VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Inga Baškirova' publikacijų sąrašas

2019
1 Tumas, Jaroslav; Baškirova, Inga; Petrėnas, Tomas; Norkūnienė, Jolita; Strupas, Kęstutis; Šileikis, Audrius. Towards a personalized approach in pancreatic cancer diagnostics through plasma amino acid analysis // Anticancer research. Athens : International Institute of Anticancer Research. ISSN 0250-7005. eISSN 1791-7530. 2019, vol. 39, no. 4, p. 2035-2042. DOI: 10.21873/anticanres.13314. [DB: MEDLINE, FLUIDEX, Embase, PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: M 001]
2 Tumas, Jaroslav; Baškirova, Inga; Petrėnas, Tomas; Norkūnienė, Jolita; Strupas, Kęstutis; Šileikis, Audrius. Towards a personalized approach in pancreatic cancer diagnostics through plasma amino acid analysis // Anticancer research. Athens : International Institute of Anticancer Research. ISSN 0250-7005. eISSN 1791-7530. 2019, vol. 39, no. 4, p. 2035-2042. DOI: 10.21873/anticanres.13314. [DB: MEDLINE, FLUIDEX, Embase, PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: N 001]

2018
1 Baškirova, Inga; Olšauskaitė, Vilma; Padarauskas, Audrius. Influence of mobile phase composition on retention and efficiency in hydrophilic interaction chromatography // Open readings 2018: 61st international conference for students of physics and natural sciences, March 20-23, 2018, Vilnius, Lithuania : programme and abstracts. [S.l.] : [s.n.]. 2018, p. 272. Prieiga per internetą: <http://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2018/03/book.pdf> [žiūrėta 2018-08-02]. [M. kr.: N 003]
2 Baškirova, Inga; Olšauskaitė, Vilma; Padarauskas, Audrius. Overloading study of ionized compounds in hydrophilic interaction chromatography = Jonizuotų junginių perkrovos hidrofilinės sąveikos chromatografijoje tyrimas // Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2018, t. 29, nr. 4, p. 263-271. DOI: 10.6001/chemija.v29i4.3842. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [M. kr.: N 003] [IF: 0.424; AIF: 5.878; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2017
1 Baškirova, Inga; Olšauskaitė, Vilma; Padarauskas, Audrius. Influence of the mobile phase composition and pH on the chromatographic behaviour of polar neutral and ionized compounds in hydrophilic interaction chromatography = Judrios fazės sudėties ir pH įtaka polinių neutralių ir jonizuotų junginių chromatografinei elgsenai hidrofilinės sąveikos chromatografijoje // Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2017, t. 28, nr. 4, p. 226-232. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7216/2017/4/226%E2%80%93232.pdf> [žiūrėta 2018-11-13]. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Complete] [M. kr.: N 003] [IF: 0.394; AIF: 5.561; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]
2 Baškirova, Inga; Rušėnaitė, Giedrė; Olšauskaitė, Vilma; Padarauskas, Audrius. Effect of sample solvent on peak shape of small polar compounds in hydrophilic interaction chromatography = Mėginio tirpiklio įtaka mažų polinių junginių smailių formai hidrofilinės sąveikos chromatografijoje // Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2017, t. 28, nr. 4, p. 233-239. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7216/2017/4/233%E2%80%93239.pdf> [žiūrėta 2018-11-13]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Chemical abstracts] [M. kr.: N 003] [IF: 0.394; AIF: 5.561; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2015
1 Mayr, J. A.; Burnytė, Birutė; Šnarienė, R.; Feichtinger, R. G.; Zimmermann, F. A.; Lunzer, V.; Wortmann, S. B.; Baškirova, Inga; Drazdienė, Nijolė; Utkus, Algirdas; Sperl, W. Lactic acidosis and neonatal death in patient with deficiency of the E2 subunit of the pyruvate dehydrogenase complex // Journal of inherited metabolic disease. Dordrecht : Springer. ISSN 0141-8955. eISSN 1573-2665. 2015, Vol. 38, iss. 1, suppl, p. 201. DOI: 10.1007/s10545-015-9877-x. [DB: MEDLINE, ProQuest (nenaudotinas), Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: M 001] [IF: 3.541; AIF: 4.066; Q2 (2015 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2013
1 Šmitienė, Vaida; Semaško, Ivona; Baškirova, Inga; Vičkačkaitė, Vida. Dispersive liquid-liquid microextraction of methylin compounds // Chemija 2013 : 11-oji Lietuvos chemikų tarptautinė konferencija, Vilnius, 2013 m. rugsėjo 27 d. Vilnius : Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras. 2013, p. 58. [M. kr.: N 003]
2 Šmitienė, Vaida; Semaško, Ivona; Baškirova, Inga; Vičkačkaitė, Vida. Dispersive liquid-liquid microextraction of methyltin compounds // EcoBalt 2013 : 18th international scientific conference, Vilnius, Lithuania, October 25-27, 2013 : book of abstracts. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094592416. [1 p.]. [M. kr.: N 003]
3 Šmitienė, Vaida; Baškirova, Inga; Vičkačkaitė, Vida. Speciation of butyltins by dispersive liquid-liquid microextraction and gas chromatography-mass spectrometry // Chemija / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. 2013, t. 24, nr. 3, p. 210-216. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7216/2013/3/210-216.pdf> [žiūrėta 2014-02-12]. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Chemical Abstracts (CAplus), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: N 003] [IF: 0.357; AIF: 5.222; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2009
1 Tumkevičius, Sigitas; Dodonova, Jelena; Baškirova, Inga; Voitechovičius, Andžejus. Palladium-catalyzed cross-coupling reaction of 2- and/or 5-substituted 4,6-dichloropyrimidines with arylboronic acids // Journal of heterocyclic chemistry. Hoboken : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 0022-152X. 2009, vol. 46, iss. 5, p. 960-964. DOI: 10.1002/jhet.184. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Chemical abstracts] [M. kr.: N 003] [IF: 1.009; AIF: 2.851; Q3 (2009 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2008
1 Baškirova, Inga; Tumkevičius, Sigitas. 4,6-dichloropirimidinų Suzuki-Miyaura reakcijos su arilborono rūgštimis tyrimas = 4,6-dichloropyrimidines with arylboronic acids // Organinė chemija = Organic chemistry : mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955254713. p. 34-35. [M. kr.: N 003]
2 Dodonova, Jelena; Baškirova, Inga; Uogintaitė, Ieva; Tumkevičius, Sigitas. Suzuki-miyaura reaction of chloropyrimidines and pyrrolo[2,3-d]pyrimidines // BOS 2008 : Balticum Organicum Syntheticum : international conference on organic synthesis, Vilnius, Lithuania, June 29 - July 2, 2008 : program and abstract book. Vilnius. 2008, p. 75. [M. kr.: N 003]