VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jūratė Gimžauskienė' publikacijų sąrašas

2018
1 Stundžienė, Rasa; Turlinskienė, Gabrielė; Kalibatienė, Danutė; Gimžauskienė, Jūratė; Gimžauskaitė, Silvija. Slaugytojų vaidmuo taikant nefarmakologinius hospitalizuotų vaikų pooperacinio skausmo valdymo metodus = Nurses‘ role in using nonpharmacological methods of postoperative pain management in children // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 5, p. 71-81. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.062. [DB: Index Copernicus, ERA, DOAJ, Academic Search Complete, Academic OneFile]