maneikienė, Vytė Valerija; Daunoravičius, Dainius; Čelutkienė, Jelena; Ručinskas, Kęstutis; Grabauskienė, Virginija. Prevalence and prognostic relevance of myocardial inflammation and cardiotropic viruses in non-ischemic dilated cardiomyopathy // Cardiology journal. Gdansk : Via Medica. ISSN 1897-5593. eISSN 1898-018X. 2020, first on line, p. [1-24]. DOI: 10.5603/CJ.a2020.0088. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, PubMed] [IF: 2.737; AIF: 5.414; Q3 (2020 InCities JCR SCIE)]
5 Danila, Edvardas; Zablockis, Rolandas; Miliauskas, Skaidrius; Malakauskas, Kęstutis; Aleksonienė, Regina; Baranauskaitė, Asta; Biekšienė, Kristina; Bumblytė, Inga Arūnė; Burovienė, Vytautė; Butrimienė, Irena; Dadonienė, Jolanta; Dementavičienė, Jūratė; Gruslys, Vygantas; Hoppenot, Deimantė; Laurinavičius, Arvydas; Matačiūnas, Mindaugas; Miglinas, Marius; Petraitis, Mykolas; Pileckytė, Margarita; Poškienė, Lina; Rugienė, Rita; Šarauskas, Valdas; Šileikienė, Virginija; Zaveckienė, Jurgita; Žemaitis, Marius; Žurauskas, Edvardas. Intersticinių plaučių ligų diagnostikos ir gydymo rekomendacijos / Vilniaus universitetas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas [ir kiti]. Antrasis papildytas leidimas. Vilnius : Vaistų žinios, 2020. 278 p. ISBN 9786098215199.

2019
1 Danys, Donatas; Martinaitytė, Raminta; Zacharič, Jolanta; Poškus, Eligijus; Žurauskas, Edvardas; Poškus, Tomas; Strupas, Kęstutis. Enterogenous cyst of the small bowel mesentery: a case report and review of the literature // Acta chirurgica Belgica. Brussels : Acta Medica Belgica. ISSN 0001-5458. 2019, vol. 119, iss. 1, p. 52-55. DOI: 10.1080/00015458.2017.1411551. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, CABI Abstracts Databases, Embase] [IF: 0.803; AIF: 2.558; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Dulskas, Audrius; Čereška, Vaidas; Žurauskas, Edvardas; Stratilatovas, Eugenijus; Jankevičius, Feliksas. Prostate cancer solitary metastasis to anal canal: Case report and review of literature // Bmc Cancer : BioMed Central Ltd. ISSN 1471-2407. 2019, 19, 1, ARTN 374, p. 394-424. DOI: 10.1186/s12885-019-5573-9. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 3.150; AIF: 4.840; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Mirsanaye, Kamdin; Golaraei, Ahmad; Habach, Fayez; Žurauskas, Edvardas; Venius, Jonas; Rotomskis, Ričardas; Barzda, Virginijus. Polar organization of collagen in human cardiac tissue revealed with polarimetric second-harmonic generation microscopy // Biomedical optics express. Washington : Optical Soc Amer. ISSN 2156-7085. 2019, vol. 10, iss. 10, p. 5025-5030. DOI: 10.1364/BOE.10.005025. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.921; AIF: 3.279; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]
4 Mirsanaye, Kamdin; Golaraei, Ahmad; Habach, Fayez; Žurauskas, Edvardas; Venius, Jonas; Rotomskis, Ričardas; Barzda, Virginijus. Human cardiac tissue collagen polarity revealed using polarimetric second-harmonic generation microscopy // 2019 Photonics North (PN), 21-23 May 2019, Quebec City, QC, Canada. New York : IEEE, 2019. ISBN 9781728137391. eISBN 9781728137384. p. [1-1]. DOI: 10.1109/PN.2019.8819536. [DB: Scopus, Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)]

2018
1 Zablockienė, Birutė; Kačergius, Tomas; Ambrozaitis, Arvydas; Žurauskas, Edvardas; Bratchikov, Maksim; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Zablockis, Rolandas; Gravenstein, Stefan. Zanamivir diminishes lung damage in influenza A virus-infected mice by inhibiting nitric oxide production // In vivo. Athens : International Institute of Anticancer Research. ISSN 0258-851X. eISSN 1791-7549. 2018, vol. 32, no. 3, p. 473-478. DOI: 10.21873/invivo.11263. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Chemical abstracts, MEDLINE, BIOSIS Previews, Biological Abstracts] [IF: 1.609; AIF: 3.083; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Zablockis, Rolandas; Žurauskas, Edvardas; Danila, Edvardas; Gruslys, Vygantas. Prognostic value of thyroid transcription factor-1 expression in patients with advanced lung adenocarcinoma // In vivo. Athens : International Institute of Anticancer Research. ISSN 0258-851X. eISSN 1791-7549. 2018, vol. 32, iss. 6, p. 1571-1579. DOI: 10.21873/invivo.11416. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, MEDLINE, Chemical abstracts] [IF: 1.609; AIF: 3.083; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Montvydaitė, Marija; Rugienė, Rita; Žurauskas, Edvardas. ANCA asocijuoti vaskulitai : granulomatozės su poliangitu sėkmingo gydymo rituksimabu atvejis = ANCA-associated vasculitis: successful treatment of granulomatosis with polyangiitis with rituximab // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 1, p. 106-111. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/730/2018>. [DB: Index Copernicus]

2017
1 Žalgevičienė, Violeta; Kulvietis, Vytautas; Bulotienė, Danutė; Žurauskas, Edvardas; Laurinavičienė, Aida; Skripka, Artiom; Rotomskis, Ričardas. Quantum dots ediated embryotoxicity via placental damage // Reproductive toxicology. Oxford : Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0890-6238. 2017, Vol. 73, p. 222-231. DOI: 10.1016/j.reprotox.2017.08.016. [DB: MEDLINE, Environment Index, Embase, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.580; AIF: 2.941; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Baltrūnienė, Vaida; Bironaitė, Daiva; Kažukauskienė, Ieva; Bogomolovas, Julijus; Vitkus, Dalius; Ručinskas, Kęstutis; Žurauskas, Edvardas; Augulis, Renaldas; Grabauskienė, Virginija. The role of serum adiponectin for outcome prediction in patients with dilated cardiomyopathy and advanced heart failure // BioMed research international : Hindawi. ISSN 2314-6133. eISSN 2314-6141. 2017, Vol. 2017, Article ID 3818292, [p. 1-13]. DOI: 10.1155/2017/3818292. [DB: MEDLINE, Embase, Biotechnology Research Abstracts, BIOSIS Previews, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.583; AIF: 3.298; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Kybartienė-Mačiulaitė, Sondra; Stankuvienė, Asta; Kuzminskis, Vytautas; Bumblytė, Inga Arūnė; Venclauskienė, Algirda; Buitkus, Mantas; Kaupas, Rytis Stasys; Žurauskas, Edvardas. Challenges and possibilities in Vascular access creation for patients on chronic dialysis // Medicina : National conference of nephrology 2017, devoted to the 25th anniversary of the Clinic of Nephrology, Lithuanian University of Health Sciences / Editor in Chief Edgaras Stankevičius. Wrocław : Elsevier. ISSN 1648-9233. 2017, vol. 53, suppl, p. 76-82.
4 Zablockienė, Birutė; Ambrozaitis, Arvydas; Kačergius, Tomas; Žurauskas, Edvardas; Bratčikov, Maksim; Gravenstein, Stefan. Gripo viruso sukelta azoto oksido gamyba pelių plaučiuose ir jos slopinimo metodas = Influenza virus-induced nitric oxide production in mice lungs and a method for it‘s suppression // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. ISSN 1392-5261. 2017, T. 20, Nr.2, p. 86-93. Prieiga per internetą: <http://www.pediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf/zurnalas/vaiku%20pulmonologija%20ir%20alergo%20logija%20nr%202%202017%20lapkritis.pdf> [žiūrėta 2018-03-29]. [DB: Index Copernicus]
5 Žalgevičienė, Violeta; Kulvietis, Vytautas; Bulotienė, Danutė; Žurauskas, Edvardas; Laurinavičienė, Aida; Skripka, Artiom; Rotomskis, Ričardas. Quantum dots mediated embryotoxicity via placental damage // Reproductive toxicology. Oxford : Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0890-6238. 2017, Vol. 73, p. 222-231. DOI: 10.1016/j.reprotox.2017.08.016. [DB: MEDLINE, Embase, BIOSIS Previews, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.580; AIF: 2.941; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Bironaitė, Daiva; Daunoravičius, Dainius; Bogomolovas, Julijus; Cibiras, Sigitas; Vitkus, Dalius; Žurauskas, Edvardas; Žąsytytė, Ieva; Ručinskas, Kęstutis; Labeit, Siegfried; Venalis, Algirdas; Grabauskienė, Virginija. Molecular mechanisms behind progressing chronic inflammatory dilated cardiomyopathy // BMC cardiovascular disorders. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1471-2261. 2015, Vol. 15, 26, art. no 26 [p. 1-14]. DOI: 10.1186/s12872-015-0017-1. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, CABI Abstracts Databases, EBSCOHost (nenaudotinas), Current Contents] [IF: 1.916; AIF: 3.920; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Žąsytytė, Indrė; Vitkus, Dalius; Žurauskas, Edvardas; Bironaitė, Daiva; Ručinskas, Kęstutis; Čelutkienė, Jelena; Karčiauskaitė, Dovilė; Grabauskienė, Virginija. Prognostic biomarkers of mortality in patients with non-ischemic dilated cardiomyopathy // European journal of heart failure : John Wiley & Sons Ltd. ISSN 1388-9842. eISSN 1879-0844. 2015, Vol. 17, suppl. 1, p. 181. DOI: 10.1002/ejhf.277. [DB: MEDLINE, Embase, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5.135; AIF: 3.920; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
3 Jonavičius, Karolis; Lipnevičius, Artūras; Sudikienė, Rita; Žurauskas, Edvardas; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus. Surgical repair of a giant congenital right atrial aneurysm: a case report // Journal of cardiothoracic surgery. London : BioMed Central Ltd. eISSN 1749-8090. 2015, vol. 10, art. no. 72, p. [1-5]. DOI: 10.1186/s13019-015-0277-y. [DB: MEDLINE, PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2014
1 Lengvenis, Givi; Janilionis, Ričardas; Žurauskas, Edvardas; Dementavičienė, Jūratė. Intralobarinė plaučio audinio sekvestracija: 15 metų duomenų analizė // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2014, vol. 24, nr. 3, p. 38-43. DOI: 10.5200/sm-hs.2014.041. [DB: Index Copernicus]
2 Ručinskas, Kęstutis; Čibiras, Sigitas Vladas; Žurauskas, Edvardas; Jakubauskas, Artūras; Daunoravičius, Dainius; Žąsytytė, Ieva; Maneikienė, Vytė; Čelutkienė, Jelena; Griškevičius, Laimonas; Grabauskienė, Virginija. Non-ischemic dilated cardiomyopathy: biopsy proved markers of disease sub-entities // The journal of heart and lung transplantation. Philadelphia : Elsevier Inc. ISSN 1053-2498. 2014, vol. 33, iss. 4, p. s272. DOI: 10.1016/j.healun.2014.01.723. [DB: CABI Abstracts Databases, MEDLINE, Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas), PubMed, ISI Web of Science (nenaudotinas)] [IF: 6.650; AIF: 3.182; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]
3 Kasnauskienė, Jūratė; Laurinavičienė, Aida; Žurauskas, Edvardas; Šimbelytė, Agnė; Laurinavičius, Arvydas. EGFR and ALK genes mutation screening in Non-small-cell lung carcinoma (NSCLC) specimens // European journal of human genetics. London : Nature Publishing Group. ISSN 1018-4813. 2014, Vol. 22, suppl. 1, p. 266. [DB: ISI Web of Science (nenaudotinas), Ebsco (nenaudotinas), MEDLINE] [IF: 4.349; AIF: 4.206; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]
4 Ambrozaitis, Arvydas; Zablockienė, Birutė; Kačergius, Tomas; Žurauskas, Edvardas; Gravenstein, Stefan. Prevention of influenza-virus induced pulmonary histopathology in mice using antivirals and antisense iligonucleotides to indicible nitric oxide syntase // The 11th annual conference of the network against life-threatening viral infections, Vilnius, April 24-27, 2014. Vilnius. 2014, p. 116-117.
5 Daunoravičius, Dainius; Besusparis, Justinas; Žurauskas, Edvardas; Laurinavičienė, Aida; Bironaitė, Daiva; Pankuweit, Sabine; Plancoulaine, Benoit; Herlin, Paulette; Bogomolovas, Julius; Grabauskienė, Virginija; Laurinavičius, Arvydas. Quantification of myocardial fibrosis by digital image analysis and interactive stereology // Diagnostic pathology. London : BioMed Central. ISSN 1746-1596. 2014, vol. 9, Art. No. 114. DOI: 10.1186/1746-1596-9-114. [DB: ISI Web of Science (nenaudotinas), Scopus, PubMed, MEDLINE, ProQuest (nenaudotinas), Embase] [IF: 2.597; AIF: 2.750; Q2 (2014 InCities JCR SCIE)]
6 Bironaitė, Daiva; Daunoravičius, Dainius; Bogomolovas, Julius; Čibiras, Sigitas Vladas; Vitkus, Dalius; Žurauskas, Edvardas; Žąsytytė, Ieva; Labeit, Siegfried; Venalis, Algirdas; Grabauskienė, Virginija. Mechanism of fibrosis in inflammatory dilated cardiomyopathy // Journal of cardiac failure. Philadelphia : Churchill Livingstone. ISSN 1071-9164. 2014, vol. 80, no. 8, suppl, p. s81. DOI: 10.1016/j.cardfail.2014.06.229. [DB: ISI Web of Science (nenaudotinas), MEDLINE, EBSCOHost (nenaudotinas), Scopus, Embase] [IF: 3.051; AIF: 3.837; Q2 (2014 InCities JCR SCIE)]
7 Bironaitė, Daiva; Daunoravičius, Dainius; Bogomolovas, Julius; Jakubauskas, Artūras; Vitkus, Dalius; Žurauskas, Edvardas; Žąsytytė, Ieva; Ručinskas, Kęstutis; Venalis, Algirdas; Grabauskienė, Virginija. The role of collagen in virus-positive dilated cardiomyopathy // Global heart. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 2211-8160. 2014, vol. 9, iss. 1, suppl, p. e71. DOI: 10.1016/j.gheart.2014.03.1461. [DB: EBSCOHost (nenaudotinas), Scopus, PubMed, Embase]
8 Bironaitė, Daiva; Daunoravičius, Dainius; Bogomolovas, Julius; Jakubauskas, Artūras; Vitkus, Dalius; Žurauskas, Edvardas; Žąsytytė, Ieva; Ručinskas, Kęstutis; Venalis, Algirdas; Grabauskienė, Virginija. Apoptotic markers in diagnosing inflammatory dilated cardiomyopathy // Global heart. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 2211-8160. 2014, vol. 9, iss. 1, suppl, p. e71. DOI: 10.1016/j.gheart.2014.03.1460. [DB: EBSCOHost (nenaudotinas), Scopus, PubMed, Embase]

2013
1 Danila, Edvardas; Cicėnas, Saulius; Laurinavičius, Arvydas; Zablockis, Rolandas; Aleknavičius, Eduardas; Aškinis, Renatas; Briedienė, Rūta; Buterlevičiūtė, Neringa; Characiejūtė, Vilija; Česas, Alvydas; Dementavičienė, Jūratė; Didžiapetrienė, Janina; Griciūtė, Laima; Grigienė, Rūta; Gruslys, Vygantas; Janilionis, Ričardas; Kasnauskienė, Jūratė; Kazlauskaitė, Nijolė; Krasauskas, Arnoldas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Lachej, Nadežda; Letautienė, Simona Rūta; Ostanevičiūtė, Elvyra; Petrauskaitė-Everatt, Rūta; Petroška, Donatas; Rimienė, Jolita; Ruolia, Juozas; Schveigert, Diana; Smailytė, Giedrė; Steponavičienė, Rita; Šileikienė, Virginija; Uleckienė, Saulė; Vitkus, Dalius; Žurauskas, Edvardas. Plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo gairės : (metodinės rekomendacijos). Vilnius : Vaistų žinios, 2013. 200 p. ISBN 9789955884613.
2 Kulvietis, Vytautas; Žurauskas, Edvardas; Rotomskis, Ričardas. Distribution of polyethylene glycol coated quantum dots in mice skin // Experimental dermatology. Oxford : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. ISSN 0906-6705. 2013, Vol. 22, iss. 2, p. 157-159. DOI: 10.1111/exd.12087. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Complete, Elsevier Biobase, Scopus, TOC Premier, Current Abstracts, MEDLINE, PubMed, Current Contents / Clinical Medicine, Academic Search Premier, CAB Abstracts, Embase] [IF: 4.115; AIF: 2.273; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
3 Venius, Jonas; Žurauskas, Edvardas; Rotomskis, Ričardas. High resolution imaging of the human cardiac conduction system using reflectance confocal microscopy // The Tohoku journal of experimental medicine. Tokyo : Tohoku University Medical Press. ISSN 0040-8727. 2013, vol. 229, no 1, p. 67-73. DOI: 10.1620/tjem.229.67. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, Current Contents / Life Sciences, MEDLINE, Biological Abstracts, Embase] [IF: 1.283; AIF: 3.715; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]
4 Kleinotienė, Gražina; Pošiūnas, Gintas; Raistenskis, Juozas; Žurauskas, Edvardas; Stankevičienė, Sigita; Daugelavičienė, V.; Machaczka, Maciej. Liposomal amphotericin B and surgery as successful therapy for pulmonary Lichtheimia corymbifera zygomycosis in a pediatric patient with acute promyelocytic leukemia on antifungal prophylaxis with posaconazole // Medical oncology. Totowa : Humana Press. ISSN 1357-0560. 2013, vol. 30, no 1, Art. no. 433 [p. 1-7]. DOI: 10.1007/s12032-012-0433-3. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, MEDLINE, Elsevier Biobase, Scopus, Embase] [IF: 2.058; AIF: 4.321; Q3 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Daunoravičius, Dainius; Jakubauskas, Artūras; Griškevičius, Laimonas; Čibiras, Sigitas Vladas; Žurauskas, Edvardas; Maneikienė, Vytė Valerija; Čelutkienė, Jelena; Ručinskas, Kęstutis; Jasulaitis, Algimantas; Grabauskienė, Virginija. Inflammatory cardiomyopathy: aetiopathogenetic markers for diagnosis of disease subentities and for aetiology directed treatment // Heart Failure Congress 2012 : 19-22 May 2012, Belgrade, Serbia : abstracts book. Belgrade : European Society of Cardiology. 2012, [p. 1-1].
2 Daunoravičius, Dainius; Laurinavičius, Arvydas; Žurauskas, Edvardas; Laurinavičienė, Aida; Grabauskienė, Virginija. Quantitative evaluation of cardiac fibrosis by digital image analysis versus pathologist visual scoring // Biomedicininė inžinerija - 2012 = Biomedical engineering - 2012 : 16-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-3380. 2012, [p. 1-1].
3 Lapienis, Juozas; Žalgevičienė, Violeta; Bagdonas, Saulius; Zakarevičius, Eugenijus; Žurauskas, Edvardas; Graželienė, Gražina; Didžiapetrienė, Janina; Rotomskis, Ričardas. Microscopic evidence of placenta as a natural barrier for a photosensitizer // Veterinarija ir zootechnika / Lietuvos veterinarijos akademija. Kaunas : Lietuvos veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2012, t. 60, p. 39-44. Prieiga per internetą: <https://vetzoo.lsmuni.lt/data/vols/2012/60/pdf/lapienis.pdf> [žiūrėta 2018-09-19]. [DB: CAB Abstracts, Academic Search Alumni Edition, Scopus, TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO), Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.101; AIF: 1.267; Q4 (2012 InCities JCR SCIE)]
4 Dementjev, A.; Kiškis, Juris; Žurauskas, Edvardas. Imaging of histological sections of the human intestine by multimodal CARS microscope // Lithuanian journal of physics / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1648-8504. 2012, Vol. 52, no. 3, p. 269-275. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/physics/article/view/2479/1333> [žiūrėta 2013-01-10]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), INSPEC, PhysNet] [IF: 0.645; AIF: 2.871; Q4 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Venius, Jonas; Bagdonas, Saulius; Žurauskas, Edvardas; Rotomskis, Ričardas. Visualization of human heart conduction system by means of fluorescence spectroscopy // Journal of biomedical optics. Bellingham : SPIE. ISSN 1083-3668. 2011, Vol. 16, no. 10, art. no. 107001, [9 p.]. DOI: 10.1117/1.3631786. [DB: BIOSIS Previews, Current Contents / Engineering, Computing & Technology, Current Contents / Life Sciences, TOC Premier, Academic Search Complete, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.157; AIF: 2.867; Q1 (2011 InCities JCR SCIE)]
2 Jasulaitis, Algimantas; Žurauskas, Edvardas. Širdies patologijos biopsinio, operacinio ir autopsinio tyrimo atlikimo tvarka : mokomoji priemonė. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. 60p. ISBN 9789955634690.
3 Venius, Jonas; Bagdonas, Saulius; Žurauskas, Edvardas; Rotomskis, Ričardas. Širdies audinių tyrimai fluorescencinės spektroskopijos su laikine skyra metodu = Time resolved fluorescence spectroscopy of the heart tissues // 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2011 m. spalio 6-8 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955634645. p. 157.
4 Venius, Jonas; Bagdonas, Saulius; Žurauskas, Edvardas; Rotomskis, Ričardas. Time-resolved fluorescence spectroscopy of the heart tissues // Lithuanian journal of physics. ISSN 1648-8504. 2011, Vol. 51, no. 4, p. 370-376. Prieiga per internetą: <http://www.itpa.lt/~lfd/Lfz/514/15/Ljp51415.pdf> [žiūrėta 2012-02-21]. [DB: INSPEC, PhysNet, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.394; AIF: 2.680; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]
5 Danila, Edvardas; Zablockis, Rolandas; Norkūnienė, Jolita; Žurauskas, Edvardas. Organizing pneumonia: manifestation peculiarities, causes, and outcomes // Central European journal of medicine. Warsaw : Versita. ISSN 1895-1058. 2011, vol. 6, no. 3, p. 356-362. DOI: 10.2478/s11536-011-0025-1. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLink, AGRICOLA, Chemical abstracts, Scopus, Chemical Abstracts Service (CAS) (nenaudotinas), Embase] [IF: 0.312; AIF: 3.900; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Raugelė, Saulius; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Darinskas, Adas; Žurauskas, Edvardas. Decellularization efficiency of porcine heart valves using different detergents // Interactive cardiovascular and thoracic surgery. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2010, vol. 10, suppl. 1, p. S81. DOI: 10.1510/icvts.2010.0000S1.
2 Glaveckaitė, Sigita; Ručinskas, Kęstutis; Čelutkienė, Jelena; Maneikienė, Vytė Valerija; Zakarkaitė, Diana; Aidietienė, Sigita; Valevičienė, Nomeda Rima; Matačiūnas, Mindaugas; Žurauskas, Edvardas; Šerpytis, Pranas; Laucevičius, Aleksandras. Heart transplantation in an adult patient with isolated noncompaction of the left ventricular myocardium // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2010, t. 46, nr. 3, p. 193-199. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1003/1003-06e.htm> [žiūrėta 2010-06-04]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE, Thomson Web of Science (nenaudotinas)] [IF: 0.446; AIF: 3.935; Q3 (2010 InCities JCR SCIE)]
3 Žurauskas, Edvardas; Jasulaitis, Algimantas. Žmogaus širdies laidžiosios sistemos patologija = Human heart conduction system pathology // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 2, p. 147-151. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/39_MTP_2010_II_.pdf> [žiūrėta 2010-09-16]. [DB: Index Copernicus]
4 Danila, Edvardas; Norkūnienė, Jolita; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Žurauskas, Edvardas; Šatkauskas, Bronislovas; Aleksonienė, Regina. Manifestation peculiarities of idiopathic chronic eosinophilic pneumonia // Central European journal of medicine. Warsaw : Versita. ISSN 1895-1058. 2010, vol. 5, no. 1, p. 75-82. DOI: 10.2478/s11536-009-0082-x. [DB: Embase, Index Copernicus, CSA (ProQuest), Scopus, Chemical abstracts, AGRICOLA, SpringerLink, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.244; AIF: 3.935; Q4 (2010 InCities JCR SCIE)]

2009
1 Danila, Edvardas; Šileikienė, Virginija; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Žurauskas, Edvardas; Loskutovienė, Greta. Different course of silicosis in four brothers of one family // International journal of occupational medicine and environmental health. Lodz : Versita. ISSN 1232-1087. 2009, vol. 22, no. 1, p. 51-57. Prieiga per internetą: <http://www.imp.lodz.pl/upload/oficyna/artykuly/pdf/full/2009_01%20Danila.pdf> [žiūrėta 2010-04-08]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Index Medicus, BIOSIS Previews, VINITI, Scopus]
2 Danila, Edvardas; Žurauskas, Edvardas; Zablockis, Rolandas; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Šatkauskas, Bronislovas. Difuzinis alveolių pažeidimas = Diffuse alveolar damage // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2009, t. 12, nr. 1, p. 4149-4154. [DB: Index Copernicus]
3 Žalgevičienė, Violeta; Bagdonas, Saulius; Žurauskas, Edvardas; Graželienė, Gražina; Bulotienė, Danutė; Lapienis, Juozas; Didžiapetrienė, Janina; Rotomskis, Ričardas. Fluorescence visualization of placenta barrier // Baltic morphology 2009 : 5th biannual scientific conference, August 27-28, 2009, Kaunas, Lithuania. Kaunas. 2009, p. 21-22.

2008
1 Danila, Edvardas; Ostanevičiūtė, Elvyra; Žurauskas, Edvardas; Aleksonienė, Regina. Amiodarono sukeliamas plaučių pažeidimas = Amiodarone induced pulmonary toxicity // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, nr. 1, p. 18-22. [DB: Index Copernicus]
2 Danila, Edvardas; Žurauskas, Edvardas; Zablockis, Rolandas; Nargėla, Remigijus Valdemaras. Organizuojanti pneumonija = Organizing pneumonia // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2008, t. 11, nr. 1, p. 3856-3866. [DB: Index Copernicus]
3 Danila, Edvardas; Žurauskas, Edvardas; Loskutovienė, G.; Zablockis, Rolandas; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Biržietytė, Viktorija; Valentinavičienė, Giedrė. Significance of bronchoscopic lung biopsy in clinical practice // Advances in medical sciences. ISSN 1896-1126. 2008, vol. 53, no 1, p. 11-16. Prieiga per internetą: <http://www.advms.pl/files/03-paper_1.pdf> [žiūrėta 2008-10-01]. [DB: Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Premier]
4 Bagdonas, Saulius; Žurauskas, Edvardas; Streckytė, Giedrė Virgilija; Rotomskis, Ričardas. Spectroscopic studies of the human heart conduction system ex vivo: Implication for optical visualization // Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology. ISSN 1011-1344. 2008, vol. 92, iss. 2, p. 128-134. DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2008.05.010. [DB: Biological Abstracts, Scopus, BIOSIS Previews, Zoological Record, TOC Premier, Current Abstracts, Academic Search Alumni Edition, Academic Search Premier, CAB Abstracts, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.838; AIF: 3.680; Q3 (2008 InCities JCR SCIE)]
5 Rotomskis, Ričardas; Žurauskas, Edvardas; Žurauskienė, Eleonora; Bagdonas, Saulius; Žalgevičienė, Violeta. Fluorescencinis vaizdinimas biomedicinoje : mokomoji knyga. Vilnius : Mokslotyros institutas, 2008. 222 p. (Lietuvos mokslas = Science and arts of Lithuania : tęstinis, serijinis mokslo darbų leidinys Lietuvai ir pasauliui / vyriausias redaktorius ir sudarytojas Algimantas Liekis, ISSN 1392-4044 ; kn. 68: Biofotonika ir nanofotonika). ISBN 9789986795537.
6 Danila, Edvardas; Žurauskas, Edvardas. Diagnostic value of epithelioid cell granulomas in bronchoscopic biopsies // Internal medicine. Tokyo. ISSN 0918-2918. 2008, vol. 47, iss. 24, 2121-2126. DOI: 10.2169/internalmedicine.47.1452. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, MEDLINE] [IF: 1.002; AIF: 4.627; Q3 (2008 InCities JCR SCIE)]
7 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Simanavičienė, Stanislava; Stanevičienė, Aldona-Marija; Ručinskas, Kęstutis; Žurauskas, Edvardas. Periferinio kraujo T limfocitų potipių kitimas pirmus tris mėnesius po širdies transplantacijos = Dynamics of the T-cell subsets during the first three months after the heart transplantation // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, nr. 3, p. 146-150. [DB: Index Copernicus]
8 Matuzevičius, Dalius; Žurauskas, Edvardas; Navakauskienė, Rūta; Navakauskas, Dalius. Improved proteomic characterization of human myocardium and heart conduction system by computational methods = Žmogaus širdies miokardo ir laidžiosios dalies baltymų apibūdinimas skaitiniais metodais // Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2008, Nr. 4, p. 283-289. DOI: 10.2478/v10054-008-0058-9. [DB: Academic Search Complete, Current Abstracts, CAB Abstracts, TOC Premier, Zoological Record, VINITI, ISI Master Journal List, Current Abstracts (EBSCO)]

2007
1 Raugelė, Saulius; Tautkus, Stasys; Labanauskas, Linas; Pakutinskienė, Irma; Kareiva, Aivaras; Žurauskas, Edvardas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Comparison of different anticalcification treatments // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: vol. 6, suppl. 1: abstracts for the European Society for Cardiovascular Surgery, 56th International Congress, Venice, Italy, 2007, May 17-20. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2007, vol. 6, suppl. 1, p. 81. [DB: ScienceDirect]
2 Zablockis, Rolandas; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Laurinavičius, Arvydas; Žurauskas, Edvardas; Sosnovskaja, Iraida; Davidavičienė, Edita. Sergančiųjų tuberkulioziniu pleuritu lyties, amžiaus, diagnozės metodo bei laiko nuo ligos simptomų pradžios iki diagnozės nustatymo įvertinimas = Evaluation of sex, age, diagnostic methods and time of diagnosis after the onset of the symptoms for patiemts with TB pleuritis // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2007, t. 10, nr. 1, p. 3511-3516.
3 Žurauskas, Edvardas; Ušinskienė, Jurgita; Gaigalaitė, Virginija; Blanc, Raphael; Ušinskas, Andrius; Laurinavičius, Arvydas. Dirbtinių intrakranijinės aneurizmos modelių kūrimas angiografiniams tyrimams = Models of intracranial aneurysms for angiographic imaging modalities. A technical note // Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, nr. 7, p. 562-567. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0707/0707-07l.pdf> [žiūrėta 2008-06-16]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE]

2006
1 Lapienis, J.; Žalgevičienė, Violeta; Zakarevičius, Eugenijus; Žurauskas, Edvardas; Sukackaitė, Angelė; Graželienė, Gražina; Didžiapetrienė, Janina; Rotomskis, Ričardas. Spectroscopic evidence of placenta as a natural barrier for photodrug // Medical physics in the Baltic States : proceedings of the 4th International conference on medical physics, Kaunas, Lithuania, 17-18 November, 2006. Kaunas : Technologija. 2006, p. 8-11.
2 Zablockis, Rolandas; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Danila, Edvardas; Žurauskas, Edvardas; Characiejūtė, Vilija. Plaučių alveolių proteinozė = Pulmonary alveolar proteinosis // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2006, t. 9, Nr. 1, p. 3187-3193.
3 Valuckas, Konstantinas (sudaryt.); Cicėnas, Saulius (sudaryt.); Kučinskienė, Zita Aušrelė (sudaryt.); Briedienė, Rūta (sudaryt.); Kurtinaitis, Juozas (sudaryt.); Rynkevičienė, Rytė (sudaryt.); Sužiedėlis, Kęstutis (sudaryt.); Griciūtė, Laima (sudaryt.); Kazbarienė, Birutė (sudaryt.); Prasmickienė, Gražina (sudaryt.); Uleckienė, Saulė (sudaryt.); Didžiapetrienė, Janina (sudaryt.); Žurauskas, Edvardas (sudaryt.). Plaučių vėžys: sergamumas, biologija, diagnostika ir ankstyvųjų stadijų gydymas : mokomoji knyga / Vilniaus universiteto Onkologijos institutas ; sudarytojai: K. P. Valuckas, S. Cicėnas ; bendraautoriai: Z.A. Kučinskienė ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, 2006. 432 p. ISBN 9986784581.
4 Venius, Jonas; Labeikytė, Danutė; Žurauskas, Edvardas; Strazdaitė, Viktorija; Bagdonas, Saulius; Rotomskis, Ričardas. Investigation of human heart tissue extracts by spectroscopic methods = Širdies audinių ekstraktų tyrimas spektroskopijos metodais // Biologija. ISSN 1392-0146. 2006, Nr. 3, p. 53-58. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/biologija/2006/3/3461> [žiūrėta 2020-04-01]. [DB: CAB Abstracts, TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO), Zoological Record]

2005
1 Maknavičius, Stanislovas; Pošiūnas, Gintas; Strumila, Arūnas; Žurauskas, Edvardas; Valiulis, Arūnas. Plaučių ir tarpuplaučio pseudonavikai = Pulmonary and mediastinal pseudotumors // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2005, t. 8, Nr. 1, p. 2753-2758.
2 Kiverytė, Silvija; Žurauskas, Edvardas; Laurinavičienė, Aida; Vaišnytė, Birutė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Laurinavičius, Arvydas. Chlamydia pneumoniae aterosklerozės ir jos komplikacijų patogenezėje = Chlamydia pneumoniae in the pathogenesis atherosclerosis // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2005, Nr. 6, p. 45-56.

2004
1 Turkevičius, Gintaras; Žurauskas, Edvardas; Žemaitis, Kęstutis Eidimuntas. Nusileidžiančios aortos sienelės sutvirtinimas perikardu (eksperimentinis tyrimas) = Reconstruction of descending aorta with adhesive pericardium patch: the experimental study // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, priedas 1, p. 84-86. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/04p1/04p1-18l.pdf> [žiūrėta 2008-06-18]. [DB: MEDLINE, Index Copernicus]
2 Ručinskas, Kęstutis; Miniauskas, Saulius; Žurauskas, Edvardas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. The giant symptomatic solitary fibrous tumor in the thoracic cavity // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: suppl. 1: 53rd international congress of the European Society for cardiovascular surgery, June 2-5, 2004: abstracts. ISSN 1569-9293. 2004, vol. 3, suppl. 1, p. s62.
3 Sipavičius, Remigijus; Gražienė, Vida; Žurauskas, Edvardas; Laurinavičius, Arvydas. Assessment of preservation quality of low potassium Euro-Collins solution and standard Euro-Collins solution in a canine single-lung transplant model // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: suppl. 1: 53rd international congress of the European Society for cardiovascular surgery, June 2-5, 2004: abstracts. ISSN 1569-9293. 2004, vol. 3, suppl. 1, p. s73.
4 Venius, Jonas; Žurauskas, Edvardas; Bagdonas, Saulius; Žurauskienė, Eleonora; Rotomskis, Ričardas. Optical visualization of the heart conduction system // Acta bio-optica et informatica medica: no. 1-2: international symposium on new trends in photodynamic therapy and diagnosis, 21-22 June, Wroclaw, Poland. ISSN 1234-5563. 2004, vol. 10, no. 1-2, p. 31.
5 Venius, Jonas; Bagdonas, Saulius; Žurauskas, Edvardas; Rotomskis, Ričardas. Optinė biopsija naudojant fluorescencinę spektroskopiją = Optical biopsy ysing fluorescence spectroscopy // Biomedicininė inžinerija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2004 m. spalio 28-29. Kaunas : Technologija. 2004, p. 221-226.
6 Jankauskienė, Silvija; Korhonen, T.; Žurauskas, Edvardas; Tormakangas, L.; Kuisma, L.; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Leinonen, M.; Laurinavičius, Arvydas. Detection of chlamydia pneumoniae in atherosclerotic tissue: comparison of different methods // The 7th Baltic congress in laboratory medicine : [abstracts], September 9-11, 2004, Pärnu, Estonia. Pärnu. 2004, p. 107.
7 Jankauskienė, Silvija; Žurauskas, Edvardas; Laurinavičienė, Aida; Vaišnytė, Birutė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Laurinavičius, Arvydas; Triponis, Vytautas Jonas. Detection of Chlamydia pneumoniae and cytomegalovirus in atherosclerosis tissue and investigation of serological status of patoents with chronic atherosclerosis in Lithuanian population // Atherosclerosis. ISSN 0021-9150. 2004, vol. 5, no. 4, p. 13. [IF: 3.796; AIF: 4.580; Q1 (2004 InCities JCR SCIE)]
8 Jankauskienė, Silvija; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Žurauskas, Edvardas; Bogušienė, Irena; Laurinavičienė, Aida; Laurinavičius, Arvydas. Direct detection of Chlamydia pneumoniae and cytomegalovirus in atherosclerotic tissue by immunohistochemistry and evaluation of serological response to these infections = Tiesioginis Chlamydia pneumoniae ir citomegaloviruso nustatymas ateroskleroziniame audinyje imunohistocheminiu metodu ir serologinio atsako į šias infekcijas tyrimas // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2004, t. 11, no 4, p. 6-13. [DB: Index Copernicus]
9 Jankauskienė, Silvija; Žurauskas, Edvardas; Laurinavičienė, Aida; Vaišnytė, Birutė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Laurinavičius, Arvydas. Detection of Chlamydia pneumoniae in atherosclerothic tissue and investigation of serological status in patients with chronic atherosclerosis // Atherosclerosis Supplements: Abstracts of the 74th Congress of the EAS, 17-20 April 2004 • Seville, Spain. ISSN 1567-5688. 2004, vol. 5, no. 1, abstract no. M.539, p. 125. DOI: 10.1016/S1567-5688(04)90537-0. [DB: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)] [IF: 4.140; AIF: 4.580; Q1 (2004 InCities JCR SCIE)]
10 Laucevičius, Aleksandras; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Čelutkienė, Jelena; Marcinkutė, Audronė; Žurauskas, Edvardas; Geboes, Karel; Malickaitė, Radvilė; Čibiras, Sigitas Vladas; Jurkuvėnas, Vaclovas; Bubulis, Rimantas; Balčiūnas, Mindaugas; Kibarskis, Aleksandras; Valavičienė, Audronė; Skripkauskienė, Irena. Heart failure in a young woman due to toxoplasmic myocarditis // Seminars in cardiology. ISSN 1648-7966. 2004, vol. 10, no. 4, p. 217-224. [DB: Index Copernicus]
11 Jurgaitienė, Rūta; Paužienė, Neringa; Aželis, Vidmantas; Žurauskas, Edvardas. Morphometric study of age-related changes in the human intracardiac ganglia = Žmogaus širdies nervinių mazgų sandaros pokyčiai, susiję su amžiumi // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 6, p. 574-581. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15208482> [žiūrėta 2016-12-02]. [DB: MEDLINE, Index Copernicus, Scopus]
12 Žurauskas, Edvardas; Bagdonas, Saulius; Bandzaitytė, Leona; Streckytė, Giedrė; Rotomskis, Ričardas. Visualization of the conduction system of heart by fluorescence spectroscopy = Širdies laidžiosios sistemos vizualizacija fluorescencinės spekroskopijos metodu // Lithuanian journal of physics. ISSN 1648-8504. 2004, vol. 44, no. 1, p. 35-40. [DB: PhysNet]

2003
1 Bagdonas, Saulius; Žurauskas, Edvardas; Bandzaitytė, Leona; Streckytė, Giedrė Virgilija; Rotomskis, Ričardas. Hiso pluošto ir jo šakų vaizdinimas nuostoviosios fluorescencinės spektroskopijos metodu = Visualization of the conduction system of heart by fluorescence spectroscopy // 35-oji jubiliejinė Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2003 m. birželio 12-14 d. Vilnius : Puslaidininkių fizikos institutas, 2003. ISBN 9986869773. p. 161.
2 Žurauskas, Edvardas; Bandzaitytė, Leona; Bagdonas, Saulius; Žurauskienė, Eleonora; Rotomskis, Ričardas. Visualization of the conduction system of hearth by fluorescence spectroscopy // 10th congress of the European Society for photobiology : September 6-11, 2003, General hospital Vienna, Austria : programme anf abstracts. Vienna. 2003, p. 103.

2001
1 Bagdonas, Saulius; Žurauskas, Edvardas; Streckytė, Giedrė Virgilija; Žvaigždinas, Karolis; Žurauskienė, Eleonora; Rotomskis, Ričardas. Širdies laidžiosios sistemos vizualizacijos prielaidos: spektroskopiniai tyrimai // 34-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2001 m. birželio 14-16 d., Vilnius : Programa ir pranešimų tezės. Vilnius : VPU l-kla. 2001, p. 146.
2 Žurauskienė, Eleonora; Žurauskas, Edvardas; Streckytė, Giedrė Virgilija; Bagdonas, Saulius; Žvaigždinas, Karolis; Rotomskis, Ričardas. Premises of visualization of the conduction system of heart: spectroscopic investigations // Lithuanian Journal of Physics : mokslinis leidinys. ISSN 1392-1932. 2001, t. 41, nr. 4-6, p. 505-508.
3 Turkevičius, Gintaras; Valaika, Arūnas; Žurauskas, Edvardas; Žemaitis, Kęstutis Eidimuntas. Torakotomija Rubino lazeriu (eksperimentinis modelis) // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 11, p. 1221-1224.
4 Gasperavičienė, Gražina; Žurauskas, Edvardas; Nikitinienė, Vilija. Širdies laidžiosios sistemos tyrimas FT-IR spektroskopijos metodu // 34-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2001 m. birželio 14-16 d., Vilnius : Programa ir pranešimų tezės. Vilnius : VPU l-kla. 2001, p. 148.

2000
1 Turkevičius, Gintaras; Grebelis, Arimantas; Žurauskas, Edvardas; Žemaitis, Kęstutis Eidimuntas. Širdies, plaučių ir kraujagyslių defektų padengimas hemostazinėmis plėvelėmis eksperimente // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1385-1388.

1999
1 Barysas, Dobilas; Rasimavičius, Gintaras; Žurauskas, Edvardas; Juodžbalienė, Elena; Žemaitis, Kęstutis Eidimuntas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Mirties mechanizmo įtaka persodintam hipovoleminio asistolinio donoro plaučiui // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas 7, p. 169-173.
2 Turkevičius, Gintaras; Žurauskas, Edvardas; Žemaitis, Kęstutis Eidimuntas. Lipinių plėvelių panaudojimas eksperimente kraujavimui iš širdies sustabdyti // Lithuanian journal of cardiology. ISSN 1392-1339. 1999, vol. 6, no. 3, p. 636-638.
3 Ignatavičiūtė, Živilė-Margarita; Storpirštytė, Alicija Danguolė; Kosinskas, Eugenijus; Utkus, Algirdas; Žurauskas, Edvardas. Idiopatinė paveldima restrikacinė kardiomiopatija // Lithuanian journal of cardiology. ISSN 1392-1339. 1999, vol. 6, nr. 3, p. 685-688.