VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Gintautas Domža' publikacijų sąrašas

2020
1 Čėsnaitė, Gerda; Domža, Gintautas; Ramašauskaitė, Diana; Volochovič, Jelena. The accuracy of 22 fetal weight estimation formulas in diabetic pregnancies // Fetal diagnosis and therapy. Basel : Karger. ISSN 1015-3837. eISSN 1421-9964, 2020, vol. 47, no. 1, p. 54-59. DOI: 10.1159/000500452. [DB: Embase, Current Contents, MEDLINE, PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2019
1 Čėsnaitė, Gerda; Domža, Gintautas (vadov.). The factors influencing maternal-fetal bonding // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. ISBN 9789934867897. p. 268. Prieiga per internetą: <https://www.docdroid.net/oInz1yw/19-074-isc-2019-health-abstracts-e-isbn-978-9934-8678-9-7.pdf> [žiūrėta 2019-05-06].
2 Čėsnaitė, Gerda; Domža, Gintautas (vadov.). The case of familial unilateral cerebral ventriculomegaly // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. ISBN 9789934867897. p. 294. Prieiga per internetą: <https://www.docdroid.net/oInz1yw/19-074-isc-2019-health-abstracts-e-isbn-978-9934-8678-9-7.pdf#page=295> [žiūrėta 2019-05-06].
3 Čėsnaitė, Gerda; Domža, Gintautas; Ramašauskaitė, Diana; Volochovič, Jelena; Bužinskienė, Diana. Factors affecting maternal-fetal relationship = Veiksniai, darantys įtaką motinos ir vaisiaus ryšiui // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2019, vol. 26, no. 2, p. 118-124. DOI: 10.6001/actamedica.v26i2.4032. [DB: Index Copernicus, Index Academicus, MEDLINE]

2018
1 Bužinskienė, Diana; Domža, Gintautas; Dulko, Justyna; Olšauskaitė, Miglė; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Liekienė, Daina. Valvular heart disease during pregnancy: a clinical case and a literature review = Širdies vožtuvinė liga nėštumo metu: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, no. 3, p. 125-139. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/actamedicalituanica/article/view/3861/2660> [žiūrėta 2019-01-18]. [DB: Index Copernicus, Index Academicus]
2 Čėsnaitė, Gerda; Domža, Gintautas (vadov.). Veiksniai, darantys įtaką motinos ir vaisiaus emociniam ryšiui // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599378. eISBN 9786094599361. p. 14. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2019-05-03].
3 Žutautaitė, Agnė; Naskauskienė, Gintarė (vadov.); Domža, Gintautas (vadov.). Nėščiųjų, turinčių greturinių ligų, ir nėščiųjų be gretutinių ligų, kurios serga gestaciniu diabetu, nėštumo komplikacijų palyginimas // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599378. eISBN 9786094599361. p. 24. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2019-05-03].
4 Čėsnaitė, Gerda; Domža, Gintautas (vadov.). Does fetal weight estimation in diabetic pregnancies is accurate enough? // Health and social sciences: Rīga Stradiņš University international student conference (Rīga, 16-17 March 2018): abstract book. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2018. ISBN 9789934867842. p. 79. Prieiga per internetą: <https://drive.google.com/file/d/1PR4Rqm_se_YRxG6tIGnIulm-315cPnWO/view> [žiūrėta 2019-05-06].

2017
1 Čėsnaitė, Gerda; Domža, Gintautas (vadov.). Ultragarsinio tyrimo vertė nustatant moterų, sergančių pregestaciniu ir gestaciniu diabetu, naujagimio svorį // Studentų mokslinės veiklos 69 konferencija, Vilnius, 2017 m. gegužės 18-26 d.: pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598388. eISBN 9786094598395. p. 20-21.
2 Čėsnaitė, Gerda; Domža, Gintautas (vadov.). Moterų, sergančių pregestaciniu ir gestaciniu diabetu, gimdymo būdas Vilniaus Universiteto Ligoninės Santariškių klinikose // Studentų mokslinės veiklos 69 konferencija, Vilnius, 2017 m. gegužės 18-26 d.: pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598388. eISBN 9786094598395. p. 17-18.

2011
1 Domža, Gintautas; Gudlevičienė, Živilė; Didžiapetrienė, Janina; Valuckas, Konstantinas Povilas; Kazbarienė, Birutė; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Human papillomavirus infection in pregnant women // Archives of gynecology and obstetrics. ISSN 0932-0067. 2011, Vol. 284, iss. 5, p. 1105-1112. DOI: 10.1007/s00404-010-1787-4. [DB: Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Academic Search Complete, BIOSIS Previews, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Contents / Clinical Medicine] [IF: 1.277; AIF: 2.230; Q3 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Kazbarienė, Birutė; Domža, Gintautas; Gudlevičienė, Živilė; Didžiapetrienė, Janina. Žmogaus papilomos viruso perdavimo keliai ir jo paplitimas = Human papillomavirus transmission and its prevalence // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2010, nr. 6, p. 3681-3684. [DB: Index Copernicus]
2 Surinėnaitė, Birutė; Domža, Gintautas; Didžiapetrienė, Janina; Prasmickienė, Gražina; Gudlevičienė, Živilė; Jakaitienė, Audronė. The status of antioxidative system in pregnant women infected with human papilloma virus = ŽIV infekuotų nėščiųjų antioksidacinės sistemos būklė // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2010, Vol. 17, no. 3-4, p. 83-92. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-0138/2010/3-4/83-92.pdf> [žiūrėta 2011-02-18]. [DB: Current Abstracts, TOC Premier, Index Copernicus, Academic Search Complete]

2007
1 Domža, Gintautas; Domža, Bronius; Volochovič, Jelena. Dvynių būklę lemiantys veiksniai // Lietuvos akušerija ir ginekologija. ISSN 1392-5091. 2007, t. 10, nr. 3, p. 281. [DB: Index Copernicus]

2001
1 Domža, Bronius; Domža, Gintautas. Nėštumo nutraukimo medicininės indikacijos // Lietuvos akušerija ir ginekologija : Lietuvos akušerių- ginekologų draugijos ketvirtinis žurnalas akušeriams- ginekologams, neonatologams, akušerėms. ISSN 1392-5091. 2001, t. 4, nr. 3, p. 271.
2 Domža, Bronius; Domža, Gintautas. Nėštumo nutraukimo medicininės indikacijos // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2001, nr. 4 (28), p. 52-53.