VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Ingrida Lisauskienė' publikacijų sąrašas

2019
1 Laucevičius, Aleksandras; Rinkūnienė, Egidija; Ryliškytė, Ligita; Kasiulevičius, Vytautas; Jatužis, Dalius; Petrulionienė, Žaneta; Badarienė, Jolita; Navickas, Rokas; Jucevičienė, Agnė; Kutkienė, Sandra; Solovjova, Svetlana; Andrejevaitė, Viktorija; Lisauskienė, Ingrida; Zupkauskienė, Jūratė; Puronaitė, Roma; Gurevičius, Romualdas; Mykolaitytė, Jurgita. Primary prevention strategy for cardiovacular disease in Lithuania. („A Funding Programme for the Screening and Preventive Management of the High Cardiovascualar Risk Individuals“– main results: 2006-2017 years). // Seminars in cardiovascular medicine / Lietuvos širdies asociacija. Warszaw : DeGruyter Open. eISSN 1822-7767. 2019, vol. 25, p. 14-39. DOI: 10.2478/semcard-2019-0004. [DB: Embase, CNKI Scholar (nenaudotinas), Index Copernicus]

2018
1 Laucevičius, Aleksandras; Rinkūnienė, Egidija; Kasiulevičius, Vytautas; Jatužis, Dalius; Petrulionienė, Žaneta; Ryliškytė, Ligita; Navickas, Rokas; Badarienė, Jolita; Jucevičienė, Agnė; Andrejevaitė, Viktorija; Lisauskienė, Ingrida; Slivovskaja, Ieva; Slušnienė, Anžela; Gurevičius, Romualdas. Didelės kardiovaskulinės rizikos pirminės prevencijos strategija Lietuvoje : “Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finanasavimo programa” - pagrindiniai 2006-2017 metų rezultatai : [mokymo priemonė]. Vilnius : UAB “Vaistų žinios”, 2018. 36 p. ISBN 9786098215069.
2 Tutkus, Jonas; Gambickas, Lukas; Lisauskienė, Ingrida (vadov.); Šalčiūtė, Erika (vadov.). Case report: ectopic Cushing syndrome of unknown origin // 13th Bialystok international medical congress for young scientists, May 17-19th 2018 : book of abstracts. Białystok : Medical University of Bialystok, 2018. ISBN 9788394864477. p. 159.

2017
1 Lisauskienė, Ingrida; Garuolienė, Kristina; Gulbinovič, Jolanta. Utilization of cardiovascular medicines and cardiovascular mortality in Lithuania, Sweden and Norway in 2003-2012 // Medicina. Wrocław : Elsevier. ISSN 1010-660X. 2017, Vol. 53, Iss. 4, p. 259-267. DOI: 10.1016/j.medici.2017.07.004. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Index Copernicus, MEDLINE] [IF: 1.429; AIF: 4.640; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Barkus, Artūras; Lisauskienė, Ingrida. Inappropriate habits of antibiotic use among medical specialists and students in Vilnius = Netinkami Vilniaus medicinos specialistų ir studentų antibiotikų vartojimo įpročiai // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2016, Vol. 23, no 2, p. 135-141. DOI: 10.6001/actamedica.v23i2.3330. [DB: Current Abstracts, TOC Premier, Index Copernicus]

2014
1 Lisauskienė, Ingrida; Garuolienė, Kristina; Gulbinovič, Jolanta. Trends and pattern of the utilization of cardiovascular medicines in Lithuania in 2003-2012 // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2014, vol. 21, nr. 3, p. 129-136. DOI: 10.6001/actamedica.v21i3.2999. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier]

2012
1 Matulionytė, Raimonda; Lisauskienė, Ingrida; Kėkštas, Gintautas; Ambrozaitis, Arvydas. Two dog-related infections leading to death: overwhelming Capnocytophaga canimorsus sepsis in a patient with cystic echinococcosis // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2012, t. 48, nr. 2, p. 112-115. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1202/12032303.pdf> [žiūrėta 2017-07-31]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE] [IF: 0.550; AIF: 3.934; Q3 (2012 InCities JCR SCIE)]