VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Gražina Kleinotienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Adomaitienė, Irina; Dirsė, Vaidas; Kleinotienė, Gražina; Krivienė, Izolda; Montvilaitė, Donata; Nemanienė, Rolanda; Pasaulienė, Ramunė; Preikšaitienė, Eglė; Ragelienė, Lina; Rascon, Jelena; Ročka, Saulius; Rutkauskaitė, Vilma; Sendiulienė, Daiva; Stankevičienė, Sigita; Strioga, Marius; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Vaitkevičienė, Goda Elizabeta; Verkauskas, Gilvydas; Rascon, Jelena (sudaryt.). Vaikų onkologija : vadovėlis / autorių kolektyvas; sudarytoja Jelena Rascon. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. 376 p. ISBN 9786090705391. eISBN 9786090705445.

2018
1 Kapitančukė, Monika; Vaščiūnaitė, Agnija; Augustinienė, Rasa; Sakalinskienė, Jūratė; Kleinotienė, Gražina. Primary gastric Burkitt lymphoma-induced anaemia: a case report and a literature review = Pirminės skrandžio Berkito (Burkitt) limfomos sukelta anemija: klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, t. 25, Nr. 1, p. 23-30. DOI: 10.6001/actamedica.v25i1.3700. [DB: MEDLINE, DOAJ, Dimensions]

2017
1 Kairys, Tomas; Markevičiūtė, Vėtra; Kleinotienė, Gražina; Neverauskienė, Arijanda. Review of pacients, diagnosed with non Hodgins lymphoma, treated in Vilnius University Santariškių Klinikos Childrens hospital in years 2010 to 2015 // Open Readings 2017 : 60th International conference for students of physics and natural sciences, March 14-17, 2017, Vilnius, Lithuania : programme and abstracts. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 2029-4425. 2017, p. 339. Prieiga per internetą: <http://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2017/03/OR2017_abstracts_book.pdf> [žiūrėta 2017-08-31].
2 Markevičiūtė, Vėtra; Kairys, Tomas; Kleinotienė, Gražina; Neverauskienė, Arijanda. Review of pacients, diagnosed with Hodgkin lymphoma and treated in VUL S/K Children`s hospital in 2010-2015 // Open Readings 2017 : 60th International conference for students of physics and natural sciences, March 14-17, 2017, Vilnius, Lithuania : programme and abstracts. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 2029-4425. 2017, p. 343. Prieiga per internetą: <http://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2017/03/OR2017_abstracts_book.pdf> [žiūrėta 2017-08-31].

2015
1 Jurkonis, Mantas; Tamulienė, Indrė; Čerkauskienė, Rimantė; Neverauskienė, Arijanda; Žilevičius, Rytis; Kleinotienė, Gražina. Febrilinės neutropenijos gydymo standartai pediatrijoje = Standards for the management of febrile neutropenia in children // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 2.1, p. 131-136. DOI: 10.15591/mtp.2015.019. [DB: Index Copernicus]
2 Albužytė, Ingrida; Lingė, Gražina; Mickūnaitienė, Gražina; Kleinotienė, Gražina; Rascon, Jelena. Vaikų skydliaukės vėžys po persirgtos onkologinės ligos = Childhood thyroid cancer following treatment for paediatric malignancy // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, t. 21, nr. 2.1, p. 110-116. DOI: 10.15591/mtp.2015.016. [DB: Index Copernicus]
3 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugėlavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. 2-oji laida. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2015. 751 p. ISBN 9789955974253.
4 Janulytė, Greta; Tamulionytė, Monika; Kleinotienė, Gražina. Ūminė limfoblastinė leukemija // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2015, Nr. 1, p. 62-66.

2014
1 Machaczka, Maciej; Lorenz, Fryderyk; Kleinotienė, Gražina; Bulanda, Agnieszka; Markuszewska-Kuczynska, Alicija; Raistenskis, Juozas; Klimkowska, Monika. Recurrent pulmonary aspergillosis and mycobacterial infection in an unsplenectomized patient with type 1 Gaucher disease // Upsala journal of medical sciences. London. ISSN 0300-9734. eISSN 2000-1967. 2014, vol. 119, no. 1, p. 44-49. DOI: 10.3109/03009734.2013.857373. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, MEDLINE] [IF: 1.980; AIF: 4.198; Q2 (2014 InCities JCR SCIE)]
2 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugelavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. Antroji laida. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2014. 750 p. ISBN 9789955974253.

2013
1 Kleinotienė, Gražina; Jurecka, Agnieshka; Tylki-Szymanska, Anna. Wolman disease // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 1, p. 81-84. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP19-12_str.pdf> [žiūrėta 2013-03-07]. [DB: Index Copernicus]
2 Kleinotienė, Gražina; Pošiūnas, Gintas; Raistenskis, Juozas; Žurauskas, Edvardas; Stankevičienė, Sigita; Daugelavičienė, V.; Machaczka, Maciej. Liposomal amphotericin B and surgery as successful therapy for pulmonary Lichtheimia corymbifera zygomycosis in a pediatric patient with acute promyelocytic leukemia on antifungal prophylaxis with posaconazole // Medical oncology. Totowa : Humana Press. ISSN 1357-0560. 2013, vol. 30, no 1, Art. no. 433 [p. 1-7]. DOI: 10.1007/s12032-012-0433-3. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, MEDLINE, Elsevier Biobase, Scopus, Embase] [IF: 2.058; AIF: 4.321; Q3 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Raugalė, Algimantas; Kinčinienė, Odeta; Bumbulienė, Žana; Daugelavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kleinotienė, Gražina; Lukoševičiūtė, Rita; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Rudzevičienė, Odilija; Rutkauskaitė, Vilma; Sučilienė, Elena; Stankevičienė, Sigita; Tamulienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Uleckienė, Vida; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2012. 527 p. ISBN 9789955956211.

2011
1 Kleinotienė, Gražina; Tylki-Szymanska, Anna; Czartoryska, Barbara. Gaucher's disease in Lithuania: its diagnosis and treatment // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, nr. 7, p. 405-411. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1107/1107-08e.htm> [žiūrėta 2017-12-06]. [DB: MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.423; AIF: 3.900; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]
2 Jurecka, Agnieshka; Gregorek, Hanna; Kleinotienė, Gražina; Czartoryska, Barbara; Tylki-Szymanska, Anna. Gaucher disease and dysgammaglobulinemia: a report of 61 patients, including 18 with GD type III // Blood cells, molecules and diseases. San Diego : Academic Press Inc. Elsevier Science. ISSN 1079-9796. 2011, vol. 46, no. 1, p. 85-87. DOI: 10.1016/j.bcmd.2010.07.015. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Contents / Life Sciences, MEDLINE, Scopus, Embase] [IF: 2.351; AIF: 5.074; Q3 (2011 InCities JCR SCIE)]
3 Davies, Elin Haf; Mengel, Eugen; Tylki-Szymanska, Anna; Kleinotienė, Gražina; Reinke, Joerg; Vellodi, Ashok. Four-year follow-up of chronic neuronopathic Gaucher disease in Europeans using a modified severity scoring tool // Journal of inherited metabolic disease. Dordrecht : Springer. ISSN 0141-8955. 2011, Vol. 34, iss. 5, p. 1053-1059. DOI: 10.1007/s10545-011-9347-z. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLink, CAB Abstracts, TOC Premier, Scopus, MEDLINE, Embase] [IF: 3.577; AIF: 4.153; Q2 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Vaitkevičienė, Goda; Ragelienė, Lina; Daugelavičienė, Valentina; Kleinotienė, Gražina; Matuzevičienė, Rėda; Nemanienė, Rolanda; Pasaulienė, Ramunė; Rascon, Jelena; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Tamulienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata. Lithuanian experience in participating in the collaborative study of Nordic Society of Paediatric haematology and Oncology NOPHO-ALL 2008 for the treatment of children with acute lymphoblastic leukemia: achievements and challenges // 7th Baltic Conference of Hematology, 20-22 May, 2010, Tartu, Estonia : abstract book : new edition. Tartu : Estonian Society of Hematology. 2010, p. 64-65.
2 Kleinotienė, Gražina. Lizosominės ligos // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 3, p. 293-296. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/77_pdfsam_.pdf> [žiūrėta 2013-02-11]. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Kleinotienė, Gražina; Grikinienė, Jurgita; Savinas, Aleksandras; Ragelienė, Lina; Trakymienė, S. Unusual severe encephalo-polyneuropathy // 1st scientific conference of the Baltic Society for pediatric oncology and hematology. Vilnius. 2006, p. 28.
2 Jankaitienė, S.; Kleinotienė, Gražina; Ragelienė, Lina. Experience of Baltic oncohematologists in diagnosis and treatment of bone tumors // 1st scientific conference of the Baltic Society for pediatric oncology and hematology. Vilnius. 2006, p. 42.

2004
1 Kleinotienė, Gražina; Ragelienė, Lina; Savinas, Aleksandras. A case report of a malignant hepatic hemangioendotelioma // 4th Baltic conference of haematology, Tallinn, 2004, May 13-15: abstract book. Tallinn. 2004, p. 47.
2 Kleinotienė, Gražina. Gošė liga: patogenezė, klinika, gydymas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2004, nr. 1, p. 82-84. [DB: Index Copernicus]

2002
1 Černiauskienė, Vilija; Jakutienė, Eitautė; Kleinotienė, Gražina. Vaikų, gydomų antraciklinais, kardioprotekcija deksrazoksanu // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 3, p. 209-213. [DB: Index Copernicus]

2000
1 Černiauskienė, Vilija; Kleinotienė, Gražina; Ragelienė, Lina. Toksinis antraciklinų poveikis vaikų miokardui: diagnostika, prevencija, gydymas // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2000, nr. 1, p. 187-190.