VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Ernesta Mačionienė' publikacijų sąrašas

2018
1 Maldžiūtė, Diana; Mačionienė, Ernesta; Miglinas, Marius; Rimševičius, Laurynas. Su nėštumu susijęs atipinis hemolitinis ureminis sindromas: atvejo aprašymas ir literatūros apžvalga = Pregnancy related atypical hemolytic uremic syndrome: case report // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, nr. 3, p. 36-39. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.037. [DB: Index Copernicus (IC)] [M. kr.: M 001]

2017
1 Steponavičiūtė, Kristina; Mačionienė, Ernesta; Rečinskaitė, Viktorija. Klinikinis atvejis: delyras kaip sepsio pradžia dializuojamai pacientei = Case report: delirium as a manifestation of sepsis in a dialysis patient // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2017, T. 21, Nr. 1, p. 55-58. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/04/Neuro_2017_Nr1_055-058.pdf> [žiūrėta 2017-07-07]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]

2016
1 Steponavičiūtė, Kristina; Mačionienė, Ernesta; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Miglinas, Marius. Pacientų po inksto transplantacijos antikūnų prieš žmogaus leukocitų antigenus koreliacija su laboratorinių ir histologinių tyrimų duomenimis = Association between anti-human leucocyte antigen system antibodies and clinical as well as histology findings in kidney transplant recipients // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 223-227. DOI: 10.15591/mtp.2016.035. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
2 Mačionienė, Ernesta; Miglinas, Marius. Inksto transplantato pažeidimo biožymenys = Kidney transplant injury biomarkers // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 199-202. DOI: 10.15591/mtp.2016.030. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
3 Alavočiūtė, Urtė; Mačionienė, Ernesta; Besusparis, Justinas; Miglinas, Marius. Gemcitabino sukelta trombinė mikroangiopatija: klinikinis atvejis = Gemcitabine-induced thrombotic microangiopathy: case report // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 253-255. DOI: 10.15591/mtp.2016.041. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
4 Repeikaitė, Jolanta; Čerkauskienė, Rimantė; Čerkauskaitė, Agnė; Mačionienė, Ernesta; Miglinas, Marius. Inkstų pažeidimo dažnis sergant tuberozinės sklerozės kompleksu = Incidence of kidney injury in tuberous sclerosis complex // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 249-252. DOI: 10.15591/mtp.2016.040. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
5 Tytmonas, Evaldas; Vinikovas, Artūras; Mačionienė, Ernesta; Miglinas, Marius; Rimševičius, Laurynas. Glomerulonefritų imunosupresinio gydymo komplikacijos = Complications of glomerulonephritis immunosuppressive treatment // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 233-238. DOI: 10.15591/mtp.2016.037. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]

2015
1 Brazdžiūtė, Ernesta; Miglinas, Marius. Imuninės sistemos senėjimas ir lėtinė inkstų liga = Immunosenescence and chronic kidney disease // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.2, p. 683-685. DOI: 10.15591/mtp.2015.106. [DB: Index Copernicus (IC)] [M. kr.: M 001]
2 Janiūnienė, Eglė; Brazdžiūtė, Ernesta; Rimševičius, Laurynas; Valančienė, Dileta; Kurminas, Marius. Policistinių inkstų a. renalis embolizacija: klinikinis atvejis = Renal artery embolization of polycystic kidneys: case report // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.2, p. 721-724. DOI: 10.15591/mtp.2015.114. [DB: Index Copernicus (IC)] [M. kr.: M 001]
3 Kaladžinskaitė, Justina; Brazdžiūtė, Ernesta; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Skystis pleuros ertmėje ir ūminis inkstų pažeidimas - netipiškas hematologinės ligos pasireiškimo atvejis = Pleural effusion and acute kidney injury: atypical manifestation of hematological malignancy // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.2, p. 731-734. DOI: 10.15591/mtp.2015.117. [DB: Index Copernicus (IC)] [M. kr.: M 001]
4 Brazdžiūtė, Ernesta; Miglinas, Marius; Gruodytė, Elita; Priluckienė, Janina; Tamošaitis, Algirdas; Bumblytė, Inga Arūnė; Kuzminskis, Vytautas; Burbaickaja, Soneta; Sakalauskienė, Marija; Jankauskienė, Augustina; Čerkauskienė, Rimantė; Pundzienė, Birutė; Laurinavičius, Arvydas. Nationwide renal biopsy data in Lithuania 1994–2012 // International urology and nephrology. Dordrecht : Springer. ISSN 0301-1623. eISSN 1573-2584. 2015, Vol. 47, no 4, p. 655-662. DOI: 10.1007/s11255-015-0927-y. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase] [M. kr.: M 001] [IF: 1.292; AIF: 2.917; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2013
1 Brazdžiūtė, Ernesta; Miglinas, Marius; Gruodytė, Elita; Priluckienė, Janina; Tamošaitis, Algirdas; Bumblytė, Inga Arūnė; Kuzminskis, Vytautas; Burbaickaja, Soneta; Sakalauskienė, Marija; Jankauskienė, Augustina; Laurinavicius, Arvydas. Nationwide renal biopsy data in Lithuania 1994-2012 // WCN 2013 – World congress of nephrology [elektroninis išteklius – CD-ROM] : abstracts : Hong Kong, May 31-June 4, 2013 / International society of nephrology (ISN). Hong Kong Society of Nephrology (HKSN). Asian Pacific Society of Nephrology (APSN). Hong Kong : Coe-Truman Technologies (CTT). 2013, p. 1. [M. kr.: M 001]

2012
1 Miglinas, Marius; Brazdžiūtė, Ernesta; Rimševičius, Laurynas. The regulation of IgA class switching // Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai : [tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio mėn. 12-15 d., Vilnius] = Evolutionary medicine: new solutions for the old problems : the international conference. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, p. 36. [M. kr.: M 001]
2 Brazdžiūtė, Ernesta; Supranavičienė, Lilija; Daugėla, Tadas; Miglinas, Marius. Pre-transplant plasma levels of PRA and soluble CD30 in kidney graft recipients as predictors of acute allograft rejection: single centre experience // XI Baltic Nephrology Conference, September 20-22, 2012, Tartu, Estonia : programme and abstract book. Tartu. 2012, p. 45. [M. kr.: M 001]
3 Miglinas, Marius; Brazdžiūtė, Ernesta. Nesuderinamos kraujo grupės inksto transplantacija - pasiekimai ir iššūkiai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 564-570. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_9_564%E2%80%93570p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
4 Brazdžiūtė, Ernesta; Miglinas, Marius. First crossmatch positive ABO incompatible kidney transplantation in Lithuania // Antibody Incompatible Transplantation and Transplant Infection Disease : 2nd International Conference, 23-24 November 2012, Warwick, UK : abstract book. Warwick. 2012, p. 1. [M. kr.: M 001]