VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Ieva Norkienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Kvietinskaitė, Ieva; Kaklauskaitė, Justina; Norkienė, Ieva (vadov.). VUL SK darbuotojų pradinio suaugusių gaivinimo žinių tyrimas // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 56. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
2 Samalavičius, Robertas Stasys; Norkienė, Ieva; Ščupakova, Nadežda; Šabliauskas, Jurij; Urbonas, Karolis; Andrijauskas, Povilas; Jankuvienė, Agnė; Puodžiukaitė, Lina; Zorinas, Aleksejus; Janušauskas, Vilius; Ručinskas, Kęstutis; Laurušonis, Kęstutis; Šerpytis, Pranas. Evaluation of risk factors for adverse outcome in extracorporeal membrane oxygenation-supported elderly postcardiotomy patients // Perfusion. London : SAGE Publications. ISSN 0267-6591. eISSN 1477-111X. 2020, vol. 35, suppl. 1, p. 50-56. DOI: 10.1177/0267659120907746. [DB: BIOSIS Previews, Academic Search Premier, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2019
1 Norkiene, Ieva; Jovaisa, Tomas; Scupakova, Nadezda; Janusauskas, Vilius; Rucinskas, Kestutis; Serpytis, Pranas; Laurusonis, Kestutis; Samalavicius, Robertas Stasys. Long-term quality of life in patients treated with extracorporeal membrane oxygenation for postcardiotomy cardiogenic shock // Perfusion. London : SAGE Publications. ISSN 0267-6591. eISSN 1477-111X. 2019, vol. 34, no. 3, p. 285-289. DOI: 10.1177/0267659118815291. [DB: Scopus, Biological Abstracts, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.234; AIF: 4.293; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Gambickas, Lukas; Norkienė, Ieva (vadov.). Are anaesthesiologists of Baltic countries aware of commonly discussed anaesthesia complications' rates? // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. ISBN 9789934867897. p. 196. Prieiga per internetą: <https://www.docdroid.net/oInz1yw/19-074-isc-2019-health-abstracts-e-isbn-978-9934-8678-9-7.pdf#page=197> [žiūrėta 2019-05-21].
3 Kalinauskaitė, Miglė; Kauzonas, Evaldas; Gambickas, Lukas; Norkienė, Ieva (vadov.). Anesteziologų taikoma informuoto asmens sutikimo praktika Lietuvoje: ar pacientas tinkamai informuojamas? // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 59. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].
4 Jovaiša, Tomas; Gambickas, Lukas; Kalinauskaitė, Miglė; Kauzonas, Evaldas; Norkienė, Ieva. Informuoto paciento sutikimo atlikti anesteziją gavimo praktika ir anestezijos komplikacijų vertinimas Lietuvos anesteziologų-reanimatologų požiūriu // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2019, t. 29, Nr. 4, p. 68-72. DOI: 10.5200/sm-hs.2019.059. [DB: Index Copernicus]
5 Norkienė, Ieva; Kalinauskaitė, Miglė; Gambickas, Lukas; Kauzonas, Evaldas; O’Neill, T.; Nielsen, D. Informed consent for anaesthesia: current practices and weighing of the risks, an international survey of anaesthesiologists in three Baltic countries // European journal of anaesthesiology: EUROANAESTHESIA 2019: the European Anaesthesiology Congress European, 2019, June 1-3 2019: abstracts and programme. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0265-0215. eISSN 1365-2346. 2019, vol. 36, e-suppl. 57, p. 30. Prieiga per internetą: <https://www.esahq.org/uploads/publications/20190623_ESABOOK_2019_FINALDRAFT2.pdf> [žiūrėta 2020-04-15]. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.500; AIF: 3.440; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]
6 Gražulytė, Daiva; Kazlauskas, Evaldas; Norkienė, Ieva; Kolevinskaitė, Smiltė; Kezytė, Greta; Urbanavičiūtė, Indrė; Sabestinaitė, Akvilė; Korsakaitė, Gintarė; Želvienė, Paulina; Ringaitienė, Donata; Šostakaitė, Gintarė; Šipylaitė, Jūratė. Long-term quality of life and posttraumatic stress following elective cardiac surgery: preliminary findings of a 5-year follow-up study = Ilgalaikiai gyvenimo kokybės pokyčiai ir patiriamo streso reakcijos po planinių širdies operacijų: preliminarūs rezultatai praėjus penkeriems metams po operacijos // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2019, vol. 26, no. 1, p. 87-92. DOI: 10.6001/actamedica.v26i1.3960. [DB: MEDLINE, Index Academicus, Index Copernicus (IC) (nenaudotinas)]
7 Samalavičius, Robertas Stasys; Puodžiukaitė, Lina; Abraitis, Vytautas; Norkienė, Ieva; Ščupakova, Nadežda; Pekarskienė, Justina; Zorinas, Aleksejus; Ručinskas, Kęstutis; Šerpytis, Pranas. Successful extracorporeal membrane oxygenation assisted revascularisation in a high-risk elderly patient refused surgical treatment = Sėkminga perkutaninė koronarinė intervencija didelės rizikos senyvo amžiaus pacientei taikant ekstrakorporinę membraninę oksigenaciją // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2019, vol. 26, no. 4, p. 205-210. DOI: 10.6001/actamedica.v26i4.4205. [DB: Index Academicus, Index Copernicus (IC) (nenaudotinas), MEDLINE]

2018
1 Norkienė, Ieva; Kezytė, Greta; Vicka, Vaidas; Urbanavičiūtė, Indrė; Jovaiša, Tomas. Impact of pre-operative health-related quality of life on outcomes after heart surgery // ANZ journal of surgery. Hoboken : Wiley. ISSN 1445-1433. eISSN 1445-2197. 2018, vol. 88, no 7, p. 332-336. DOI: 10.1111/ans.14061. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Biotechnology Research Abstracts, Embase, MEDLINE] [IF: 1.605; AIF: 2.557; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Samalavičius, Robertas; Puodžiukaitė, Lina; Radavičiūtė, Indrė; Norkienė, Ieva; Urbonas, Karolis; Misiūrienė, Irina; Janušauskas, Vilius; Zorinas, Aleksejus; Ručinskas, Kęstutis; Šerpytis, Pranas. Prophylactic use of an intra-aortic balloon pump in a high-risk patient with per- ipartum cardiomyopathy requiring cesarean delivery // International journal of obstetric anesthesia. Oxford : Elsevier Science. ISSN 0959-289X. eISSN 1532-3374. 2018, vol. 33, p. 67-71. DOI: 10.1016/j.ijoa.2017.07.004. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.958; AIF: 2.862; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Samalavičius, Robertas; Norkienė, Ieva; Drąsutienė, Agnė; Lipnevičius, Artūras; Janušauskas, Vilius; Urbonas, Karolis; Zakarkaitė, Diana; Aidietis, Audrius; Ručinskas, Kęstutis. Anesthetic management and procedural outcomes of patients undergoing off-pump transapical implantation of artifcial chordae to correct mitral regurgitation: case series of 76 patients // Anesthesia and analgesia : Wolters Kluwer. ISSN 0003-2999. eISSN 0003-2999. 2018, vol. 126, no 3, p. 776-784. DOI: 10.1213/ANE.0000000000002767. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, BIOSIS Previews, Embase, MEDLINE] [IF: 3.489; AIF: 3.180; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
4 Samalavičius, Robertas Stasys; Norkienė, Ieva; Ščupakova, Nadežda; Laurušonis, Kęstutis; Šerpytis, Pranas. ECMO as a bridge to surgery in cardiogenic shock due to infarct induced ventricular septal defect: 3 patients case series // Perfusion. London : SAGE Publications. ISSN 0267-6591. eISSN 1477-111X. 2018, Vol. 33, iss. 1 suppl. p. 200. DOI: 10.1177/0267659118767502. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, HEED: Health Economic Evaluations Database, MEDLINE] [IF: 0.950; AIF: 4.328; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]
5 Samalavičius, Robertas Stasys; Norkienė, Ieva; Puodžiukaitė, Lina; Radavičiūtė, Indrė; Misiūrienė, Irina; Šerpytis, Pranas. Intra-aortic balloon pump related morbidity in patients undergoing cardiac surgery // SCA 40th annual meeting & workshops, April 28 – May 2, 2018, Phoenix, USA. Phoenix. 2018, e-poster ID SCA80.

2017
1 Samalavičius, Robertas Stasys; Norkienė, Ieva; Gražulytė, Daiva; Misiūrienė, Irina; Mikelevič, Lilija; Drutel, Renata; Baublytė, Larisa; Janušauskas, Vilius; Laurušonis, Kęstutis; Ručinskas, Kęstutis; Šerpytis, Pranas. ECMO for the treatment of postcardiotomy cardiogenic shock in octogenarians // European journal of heart failure. Chichester : John Wiley & Sons Ltd. ISSN 1388-9842. eISSN 1879-0844. 2017, Vol. 19, Suppl.2, p. 18. DOI: 10.1002/ejhf.844. [DB: Scopus, MEDLINE, Current Contents, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 10.683; AIF: 4.356; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Norkienė, Ieva; Samalavičius, Robertas Stasys; Ručinskas, Kęstutis; Aidietis, Audrius; Šerpytis, Pranas. Acute pulmonary hemorrhage after dislocation of transcatheter aortic valve prosthesis // Kardiochirurgia i torakochirurgia Polska. Poznan : Termedia sp. z o.o. ISSN 1731-5530. eISSN 1897-4252. 2017, Vol. 14, no 3, p. 203-205. DOI: 10.5114/kitp.2017.70536. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier]
3 Jakutis, Gabrielius; Norkienė, Ieva; Ringaitienė, Donata; Jovaiša, Tomas. Severity of hyperoxia as a risk factor in patients undergoing on-pump cardiac surgery = Hiperoksija kaip rizikos veiksnys pacientams, kuriems atliekamos širdies operacijos su dirbtine kraujo apytaka // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2017, vol. 24, no. 3, p. 153-158. (Research articles). DOI: 10.6001/actamedica.v24i3.3549. [DB: Index Academicus, MEDLINE]
4 Norkienė, Ieva; Jovaiša, Tomas. Response to Re: Impact of pre-operative health-related quality of life on outcomes after heart surgery // ANZ journal of surgery. Carlton, Victoria, Australia : Wiley. ISSN 1445-1433. 2017, vol. 87, no. 12, p. 1062-1062. (Letters to the editor). DOI: 10.1111/ans.14243. [DB: Scopus] [IF: 1.586; AIF: 2.521; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
5 Gražulytė, Daiva; Radavičiūtė, Indrė; Norkienė, Ieva; Puodžiukaitė, Lina; Janušauskas, Vilius; Misiūrienė, Irina; Kalinauskas, Gintaras; Ručinskas, Kęstutis; Šerpytis, Pranas; Samalavičius, Robertas. Short-term and long-term outcomes of patients treated with ECMO for cardiac failure following heart surgery // The journal of cardiovascular surgery. Turin : Minerva Medica. ISSN 0021-9509. eISSN 1827-191X. 2017, Vol. 58, no 3, suppl. 2, p. 120. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 1.195; AIF: 3.660; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Žvirblis, Tadas; Norkienė, Ieva; Šipylaitė, Jūratė; Irnius, Algimantas; Ivaškevičius, Juozas. Malnutrition assessed by phase angle determines outcomes in low-risk cardiac surgery patients // Clinical nutrition. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0261-5614. 2016, Vol. 35, Iss. 6, p. 1328-1332. DOI: 10.1016/j.clnu.2016.02.010. [DB: MEDLINE, Current Contents, Science Citation Index Expanded (Web of Science), PubMed, Academic OneFile, Scopus, TOC Premier, CINAHL Plus with Full Text, IBZ - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur, CABI Abstracts Databases] [IF: 4.548; AIF: 3.234; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Janušauskas, Vilius; Ručinskas, Kęstutis; Račkauskaitė, Saulenė; Norkienė, Ieva; Misiūrienė, Irina; Zorinas, Aleksejus; Urbonas, Karolis; Gražulytė, Daiva; Laurušonis, Kęstutis; Samalavičius, Robertas Stasys; Šerpytis, Pranas. Short-time and long-time outcomes of elderly patients treated with ECMO following cardiac surgery // SA heart journal. Tygerberg : South African Heart Association. ISSN 1996-6741. eISSN 2071-4602. 2016, Vol. 13, No. 3, p. 193. Prieiga per internetą: <http://journal.saheart.org/index.php?journal=SAHJ&page=article&op=view&path[]=415&path[]=388> [žiūrėta 2016-09-27].
3 Gaižauskas, Edvinas; Balkutė, Deimilė; Janušauskas, Vilius; Ringaitienė, Donata; Norkienė, Ieva; Samalavičius, Robertas Stasys; Ručinskas, Kęstutis. Case report: Sustained ventricular fibrillation for LVAD patient succsefully treated with therapeutic hyperkalemia // SA heart journal. Tygerberg : South African Heart Association. ISSN 1996-6741. eISSN 2071-4602. 2016, Vol. 13, no 3, p. 184. Prieiga per internetą: <http://journal.saheart.org/index.php?journal=SAHJ&page=article&op=view&path%5B%5D=415&path%5B%5D=388> [žiūrėta 2016-09-27].
4 Norkienė, Ieva; Jovaiša, Tomas; Šerpytis, Mindaugas. Sedacijos intensyvioje terapijoje naujovės // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2016, t. 26, Nr. 6, p. 195-200. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.116. [DB: Index Copernicus]
5 Norkienė, Ieva; Kažukauskienė, Ieva; Samalavičius, Robertas Stasys; Ručinskas, Kęstutis. Successful application of thrombolysis and angioplasty in case of mechanical aortic valve and coronary graft thrombosis = Sėkminga trombolizė ir angioplastika kombinuotos mechaninio aortos vožtuvo ir vainikinių arterijų šunto trombozės atveju // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2016, Vol. 23, No. 1, p. 1-4. DOI: 10.6001/actamedica.v23i1.3263. [DB: Index Copernicus (IC) (nenaudotinas), Current Abstracts, TOC Premier]
6 Jovaiša, Tomas; Vicka, Vaidas; Linkaitė, Gabrielė; Guseinovaitė, Jurgita; Ringaitienė, Donata; Norkienė, Ieva. Use of Lactated Ringer's solution does not eliminate the risk of strong ion difference-related metabolic acidosis following on-pump cardiac surgery // Journal of biological regulators and homeostatic agents. Chieti, Italy : Biolife. ISSN 0393-974X. eISSN 1724-6083. 2016, vol. 30, no. 4, p. 1085-1090. Prieiga per internetą: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28078858>. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 1.469; AIF: 3.638; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Norkienė, Ieva; Linkaitė, Gabrielė; Guseinovaitė, Jurgita; Vicka, Vaidas; Ringaitienė, Donata; Jovaiša, Tomas. Use of ringer’s lactate solution does not eliminate the risk of strong ion difference related metabolic acidosis following on pump cardiac surgery // Intensive Care Medicine Experimental. Heidelberg : SpringerOpen. eISSN 2197-425X. 2015, Vol. 3, Suppl. 1, Abstract No. A102. Prieiga per internetą: <http://www.icm-experimental.com/content/3/S1/A102> [žiūrėta 2015-12-17]. [DB: ProQuest (nenaudotinas), EBSCOHost (nenaudotinas)]

2014
1 Samalavičius, Robertas Stasys; Ručinskas, Kęstutis; Janušauskas, Vilius; Janavičiūtė, Gabija; Urbonas, Karolis; Norkienė, Ieva; Zakarkaitė, Diana; Aidietis, Audrius. Anesthetic management for transapical off-pump implantation of artificial chordae to correct mitral regurgitation // Applied Cardiopulmonary Patophysiology. Lengerich : Pabst Science Publishers. ISSN 0920-5268. 2014, Vol. 18, Suppl. 1, p. 84. Prieiga per internetą: <http://www.applied-cardiopulmonary-pathophysiology.com/fileadmin/downloads/acp-2014-S1/ACP-EACTA-2014_web.pdf> [žiūrėta 2016-04-14]. [DB: Reactions Weekly (nenaudotinas), PubMed]
2 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Šipylaitė, Jūratė; Norkienė, Ieva. Malnutrition screening tool accuracy in patients scheduled for cardiac surgery // Clinical nutrition. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0261-5614. eISSN 2405-4577. 2014, Vol. 33, suppl. 1, p. 82. DOI: 10.1016/S0261-5614(14)50209-9. [DB: MEDLINE, CABI Abstracts Databases, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.476; AIF: 3.009; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]
3 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Balčiūnas, Mindaugas; Norkienė, Ieva; Šipylaitė, Jūratė; Ivaškevičius, Juozas. Prognostic value of preoperative bioelectrical impedance phase angle on hemotransfusion after cardiac surgery // Intensive Care Medicine. Heidelberg : Springer. ISSN 0342-4642. eISSN 1432-1238. 2014, Vol. 40, suppl. 1, p. 62. DOI: 10.1007/s00134-014-3451-0. [DB: EBSCOHost (nenaudotinas), CABI Abstracts Databases, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 7.214; AIF: 4.119; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Urbonas, Karolis; Misiūrienė, Irina; Norkienė, Ieva; Gražulytė, Daiva; Ringaitienė, Donata; Anužis, Jonas; Akucevičiūtė, Eglė; Samalavičius, Robertas. Milrinono ir intraaortinės baliolinės kontrapulsacijos įtaka didelės rizikos miokardo revaskuliarizavimo operacijų rezultatams // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 25-31. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1572> [žiūrėta 2013-09-19]. [DB: Index Copernicus]
2 Norkienė, Ieva; Ringaitienė, Donata; Kuzminskaitė, Vilma; Šipylaitė, Jūratė. Incidence and risk factors of early delirium after cardiac surgery // BioMed research international. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 2314-6133. 2013, vol. 2013, art. no 323491 [p. 1-5]. DOI: 10.1155/2013/323491. [DB: Embase, BIOSIS Previews, Biological Abstracts, Academic Search Premier, Scopus, PubMed, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2012
1 Ručinskas, Kęstutis; Norkienė, Ieva; Maneikienė, Vytė Valerija; Zuozienė, Gitana; Balčiūnaitė, Giedrė; Janušauskas, Vilius; Davidavičius, Giedrius; Samalavičius, Robertas Stasys; Kalinauskas, Gintaras; Wechsler, Andrew S. Hybrid procedures using PliCath device for ischaemic cardiomyopathy: CONFIGURE-HF-study // Eesti arst. Tartu : Eesti Arstide Liit. ISSN 0235-8026. 2012, Vol. 91, suppl. 2, p. 15. [DB: Scopus]
2 Samalavičius, Robertas Stasys; Urbonas, Karolis; Norkienė, Ieva; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Kalinauskas, Gintaras. Impact of metabolic syndrome on outcomes of patients undergoing CABG surgery // 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911. p. 57-58.
3 Norkienė, Ieva; Kuzminskaitė, Vilma. The incidence and risk factors for delirium after cardiac surgery // 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911. p. 85.

2011
1 Norkienė, Ieva; Samalavičius, Robertas Stasys; Ivaškevičius, Juozas; Budrys, Valmantas; Paulauskienė, Kotryna. Asymptomatic carotid artery stenosis and cognitive outcomes after coronary artery bypass grafting // Scandinavian cardiovascular journal. London : Informa Healthcare. ISSN 1401-7431. 2011, vol. 45, no. 3, p. 169-173. DOI: 10.1016/j.jvs.2012.05.059. [DB: Embase, MEDLINE, Chemical abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.926; AIF: 3.798; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Norkienė, Ieva; Budrys, Valmantas; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Ivaškevičius, Juozas. Ankstyvas kognityvinių funkcijų pakenkimas po vainikinių arterijų apeinamųjų jungčių suformavimo operacijų, rizikos veiksniai ir asimptominės miego arterijos stenozės įtaka = Early cognitive impairment after coronary artery bypass grafting, risk factors, and impact of carotid artery stenosis // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2010, t. 14, nr. 1, p. 35-39. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2010_Nr1_035-039.pdf> [žiūrėta 2010-09-06]. [DB: Index Copernicus]
2 Norkienė, Ieva; Samalavičius, Robertas; Misiūrienė, Irina; Paulauskienė, Kotryna; Budrys, Valmantas; Ivaškevičius, Juozas. Incidence and risk factors for early postoperative cognitive decline after coronary artery bypass grafting = Pažinimo funkcijų sutrikimai po miokardo apeinamųjų jungčių suformavimo operacijų: dažnis ir rizikos veiksniai // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2010, t. 46, nr. 7, p. 460-464. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1007/1007-04e.pdf> [žiūrėta 2010-10-28]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE, Scopus] [IF: 0.446; AIF: 3.935; Q3 (2010 InCities JCR SCIE)]
3 Norkienė, Ieva; Budrys, Valmantas; Ivaškevičius, Juozas. The impact of perioperative mood disorders on postoperative after coronary artery bypass grafting // 5th International Baltic Congress of anaesthesiology and intensive care, Tartu, Estonia, 21-23 October 2010 : [abstracts]. Tartu. 2010, p. 91-92.
4 Norkienė, Ieva; Samalavičius, Robertas Stasys; Misiūrienė, Irina; Ivaškevičius, Juozas. Asymptomatic carotid artery stenosis and postoperative cognitive outcome in patients undergoing on-pump coronary artery bypass grafting // Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia. Louisville : W B Saunders co-Elsevier inc. ISSN 1053-0770. 2010, Vol. 24, Issue 3, Supplement, p. s34. DOI: 10.1053/j.jvca.2010.04.014. [DB: Embase, Scopus, MEDLINE, ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.596; AIF: 3.555; Q3 (2010 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Norkienė, Ieva; Ivaškevičius, Juozas. Pažintinių funkcijų sutrikimai po kardiochirurginių operacijų: intraoperacinių veiksnių įtaka = Cognitive decline after cardiac surgery: the impact of intraoperative factors // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2008, t. 6, Nr. 2, p. 134-140. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2155/1382> [žiūrėta 2019-03-28]. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Norkienė, Ieva; Samalavičius, Robertas Stasys; Ringaitienė, Donata; Misiūrienė, Irina; Baublys, Alis; Ručinskas, Kęstutis; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Intra aortic balloon counterpulsation in cardiomyopathy patients: bridge to transplantation or verticular assist // Interactive cardiovascular and thoracic surgery. Oxford : Oxford university press. ISSN 1569-9293. 2007, vol. 6, no. 1, p. 66-70. DOI: 10.1510/icvts.2006.140160. [DB: Scopus, ScienceDirect]
2 Samalavičius, Robertas Stasys; Misiūrienė, Irina; Urbonas, Karolis; Norkienė, Ieva; Kalinauskas, Gintaras; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Baublys, Alis. Padidėjusi laktatų koncentracija plazmoje kaip prognostinis didesnio mirštamumo ir komplikacijų po miokardo revaskuliarizavimo operacijų rodiklis = Serum lactate level as predictor of mortality and morbidity followlng coronary artery bypass grafting // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 288-292. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2195> [žiūrėta 2008-04-11]. [DB: Index Copernicus (IC) (nenaudotinas)]
3 Norkienė, Ieva; Ringaitienė, Donata; Misiūrienė, Irina; Samalavičius, Robertas Stasys; Bubulis, Rimantas; Baublys, Alis; Uždavinys, Giedrius. Incidence and precipitating factors of delirium after coronary artery bypass grafting // Scandinavian cardiovascular journal. ISSN 1401-7431. 2007, vol. 41, no. 3, p. 180-185. DOI: 10.1080/14017430701302490. [DB: Embase, MEDLINE, Chemical abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.069; AIF: 3.757; Q3 (2007 InCities JCR SCIE)]

2006
1 Uždavinys, Giedrius; Miniauskas, Saulius; Valaika, Arūnas; Norkienė, Ieva. Dilema of intraortic ballon insertion: downstream versus upstream (Lithuanian experience) // 16th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (WSCTS 2006), August 16-20, 2006 / Medical Devices Centre of the University of Ottawa Heart Institute. Ottawa. 2006, p. 208-209.

2005
1 Samalavičius, Robertas Stasys; Misiūrienė, Irina; Norkienė, Ieva; Juozaitis, Modestas; Urbonas, Karolis; Baublys, Alis. Impact of gender on postoperative mortality and morbidity following CABG // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 150. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
2 Norkienė, Ieva; Samalavičius, Robertas Stasys; Juozaitis, Modestas; Misiūrienė, Irina; Baublys, Alis. Factors associated with stroke development after coronary artery bypass grafting // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 157. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
3 Samalavičius, Robertas Stasys; Misiūrienė, Irina; Norkienė, Ieva; Juozaitis, Modestas; Baublys, Alis. Impact of obesity on outcomes and ICU stay following coronary artery bypass grafting // Intensive care medicine. ISSN 0342-4642. 2005, vol. 31, suppl. 1, p. s142. [IF: 3.724; AIF: 3.213; Q1 (2005 InCities JCR SCIE)]

2004
1 Samalavičius, Robertas; Misiūrienė, Irina; Norkienė, Ieva; Juozaitis, Martynas; Bubulis, Rimantas; Martinkėnas, Gediminas; Baublys, Alis. Rizikos veiksnių įtaka komplikacijoms rastis po miokardo revaskulizavimo operacijų = Preoperative risk factors and postoperative complications in coronary artery bypass grafting // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, priedas 1, p. 75-78. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/04p1/04p1-16l.pdf> [žiūrėta 2008-06-18]. [DB: Index Copernicus, MEDLINE]
2 Norkienė, Ieva; Samalavičius, Robertas; Misiūrienė, Irina; Valaikienė, Jurgita; Baublys, Alis; Uždavinys, Giedrius. Pooperacinės neurokognityvinės disfunkcijos dažnis po miokardo revaskulizavimo operacijų = Disorders of neurocognitive function after coronary artery bypass grafting // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, priedas 1, p. 66-69. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/04p1/04p1-14l.pdf> [žiūrėta 2008-06-18]. [DB: Index Copernicus, MEDLINE]