VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Inga Baškirova' publikacijų sąrašas

2019
1 Tumas, Jaroslav; Baškirova, Inga; Petrėnas, Tomas; Norkūnienė, Jolita; Strupas, Kęstutis; Šileikis, Audrius. Towards a personalized approach in pancreatic cancer diagnostics through plasma amino acid analysis // Anticancer research. Athens : International Institute of Anticancer Research. ISSN 0250-7005. eISSN 1791-7530. 2019, vol. 39, no. 4, p. 2035-2042. DOI: 10.21873/anticanres.13314.

2013
1 Šmitienė, Vaida; Semaško, Ivona; Baškirova, Inga; Vičkačkaitė, Vida. Dispersive liquid-liquid microextraction of methylin compounds // Chemija 2013 : 11-oji Lietuvos chemikų tarptautinė konferencija, Vilnius, 2013 m. rugsėjo 27 d. Vilnius : Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras. 2013, p. 58.
2 Šmitienė, Vaida; Semaško, Ivona; Baškirova, Inga; Vičkačkaitė, Vida. Dispersive liquid-liquid microextraction of methyltin compounds // EcoBalt 2013 : 18th international scientific conference, Vilnius, Lithuania, October 25-27, 2013 : book of abstracts. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094592416. [1 p.].
3 Šmitienė, Vaida; Baškirova, Inga; Vičkačkaitė, Vida. Speciation of butyltins by dispersive liquid-liquid microextraction and gas chromatography-mass spectrometry // Chemija / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. 2013, t. 24, nr. 3, p. 210-216. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7216/2013/3/210-216.pdf> [žiūrėta 2014-02-12].

2008
1 Dodonova, Jelena; Baškirova, Inga; Uogintaitė, Ieva; Tumkevičius, Sigitas. Suzuki-miyaura reaction of chloropyrimidines and pyrrolo[2,3-d]pyrimidines // BOS 2008 : Balticum Organicum Syntheticum : international conference on organic synthesis, Vilnius, Lithuania, June 29 - July 2, 2008 : program and abstract book. Vilnius. 2008, p. 75.