VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jūratė Grigaitienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Lukavičiūtė, Laura; Gancevičienė, Rūta; Navickas, Petras; Navickas, Alvydas; Grigaitienė, Jūratė; Zouboulis, Christos C. Anxiety, depression, and suicidal ideation amongst patients with facial dermatoses (acne, rosacea, perioral dermatitis, and folliculitis) in Lithuania // Dermatology. Basel : Karger. ISSN 1018-8665. eISSN 1421-9832. 2020, vol. 236, no. 4, p. 314-322. DOI: 10.1159/000506627. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
2 Jarašūnienė, Miglė; Šerpytienė, Emilija; Mackevičiūtė, Justina; Lauraitis, Jonas; Grigaitienė, Jūratė. Skin cryptococcosis in an immunocompromised renal-transplant recipient // Medical mycology case reports. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2211-7539. 2020, vol. 28, p. 33-35. DOI: 10.1016/j.mmcr.2020.03.004. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus]
3 Rudzikaitė-Fergizė, Gabija Julija; Kindurytė, Austėja; Grigaitienė, Jūratė (vadov.); Guobytė, Neringa (vadov.); Jurėnas, Andrius (vadov.); Macejevska, Monika Marta (vadov.). Sergančiųjų psoriaze kontaktinės sensibilizacijos tyrimas // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 102. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
4 Raudonis, Tadas; Gliebutė, Akvilė; Grigaitytė, Anna Greta; Lukošiūnaitė, Živilė; Karmazienė, Tatjana; Grigaitienė, Jūratė. A six-year analysis of biological therapy for severe psoriasis in a Lithuanian Reference Centre of Dermatovenereology // Medicina / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2020, vol. 56, iss. 6, art. no. 275, p. [1-17]. DOI: 10.3390/medicina56060275. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE]
5 Šitkauskienė, Brigita; Blažienė, Audra; Bylaitė-Bučinskienė, Matilda; Chomičienė, Anželika; Grigaitienė, Jūratė; Staikūnienė, Jūratė; Valiukevičienė, Skaidra. Dilgėlinės diagnostikos ir gydymo rekomendacijos: Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų bei dermatovenerologų sutarimas : mokomoji knyga / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vilniaus universitetas. Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija. Lietuvos dermatovenerologų draugija ; [Sudarytoja Brigita Šitkauskienė ; Recenzentai : Vesta Kučinskienė, Edita Gasiūnienė]. Kaunas : Vitae Litera, 2020. 31 p. ISBN 9786094544903.
6 Kučinskienė, Vesta; Grigaitienė, Jūratė; Jarienė, Vaiva; Valiukevičienė, Skaidra. Suaugusiųjų sunkaus atopinio dermatito sisteminio gydymo gairės // Lietuvos gydytojo žurnalas. Kaunas : Medicinos spaudos namai. ISSN 1648-3154. 2020, Nr. 9(131), p. 6-7.

2019
1 Vankevičiūtė, Rasa Aurelija; Polozovaitė, Brigita; Trapikas, Julius; Raudonis, Tadas; Grigaitienė, Jūratė; Bylaitė-Bučinskienė, Matilda. A 12-year experience of hidradenitis suppurativa management // Advances in skin & wound care. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1527-7941. eISSN 1538-8654. 2019, vol. 32, iss. 1, p. 1-6. DOI: 10.1097/01.ASW.0000549611.06727.52. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 1.539; AIF: 2.365; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Gliebutė, Akvilė; Krivickaitė, Milda; Jokubauskienė, Skirmantė; Grigaitienė, Jūratė. Klinikinis Bowen'o ligos atvejis ir literatūros apžvalga // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-3218. 2019, t. 23, Nr. 3, p. 169-174. [DB: Index Copernicus]
3 Jurevičiūtė, Rūta; Jonaitytė, Julija; Lesinskaitė, Augė; Grigaitienė, Jūratė (vadov.); Arasimavičius, Justas (vadov.). Žvyneline sergančių pacientų, vartojančių metotreksatą, kepenų fibrozės vertinimas elastografijos metodu // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija, Vilnius 2019 m. gegužės 16-24d.: pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 133. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-20].
4 Lukošiūnaitė, Živilė; Styraitė, Greta; Grigaitienė, Jūratė (vadov.); Gylienė, Iveta (vadov.). Rozacija sergančiųjų asmenų gastroenterologiniai nusiskundimai ir sergamumas H.pylori // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 125. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-20].
5 Mackevičiūtė, Justina; Jarašūnienė, Miglė; Šerpytienė, Emilija; Lauraitis, Jonas; Meškauskas, Raimundas; Grigaitienė, Jūratė. Case report: skin cryptococcal infection in renal-transplant recipient // Open readings 2019 : 62nd international conference for students of physics and natural sciences, March 19-22, 2019, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Vilnius University, 2019. ISBN 9786090701379. p. 448. Prieiga per internetą: <http://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2019/03/abstractbook19.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].
6 Kisielienė, Inga; Grigaitienė, Jūratė; Kučinskienė, Vesta; Malinauskienė, Laura; Chomičienė, Anželika; Blažienė, Audra; Šitkauskienė, Brigita; Staikūnienė, Jūratė; Bylaitė-Bučinskienė, Matilda. Atopinio dermatito vietinio ir sisteminio gydymo rekomendacijos = Guidelines for local and systemic treatment of atopic dermatitis // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2019, t. 23, Nr. 10, p. 680-687. [DB: Index Copernicus]
7 Kisielienė, Inga (sudaryt.); Grigaitienė, Jūratė; Kučinskienė, Vesta; Malinauskienė, Laura; Chomičienė, Anželika; Blažienė, Audra; Šitkauskienė, Brigita; Staikūnienė, Jūratė; Bylaitė-Bučinskienė, Matilda. Atopinio dermatito diagnostikos ir gydymo rekomendacijos : mokomoji knyga / Vilniaus universitetas; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Lietuvos dermatovenerologų draugija. Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija ; [Sudarė Inga Kisielienė ; Recenzentai : Regina Ėmužytė, Aistė Beliauskienė]. Vilnius : [s.n.], 2019. 80 p.
8 Arasimavičius, Justas; Pocienė, Vilma; Grigaitienė, Jūratė; Lapinskaitė, Genovaitė Stanislava. Niežų klinikinės formos, diagnostika ir gydymas = Scabies: clinical forms, diagnostics and treatment // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2019, t. 21, Nr. 3(83), p. 146-153. [DB: Index Copernicus]
9 Raudonis, Tadas; Vankevičiūtė, Rasa Aurelija; Lideikaitė, Andrė; Grigaitytė, Anna Greta; Grigaitienė, Jūratė. Contact sensitization in patients with chronic leg ulcers: results of a 5-year retrospective analysis // Advances in skin & wound care. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1527-7941. eISSN 1538-8654. 2019, vol. 32, no. 12, p. 558-562. DOI: 10.1097/01.ASW.0000582628.52901.43. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus] [IF: 1.539; AIF: 2.365; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
10 Macejevska, Monika Marta; Lauraitis, Jonas; Grigaitienė, Jūratė. Besitęsiantis akrodermatitas // Žvynelinė ir uždegiminės odos ligos 2019 : respublikinė konferencija skirta Pasaulinei žvynelinės dienai paminėti, Vilnius,2019 lapkričio 15 d. : konferencijos pranešimų santraukų knyga / VUL Santaros klinikos ir LSMUL Kauno kliniko. Vilnius. 2019, p. 24.
11 Vankevičiūtė, Rasa Aurelija; Simanavičienė, Erinė; Grigaitienė, Jūratė. Biologinei terapijai atspari žvynelinė // Žvynelinė ir uždegiminės odos ligos 2019 : respublikinė konferencija skirta Pasaulinei žvynelinės dienai paminėti, Vilnius,2019 lapkričio 15 d. : konferencijos pranešimų santraukų knyga / VUL Santaros klinikos ir LSMUL Kauno kliniko. Vilnius. 2019, p. 21.
12 Guobytė, Neringa; Lauraitis, Jonas; Grigaitienė, Jūratė. Herpetinė egzema sergančiajam Darier liga // Žvynelinė ir uždegiminės odos ligos 2019 : respublikinė konferencija skirta Pasaulinei žvynelinės dienai paminėti, Vilnius,2019 lapkričio 15 d. : konferencijos pranešimų santraukų knyga / VUL Santaros klinikos ir LSMUL Kauno kliniko. Vilnius. 2019, p. 26.
13 Grigaitienė, Jūratė; Kuliešytė, Lina. Mikrobiotos svarba žvynelinės patogenezei // Žvynelinė ir uždegiminės odos ligos 2019 : respublikinė konferencija skirta Pasaulinei žvynelinės dienai paminėti, Vilnius,2019 lapkričio 15 d. : konferencijos pranešimų santraukų knyga / VUL Santaros klinikos ir LSMUL Kauno kliniko. Vilnius. 2019, p. 10.
14 Matulionytė, Raimonda; Grecu, V.I.; Grigaitienė, Jūratė; Raudonis, Tadas; Jakobsen, M.L.; Sullivan, A. Increased integrated testing for HIV and HCV in health care facilities: examples from the INTEGRATE activities in Lithuania and Romania // EAC 2019 : European aerosol conference, August 25-30, 2019, Gothenburg, Sweden : program. Gothenburg. 2019, p. [1]. Prieiga per internetą: <http://resourcelibrary.eacs.cyim.com/mediatheque/media.aspx?mediaId=78244&channel=28172> [žiūrėta 2020-02-21].
15 Borodičaitė, Neringa; Jasionytė, Gabija; Grigaitienė, Jūratė (vadov.); Kazbaraitė, Gintarė (vadov.). Priešoperacinio dermatochirurginio profilio pacientų nerimo vertinimas // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 129. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-03-23].
16 Arasimavicius, J.; Grigaitiene, J.; Šarkunas, M.; Marcinkute, A. The Clinical case of human subcutaneous dirofilaria repens infection in Lithuania // 24th World congress of dermatology "A new ERA for global dermatology" (WCD 2019): 10-15 June, 2019, Milan, Italy : abstract book / International League of Dermatological Societies. Skin Health for the World. Milan : Società Italiana di Dermatologia - SIDeMaST. 2019, p. 1. Prieiga per internetą: <https://www.wcd2019milan-dl.org/abstract-book/documents/abstracts/22-infectious-diseases/the-clinical-case-of-human-4739.pdf> [žiūrėta 2020-04-08].
17 Raudonis, Tadas; Grigaitytė, Anna Greta; Gliebutė, Akvilė; Karmazienė, Tatjana; Grigaitienė, Jūratė. Biological therapy for severe psoriasis: a 6-year review // The modern face of dermatology : 28th EADV congress, Madrid, Spain, 9-13 October 2019. Madrid : EADV. 2019, poster no PO429, p. [1].

2018
1 Stasevičienė, Dominyka; Chomičienė, Anželika; Malinauskienė, Laura; Grigaitienė, Jūratė. Allergic contact dermatitis caused by laurel fruit oil // Journal of the European Academy of dermatology and venereology. Hoboken : Wiley. ISSN 0926-9959. eISSN 1468-3083. 2018, vol. 32, iss. 11, p. e428-e429. DOI: 10.1111/jdv.15031. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Complete, MEDLINE, PubMed] [IF: 5.113; AIF: 2.789; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Gliebutė, Akvilė; Karmazienė, Tatjana; Grigaitienė, Jūratė. Gonorėja : atsparumas antibakteriniams vaistams, alternatyvūs gydymo būdai ir kuriami skiepai // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2018, t. 21, nr. 2, p. 144-149. [DB: Index Copernicus]
3 Polozovaitė, Brigita; Bruzgelevičius, Tomas; Vankevičiūtė, Rasa Aurelija; Raudonis, Tadas; Karmazienė, Tatjana; Grigaitienė, Jūratė. Paauglių ir jaunų suaugusiųjų prieinamumas tikrintis dėl lytiškai plintančių infekcijų = Sexually transmitted infection screening in adolescents and young adults in Lithuania // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2018, nr. 2, p. 56-63. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2018.2(81)/VS%202018%202(81)%20lytines%20infekcijos.pdf> [žiūrėta 2019-01-22]. [DB: Index Copernicus]
4 Tamulytė, Giedrė; Lauraitis, Jonas; Gancevičienė, Rūta; Grigaitienė, Jūratė; Zouboulis, C.C. Cowpox virus infection in two brothers with possible human-to-human transmission. // Journal of the European Academy of dermatology and venereology. Hoboken : Wiley. ISSN 0926-9959. eISSN 1468-3083. 2018, vol. 33, no 1, p. e8-e10. DOI: 10.1111/jdv.15103. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 5.113; AIF: 2.789; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
5 Gancevičienė, Rūta; Lukavičiūtė, Laura; Navickas, Petras; Navickas, Alvydas; Grigaitienė, Jūratė; Zouboulis, Christos C. Aknės įtaka emociniams sutrikimams = The impact of acne on emotional health // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, nr. 3, p. 30-35. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.036. [DB: Index Copernicus]
6 Grigaitytė, Anna Greta; Petrulionytė, Emilija; Grigaitienė, Jūratė (vadov.); Šerpytienė, Emilija (vadov.); Ūselienė, Jurgina (vadov.); Stasevičienė, Dominyka (vadov.). Pacientų, sergančių įvairiomis veido dermatozėmis, lėto tipo sensibilizacija kosmetikos sudedamosioms dalims // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094598395. eISBN 9786094599361. p. 145-146. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2020-05-04].
7 Burokaitė, Emilija; Grigaitytė, Anna Greta; Meškauskas, Raimundas; Grigaitienė, Jūratė. Lymphocytoma cutis: a case report // 27th EADV Congress 12-16 September 2018 Paris, France : e-posters : online supplement / European Academy of Dermatology and Venerology. Paris : EADV. 2018, poster no P1207, p. [1].

2017
1 Kisielienė, Inga; Kazbaraitė, Gintarė; Grigaitienė, Jūratė; Bylaitė-Bučinskienė, Matilda. Pūlingas hidradenitas // Lietuvos gydytojo žurnalas : Dermatovenerologijos aktualijos. Kaunas : Medicinos spaudos namai. ISSN 1648-3154. 2017, Nr. 1, p.22-23.
2 Guobytė, Neringa; Jurėnas, Andrius; Raudonis, Tadas; Buivydaitė, Rita; Grigaitienė, Jūratė. Pacientų, kuriems nustatytas sukėlėjas, atlikus 7 lytiškai plintančių infekcijų molekulinį tyrimą, rezultatų analizė = Analysis of patient data who tested positive for a molecular assay of 7 stis // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, T. 27, nr. 1, p. 63-69. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.012. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete]
3 Chomičienė, Anželika; Stankevičiūtė, Rūta; Malinauskienė, Laura; Grigaitienė, Jūratė; Blažienė, Audra. Rare cause of periorbital and eyelids lesions: discoid lupus erythematosus misdiagnosed as allergy // Annals of allergy, asthma & immunology. New York, NY : Elsevier Science Inc. ISSN 1081-1206. eISSN 1534-4436. 2017, Vol. 119, iss. 6, p. 568-569. DOI: 10.1016/j.anai.2017.09.062. [IF: 3.263; AIF: 4.511; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
4 Lukavičiūtė, Laura; Navickas, Petras; Navickas, Alvydas; Grigaitienė, Jūratė; Gancevičienė, Rūta; Zouboulis, C.C. Quality of life, anxiety prevalence, depression symptomatology and suicidal ideation among acne patients in Lithuania // Journal of the European Academy of dermatology and venereology. Hoboken : Wiley. ISSN 0926-9959. eISSN 1468-3083. 2017, Vol. 31, Iss. 11, p. 1900-1906. DOI: 10.1111/jdv.14477. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed, MEDLINE, Academic Search Complete] [IF: 4.287; AIF: 2.657; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
5 Rimdeika, Rytis; Kazbaraitė, Gintarė; Kisielienė, Inga; Bylaitė-Bučinskienė, Matilda; Grigaitienė, Jūratė; Karčiauskienė, Jurgita; Kučinskienė, Vesta. Supūliavęs hidradenitas : mokomoji knyga / Rytis Rimdeika, Gintarė Kazbaraitė, Inga Kisielienė, Matilda Bylaitė-Bučinskienė, Jūratė Grigaitienė, Jurgita Karčiauskienė, Vesta Kučinskienė ; [Recenzentai : Dainius Pavalkis, Dalius Malcius ; Serijos sudarytojas ir mokslinis redaktorius Rytis Rimdeika]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2017. 51, [4] p. : pav., lent. (Mokomųjų knygų serija "Plastinės chirurgijos seminarai"). ISBN 9785420017876.
6 Kantauskaitė, Justė; Ūselienė, Jurgina; Marčiukaitienė, Irena Ona; Grigaitienė, Jūratė. Pemphigus diagnostikos ir gydymo aktualijos = Pemphigus diagnosis and treatment current issues // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, T. 27, Nr. 4, p. 49-58. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.061. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Tamulytė, Giedrė; Liovaitė, Erika; Naruševičiūtė-Skripkienė, Edita; Grigaitienė, Jūratė; Bylaitė-Bučinskienė, Matilda. Maisto pramonės darbuotojų profesinės kilmės odos pažeidimai = Occupational skin diseases suffered by food industry workers // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinės diagnostikos centras. ISSN 1392-6470. 2016, T. 18, nr 2, p. 68-72. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/9058865677b6968474b5ba553cce9228cd93dab6d.pdf> [žiūrėta 2018-01-18]. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Andrejevaitė, V.; Ašoklis, R.; Aranauskas, R.; Blažienė, A.; Bylaitė, M.; Butrimienė, I.; Dadonienė, J.; Deksnytė, A.; Drąsutienė, G.; Gaidamovič, R.; Grigaitienė, J.; Jatužis, D.; Jurgutis, A.; Kasiulevičius, V.; Kiverytė, S.; Kocius, M.; Kučinskas, V.; Kučinskienė, Z.; Laucevičius, A.; Lesinskas, E.; Mameniškienė, R.; Mastavičiūtė, A.; Matuzevičienė, R.; Matuzevičius, A.; Morozovas, V.; Palinauskaitė, K.; Paulauskienė, S.; Petrauskienė, B.; Petrulionienė, Ž.; Piličiauskienė, R.; Ramonas, H.; Razgauskas, E.; Ryliškienė, K.; Rusakevičiūtė, I.; Simanauskas, K.; Samuilienė, R.; Simanauskienė, E.; Sokolovas, V.; Strazdienė, V.; Stropuvienė, S.; Šapoka, V.; Tamošiūnas, A.; Triponis, V.; Triponienė, D.; Urbanavičius, V.; Varvuolytė, S.; Venalis, A.; Vencevičienė, L.; Vingras, A.; Vitkus, D.; Žėbienė, E. Šeimos medicinos vadovas : [vadovėlis] / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas ; [V. Andrejevaitė ... [et al.]. [2-asis atnauj. leid.]. Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. 683 p. ISBN 9786098053258.
2 Naruševičiūtė-Skripkienė, Edita; Moskalionė, Beatričė; Audickaitė, Aistė; Grigaitienė, Jūratė; Bylaitė-Bučinskienė, Matilda. Garment industry in Lithuania: a study of self-reported dermatological problems = Tekstilės pramonė Lietuvoje: dermatologinių problemų tyrimas // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2015, Vol. 22, no 3, p. 129-136. DOI: 10.6001/actamedica.v22i3.3195. [DB: Index Academicus, Academic Search Complete, Index Copernicus]

2014
1 Grigaitienė, Jūratė; Naruševičiūtė-Skripkienė, Edita; Marčiukaitienė, Irena Ona; Lapinskaitė, Genovaitė Stanislava; Bylaitė-Bučinskienė, Matilda; Grigaitienė, Jūratė (sudaryt.). Rankų egzemos: diagnostika ir gydymas : mokomoji knyga / Autoriai: Jūratė Grigaitienė, Edita Naruševičiūtė-Skripkienė, Irena Marčiukaitienė, Genovaitė Lapinskaitė, Matilda Bylaitė- Bučinskienė; sudarė Jūratė Grigaitienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 41 p.

2013
1 Krivickaitė, Milda; Orlovskytė, Tatjana; Chomičienė, Anželika; Grigaitienė, Jūratė; Meškauskas, Raimundas; Bylaitė-Bučinskienė, Matilda. Churg-Strauss sindromas // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2013, Vol. 23, nr. 5, p. 70-76. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.120. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Praleikaitė, Kristina; Grigaitienė, Jūratė; Ašakienė, Ingrida. Kojų opų diferencinė diagnostika // 4-asis Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas: tezių knyga. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539904. p. 28-29.

2009
1 Chomičienė, Anželika; Grigaitienė, Jūratė; Blažienė, Audra. Lėtinės dilgėlinės ypatumai = The features of chronic urticaria // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, T. 15, nr 4, p. 387-391. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/47_MTP_2009_IV_.pdf> [žiūrėta 2018-01-18]. [DB: Index Copernicus]
2 Ramanauskaitė, A.; Grigaitienė, Jūratė; Jurčiukonytė, R.; Lauraitis, Jonas; Meškauskas, Raimundas; Bylaitė, Matilda. Lamellar ichthyosis: a familial case report // 8th Congress of the Baltic Association of Dermatovenereologists : 17-19 September, 2009, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Baltic Association of Dermatovenereologists. 2009, p. 88-89.
3 Bylaitė, Matilda; Grigaitienė, Jūratė; Lapinskaitė, Genovaitė Stanislava. Photodermatoses: classification, evaluation and management // British journal of dermatology. Oxford : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. ISSN 0007-0963. 2009, Vol. 161, suppl. 3 : Special Issue: Advances in the Management of UVR induced Skin Cancers, p. 61-68. Prieiga per internetą: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2133.2009.09451.x/pdf> [žiūrėta 2011-03-16]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CSA (nenaudotinas), Scopus, OCLC (nenaudotinas), CABI Abstracts Databases, Embase] [IF: 4.260; AIF: 2.281; Q1 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Chomičienė, Anželika; Blažienė, Audra; Grigaitienė, Jūratė; Ilginienė, J. Thyroid autoimmunity in chronic urticaria // Allergy. Oxford : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 0105-4538. 2008, vol. 63, suppl. 88, p. 506-507. [DB: Ingenta Connect, Blackwell Synergy, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)] [IF: 6.204; AIF: 4.109; Q1 (2008 InCities JCR SCIE)]

2007
1 Grigaitienė, Jūratė; Marčiukaitienė, Irena Ona; Blažienė, Audra; Chomičienė, Anželika. Apoptozės tyrimas normalios odos audiniuose = Study of apoptosis in normal skin tissues // Medicina. Kaunas. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, nr. 4, p. 301-305. DOI: 10.3390/medicina43040037. [DB: Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2006
1 Grigaitienė, Jūratė; Marčiukaitienė, Irena Ona; Blažienė, Audra. Keratinocitų apoptozė psoriatinėje odoje // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2006, t. 12, Nr. 2, p. 164-168.

2004
1 Grigaitienė, Jūratė; Marčiukaitienė, Irena Ona. Apoptosis in psoriatic skin // Journal of the European Academy of dermatology and venereology. ISSN 0926-9959. 2004, vol. 18, suppl. 2, p. 335. Prieiga per internetą: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-3083.2004.01152.x/pdf>. [IF: 1.401; AIF: 1.634; Q2 (2004 InCities JCR SCIE)]