VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Indrė Trečiokienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Trečiokienė, Indrė; Gulbinovič, Jolanta; Wettermark, Bjorn; Taxis, Katja. Trend of antihypertensive medicine use in the Baltic States between 2014 and 2018 // EuroDrug 2020: European Drug Utilisation Research Group Conference 2020 : medicines: benefits and burdens,, March 4-7, 2020, Szeged. Szeged : EuroDurg. 2020, p. 39. Prieiga per internetą: <https://www.eurodurg2020.com/pdf/EuroDURG_abstract%20book_final_jav.pdf> [žiūrėta 2020-04-02].

2019
1 Trečiokienė, Indrė; Stražnickienė, Lolita; Ragažinskienė, Ona. Assessing job satisfaction and work-related stress among pharmacy specialists in Lithuania // FIP 2019: World congress of pharmacy and pharmaceutical sciences: 79th annual congress of FIP Congress in Abu Dhabi (United Arab Emirates): abstracts. Abu Dhabi : FIP. 2019, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://www.fip.org/abstracts?page=abstracts&action=item&item=21902> [žiūrėta 2020-04-02].
2 Trečiokienė, Indrė. Clinical pharmacist training experience in foreign countries and perspectives in Lithuania // 34th congress and international scientific-practical conference of the Lithuanian pharmaceutical association = Lietuvos farmacijos sąjungos XXXIV suvažiavimas ir tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta pirmosios profesinės farmacijos draugijos įkūrimo 200-mečiui pažymėti „Farmacinės draugijos vaidmuo sveikatinimo sistemoje: praeitis, dabartis ateitis“ : book of abstracts : October 19, 2019 Vilnius, Lithuania / Lithuanian Pharmaceutical Association; Edited by: Vilma Petrikaitė. Vilnius : Lithuanian Pharmaceutical Association, 2019. ISBN 9789955956853. p. 9.
3 Trečiokienė, Indrė. Economic evaluation of pharmacy services // The 22nd annual international scientific-practical conference „BaltPharm Forum 2019“ „Pharmacists as drug experts: their role in health care system“ : April 13-14, 2019 Kaunas, Lithuania : book of abstracts / Lithuanian Pharmaceutical Association. Pharmacists‘ Society of Latvia. Pharmaceutical Society of ; Edited by: Vilma Petrikaitė. Kaunas : Lithuanian Pharmaceutical Association (LFS), 2019. ISBN 9789955956846. p. 14.

2018
1 Trečiokienė, Indrė; Gulbinovic, Jolanta; Ragažinskienė, Ona; Taxis, Katja. Patients’ knowledge and beliefs of high blood pressure: questionnaire for health care professionals // FIP 2018: World congress of pharmacy and pharmaceutical sciences: 78th annual congress of FIP, 2-6 September 2018, Glasgow (Scotland): abstracts. Hague : International Pharmaceutical Federation. 2018, p. 1-1.

2017
1 Trečiokienė, Indrė; Postma, Maarten Jacobus; Nuygen, Tuan Anh; Fens, Tanja; Petkevičius, Jurgis; Taxis, Katja. A Systematic review on lifestyle change interventions performed by health care professionals targeting blood pressure in hypertensive patients // The 8th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to the 80th anniversary of the Museum of History of Lithuanian Medicine and Pharmacy : book of abstracts : December 15, 2017 Kaunas, Lithuania / organized by the Faculty of Pharmacy of Lithuanian Health Sciences University in collaboration with Lithuanian Pharmaceutical Association and LSMU FF Alumni Association. Kaunas : Lithuanian University of Health Sciences, 2017. ISBN 9789955155171. p. 135-136. (Abstracts of posters).
2 Trečiokienė, Indrė; Postma, Maarten; Nuygen, Tang; Fens, Tanja; Petkevičius, Jurgis; Taxis, Katja. A systematic review on lifestyle change interventions performed by health care professionals targeting blood pressure in hypertensive patients // Value in health. New York : Elsevier Inc. ISSN 1098-3015. 2017, Vol. 20, no 9, p.A 603. DOI: 10.1016/j.jval.2017.08.1161. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, International Pharmaceutical Abstracts, PsycInfo, MEDLINE] [IF: 5.494; AIF: 2.601; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Trečiokienė, Indrė; Taxis, Katja; Petkevičius, Jurgis. Significance of lifestyle modification in patients with hypertension: Background and development of systematic review protocol on clinical trials // International scientific-practical conference BaltPharm Forum 2016 main theme: "Complementary and self-care health products: A pharmacist competences and responsibilities" : 15-17 April, 2016, Klaipėda, Lithuania : abstract book / organized by Lietuvos Farmacijos sąjunga in collaboration with EEsti Farmaatsia Selts and Latvijas Farmaceitu Biedriba. Klaipėda : Lithuanian Pharmaceutical Society, 2016. ISBN 9789955956822. p. 52-52, no. BFP-16-22. Prieiga per internetą: <http://lfsajunga.lt/images/baltpharmforum2016_abstract_book.pdf> [žiūrėta 2018-01-25].
2 Ragažinskienė, Ona; Tarasevičius, Eduardas; Povilaitytė-Petri, Vitalija; Daukšienė, Jurgita; Ivanauskas, Liudas; Trečiokienė, Indrė; Varanavičienė, Birutė; Vengalis, Arvydas. Tradiciniai ir savigydai vartojami sveikatos produktai: vaistininko kompetencija ir atsakomybė : tarptautinė mokslinė praktinė farmacijos konferencija BaltPharm Forum 2016 // Farmacija ir laikas. Kaunas : Farmacijos namai. ISSN 1392-7426. 2016, Nr. 2, p. 21-22.
3 Ragažinskienė, Ona; Tarasevičius, Eduardas; Povilaitytė-Petri, Vitalija; Daukšienė, Jurgita; Ivanauskas, Liudas; Trečiokienė, Indrė; Varanavičienė, Birutė; Vengalis, Arvydas. Lietuvoje įvyko Baltijos trijų šalių tarptautinė mokslinė praktinė konferencija BaltPharm Forum 2016: Tradiciniai ir savigydai vartojami sveikatos produktai: vaistininko kompetencija ir atsakomybė // Lietuvos farmacijos žinios = Lithuanian pharmaceutical news. Vilnius : LFS leidybos centras. ISSN 1392-7426. eISSN 1648-0066. 2016, Nr. 3-4, p. 8-10. Prieiga per internetą: <http://www.lfsajunga.lt/images/lfz201634web.pdf>.