VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Ieva Stundienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Stundienė, Ieva; Maksimaitytė, Vaidota; Liakina, Valentina; Valantinas, Jonas. Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma simulating Crohn’s disease: A case report // World journal of clinical cases. Pleasanton, CA : Baishideng Publishing Group. ISSN 2307-8960. eISSN 2307-8960. 2020, vol. 8, no. 8, p. 1454-1462. DOI: 10.12998/wjcc.v8.i8.1454. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Jonaitytė, Gabrielė; Strainienė, Sandra (vadov.); Savlan, Ilona (vadov.); Stundienė, Ieva (vadov.). An unusual case of biliary pancreatitis in a patient after cholecystectomy // Juvenes Pro Medicina 2020 : 16th international and 58th Polish conference, 15-16th May 2020 : the book of abstracts. Łódź : Medical University of Łódź, 2020. ISBN 9788394762735. p. 258. Prieiga per internetą: <http://jpm.umed.pl/pliki/abstractbook/JuvenesProMedicina-2020.pdf> [žiūrėta 2020-05-26].
3 Strainienė, Sandra; Šarlauskas, Lukas; Savlan, Ilona; Liakina, Valentina; Stundienė, Ieva; Valantinas, Jonas. Multi-organ IgG4-related disease continues to mislead clinicians: A case report and literature review // World journal of clinical cases. Pleasanton : Baishideng Publishing Group Inc. ISSN 2307-8960. 2020, vol. 8, iss.15, p. 3267-3279. DOI: 10.12998/wjcc.v8.i15.3267. [DB: PubMed Central, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2019
1 Mickūnienė, Rugilė; Stundienė, Ieva; Jucaitis, Tomas; Valančienė, Dileta; Valantinas, Jonas. A case of ectopic pancreas in the ileum presenting as obscure gastrointestinal bleeding and abdominal pain // BMC gastroenterology. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1471-230X. 2019, vol. 19, art. no. 57, p. [1-7]. DOI: 10.1186/s12876-019-0971-7. [DB: Index Copernicus, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.489; AIF: 5.147; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Nedelko, Agata; Petrušytė, Dovilė; Stundienė, Ieva (vadov.); Bužinskienė, Diana (vadov.); Poškus, Tomas (vadov.). Įvairių faktorių įtaka neščiųjų obstipacijų dažniui // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 98. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-23].
3 Nedelko, Agata; Petrušytė, Dovilė; Stundienė, Ieva (vadov.); Bužinskienė, Diana (vadov.); Poškus, Tomas (vadov.). Mitybos įpročių įtaka nėščiųjų obstipacijų dažniui // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 99. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-23].
4 Nedelko, Agata; Petrušytė, Dovilė; Stundienė, Ieva (vadov.); Bužinskienė, Diana (vadov.); Poškus, Tomas (vadov.). Vidurių užkietėjimo tarp nėsčiųjų ir gimdymo bei naujagimio fizinių rodiklių sąsaja // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 100. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-23].
5 Stundienė, Ieva; Šarnelytė, Julija; Norkutė, Ausma; Aidietienė, Sigita; Liakina, Valentina; Mašalaitė, Laura; Valantinas, Jonas. Liver cirrhosis and left ventricle diastolic dysfunction: systematic review // World journal of gastroenterology : Baishideng Publishing Group. ISSN 1007-9327. eISSN 2219-2840. 2019, vol. 25, no. 32, p. 4779-4795. DOI: 10.3748/wjg.v25.i32.4779. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.665; AIF: 5.147; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Vidžiūnaitė, Milda; Stanaitis, Jokūbas; Stundienė, Ieva (vadov.). Ūminio po-ERCP pankreatito rizikos veiksnių paieška ir įvertinimas VUL SK 2014-2015 metais // Studentų mokslinės veiklos 69 konferencija, Vilnius 2017 m. gegužės 18-26 d.: pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598395. p. 137. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/vu_mf_studentu_konferencija_2017_pataisytas.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].

2014
1 Stundienė, Ieva; Žeromskas, Paulius; Valantinas, Jonas. Transcutaneous tibial nerve stimulation for the treatment of faecal incontinence: results of a prospective study // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2014, vol. 21, nr. 2, p. 91-98. DOI: 10.6001/actamedica.v21i2.2946. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
2 Stundienė, Ieva; Žeromskas, Paulius; Pfeifer, Johann; Valantinas, Jonas. Good results with transcutaneous tibial nerve stimulation for advanced chronic constipation treatment = Transkutaninė blauzdinio nervo stimuliacija – efektyvus lėtinio vidurių užkietėjimo gydymo metodas // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2014, t. 13, Nr. 3, p. 192-199. DOI: 10.15388/LietChirur.2014.3893. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Žeromskas, Paulius; Markauskaitė, Vita; Bunevičiūtė, Ramunė; Stundienė, Ieva; Jotautas, Valdemaras; Mikalauskas, Saulius; Strupas, Kęstutis. Lėto pasažo vidurių užkietėjimo operacinio gydymo rezultatai // Lietuvos chirurgų asociacijos suvažiavimas: Lietuvos chirurgijos aktualijos : programa ir tezių knyga, gegužės 24-25, 2013, Druskininkai. Vilnius. 2013, p. 41.
2 Žeromskas, Paulius; Markauskaitė, Vita; Bunevičiūtė, Ramunė; Stundienė, Ieva; Jotautas, Valdemaras; Poškus, Eligijus; Mikalauskas, Saulius; Strupas, Kęstutis. Lėto pasažo vidurių užkietėjimo operacinio gydymo rezultatai // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, T. 12, Nr. 1-2, p. 81. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946> [žiūrėta 2013-09-20]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Žeromskas, Paulius; Markauskaitė, Vita; Bunevičiūtė, Ramunė; Stundienė, Ieva; Jotautas, Valdemaras; Poškus, Eligijus; Mikalauskas, Saulius; Strupas, Kęstutis. Lėto pasažo vidurių užkietėjimo operacinio gydymo rezultatai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 631-635. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_20_631%E2%80%93635p.pdf> [žiūrėta 2018-09-06]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Stundienė, Ieva; Žeromskas, Paulius; Valantinas, Jonas. Perkutaninė blauzdinio nervo stimuliacija: naujas išmatų nelaikymo gydymo metodas. Literatūros apžvalga = Percutaneous tibial nerve stimulation - a new treatment method for fecal incontinence. Literature review // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 3, p. 369-375. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_3_str13.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Denapienė, Goda; Zaleckienė, Berta; Stundienė, Ieva; Barakauskienė, Aušrinė; Vaicekauskas, Rolandas; Liakina, Valentina; Kasiulevičius, Vytautas; Valantinas, Jonas. Storosios žarnos polipų morfologinių ir histologinių pakitimų įvertinimas = Evaluation of morphological and histological findings of colon polyps // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2011, t. 12, nr. 4, p. 235-239. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2011/nr_4/2011_235_239.pdf> [žiūrėta 2012-01-31]. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Žeromskas, Paulius; Peldžius, Ričardas; Stundienė, Ieva; Dementavičienė, Jūratė; Poškus, Eligijus; Jotautas, Valdemaras; Strupas, Kęstutis. Results of surgery for obstructive defecation // 2nd annual meeting of the European society of coloproctology: proceedings, Malta, September 26-29, 2007. [Valeta] : Medimond. 2007, p. 165-168.
2 Žeromskas, Paulius; Peldžius, Ričardas; Poškus, Eligijus; Jotautas, Valdemaras; Stundienė, Ieva; Stankevičienė, J.; Strupas, Kęstutis. Results of extended left hemicolectomy for the treatment of chronic slow transit constipation // 2nd annual meeting of the European society of coloproctology: proceedings, Malta, September 26-29, 2007. [Valeta] : Medimond. 2007, p. 161-164.

2005
1 Stundienė, Ieva; Garalevičius, Remigijus. Nepageidaujamas vaistų poveikis vyresnio amžiaus žmonių virškinamajai sistemai // Gydymo menas. ISSN 1392-527X. 2005, Nr. 6; 8, p. 57-59; 25-29.
2 Garalevičius, Remigijus; Stundienė, Ieva. Oddi rauko disfunkcija // Internistas. ISSN 1648-3839. 2005, Nr. 1, p. 83-87.
3 Garalevičius, Remigijus; Stundienė, Ieva. Biliarinio trakto disfunkcijų struktūra ir diagnostika // Gastroenterologija 2005: mokslinė praktinė konferencija, Druskininkai, 2005 lapkričio 18-19 d. Vilnius : Petro ofsetas. 2005, p. 84-86.