VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Giedrė Bulotienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Kazlauskienė, Jurgita; Bulotienė, Giedrė. Prevalence of post-traumatic stress disorder among Lithuanian breast cancer patients and its risk factors // Journal of psychosomatic research : Elsevier Inc. ISSN 0022-3999. eISSN 1879-1360. 2020, 131, 109939, p. 1-6. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2020.109939. [DB: MEDLINE, ScienceDirect, Scopus] [M. kr.: M 001]

2019
1 Navickas, Lukas; Žemaitis, Augustinas; Bulotienė, Giedrė. Į prasmę orientuota psichoterapija onkologinių ligonių artimiesiems: atvejo tyrimas // Laboratorinë medicina : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2019, 21, 1, p. 26-29. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/i-prasme-orientuota-psichoterapija-onkologiniu-ligoniu-artimiesiems-atvejo-tyrimas> [žiūrėta 2019-10-16]. [DB: Index Copernicus (IC)] [M. kr.: M 001]
2 Navickas, Lukas; Žemaitis, Augustinas; Bulotienė, Giedrė. Į prasmę orientuotos psichoterapijos taikymas psichoonkologijoje // Onkologija : žurnalo "Internistas" priedas : "Baltijos ir idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1822-8623. 2019, 1, 24, p. 71-72. (Onkopsichologija). [M. kr.: M 001]

2018
1 Pociūtė, Kamilė; Bulotienė, Giedrė. Vėžiu sergančių pacientų savižudybių prevencija: mokslinės literatūros analizė // Onkologija : Žurnalo „Internistas“ priedas : „Baltijos ir idėjų grupė“ ir partneriai. ISSN 1822-8623. 2018, 1, 22, p. 85-92. [M. kr.: M 001]
2 Kazlauskienė, Jurgita; Kačėnienė, Augustė; Smailytė, Giedrė; Žagminas, Kęstutis; Navickas, Alvydas; Bulotienė, Giedrė. The risk factors for depression in Lithuanian breast cancer patients // Psycho-Oncology : John Wiley and Sons Ltd. ISSN 1057-9249. eISSN 1099-1611. 2018, vol. 27, iss. 10, p. 2508-2510. DOI: 10.1002/pon.4820. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus] [M. kr.: M 001] [IF: 3.430; AIF: 3.664; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2017
1 Sutkevičiūtė, Meda; Stančiukaitė, Monika; Bulotienė, Giedrė. Individual Meaning-Centered Psychotherapy for palliative cancer patients in Lithuania. A case report = Individualios į prasmę orientuotos psichoterapijos taikymas paliatyviems onkologiniams pacientams Lietuvoje // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2017, Vol. 24, No. 1, p. 67-73. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/actamedicalituanica/article/view/3464/2263> [žiūrėta 2017-07-04]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas), Current Abstracts, TOC Premier] [M. kr.: M 001]
2 Sutkevičiūtė, Meda; Stančiukaitė, Monika; Šalnaitė, Miglė; Bulotienė, Giedrė. Dailės terapijos metodo nauda onkologinių ligonių psichoemocinei būklei: bandomasis tyrimas // Laboratorinė medicina = Laboratory medicine. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija : Lietuvos žmogaus genetikos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, t. 19, Nr. 2(74), p. 132-135. [M. kr.: M 001]
3 Kačėnienė, Augustė; Krilavičiūtė, Agnė; Kazlauskienė, Jurgita; Bulotienė, Giedrė; Smailytė, Giedrė. Increasing suicide risk among cancer patients in Lithuania from 1993 to 2012: a cancer registry-based study // European journal of cancer prevention. London : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0959-8278. eISSN 1473-5709. 2017, Vol. 26, p. 197-203. DOI: 10.1097/CEJ.0000000000000375. [DB: MEDLINE] [M. kr.: M 001] [IF: 2.886; AIF: 4.600; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]
4 Andriulevičiūtė, Agnė; Bulotienė, Giedrė. Delyras ir jo gydymas onkologinėje klinikoje: medicininiai ir praktiniai aspektai, literatūros apžvalga // Onkologija : žurnalo "Internistas" priedas : "Baltijos ir idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1822-8623. 2017, 2, 21, p. 50-56. [M. kr.: M 001]
5 Senkuvienė, Aušra; Bulotienė, Giedrė; Navickas, Alvydas. Psychological - psychiatric help for cancer patients // WPA inter zonal congress : poster abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, p. 22. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/sessions/poster-session-ps21-psychological-psychiatric-help-for-cancer-patients/> [žiūrėta 2018-02-01]. [M. kr.: M 001]
6 Bulotienė, Giedrė; Stančiukaitė, Monika; Sutkevičiūtė, Meda. Advantages of art therapy for cancer patients // WPA inter zonal congress : poster abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, abstract no. Ps43, p. 44. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/sessions/poster-session-ps43-advantages-of-art-therapy-for-cancer-patients/> [žiūrėta 2018-02-05]. [M. kr.: M 001]
7 Lašaitė, Kristina; Bulotienė, Giedrė. The prevalence of burnout among oncology professionals // WPA inter zonal congress : poster abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, abstract no. Ps53, p. 54. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/sessions/poster-session-ps53-the-prevalence-of-burnout-among-oncology-professionals/> [žiūrėta 2018-02-05]. [M. kr.: M 001]

2016
1 Aleknavičius, Eduardas; Atkočius, Vydmantas; Bloznelytė-Plėšnienė, Laima; Briedienė, Rūta; Bružas, Saulius; Bulotienė, Giedrė; Burneckis, Arvydas; Buterlevičiūtė, Janina; Čekanauskaitė, Asta; Didžiapetrienė, Janina; Drobnienė, Monika; Gedminaitė, Jurgita; Gefenas, Eugenijus; Graželytė, Jūratė; Grigienė, Rūta; Gudavičienė, Daiva; Gudlevičienė, Živilė; Inčiūra, Arturas; Janavičius, Ramūnas; Janulionis, Ernestas; Jackevičius, Algirdas; Juozaitytė, Elona; Kazbarienė, Birutė; Kundrotas, Gabrielis; Kuzmickienė, Irena; Lachej, Nadežda; Laurinavičienė, Aida; Matuizienė, Jurgita; Meškauskas, Raimundas; Mudėnas, Algirdas; Norkienė, Laura; Ostapenko, Valerijus; Petraitienė, Vida; Schveigert, Diana; Skorupskienė, Dalia; Smailytė, Giedrė; Steponavičienė, Laura; Steponavičienė, Rita; Strimaitienė, Janina; Sužiedėlis, Kęstutis; Tiškevičius, Sigitas; Trakymas, Mantas; Tutkuvienė, Janina; Ugenskienė, Rasa; Uleckienė, Saulė; Vaitiekūnaitė, Nomeda; Valuckas, Konstantinas Povilas; Žilinskas, Kastytis. Krūties vėžys: moksliniai ir klinikiniai aspektai : mokslinė mokomoji monografija / Eduardas Aleknavičius, Vydmantas Atkočius, Laima Bloznelytė-Plėšnienė, Rūta Briedienė, Saulius Bružas, Giedrė Bulotienė, Arvydas Burneckis, Janina Buterlevičiūtė, Asta Čekanauskaitė, Janina Didžiapetrienė, Monika Drobnienė, Jurgita Gedminaitė, Eugenijus Gefenas, Jūratė Graželytė, Rūta Grigienė, Daiva Gudavičienė, Živilė Gudlevičienė, Arturas Inčiūra, Ramūnas Janavičius, Ernestas Janulionis, Algirdas Jackevičius, Elona Juozaitytė, Birutė Kazbarienė, Gabrielis Kundrotas, Irena Kuzmickienė, Nadežda Lachej, Aida Laurinavičienė, Jurgita Matuizienė, Raimundas Meškauskas, Algirdas Mudėnas, Laura Norkienė, Valerijus Ostapenko, Vida Petraitienė, Diana Schveigert, Dalia Skorupskienė, Giedrė Smailytė, Laura Steponavičienė, Rita Steponavičienė, Janina Strimaitienė, Kęstutis Sužiedėlis, Sigitas Tiškevičius, Mantas Trakymas, Janina Tutkuvienė, Rasa Ugenskienė, Saulė Uleckienė, Nomeda Vaitiekūnaitė, Konstantinas Povilas Valuckas, Kastytis Žilinskas. Vilnius : Nacionalinis vėžio institutas, 2016. 547, [1] p. ISBN 9789986784999. Prieiga per internetą: <http://www.lmb.lt/popup2.php?m_news_id=939&tmpl_name=m_news_print_form>. [M. kr.: M 001]
2 Kazlauskienė, Jurgita; Bulotienė, Giedrė; Vaitiekūnaitė, Nomeda. Sergančiųjų krūties vėžiu gyvenimo kokybės gerinimas = 52/5000 Improving the quality of life of breast cancer patients // Krūties vėžys: moksliniai ir klinikiniai aspektai : mokslinė mokomoji monografija / sudarytojai : Valerijus Ostapenko, Algirdas Jackevičius. Vilnius : Nacionalinis vėžio institutas, 2016. ISBN 9789986784999. p. 402-433. [M. kr.: M 001]

2015
1 Bulotienė, Giedrė; Jagelavičiūtė, Gabrielė. Assesment of the efficacy of Communication skills training program for oncologists // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2015, 22, 4, p. 216-222. DOI: 10.6001/actamedica.v22i4.3240. [M. kr.: M 001]

2014
1 Bulotienė, Giedrė; Matuizienė, Jurgita. Posttraumatic stress in breast cancer patients = Krūties vėžiu sergančių pacienčių patiriamas potrauminis stresas // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2014, Vol. 21, no. 2, p. 43-50. DOI: 10.6001/actamedica.v21i2.2940. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas), Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Academic Search Complete] [M. kr.: M 001]

2013
1 Matuizienė, Jurgita; Bulotienė, Giedrė; Žagminas, Kęstutis. Risk factors and prevention of post-traumatic stress disorder in breast cancer patients // Psycho-oncology : Wiley-Blackwell. ISSN 1057-9249. 2013, 22 (Suppl. 3), p. 281-282. DOI: 10.1111/j.1099-1611.2013.3394. [DB: Wiley online] [M. kr.: M 005] [IF: 4.044; AIF: 3.554; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]
2 Matuizienė, Jurgita; Bulotienė, Giedrė. Suicide risk factors and prevention in cancer patients // NERP : Nursing Education, Research & Practice. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 2029-705X. 2013, No. 1, p. 18-25. Prieiga per internetą: <http://nerp.lsmuni.lt/suicide-risk-factors-and-prevention-in-cancer-patients/> [žiūrėta 2018-04-17]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 005]
3 Bulotienė, Giedrė; Matuizienė, J.; Ostapenko, Valerijus. Symptoms of posttraumatic stress in newly diagnosed breast cancer patients: a prospective study // Breast. ISSN 0960-9776. 2013, Vol. 22, suppl. 1, p. s118. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: M 001] [IF: 2.581; AIF: 3.288; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2012
1 Grassi, Luigi; Watson, Maggie; Andritsch, Elisabeth; Armay, Zeynep; Asuzu, Chioma; Baider, Lea; Bardwell, Wayne A.; Bulotienė, Giedrė; Cheng, Chih-Tao; Dauchy, Sarah; Dellson, Pia; Walden-Galuszko, Krystyna; Dhillon, Haryana; Die-Trill, Maria; Hulbert-Williams, Nick; Ireland, Juliet; Kim, Jong-Heun; Manicom, Clare; McLeod, Deborah; Silva Monteiro, Lucia M.; Pang, Ying; Pereira Franco, Maria Helena; Radu, Laura Monica; Rohánszky, Magdalena; Schumacher, Andrea; Simonič, Anja; Singer, Susanne; Tang, Lili; van der Linden, Mecheline; Yoshiuchi, Kazuhiro; Weis, Joachim; Wössmer, Brigitta; Wright, Shelagh. Psychosocial care in cancer: an overview of psychosocial programmes and national cancer plans of countries within the International Federation of Psycho-Oncology Societies // Psychooncology. ISSN 1057-9249. 2012, Vol. 21, iss. 10, p. 1027-1033. DOI: 10.1002/pon.3154. [DB: MEDLINE, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: M 001] [IF: 3.506; AIF: 3.578; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2011
1 Bulotienė, Giedrė; Ostapenko, Valerijus; Žalnierūnaitė, Laura. Quality of life of breast cancer patients undergoing radiotherapy // Breast. ISSN 0960-9776. 2011, Vol. 20, suppl. 1, p. s83. DOI: 10.1016/S0960-9776(11)70276-4. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: M 001] [IF: 2.491; AIF: 3.308; Q1 (2011 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]
2 Butkutė, D.; Bulotienė, Giedrė. Onkologų bendravimo įgūdžių tobulinimo poreikio tyrimas // Studentų moksliniai darbai, 2010-2011 m. : konferencijos medžiaga : Vilnius, 2011 m. kovo 18-19 d. D. 1. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2011. ISBN 9786094170218. P. 177-180. [M. kr.: M 001]
3 Bulotienė, Giedrė; Žalnierūnaitė, Laura. Psychological distress in Lithuanian women with breast cancer // Revista Argentina de clínica psicológica. ISSN 0327-6716. 2011, Vol. 20, iss. 3, p. 271-278. [DB: Scopus, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science), PsycInfo] [M. kr.: M 001] [IF: 0.356; AIF: 2.745; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2009
1 Bulotienė, Giedrė; Ostapenko, Valerijus. The impact of adjuvant chemotherapy on quality of life in women with early breast cancer // The breast. ISSN 0960-9776. 2009, Vol. 18, suppl. 1, p. s69. [M. kr.: M 001] [IF: 2.087; AIF: 3.346; Q2 (2009 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]
2 Gerasimčik-Pulko, Vera; Pileckaitė-Markovienė, Margarita; Bulotienė, Giedrė; Ostapenko, Valerijus. Relationship between sense of coherence and quality of life in early stage breast cancer patients // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2009, Vol. 16, no. 3-4, p. 139-144. DOI: 10.2478/v10140-009-0020-x. [DB: TOC Premier, IndexCopernicus (nenaudotinas), Current Abstracts, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Academic Search Complete] [M. kr.: M 001]
3 Gerasimčik-Pulko, Vera; Pileckaitė-Markovienė, Margarita; Bulotienė, Giedrė; Ostapenko, Valerijus. Relationship between sense of coherence and quality of life in early stage breast cancer patients // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2009, Vol. 16, no. 3-4, p. 139-144. DOI: 10.2478/v10140-009-0020-x. [DB: TOC Premier, IndexCopernicus (nenaudotinas), Current Abstracts, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Academic Search Complete] [M. kr.: S 006]

2007
1 Bulotienė, Giedrė; Vesėliūnas, Jonas; Ostapenko, Valerijus. Quality of life of Lithuanian women with early stage breast cancer // BMC public health [Elektroninis išteklius]. ISSN 1471-2458. 2007, Vol. 7. DOI: 10.1186/1471-2458-7-124. [DB: Embase, Scopus, CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: M 001] [IF: 1.633; AIF: 2.236; Q2 (2007 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2006
1 Bulotienė, Giedrė; Ostapenko, Valerijus; Vaseliūnas, Jonas. Emotional adjustment among early breast cancer patients following breast conserving therapy or mastectomy // 4th Baltic congress of oncology : program and abstracts : 25–27 May 2006, Tartu, Estonia. 2006, p. 74. [M. kr.: M 001]
2 Bulotienė, Giedrė; Vesėliūnas, Jonas; Valuckas, Konstantinas Povilas; Ostapenko, Valerijus. Anxiety and depression among early stage breast cancer patients following breast conserving therapy or mastectomy // XIV World Congress on Breast Diseases : Zagreb–Croatia, 18-21 May 2006. Zagreb. 2006. [M. kr.: M 001]
3 Bulotienė, Giedrė; Ostapenko, Valerijus; Vesėliūnas, Jonas. Psychological adaptatiopn of breast cancer patients = Psichologinė krūties vėžiu sergančių ligonių adaptacija // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2006, Vol. 13, no. 2. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]

2005
1 Bulotienė, Giedrė; Ostapenko, Valerijus; Vesėliūnas, Jonas. Influence of social factors on the quality of life after breast cancer surgical treatment = Socialinių veiksnių įtaka gyvenimo kokybei po krūties vėžio operacijos // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2005, Vol. 12, no. 2. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/act52/ActMed_079_083.pdf> [žiūrėta 2005-10-05]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
2 Bulotienė, Giedrė; Raskatovas, Dmitrijus; Ostapenko, Valerijus; Vesėliūnas, Jonas. Nerimas, depresija ir gyvenimo kokybė po I-II stadijos krūties vėžio chirurginio gydymo = Anxiety, depression and quality of life after surgery for early stage breast cancer // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2005, T. 15, Nr. 1, p. 51-55. [M. kr.: M 001]

2002
1 Bulotienė, Giedrė; Praleikienė, Lina; Vesėliūnas, Jonas. Assessment of the emotional status of breast cancer patients = Krūties vėžiu sergančių moterų emocinės būklės vertinimas // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2002, suppl. 9, p. 107-109. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
2 Bulotienė, Giedrė; Praleikienė, Lina; Vesėliūnas, Jonas. Assement of the emotional status of breast cancer patients // Third Baltic congress of oncology : abstracts [May 2-4, Vilnius]. Vilnius, 2002. ISBN 9986784301. p. 36. [M. kr.: M 001]