VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jelena Kutkauskienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Urbanavičė, Rita; Rozenbergaitė, Rima; Kairys, Jonas; Kurienė, Almeda; Kutkauskienė, Jelena; Fatkulina, Natalja. Slaugos politikos formavimas ir įgyvendinimas Lietuvoje = Nursing policy making and implementation in Lithuania // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 172-182. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.030. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, ERA, DOAJ]
2 Gierasimovič, Zita; Kuzborska, Zyta; Kutkauskienė, Jelena. Rizikos veiksnių poveikis odos ir audinių vientisumui = Impact of risk factors on injuries of skin and tissue integrity // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 98-103. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.016. [DB: ERA, DOAJ, Gale's Academic OneFile, Academic Search Complete, Index Copernicus (IC) (nenaudotinas)]
3 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona; Kuzborska, Zyta; Skunčikienė, Dalia; Kutkauskienė, Jelena. Didelės rizikos skyrių slaugos personalo žinių apie hospitalines infekcijas įvertinimas = On assessing nursing staff exposure to high risk infections // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 183-189. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.031. [DB: ERA, DOAJ, Academic OneFile, Academic Search Complete]
4 Prontkelevič, Agnieška; Kielė, Viktorija; Fatkulina, Natalja; Kutkauskienė, Jelena. Operacinės komandos narių darbo saugos priemonių naudojimas ir veiksmai, patyrus mikrotraumą = Usage of the work safety measures and actions of the surgical team members during experienced micro traumas // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 93-97. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.015.
5 Jerdiakova, Natalja; Mikaliūkštienė, Aldona; Rabkovskaja, Julija; Kutkauskienė, Jelena; Davydenko, Erika. Dažniausi pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę lemiantys veiksniai. Pacientų požiūris // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 56-64. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.008. [DB: Academic Search Complete, DOAJ, ERA]

2015
1 Dulskas, Audrius; Samalavičius, Narimantas Evaldas; Gupta, R. K.; Zabulis, Vaidotas; Samalavičius, Robertas Stasys; Kutkauskienė, Jelena; Escalante, R. Hand-assisted laparoscopic surgery for left sided colorectal cancer: is quality of surgery related with experience? // European surgery = Acta Chirurgica Austriaca. Wien : Springer. ISSN 1682-8631. eISSN 1682-4016. 2015, vol. 47 iss. 5, p. 238-242. DOI: 10.1007/s10353-015-0341-9. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLink, Scopus, Academic Search Alumni Edition] [IF: 0.533; AIF: 2.233; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Kutkauskienė, Jelena. Implementation of the right to privacy in the Lithuanian law on patients' rights // Wroclaw review of law, administration & economics. Wroclaw : University of Wroclaw. ISSN 2084-1264. 2014, vol. 4, no 2, p. 1-12. DOI: 10.1515/wrlae-2015-0011. [DB: De Gruyter, DOAJ]
2 Abramavičius, Armanas; Bieliauskaitė, Jolanta; Bilevičiūtė, Eglė; Birmontienė, Toma; Drakšas, Romualdas; Gailiūtė, Dovilė; Jočienė, Danutė; Kavaliauskienė, Gitana; Krolienė, Ingrida; Kutkauskienė, Jelena; Ragulskytė-Markovienė, Rasa; Meškauskaitė, Liudvika; Gaidelytė, Dovilė; Petkuvienė, Rūta; Račkauskaitė-Burneikienė, Aistė; Sinkevičius, Vytautas; Vainiutė, Milda; Žiobienė, Edita. Asmens teisių gynimas: problemos ir sprendimai : mokslo studija = Protection guaranties of person rights: problems and solutions / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. 720 p. ISBN 9789955196945. Prieiga per internetą: <http://draksas.lt/wp-content/uploads/2016/06/Studija-12-09.pdf> [žiūrėta 2020-06-09].

2013
1 Kutkauskienė, Jelena. The concept of quality health care services in Lithuanian health law // Адміністративне право i процес (АПП) : науково-практичний журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Киiв : Видавничо-полiграфiчний центр "Киiвський унiверситет". ISSN 2227-796Х. 2013, № 4(6), p. 200-212. Prieiga per internetą: <http://applaw.knu.ua/2013-4.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Fomčenko, Igoris; Kutkauskienė, Jelena; Kasiulevičius, Vytautas. Kaip interpretuoti stebėjimo studijų rezultatus klinikinėje praktikoje? = How to interpret the observational studies results in clinical practices? // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, nr. 2, priedas, p. 40-45. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/viewFile/71/pdf> [žiūrėta 2018-02-08]. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Kutkauskienė, Jelena; Rudzinskas, Antanas. Informuoto paciento sutikimas: pacientui teikiamos informacijos teisinio įvertinimo problemos = Patient’s informed consent: problems of legal evaluation of information provided to a patient // Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2009, Nr. 2(2), p. 321-338. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/dwn.php?id=184716> [žiūrėta 2013-04-08]. [DB: SocINDEX with Full Text, Index Copernicus]
2 Kutkauskienė, Jelena. Specialiosios žalos pacientams kompensavimo sistemos. Patirtis ir perspektyvos // Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. 2009, [Nr.] 1 (1), p. 63-84.
3 Saldūnaitė, Kristina; Purienė, Alina; Milčiuvienė, Simona; Brukienė, Vilma; Kutkauskienė, Jelena. 7–12 metų Lietuvos moksleivių krūminių dantų ėduonies profilaktikos programos analizė = Analysis of dental caries prevention program in 7–12-year-old Lithuanian schoolchildren // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2009, t. 45, Nr. 11, p. 887-895. Prieiga per internetą: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20051721> [žiūrėta 2017-01-10]. [DB: MEDLINE, Index Copernicus, DOAJ, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.506; AIF: 4.099; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Kutkauskienė, Jelena. Paciento teisių ir pareigų teisinio reglamentavimo Lietuvoje problematika ir raidos tendencijos = The problems and tendencies of legal regulation of patient's rights and duties in Lithuania // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2008, Nr. 12 (114), p. 82-91. Prieiga per internetą: <https://repository.mruni.eu/handle/007/11954> [žiūrėta 2019-04-19]. [DB: Political Science Complete, Current Abstracts, SocINDEX with Full Text, TOC Premier]
2 Rudzinskas, Antanas; Kutkauskienė, Jelena. Pacientui teikiamos informacijos apimties ribojimo (neteikimo) koncepcijos = Concepts of volume limitation of information provided to the patients // Sveikatos mokslai = Health science : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2008, Nr. 5(59), p. 1891-1897. Prieiga per internetą: <http://sena.sam.lt/repository/dokumentai/moksliniai%20straipsniai/2008%20SM.5(I%20dalis)indd.pdf>. [DB: Index Copernicus]
3 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina; Linkevičienė, Laura; Grigaitė, Gailutė; Kutkauskienė, Jelena. The orthodontic treatment in Lithuania: accessibility survey // Stomatologija: vol. 10, suppl. 5 : 3-oji Baltijos šalių odontologijos mokslinė konferencija, 2008 m. lapkričio 6-8 d., Vilnius. ISSN 1392-8589. 2008, vol. 10, suppl. 5, p. 18. [DB: Scopus, MEDLINE]
4 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina; Linkevičienė, Laura; Grigaitė, Gailutė; Kutkauskienė, Jelena. The orthodontic treatment in Lithuania: Accessibility survey // Stomatologija. ISSN 1392-8589. 2008, vol. 10, no. 3, p. 107-112. Prieiga per internetą: <http://www.sbdmj.com/083/083-05.pdf>. [DB: Scopus, MEDLINE]
5 Purienė, Alina; Petrauskienė, Jadvyga; Balčiūnienė, Irena; Janulytė, Vilija; Kutkauskienė, Jelena; Musteikytė, Margarita. Privati ar valstybinė odontologinė gydymo įstaiga? Lietuvos pacientų nuomonė ir patirtis = Privati ar valstybinė odontologinė gydymo įstaiga? Lietuvos pacientų nuomonė ir patirtis // Medicina. ISSN 1010-660X. 2008, t. 44, Nr. 10, p. 805-811. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0810/0810-09l.pdf> [žiūrėta 2015-12-15]. [DB: MEDLINE, Index Copernicus, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]