VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė' publikacijų sąrašas

2021
1 Jonušaitė, Ieva; Kizlaitienė, Rasa (vadov.); Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė (vadov.). Chronotipų paplitimas tarp išsėtine skleroze sergančių ligonių, besigydančių Vilniaus išsėtinės sklerozės centre // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 275-276. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.

2020
1 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Eling, Paul; Finger, Stanley. Ludwig Heinrich Bojanus (1776–1827) on Gall’s craniognomic system, zoology, and comparative anatomy // Journal of the history of the neurosciences: Gall and phrenology: new perspectives. Philadelphia : Taylor & Francis. ISSN 0964-704X. eISSN 1744-5213. 2020, vol. 29, iss. 1, p. 29-47. DOI: 10.1080/0964704X.2019.1684752. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Complete, Academic Search Premier, MEDLINE, Embase] [IF: 0.529; AIF: 3.161; Q3 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Eling, Paul; Finger, Stanley. Stephanus Bisius (1724–1790) on mania and melancholy, and the disorder called plica polonica // Journal of the history of the neurosciences. Philadelphia : Taylor & Francis. ISSN 0964-704X. eISSN 1744-5213. 2020, first published online, p. [1-17]. DOI: 10.1080/0964704X.2020.1770957. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Complete, Academic Search Premier, MEDLINE, Embase] [IF: 0.529; AIF: 3.161; Q3 (2020 InCities JCR SCIE)]
3 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė. COVID-19, karantinas ir miego sutrikimai: literatūros apžvalga = COVID-19 infection, quarantine, and sleep disorders: literature review // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 2(84), p. 119-124. DOI: 10.29014/ns.2020.16. [DB: Index Copernicus]
4 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Masaitienė, Raminta. Narkolepsijos gydymas: nuo egzorcizmo seansų ir kraujo nuleidimų iki modernios terapijos histamino receptorių atvirkštiniais agonistais = Narcolepsy treatment: from exorcism and bloodletting to modern therapy with histamine receptor inverse agonists // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 3(85), p. 189-201. DOI: 10.29014/ns.2020.26. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Kizlaitienė, Rasa; Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė. Inflammatory demyelinating central nervous system diseases in Lithuania (17th – 19th centuries) // Abstracts of the 24th meeting of the International Society for the History of the Neurosciences, 8-11 July, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701904. p. 17. Prieiga per internetą: <http://www.bri.ucla.edu/nha/ishn/ISHN2019-abstracts.pdf> [žiūrėta 2020-03-11].
2 Liakina, Tatjana; Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė. Classification of headache disorders in the beginning of the 19th century in Vilnius and comparison with ICHD-3 // Abstracts of the 24th meeting of the International Society for the History of the Neurosciences, 8-11 July, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701904. p. 28. Prieiga per internetą: <http://www.bri.ucla.edu/nha/ishn/ISHN2019-abstracts.pdf> [žiūrėta 2020-03-10].
3 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Eling, Paul; Finger, Stainley. Ludwig Heinrich Bojanus (1776 - 1827) on Gall’s craniognomic system // Abstracts of the 24th meeting of the International Society for the History of the Neurosciences, 8-11 July, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701904. p. 37. Prieiga per internetą: <http://www.bri.ucla.edu/nha/ishn/ISHN2019-abstracts.pdf> [žiūrėta 2020-03-10].
4 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė. Solidizmo doktrina ir neurologija Vilniuje XIX-ojo amžiaus pirmoje pusėje // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2019, t. 23, Nr. 4, p. 202-206. DOI: 10.29014/ns.2019.26. [DB: Index Copernicus]
5 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė. Solidism doctrine and perception of nervous system diseases in the first half on the 19th century in Vilnius University // The 29th Baltic conference on the history of science, 19–21 September 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius : Vilnius University Press, 2019. eISBN 9786090702543. p. 32-33. Prieiga per internetą: <https://www.ies.ee/29-BCHS-Theses.pdf> [žiūrėta 2020-04-06].
6 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė. Treatment of nervous system diseases in the first half on the 19th century in Vilnius university clinics // 10th international pharmaceutical conference „Science and practice 2019”: abstract book : November 15, 2019, Kaunas, Lithuania / organized by Lithuanian University of Health Sciences. Faculty of Pharmacy ; [edited by: Inga Matulyte, Giedre Kasparaviciene]. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2019. ISBN 9789955156321. p. 17. Prieiga per internetą: <https://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/19021/abstractbookthe10thinternationalpharmaceuticalconference_11_15.pdf> [žiūrėta 2020-04-07].

2018
1 Samsonė, Viltė Gabrielė; Bezliapovič, Žustina; Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Jatužis, Dalius. Reception of animal magnetism in nineteenth-century Vilnius // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 76. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-02]. [DB: Index Copernicus, Index Academicus, Academic Search Complete, PubMed]
2 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Armalienė, Giedrė; Kizlaitienė, Rasa; Bagdonaitė, Loreta; Giedraitienė, Nataša; Mickevičienė, Dalia; Rastenytė, Daiva; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Jatužis, Dalius. Detection of aquaporin-4 antibodies for patients with CNS inflammatory demyelinating diseases other than typical MS in Lithuania // Brain and behavior [electronic resource]. Hoboken : John Wiley & Sons. ISSN 2162-3279. 2018, vol. 8, no.11, e01129, p. 1-7. DOI: 10.1002/brb3.1129. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.072; AIF: 3.537; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Kvaščevičius, Robertas; Jatužis, Dalius. Neurochirurgijos ištakos XIX a. pradžios Vilniaus klinikose = Origins of neurosurgery in the beginning of the XIXth century in Vilnius clinics // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, t. 17, nr. 3-4, p. 207-223. DOI: 10.15388/LietChirur.2018.3-4.12045. [DB: Index Copernicus]
4 Ulytė, Agnė; Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė. Daktaro Jono Basanavičiaus (1851–1927) nervų ligos istorija = Dr. Jonas Basanavičius (1851–1927) and his nervous disease // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, t. 23, nr. 3, p. 151-163. DOI: 10.29014/ns.2018.19. [DB: Index Copernicus]
5 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Masaitienė, Raminta. Naujas nemigos apibrėžimas, etiopatogenezė, diagnostikos ir gydymo algoritmas = Insomnia: definition, pathophysiological models, diagnosis, and treatment // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, t. 23, p. 164-173. DOI: 10.29014/ns.2018.20. [DB: Index Copernicus]
6 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Saulius. Plica polonica: from national plague to death of the disease in the nineteenth‑century Vilnius // Indian journal of dermatology, venereology and leprology : Wolters Kluwer. ISSN 0378-6323. eISSN 0973-3922. 2018, vol. 84, no 4, p. 510-514. Prieiga per internetą: <https://search.proquest.com/openview/53026f4e1058e33ad585840791fc7fd8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=40640>. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 3.030; AIF: 2.789; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
7 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Jatužis, Dalius. Sleep disorders in Praxeos medicae universae praecepta by Joseph Frank (1771-1842) // Journal of sleep research: Special issue: Abstracts of the 24th Congress of the European Sleep Research Society, 25–28 September 2018, Basel, Switzerland. Hoboken : Wiley. ISSN 0962-1105. eISSN 1365-2869. 2018, vol. 27, iss. S1, art. no. P106, p. 139. DOI: 10.1111/jsr.12751. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Embase] [IF: 3.432; AIF: 3.775; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
8 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Motiejūnas, Gytis; Jatužis, Dalius. Nervų ligų diagnostika ir gydymas XIX a. pr. Vilniaus imperatoriškojo universiteto klinikose = Diagnosis and treatment of nervous system diseases at the beginning of the 19th century in Vilnius university clinics // Neurologijos seminarai : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, t. 22, Nr. 4, p. 298-306. DOI: 10.29014/ns.2018.30. [DB: Index Copernicus]

2017
1 Levutaitė, Iveta; Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Kizlaitienė, Rasa; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas. Reti sergančiųjų išsėtine skleroze simptomai ir sindromai: literatūros apžvalga ir klinikinių atvejų pristatymas = Unusual symptoms and syndromes in multiple sclerosis: review of literature and clinical case reports // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2017, T. 21, Nr. 1, p. 59-65. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/04/Neuro_2017_Nr1_059-065.pdf> [žiūrėta 2017-07-07]. [DB: Index Copernicus]
2 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Eling, Paul; Finger, Stanley. The reception of Gall’s organology in early-nineteenth-century Vilnius // Journal of the history of the neurosciences. Philadelphia : Taylor & Francis. ISSN 0964-704X. eISSN 1744-5213. 2017, Vol. 26, No. 4, p. 385-405. DOI: 10.1080/0964704X.2017.1332561. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Complete, Academic Search Premier, Current Abstracts, Historical Abstracts (EBSCO), Embase, PubMed, MEDLINE] [IF: 0.288; AIF: 2.446; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Jatužis, Dalius. Descriptions of apoplexy by Joseph Frank in the beginning of the nineteenth century in Vilnius // European neurology. Basel : S. Karger AG. ISSN 0014-3022. eISSN 1421-9913. 2017, Vol. 78, no 1-2, p. 8-14. DOI: 10.1159/000477136. [DB: MEDLINE, PsycInfo, Embase, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.562; AIF: 3.759; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
4 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Žalnora, Aistis. Plica polonica fenomenas XVIII–XIX a. Vilniuje // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, T. 19, nr. 2(74), p. 136-142. [DB: Index Copernicus]
5 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Jatužis, Dalius. The perception of somnambulism in the beginning of the nineteenth century in Vilnius // Sleep medicine. Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 1389-9457. eISSN 1878-5506. 2017, vol. 40, suppl. 1, p. 289. DOI: 10.1016/j.sleep.2017.11.848. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 3.395; AIF: 3.502; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Mameniškienė, Rūta; Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Budrys, Valmantas. People with epilepsy lack knowledge about their disease // Epilepsy and behavior. San Diego : Academic Press Inc Elsevier science. ISSN 1525-5050. eISSN 1525-5069. 2015, Vol. 46, p. 192-197. DOI: 10.1016/j.yebeh.2015.03.002. [DB: MEDLINE, PsycInfo, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.332; AIF: 3.241; Q2 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Arefjev, Pavel; Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Valaikienė, Jurgita; Kurminas, Marius; Navickienė, Eglė; Budrys, Valmantas. Moyamoya sindromo pasireiškimas epilepsijos priepuoliais: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Moyamoya syndrome and epileptic seizures: a clinical case and literature review // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, Nr. 4, p. 274-284. [DB: Index Copernicus]
2 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Kizlaitienė, Rasa; Budrys, Valmantas; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas. Itin aktyvios recidyvuojančios remituojančios išsėtinės sklerozės gydymas fingolimodu: literatūros apžvalga ir gydymo patirtis Vilniaus išsėtinės sklerozės centre // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, nr. 1, p. 15-27. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr1_015-027.pdf> [žiūrėta 2014-11-28]. [DB: Index Copernicus]
3 Mameniškienė, Rūta; Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Kizlaitienė, Rasa; Budrys, Valmantas; Valevičienė, Nomeda Rima; Kasiulevičius, Vytautas; Petrulionis, Marius. Bilateral perisylvian syndrome with autonomic seizures and autonomic status epilepticus: a case report with long-term follow-up // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, nr. 3, p. 213-217. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr3_213-217.pdf> [žiūrėta 2015-01-09]. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Mameniškienė, Rūta. Epilepsija sergančių pacientų žinios apie jų ligą: skersinio pjūvio tyrimas Vilniaus epileptologijos centre // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, nr. 4, p. 278-287. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2013_Nr4_278-287.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Tarasevičiūtė, Eglė; Šešeikaitė, Milda; Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Budrys, Valmantas. Kortikobazinė degeneracija: literatūros apžvalga ir trijų klinikinių atvejų pristatymas = Corticobasal degeneration: review of literature and three case reports // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2012, t. 16, nr. 2, p. 109-117. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2012_Nr2_109-117.pdf> [žiūrėta 2012-10-11]. [DB: Index Copernicus]
2 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Kizlaitienė, Rasa; Budrys, Valmantas. Trumpa išsėtinės sklerozės istorija nuo vėlyvųjų viduramžių iki XX a. pradžios // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2012, t. 16, nr. 4, p. 341-350. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Sakalauskaitė, Eglė; Ožalinskaitė, Agnė; Triponis, Vytautas Jonas; Triponienė, Dalia. Chronic venous disease: correlation of symptoms with clinical signs and instrumental findings among Lithuanian patients participating in leg veins week = Lėtinės venų ligos simptomų sąsajos su klinikiniais požymiais ir instrumentinio tyrimo duomenimis tarp Lietuvos pacientų, dalyvavusių kojų venų savaitės programoje // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 3, p. 238-245. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/22_pdfsam_.pdf> [žiūrėta 2010-11-02]. [DB: Index Copernicus]