VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Igor Fomčenko' publikacijų sąrašas

2013
1 Fomčenko, Igoris; Gudlevičienė, Živilė. Mezenchiminės kamieninės ląstelės ir jų panaudojimas individualizuotai medicinai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 4, p. 338-345. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-4.pdf> [žiūrėta 2014-02-04]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Fomčenko, Igoris; Masaitienė, Raminta; Kasiulevičius, Vytautas. Neuropatinio skausmo gydymo principai = Principles of neuropathic pain treatment // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, nr. 2, priedas, p. 19-25. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/download/67/pdf> [žiūrėta 2018-02-08]. [DB: Index Copernicus]
2 Fomčenko, Igoris; Kutkauskienė, Jelena; Kasiulevičius, Vytautas. Kaip interpretuoti stebėjimo studijų rezultatus klinikinėje praktikoje? = How to interpret the observational studies results in clinical practices? // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, nr. 2, priedas, p. 40-45. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/viewFile/71/pdf> [žiūrėta 2018-02-08]. [DB: Index Copernicus]
3 Fomčenko, Igoris; Kasiulevičius, Vytautas. Stebėjimo studijos: kohortiniai ir atvejo-kontrolės tyrimai = Observational studies: cohort and case-control research // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2011, t. 12, nr. 1, p. 58-63. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2011/nr_1/2011_58_63.pdf> [žiūrėta 2012-01-31]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Fomčenko, Igoris; Kasiulevičius, Vytautas. Koks turi būti optimalus kraujospūdis sergant arterine hipertenzija? = What is the optimal blood pressure in patients with arterial hypertension? // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2010, t. 11, nr. 4, p. 246-250. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2010/nr_4/2010_246_250.pdf> [žiūrėta 2011-02-10]. [DB: Index Copernicus]