VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Igoris Šatkauskas' publikacijų sąrašas

2020
1 Petryla, Giedrius; Uvarovas, Valentinas; Bobina, Rokas; Kurtinaitis, Jaunius; Khan, Suheal A; Versocki, Artūr; Porvaneckas, Narūnas; Šatkauskas, Igoris. The one-year mortality rate in elderly patients with osteoporotic fractures of the pelvis // Archives of osteoporosis. London : Springer. ISSN 1862-3522. eISSN 1862-3514. 2020, vol. 15, no. 1, art. no. 15, p. [1-6]. DOI: 10.1007/s11657-020-0689-8. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2019
1 Vosylius, Saulius; Uvarovas, Valentinas; Švedienė, Saulė; Šatkauskas, Igoris. Resuscitation following a bupivacaine injection for a cervical paravertebral block // Open medicine. Warsaw : Sciendo, De Gruyter Poland. eISSN 2391-5463. 2019, vol. 14, iss. 1, p. 953-958. DOI: 10.1515/med-2019-0112. [DB: Embase, J-Gate, PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Masionis, Povilas; Bobina, Rokas; Uvarovas, Valentinas; Porvaneckas, Narūnas; Šatkauskas, Igoris. Thrombosis of the brachial artery – a rare and devastating complication after a simple closed posterolateral elbow dislocation = Žastinės arterijos trombozė - reta ir sudėtinga komplikacija po paprasto uždaro užpakalinio-šoninio alkūnės sąnario išnirimo // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2019, vol. 26, no. 3, p. 167-172. DOI: 10.6001/actamedica.v26i3.4146. [DB: Index Copernicus (IC), Index Academicus, MEDLINE]

2018
1 Petryla, Giedrius; Šatkauskas, Igoris; Uvarovas, Valentinas; Bobina, Rokas. Gyvenimo kokybė po dubens kaulų lūžių: pirminiai rezultatai // Ligonį tausojanti chirurgija ir regeneracinė medicina ortopedijoje ir traumatologijoje : XIV-asis Lietuvos ortopedų traumatologų draugijos suvažiavimas, 2018 m. balandžio 27-28 d. Vilnius ; [Suvažiavimo organizacinis komitetas: Giedrius Kvederas, Aleksas Makulavičius, Alfredas Smailys [ir kt.]] : tezių knyga. Vilnius : Lietuvos ortopedų traumatologų draugija, 2018. ISBN 9786099602509. p. 48. Prieiga per internetą: <http://ltod.lt/wp-content/uploads/2018/05/ltod2018tezes.pdf> [žiūrėta 2020-04-30].

2017
1 Masionis, Povilas; Šatkauskas, Igoris; Mikelevičius, Vytautas; Ryliškis, Sigitas; Bučinskas, Vytautas; Griškevičius, Julius; Oliva, Xavier Martin; Planella, Mariano Monzo; Porvaneckas, Narūnas; Uvarovas, Valentinas. Biomechanical evaluation of native acromioclavicular joint ligaments and two reconstruction techniques in the presence of the sternoclavicular joint: a cadaver study // Journal of orthopaedic surgery. Thousand Oaks : SAGE publications. ISSN 2309-4990. 2017, Vol. 25, iss. 3, p. 1-5. DOI: 10.1177/2309499017730424. [DB: Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.994; AIF: 2.499; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Petryla, Giedrius; Uvarovas, Valentinas; Šatkauskas, Igoris; Masionis, Povilas; Porvaneckas, Narūnas. Non-anatomic fixation for longstanding traumatic pubic diastasis using a bone graft: A report of two cases // Chinese journal of traumatology (English edition). Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1008-1275. 2017, Vol. 20, iss. 6, p. 362-365. DOI: 10.1016/j.cjtee.2017.06.006. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus, DOAJ]

2016
1 Markevičius, Vytautas; Činčikas, Darius; Porvaneckas, Narūnas; Stankevičius, Edgaras; Navikas, Dangirutis; Andriukaitis, Darius; Šipylaitė, Jūratė; Švedienė, Saulė; Uvarovas, Valentinas; Šatkauskas, Igoris; Kvederas, Giedrius; Valinevičius, Algimantas; Žilys, Mindaugas; Andrijauskas, Audrius. Revised evaluation of hemodilution response in the semi-closed loop infusion system // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. 2016, vol. 22, no. 1, p. 57-63. DOI: 10.5755/j01.eee.22.1.12826. [DB: Computers & Applied Sciences Complete, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.859; AIF: 2.577; Q4 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Uvarovas, Valentinas; Šatkauskas, Igoris; Urbanavičius, Robertas; Bučinskas, Vytautas; Griškevičius, Julius; Vengrauskas, Vytautas; Petryla, Giedrius; Masionis, Povilas; Andrijauskas, Audrius; Porvaneckas, Narūnas. Different stabilization techniques for type 62B3 acetabular fractures in combination with primary total hip arthroplasty in elderly patients: a biomechanical comparison // Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation. London : SAGE publications Ltd. ISSN 2151-4585. eISSN 2151-4593. 2016, Vol. 7, no. 3, p. 153-157. DOI: 10.1177/2151458516658329. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), SAGE Journals Online, MEDLINE]
3 Andrijauskas, Audrius; Svensen, Christer H.; Porvaneckas, Narūnas; Šipylaitė, Jūratė; Stankevičius, Edgaras; Činčikas, Darius; Uvarovas, Valentinas; Švedienė, Saulė; Šatkauskas, Igoris; Vosylius, Saulius; Kvederas, Giedrius. A mini volume loading test (mVLT) using 2.5-mL kgS1 boluses of crystalloid for indication of perioperative changes in hydration status // Medicina. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1010-660X. 2016, vol. 52, no. 6, p. 354-365. DOI: 10.1016/j.medici.2016.11.004. [DB: MEDLINE, IndexCopernicus (nenaudotinas), Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.802; AIF: 4.449; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Uvarovas, Valentinas; Lapteva, Ona; Gradauskas, Paulius; Šatkauskas, Igoris; Petryla, Giedrius. Krūtininės stuburo dalies chirurgija: pooperacinis hemotoraksas ir slankstelių kaulinei plastikai panaudotų šonkaulio fragmentų migracija į pleuros ertmę // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 1, p. 75-79. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/11_str_75-79psl.pdf> [žiūrėta 2014-04-24]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
2 Gaidulis, Gediminas; Griškevičius, Julius; Uvarovas, Valentinas; Šatkauskas, Igoris. Gūžduobės skersinio lūžio fiksavimo skirtingai išdėstytomis plokštelėmis tyrimas = Research on transverse acetabular fracture fixation using different plate attachment methods // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. 2014, T. 6, nr. 6, p. 626-629. DOI: 10.3846/mla.2015.765. [DB: Gale's Academic OneFile, ProQuest Central, ICONDA]

2013
1 Ulevičius, Donatas; Šatkauskas, Igoris; Uvarovas, Valentinas. Pelvic fractures fixed with percutaneous iliosacral screws: early experience // 5th Baltic congress of traumatology and orthopaedics : abstracts, September 20-21, Riga, 2013. Riga. 2013, p. 29.
2 Uvarovas, Valentinas; Šatkauskas, Igoris. Spine osteotomies. First experience in Vilnius university Emergency hospital // 5th Baltic congress of traumatology and orthopaedics : abstracts, September 20-21, Riga, 2013. Riga. 2013, p. 36.
3 Uvarovas, Valentinas; Vaitiekus, Andrius; Šatkauskas, Igoris; Ulevičius, Donatas. Percutaneous iliosacral screw fixation for posterior pelvic ring injuries: the first experience, complications // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 4, p. 233-237. Prieiga per internetą: <http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/LIETUVOS%20CHIRURGIJA/Lietuvos%20chirurgija%202013%20Nr.%204/233-237.pdf> [žiūrėta 2014-05-07]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
4 Uvarovas, Valentinas; Šatkauskas, Igoris; Vaitiekus, Andrius. Stuburo krūtininės ir juosmeninės dalies lūžių operacinio gydymo rezultatai // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 4, p. 204-211. Prieiga per internetą: <http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/LIETUVOS%20CHIRURGIJA/Lietuvos%20chirurgija%202013%20Nr.%204/204-211.pdf> [žiūrėta 2014-05-07]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]

2008
1 Uvarovas, Valentinas; Šatkauskas, Igoris; Sveikata, Tomas; Bartkevičius, Eduardas. Streptococcus pyogenes sukeltas nekrozinis fascitas po uždaro šokikaulio išnirimo = Streptococcus pyogenes necrotizing fascitis after closed calcaneus luxation // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2008, t. 6, nr. 4, p. 276-280. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2144> [žiūrėta 2019-02-20]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]

2005
1 Šatkauskas, Igoris; Uvarovas, Valentinas; Kocius, Manvilius. Stuburo krūtininės ir juosmeninės dalies lūžių operacinio gydymo rezultatai = Outcome of surgical treatment of thoracic and lumbar spine fractures // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2005, t. 3, nr. 3, p. 192-201. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2310/1534> [žiūrėta 2008-06-09]. [DB: Index Copernicus (IC)]
2 Šatkauskas, Igoris; Uvarovas, Valentinas; Kocius, Manvilius. Stuburo krūtininės ir juosmeninės dalies lūžių konservatyvaus gydymo rezultatai = Outcome of thoracolumbar spine compression fractures managed nonoperatively // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2005, nr. 3(43), p. 165-170. [DB: Index Copernicus (IC)]