VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Ernesta Mačionienė' publikacijų sąrašas

2021
1 Vitkauskaitė, Monika; Mačionienė, Ernesta (vadov.). Chemokinų ir transplantato histologinių pokyčių ryšys // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 191-192. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/Leidinys.pdf>.
2 Žakauskienė, Urtė; Mačionienė, Ernesta; Sukackienė, Diana; Simanauskas, Kazys; Zabulienė, Lina; Banys, Valdas; Miglinas, Marius. Salt intake assessment by 24-hour urinary sodium excretion in Lithuanian population: pilot study // Journal of hypertension. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0263-6352. eISSN 1473-5598. 2021, vol. 39, e-suppl. 1, p. e317. DOI: 10.1097/01.hjh.0000748140.25469.0e. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2019
1 Garam, Nóra; Prohászka, Zoltán; Szilágyi, Ágnes; Aigner, Christof; Schmidt, Alice; Gaggl, Martina; Sunder-Plassmann, Gere; Bajcsi, Dóra; Brunner, Jürgen; Dumfarth, Alexandra; Cejka, Daniel; Flaschberger, Stefan; Flögelova, Hana; Haris, Ágnes; Hartmann, Ágnes; Heilos, Andreas; Mueller, Thomas; Rusai, Krisztina; Arbeiter, Klaus; Hofer, Johannes; Jakab, Dániel; Sinkó, Mária; Szigeti, Erika; Bereczki, Csaba; Janko, Viktor; Kelen, Kata; Reusz, György S.; Szabó, Attila J.; Klenk, Nóra; Kóbor, Krisztina; Kojc, Nika; Knechtelsdorfer, Maarten; Laganovic, Mario; Lungu, Adrian Catalin; Meglic, Anamarija; Rus, Rina; Kersnik-Levart, Tanja; Mačionienė, Ernesta; Miglinas, Marius; Pawłowska, Anna; Stompór, Tomasz; Podracka, Ludmila; Rudnicki, Michael; Mayer, Gert; Rysava, Romana; Reiterova, Jana; Saraga, Marijan; Seeman, Tomáš; Zieg, Jakub; Sládková, Eva; Szabó, Tamás; Capitanescu, Andrei; Stancu, Simona; Tisljar, Miroslav; Galesic, Kresimir; Tislér, András; Vainumäe, Inga; Windpessl, Martin; Zaoral, Tomas; Zlatanova, Galia; Csuka, Dorottya. C4 nephritic factor in patients with immune-complex-mediated membranoproliferative glomerulonephritis and C3-glomerulopathy // Orphanet journal of rare diseases. London : BioMed Central Ltd. eISSN 1750-1172. 2019, vol. 14, art. no. 247, p. [1-14]. DOI: 10.1186/s13023-019-1237-8. [DB: Embase, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2018
1 Maldžiūtė, Diana; Mačionienė, Ernesta; Miglinas, Marius; Rimševičius, Laurynas. Su nėštumu susijęs atipinis hemolitinis ureminis sindromas: atvejo aprašymas ir literatūros apžvalga = Pregnancy related atypical hemolytic uremic syndrome: case report // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, nr. 3, p. 36-39. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.037. [DB: Index Copernicus]
2 Rimševičius, Laurynas; Galkauskas, Domantas; Lavinskas, Vaitiekus Julius; Šestelinska, Evelina; Mačionienė, Ernesta; Laučytė-Cibulskienė, Agnė; Rėkutė, Skirmantė; Miglinas, Marius. Gastric antral vascular ectasia should not be overlooked in erythropoietin resistance: a series of case reports = Skrandžio urvo kraujagyslių ektazija - atsparios gydymui eritropoetinu anemijos priežastys // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, t. 25, Nr. 4, p. 219-225. DOI: 10.6001/actamedica.v25i4.3932. [DB: Index Copernicus, MEDLINE]

2017
1 Steponavičiūtė, Kristina; Mačionienė, Ernesta; Rečinskaitė, Viktorija. Klinikinis atvejis: delyras kaip sepsio pradžia dializuojamai pacientei = Case report: delirium as a manifestation of sepsis in a dialysis patient // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2017, T. 21, Nr. 1, p. 55-58. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/04/Neuro_2017_Nr1_055-058.pdf> [žiūrėta 2017-07-07]. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Steponavičiūtė, Kristina; Mačionienė, Ernesta; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Miglinas, Marius. Pacientų po inksto transplantacijos antikūnų prieš žmogaus leukocitų antigenus koreliacija su laboratorinių ir histologinių tyrimų duomenimis = Association between anti-human leucocyte antigen system antibodies and clinical as well as histology findings in kidney transplant recipients // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 223-227. DOI: 10.15591/mtp.2016.035. [DB: Index Copernicus]
2 Mačionienė, Ernesta; Miglinas, Marius. Inksto transplantato pažeidimo biožymenys = Kidney transplant injury biomarkers // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 199-202. DOI: 10.15591/mtp.2016.030. [DB: Index Copernicus]
3 Alavočiūtė, Urtė; Mačionienė, Ernesta; Besusparis, Justinas; Miglinas, Marius. Gemcitabino sukelta trombinė mikroangiopatija: klinikinis atvejis = Gemcitabine-induced thrombotic microangiopathy: case report // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 253-255. DOI: 10.15591/mtp.2016.041. [DB: Index Copernicus]
4 Repeikaitė, Jolanta; Čerkauskienė, Rimantė; Čerkauskaitė, Agnė; Mačionienė, Ernesta; Miglinas, Marius. Inkstų pažeidimo dažnis sergant tuberozinės sklerozės kompleksu = Incidence of kidney injury in tuberous sclerosis complex // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 249-252. DOI: 10.15591/mtp.2016.040. [DB: Index Copernicus]
5 Tytmonas, Evaldas; Vinikovas, Artūras; Mačionienė, Ernesta; Miglinas, Marius; Rimševičius, Laurynas. Glomerulonefritų imunosupresinio gydymo komplikacijos = Complications of glomerulonephritis immunosuppressive treatment // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 233-238. DOI: 10.15591/mtp.2016.037. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Brazdžiūtė, Ernesta; Miglinas, Marius. Imuninės sistemos senėjimas ir lėtinė inkstų liga = Immunosenescence and chronic kidney disease // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.2, p. 683-685. DOI: 10.15591/mtp.2015.106. [DB: Index Copernicus]
2 Janiūnienė, Eglė; Brazdžiūtė, Ernesta; Rimševičius, Laurynas; Valančienė, Dileta; Kurminas, Marius. Policistinių inkstų a. renalis embolizacija: klinikinis atvejis = Renal artery embolization of polycystic kidneys: case report // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.2, p. 721-724. DOI: 10.15591/mtp.2015.114. [DB: Index Copernicus]
3 Kaladžinskaitė, Justina; Brazdžiūtė, Ernesta; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Skystis pleuros ertmėje ir ūminis inkstų pažeidimas - netipiškas hematologinės ligos pasireiškimo atvejis = Pleural effusion and acute kidney injury: atypical manifestation of hematological malignancy // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.2, p. 731-734. DOI: 10.15591/mtp.2015.117. [DB: Index Copernicus]
4 Brazdžiūtė, Ernesta; Miglinas, Marius; Gruodytė, Elita; Priluckienė, Janina; Tamošaitis, Algirdas; Bumblytė, Inga Arūnė; Kuzminskis, Vytautas; Burbaickaja, Soneta; Sakalauskienė, Marija; Jankauskienė, Augustina; Čerkauskienė, Rimantė; Pundzienė, Birutė; Laurinavičius, Arvydas. Nationwide renal biopsy data in Lithuania 1994–2012 // International urology and nephrology. Dordrecht : Springer. ISSN 0301-1623. eISSN 1573-2584. 2015, Vol. 47, no 4, p. 655-662. DOI: 10.1007/s11255-015-0927-y. [DB: Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.292; AIF: 2.917; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Brazdžiūtė, Ernesta; Miglinas, Marius; Gruodytė, Elita; Priluckienė, Janina; Tamošaitis, Algirdas; Bumblytė, Inga Arūnė; Kuzminskis, Vytautas; Burbaickaja, Soneta; Sakalauskienė, Marija; Jankauskienė, Augustina; Laurinavicius, Arvydas. Nationwide renal biopsy data in Lithuania 1994-2012 // WCN 2013 – World congress of nephrology [elektroninis išteklius – CD-ROM] : abstracts : Hong Kong, May 31-June 4, 2013 / International society of nephrology (ISN). Hong Kong Society of Nephrology (HKSN). Asian Pacific Society of Nephrology (APSN). Hong Kong : Coe-Truman Technologies (CTT). 2013, p. 1.

2012
1 Miglinas, Marius; Brazdžiūtė, Ernesta; Rimševičius, Laurynas. The regulation of IgA class switching // Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai : [tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio mėn. 12-15 d., Vilnius] = Evolutionary medicine: new solutions for the old problems : the international conference. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, p. 36.
2 Brazdžiūtė, Ernesta; Supranavičienė, Lilija; Daugėla, Tadas; Miglinas, Marius. Pre-transplant plasma levels of PRA and soluble CD30 in kidney graft recipients as predictors of acute allograft rejection: single centre experience // XI Baltic Nephrology Conference, September 20-22, 2012, Tartu, Estonia : programme and abstract book. Tartu. 2012, p. 45.
3 Miglinas, Marius; Brazdžiūtė, Ernesta. Nesuderinamos kraujo grupės inksto transplantacija - pasiekimai ir iššūkiai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 564-570. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_9_564%E2%80%93570p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: Index Copernicus]
4 Brazdžiūtė, Ernesta; Miglinas, Marius. First crossmatch positive ABO incompatible kidney transplantation in Lithuania // Antibody Incompatible Transplantation and Transplant Infection Disease : 2nd International Conference, 23-24 November 2012, Warwick, UK : abstract book. Warwick. 2012, p. 1.