VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Inga Slautaitė' publikacijų sąrašas

2017
1 Vilionskis, Aleksandras; Slautaitė, Inga; Jatužis, Dalius. Intravenous thrombolysis before mechanical thrombectomy: Does it matter? The single centre experience // Journal of stroke and cerebrovascular diseases. Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 1052-3057. eISSN 1532-8511. 2017, Vol. 26, Iss. 4, p. 893. DOI: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.11.053. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Embase, MEDLINE, Scopus] [IF: 1.598; AIF: 4.059; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Barkauskas, Egidijus Vytautas; Lastas, Arūnas; Meškauskienė, Auksė; Slautaitė, Inga; Laurikėnas, Kęstutis; Gaigalaitė, Virginija. Aterosklerozinių plokštelių struktūros pakitimai įvairaus laipsnio vidinės miego arterijos stenozių atvejais ir jų reikšmė neurologinių simptomų atsiradimui bei operacinio gydymo būdo parinkimui = Carotid plague morphology in the different grade of internal carotid artery stenosis and it's importance on developing of neurological symptoms, and choosing of optimal surgical treatment // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 2, p. 212-217. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_TP_2012_2_str18.pdf> [žiūrėta 2012-06-05]. [DB: Index Copernicus]
2 Slautaitė, Inga; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Mackevičius, Artūras; Laurikėnas, Kęstutis. Pakartotinių išeminių įvykių simptominės vidinės miego arterijos baseine įtaka priešoperacinei pacientų būklei ir atokiosioms neurologinėms baigtims po operacijos = Influence of recurrent ischemic events in the teritory of symptomatic carotid artery on preoperative status and late neurological outcomes of patients after operation // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2012, t. 16, nr. 1, p. 45-52. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2012_Nr1_045-052.pdf> [žiūrėta 2012-09-28]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Slautaitė, Inga; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Mackevičius, A.; Laurikėnas, Kęstutis; Sabaliauskienė, Zita. Pakartotinės smegenų išemijos rizika ir ją nuspėjantys veiksniai iki operacinio simptominės vidinės miego arterijos gydymo = Risk and predictive factors of recurrent cerebral ischemia before surgical treatment of symptomatic carotid stenosis // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2011, t. 15, nr. 3, p. 185-192. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2011_Nr3_185-192.pdf> [žiūrėta 2012-02-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Mackevičius, Artūras; Slautaitė, Inga; Baltrūnas, Tomas; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Laurikėnas, Kęstutis. Vidinės miego arterijos endarterektomija: su operacija susijusi rizika ir jos prevencija = Carotid endarterectomy: prevention of r0,isks related to operation // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2011, t. 14, nr. 4, p. 237-241. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Vilionskis, Aleksandras; Ročka, Saulius; Slautaitė, Inga; Urbelis, I. Piktybinis vidurinės smegenų arterijos sindromas ir jo gydymas = Facing the malignant middle cerebral artery syndrome // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2008, t. 12, nr. 2, p. 73-81. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2008_Nr2_073-081.pdf> [žiūrėta 2010-03-01]. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Parnarauskienė, Regina; Slautaitė, Inga. Paraneoplastinė neuropatija = Paraneoplastic neuropathies // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2003, nr. 1(17), p. 100-104. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/Neuro_2003_Nr01_100-104.pdf> [žiūrėta 2008-08-11].
2 Parnarauskienė, Regina; Slautaitė, Inga. Periferinės nervų sistemos pažeidimai, sergant cukriniu diabetu = The lesion of peripheral nervous system in diabetic patients // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2003, nr. 2(18), p. 28-31. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/Neuro_2003_Nr2_28-31.pdf> [žiūrėta 2010-03-30].
3 Parnarauskienė, Regina; Slautaitė, Inga. Paraneoplastic polyneuropathies (PNP): 7 clinical cases // 4th Baltic congress of neurology, Tartu, Estonia, May 8-10, 2003 : final program and abstracts. Tartu. 2003.