VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jūratė Grubliauskienė' publikacijų sąrašas

2021
1 Vaičekauskaitė, Rita; Grubliauskienė, Jūratė; Babarskienė, Jurgita; Krikštolaitis, Ričardas. Monitoring (dis)agreement in dyadic parent-child reports on health-related quality of life assessment = Vaikų ir tėvų su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimo skirtumų diadose monitoringas // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. ISSN 1392-0340. eISSN 2029-0551. 2021, t. 142, Nr. 2, p. 166-181. DOI: 10.15823/p.2021.142.9. [DB: MLA, CEEOL – Central and Eastern European Online Library, Scopus]
2 Blažytė, Jūratė; Grubliauskienė, Jūratė. Pacientų antikorupcinis ugdymas sveikatos priežiūros įstaigose // XXI-oji nacionalinė mokslinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ : konferencijos pranešimų medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. ISBN 9786094811005. p. 30.
3 Vaičekauskaitė, R.; Grubliauskienė, J.; Babarskienė, Jurgita. Resilience to pandemic by use of creative thinking: experience of Lithuanian public health professionals // INTED 2021 : 15th international technology, education and development conference : online conference, 8-9 March, 2021. Valencia : IATED Academy, 2021. ISBN 9788409276660. p. 7488-7495. (INTED proceedings, ISSN 2340-1079). DOI: 10.21125/inted.2021.1503.
4 Kovalevskytė, Miglė; Grubliauskienė, Jūratė. Moterų sveika gyvensena prieš nėštumą, jo metu ir po jo // XXI-oji nacionalinė mokslinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ : konferencijos pranešimų medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. ISBN 9786094811005. p. 86-87.
5 Vaičekauskaitė, Rita; Babarskienė, Jurgita; Grubliauskienė, Jūratė. Providing online psychological services for mental health problems during the pandemic // Health in the multidisciplinary discourse : 2nd International scientific and practical conference : April 14-16, 2021 : conference materials. Lviv : Ukrainian Catholic University. 2021, p. 43.
6 Vaičekauskaitė, Rita; Babarskienė, Jurgita; Grubliauskienė, Jūratė. Mental health services during the pandemic: the experiences of Lithuanian psychologists // Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference : May 28th-29th, 2021. Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. ISSN 1691-5887. eISSN 2256-0629. 2021, d. 7, p. 217-229. DOI: 10.17770/sie2021vol7.6333.

2020
1 Grubliauskienė, Jūratė; Vaičekauskaitė, Rita; Kurienė, Almeda; Fatkulina, Natalja. Vaikų subjektyviojo sveikatos vertinimo ir gyvenimo kokybės sąryšio konceptualizavimas = Conceptualization of relationship between children’ subjective health assessment and quality of life // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 23-28. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.038. [DB: Index Copernicus]
2 Blažytė, Jūratė; Grubliauskienė, Jūratė. Pacientų antikorupcinis ugdymas sveikatos priežiūros įstaigose = Anti-corruption education of patients in health care institutions // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 6, p. 208-218. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.166. [DB: Index Copernicus]
3 Grubliauskienė, Jūratė; Vaičekauskaitė, Rita; Babarskienė, Jurgita. Significance of children's health-related quality of life indicators for family-focused public health practice // Tiltai : socialiniai mokslai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. eISSN 2351-6569. 2020, Nr. 2 (85), p. 16-27. DOI: 10.15181/tbb.v85i2.2188. [DB: Lituanistika, Education Source, Index Copernicus]

2019
1 Grubliauskienė, Jūratė; Vaičekauskaitė, Rita. Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės ištekliai: vaikų įsivertinimą lemiantys veiksniai = Health-related quality of life resources: significant factors of children’s self-assessment // Tiltai : socialiniai mokslai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. eISSN 2351-6569. 2019, Nr. 1 (82), p. 137-154. DOI: 10.15181/tbb.v82i1.2007. [DB: Index Copernicus]
2 Grubliauskienė, Jūratė; Vaičekauskaitė, Rita; Babarskienė, Jurgita. Family-focused quality of life assessment and its implications for children’s social welfare: an ecological validity context // Social welfare : interdisciplinary approach. Šiauliai : Šiauliai university. ISSN 2029-7424. eISSN 2424-3876. 2019, vol. 9 (2), p. 8-17. DOI: 10.21277/sw.v2i9.518. [DB: SocINDEX with Full Text, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]

2016
1 Vasiliauskaitė, Gintarė; Grubliauskienė, Jūratė. Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje // Visuomenės sveikata saugiai Lietuvai : I-oji nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija : konferencijos tezių knyga : 2016 m. spalio 6 d. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas, 2016. ISBN 9789955154525. p. 26. Prieiga per internetą: <http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/10250/vskonferencijosknyga_20161006.pdf> [žiūrėta 2016-11-14].
2 Grubliauskienė, Jūratė; Vaičekauskaitė, Rita. Children's point of view to health related social factors // Social welfare : interdisciplinary approach. Šiauliai : Šiauliai university. ISSN 2029-7424. eISSN 2424-3876. 2016, vol. 6 (1), p. 30-39. DOI: 10.21277/sw.v1i6.247. [DB: SocINDEX with Full Text, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]
3 Andruškienė, Jurgita; Barsevičienė, Šarūnė; Dvarionaitė, Lijana; Grubliauskienė, Jūratė; Mažionienė, Asta. Socioeconomic characteristics, oral care habits and oral health-related quality of life among the parents of pre-school children in Klaipėda // Applied research in health and social sciences: interface and interaction = Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Klaipėda. ISSN 1822-3338. eISSN 2451-3091. 2016, vol. 13, no. 1, p. 27-39. DOI: 10.1515/arhss-2016-0004. [DB: Index Copernicus, SocINDEX with Full Text, De Gruyter]

2015
1 Lidžiūtė, Laura; Grubliauskienė, Jūratė. 6-7 metų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir 1-12 klasių mokinių plaukimo įgūdžiai bei poreikis juos tobulinti = Swimming skills in preschool children aged 6 to 7 years old and in schoolchildren of 1-12 forms, and the needs for improving these skills // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2015, priedas Nr. 1, p. 110-115. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.priedas1/VS%20priedas%202015%20Nr1%20ORIG%20Vaiku%20plaukimo%20igudziai.pdf> [žiūrėta 2015-10-03]. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Andruškienė, Jurgita; Iždonaitė-Medžiūnienė, Inga; Grubliauskienė, Jūratė. Subjektyvus burnos sveikatos problemų suvokimas tarp paauglių Klaipėdos mokyklose = Subjectively perceived oral health among adolescents // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : Išmintinga branda sveikai jaunystei = Wise maturity to wellness of the young : programa ir konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2014. ISBN 9789955187844. p. 126-127.
2 Grubliauskienė, Jūratė. Sveikiausios įmonės konkurso iniciatyva Klaipėdos mieste // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : Išmintinga branda sveikai jaunystei = Wise maturity to wellness of the young : programa ir konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2014. ISBN 9789955187844. p. 185.
3 Bielskytė, Dainora; Grubliauskienė, Jūratė. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimas tarp Klaipėdos miesto dešimtos klasės mokinių // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : Išmintinga branda sveikai jaunystei = Wise maturity to wellness of the young : programa ir konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2014. ISBN 9789955187844. p. 186.
4 Andruškienė, Jurgita; Iždonaitė-Medžiūnienė, Inga; Grubliauskienė, Jūratė. Klaipėdos mokyklose besimokančių paauglių su burnos sveikata susijusi gyvenimo kokybė = Oral health-related quality of life among adolescents studying in schools of Klaipėda // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2014, priedas Nr. 1, p. 70-74. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2014.priedas1/VS%202014%20Priedas%20Nr1%20ORIG%20Burnos%20sveikata.pdf> [žiūrėta 2015-11-04]. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Jurgutis, Arnoldas; Juknevičiūtė, Vaida; Grubliauskienė, Jūratė; Būtienė, Indrė; Kraniauskas, Liutauras. Slaugytojų vaidmuo teikiant motyvacinio konsultavimo paslaugas lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergantiems pacientams = Role of nurses in motivation counselling services for patients with chronic non – communicable diseases // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2013, priedas Nr. 1, p. 48-55. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2013.priedas1/VS%202013%20priedas%20Nr1%20ORIG%20S%20Slaugytoju%20vaidmuo.pdf> [žiūrėta 2015-12-10]. [DB: Index Copernicus]
2 Grubliauskienė, Jūratė; Vaičekauskaitė, Rita. Paauglių sveikatos sampratos sąmoningumas pasipriešinimo sveikatos ugdymui kontekste = Adolescents consciousness of health understanding in the context of health education resistance // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2013, priedas Nr. 1, p. 83-90. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2013.priedas1/VS%202013%20priedas%20Nr1%20ORIG%20S%20Paaugliu%20sveikatos%20samprata.pdf> [žiūrėta 2015-12-10]. [DB: Index Copernicus]
3 Jurgutis, Arnoldas; Juknevičiūtė, Vaida; Būtienė, Indrė; Grubliauskienė, Jūratė; Kraniauskas, Liutauras. Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių pacientų konsultavimo ir motyvavimo pasalugų diegimas bendruomenės slaugytojų praktikoje // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : Psichoemocinė sveikata. Streso valdymas : programa ir konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. ISBN 9789955187172. p. 207. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:26927460/datastreams/MAIN/content>.
4 Grubliauskienė, Jūratė; Vaičekauskaitė, Rita. Paauglių sveikatos sampratos sąmoningumas pasipriešinimo sveikatos ugdymui kontekste // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : Psichoemocinė sveikata. Streso valdymas : programa ir konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. ISBN 9789955187172. p. 211. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:26927460/datastreams/MAIN/content>.

2011
1 Jurgaitienė, Dalia; Andrejevas, Vladimiras; Grubliauskienė, Jūratė. Narkomanijos prevencijos mokyklose lyginamieji aspektai = The methods of drug abuse prevention in schools, comparative aspects // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, T. 21, Nr. 2, p. 48-51. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Jurgaitienė, Dalia; Stasiuvienė, Dalija; Grubliauskienė, Jūratė. Jaunimo dažno lankymosi klubuose (diskotekose) sąsajos su narkotikų vartojimu ir požiūris į prevencines priemones juose = Association between Young People, as Frequent Visitors of Clubs/Discos, and Drug Abuse, and Their Approach to Preventive Activities // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. ISSN 1392-6373. 2010, T. 20, Nr. 5, p. 3465-3470. Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt/get_file.php?file=a21kcG4yT21hdEdYeHAxa2E2cHFjc2VaWldyR2E1bG5sWmpFcDVlZW1aZkVvV21sWnFwbWs1blVhNVpxb0psbnh0Rm1wcHRubWFob3FjbWFhSjFtbjVpYlpKWmpuMnZZbmM1eG9XdGlhS3pIeG15ZmxtZkhwWlZqeEtWcmtHV2NsNkdWbzJPY2xkZVprSEdzY0psdm9wWFJhSmVicTVwbm1acVhvV2lkYkp1YWFwTm5ZMnVWbVolMkJQY2FWeGw1bWZsYUJsWkp0b2ttbG1aSmRZazRTVWc1ZG1aR3hwWDVpdG1xcHlWWEdYYkpxYjBaV2J4cXVUWVdxZG1hWnBsV3FhbUdab3AyV2JsOHFZbkhGd2NBJTNEJTNE&view=1>. [DB: Index Copernicus]
2 Jurgutis, Arnoldas (sudaryt.); Grubliauskienė, Jūratė (sudaryt.); Tarvydienė, Neringa (sudaryt.). Vietinė visuomenės sveikatos politika : visuomenės sveikata: teorija, praktika, politika / Klaipėdos universitetas. Sveikatos mokslų fakultetas. Visuomenės sveikatos katedra ; [parengė Arnoldas Jurgutis, Jūratė Grubliauskienė, Neringa Tarvydienė]. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. 63 p. ISBN 9789955185499.

2007
1 Martinkėnas, Arvydas; Jurgutis, Arnoldas; Tarvydienė, Neringa; Grubliauskienė, Jūratė; Strukčinskienė, Birutė. Susižalojimai ir traumos Klaipėdos mieste 2005-2006 m // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955181958. p. 38-43.