VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jurgita Valaikienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Zagorskienė, Irena; Paplauskaitė, Agnė; Valaikienė, Jurgita. Cervikalinių arterijų disekacija: etiopatogenezė, klinikiniai simptomai, diagnostika ir gydymas: literatūros apžvalga = Cervical artery dissection: ethiopathogenesis, symptoms, diagnosis and treatment (literature review) // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 3(85), p. 173-181. DOI: 10.29014/ns.2020.24. [DB: Index Copernicus]
2 Urbonaitė, Greta Veronika; Audronytė, Eglė; Valaikienė, Jurgita. Užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromas: klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga = Posterior reversible encephalopathy syndrome: a case report and review of the literature // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 3(85), p. 263-270. DOI: 10.29014/ns.2020.34. [DB: Index Copernicus]
3 Ulianskaitė, Gintarė; Timinskaitė, Agnė; Valaikienė, Jurgita. Successful thrombolysis for acute ischemic stroke in the presence of hyposphagma: a clinical case report = Sėkmingas trombolizės pritaikymas ligoniui su ūmiu išeminiu insultu ir ūmia subkonjunktyvine hemoragija: atvejo pristatymas // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 3(85), p. 271-273. DOI: 10.29014/ns.2020.35. [DB: Index Copernicus]
4 Valaikienė, Jurgita. Urgentiniai neurosonologiniai tyrimai prie ligonio lovos COVID-19 pandemijos metu = Urgent neurosonological examinations during COVID-19 pandemic // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 2(84), p. 152-157. DOI: 10.29014/ns.2020.22. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Valaikienė, Jurgita; Ryliškytė, Ligita; Valaika, Arūnas; Puronaitė, Roma; Dementavičienė, Jūratė; Vaitkevičius, Arūnas; Badarienė, Jolita; Butkuvienė, Irena; Kalinauskas, Gintaras; Laucevičius, Aleksandras. A high prevalence of intracranial stenosis in patients with coronary artery disease and the diagnostic value of transcranial duplex sonography // Journal of stroke & cerebrovascular diseases. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1052-3057. eISSN 1532-8511. 2019, vol. 28, no. 4, p. 1015-1021. DOI: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.12.023. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, Embase] [IF: 1.787; AIF: 4.137; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Valaikienė, Jurgita; Ryliškytė, Ligita; Valaika, Arūnas; Puronaitė, Roma; Vaitkus, Pranas. External carotid artery plaques are associated with intracranial stenosis in patients with advanced coronary artery disease // Vascular medicine. London : SAGE Publications. ISSN 1358-863X. eISSN 1477-0377. 2019, vol. 24, iss. 4, p. 359-360. DOI: 10.1177/1358863X19849626. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, MEDLINE, Embase] [IF: 2.832; AIF: 4.233; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Jokubaitis, Mantas; Valaikienė, Jurgita. Infekcinio encefalito diagnostika ir gydymas imunosupresinių būklių metu: klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga = Infectious encephalitis diagnosis and treatment in immunosupressed patients: a case report and review of literature // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2019, Nr. 2(80), p. 98-105. DOI: 10.29014/ns.2019.15. [DB: Index Copernicus]
4 Pilypas, Audrius Aurelijus; Raišelienė, Giedrutė; Valaikienė, Jurgita. Lyme disease and heart transplantation: presentation of a clinical case and a literature review // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2019, vol. 26, no. 3, p. 173-180. DOI: 10.6001/actamedica.v26i3.4147. [DB: Index Academicus, MEDLINE, Index Copernicus]

2018
1 Valaikienė, Jurgita; Ryliškytė, Ligita; Valaika, Arūnas; Puronaitė, Roma. The influence of gender on visualization of intracranial segments by TCCS in patients with severe coronary artery disease // European journal of neurology. Hoboken : Wiley. ISSN 1351-5101. eISSN 1468-1331. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 55-56. Prieiga per internetą: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ene.13635> [žiūrėta 2018-12-19]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 4.387; AIF: 3.775; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Mineikytė, Rūta; Navickaitė, Gintarė; Valaikienė, Jurgita. Erkinis encefalitas: studentų požiūrio ir turimų žinių analizė = Tick-borne encephalitis: students’ attitude and knowledge analysis // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, t. 22, Nr. 2, p. 118-122. DOI: 10.29014/ns.2018.15. [DB: Index Copernicus]
3 Navickaitė, Gintarė; Mineikytė, Rūta; Valaikienė, Jurgita. Erkinio encefalito epidemiologija, klinikiniai požymiai, diagnostika ir vakcinacija: literatūros apžvalga = Epidemiology, clinical characteristics, diagnosis and vaccination of tick-borne encephalitis: an overview // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, t. 22, Nr. 2, p. 99-104. DOI: 10.29014/ns.2018.12. [DB: Index Copernicus]
4 Valaikienė, Jurgita; Dementavičienė, Jūratė; Kesienė, Jūratė. Pericallosal artery stroke and diagnostic value of transcranial duplexsonography // European journal of neurology: Special issue: 23rd Meeting of the ESNCH, Prague, Czech Republic, April 13–16, 2018 : book of abstracts. Hoboken : Wiley. ISSN 1351-5101. eISSN 1468-1331. 2018, vol. 25, suppl. 1, art. no. P47, p. 56. Prieiga per internetą: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ene.13635> [žiūrėta 2020-01-15]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.387; AIF: 3.775; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
5 Valaikienė, Jurgita; Kurminas, Marius; Jatužis, Dalius. Successful embolization of extracranial vertebral arteriovenous fistula with giant pseudoaneurysm: diagnostic value of color-coded duplexsonography // European journal of neurology. Hoboken : Wiley. ISSN 1351-5101. eISSN 1468-1331. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 43. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.387; AIF: 3.775; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
6 Gudeikaitė, Patricija; Valaikienė, Jurgita; Mameniškienė, Rūta. Neurolisteriozė ir jos gydymas: literatūros apžvalga = Treatment of neuro-invasive listeriosis: an overview // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, t. 22, Nr. 4, p. 287-291. DOI: 10.29014/ns.2018.28. [DB: Index Copernicus]
7 Beržanskytė, Ieva; Valaikienė, Jurgita; Jatužis, Dalius. Jauno amžiaus insultas ir atvira ovalioji anga: diagnoziniai ypatumai ir naujas požiūris į antrinę profilaktiką (klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga) = Patent foramen ovale in young stroke patients: diagnostic challenge and a new approach to the secondary prevention (a case report and review of literature) // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, Nr. 2(76), p. 131-136. DOI: 10.29014/ns.2018.17. [DB: Index Copernicus]
8 Ulianskaitė, Gintarė; Timinskaitė, Agnė; Valaikienė, Jurgita. Successful thrombolysis in ischemic stroke with subconjunctival hemorrhage // 13th Bialystok international medical congress for young scientists, May 17-19th 2018 : book of abstracts. Białystok : Medical University of Bialystok, 2018. ISBN 9788394864477. p. 160.
9 Jurkytė, Rugilė; Valaikienė, Jurgita (vadov.). Bacterial meningoencephalitis mimicking acute ischemic stroke // 13th Bialystok international medical congress for young scientists, May 17-19th 2018 : book of abstracts. Białystok : Medical University of Bialystok, 2018. ISBN 9788394864477. p. 340.

2017
1 Valaikienė, Jurgita; Jatužis, Dalius. Transorbitalinės spalvinės sonografijos klinikinis pritaikymas neurologijoje = Clinical application of transorbital color-coded sonography // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2017, T. 21, Nr. 1, p. 5-9. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/05/Neuro_2017_Nr1_005-009.pdf> [žiūrėta 2017-07-07]. [DB: Index Copernicus]
2 Valaikiene, Jurgita; Jatužis, Dalius; Beliak, Liudmila. An acute stroke due to a vertebral dissection after long travelling in a sitting position // International journal of stroke. London : SAGE. ISSN 1747-4930. eISSN 1747-4949. 2017, Vol. 12, suppl. 1, p. 26. DOI: 10.1177/1747493017703913. [DB: MEDLINE, Embase, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.859; AIF: 3.802; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Valaikienė, Jurgita; Ryliškytė, Ligita; Valaika, Arūnas; Puronaitė, Roma. Are external carotid artery plaques an important finding in patients with advanced coronary artery disease? // International Journal of Stroke : Abstracts for the 22nd Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (ESNCH), 19–21 May 2017, Berlin. London : Sage. ISSN 1747-4930. eISSN 1747-4949. 2017, Vol. 12, suppl. 1, p. 47. DOI: 10.1177/1747493017703913. [DB: MEDLINE, Embase, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.859; AIF: 3.802; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
4 Valaikienė, Jurgita; Schlachetzki, Felix; Gamulescu, Maria-Andreea; Strupaitė, Rasa. Double-spot sign by embolic central retinal artery occlusion with cilioretinale artery sparing // International journal of stroke. London : SAGE. ISSN 1747-4930. eISSN 1747-4949. 2017, Vol. 12, suppl. 1, p. 40-41. DOI: 10.1177/1747493017703913. [DB: MEDLINE, Embase, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.859; AIF: 3.802; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
5 Mineikytė, Rūta; Navickaitė, Gintarė; Valaikienė, Jurgita (vadov.). Erkinis encefalitas Lietuvoje: studentų požiūrio ir turimų žinių analizė // Studentų mokslinės veiklos 69 konferencija, Vilnius, 2017 m., gegužės 18-26 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598388. eISBN 9786094598395. p. 211. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/vu_mf_studentu_konferencija_2017_pataisytas.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].

2016
1 Taroza, Saulius; Valaikienė, Jurgita; Schlachetzki, Felix; Knokneris, Aurimas. Embolic middle cerebral artery occlusion from innominate artery stenosis: successful mechanical recanalisation // Journal of neurology and neuroscience. Wilmington, DE : Internet Medical Publishing. ISSN 2171-6625. 2016, vol. 7, no. 2, p. 1-5. Prieiga per internetą: <http://www.jneuro.com/neurology-neuroscience/embolic-middle-cerebral-artery-occlusion-from-innominate-artery-stenosis-successful-mechanical-recanalisation.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Janiūnienė, Eglė; Ulytė, Agnė; Dementavičienė, Jūratė; Valaikienė, Jurgita. Radiologinė pamato branduolių pokyčių diferencinė diagnostika = Radiologic differential diagnosis of the basal ganglia // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 1, p. 110-118. DOI: 10.15591/mtp.2016.016. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Valaikienė, Jurgita; Ryliškytė, Ligita; Valaika, Arūnas; Dementavičienė, Jūratė; Puronaitė, Roma; Vaitkevičius, Arūnas; Butkuvienė, Irena; Badarienė, Jolita; Kalinauskas, Gintaras. TCCS: high prevalence of intracranial stenosis in patients with severe coronary artery disease // Cerebrovascular diseases. Basel : S. Karger. ISSN 1015-9770. eISSN 1421-9786. 2015, Vol. 39, Suppl 1, p. 47. Prieiga per internetą: <https://www.karger.com/Article/Pdf/430972> [žiūrėta 2015-06-25]. [DB: Science Citation Index (Web of Science) (nenaudotinas), CAB Abstracts, TOC Premier] [IF: 3.359; AIF: 3.630; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Valaikienė, Jurgita; Širvinskas, A. Prompt diagnosis of caroticocavernous fistula by color coded sonography // Cerebrovascular diseases. Basel : S. Karger. ISSN 1015-9770. 2013, vol. 35, suppl. 2, p. 32. Prieiga per internetą: <http://www.karger.com/Article/Pdf/351748> [žiūrėta 2014-01-21]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, CAB Abstracts, TOC Premier] [IF: 3.698; AIF: 3.721; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
2 Valaikienė, Jurgita; Jatužis, Dalius; Dementavičienė, Jūratė. Vertebral artery dissection and acute right cerebellar infarction in patient with coexisting transverse vertebral foramen stenosis // Cerebrovascular diseases. Basel : S. Karger. ISSN 1015-9770. 2013, vol. 35, suppl. 2, p. 33. Prieiga per internetą: <http://www.karger.com/Article/Pdf/351748> [žiūrėta 2014-01-21]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, CAB Abstracts, TOC Premier] [IF: 3.698; AIF: 3.721; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
3 Valaikienė, Jurgita; Jatužis, Dalius. Osler-Weber-Rendu disease with cervical - intracranial and pulmonary arteriovenous malformations: successful management of transient ischemic attacks // Cerebrovascular diseases. Basel : S. Karger. ISSN 1015-9770. 2013, vol. 35, suppl. 2, p. 49-50. Prieiga per internetą: <http://www.karger.com/Article/Pdf/351748> [žiūrėta 2014-01-21]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, CAB Abstracts, TOC Premier] [IF: 3.698; AIF: 3.721; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
4 Ryliškytė, Ligita; Valaikienė, Jurgita; Badarienė, Jolita; Laucevičius, Aleksandras; Valaika, Arūnas; Dementavičienė, Jūratė; Puronaitė, Roma; Butkuvienė, Irena; Vaitkevičius, Arūnas. Presence of intracranial stenosis in coronary patients is associated with deterioration of endothelial function // Artery research. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1872-9312. 2013, Vol. 7, no 3-4, p. 116. DOI: 10.1016/j.artres.2013.10.051. [DB: PubMed, Current Abstracts, TOC Premier, Scopus, Embase]

2012
1 Valaikienė, Jurgita; Dementavičienė, Jūratė; Jatužis, Dalius; Cimbalistienė, Loreta. Transient brainstem ischemia and dural arteriovenous malformation // Perspectives in Medicine. München : Elsevier Urban & Fischer. ISSN 2211-968X. 2012, Vol. 1, p. 465-468. DOI: 10.1016/j.permed.2012.02.005. [DB: ScienceDirect, Scopus]
2 Jatužis, Dalius; Valaikienė, Jurgita. Migraine-like presentation of vertebral artery dissection after cervical manipulative therapy // Perspectives in Medicine. München : Elsevier Urban & Fischer. ISSN 2211-968X. 2012, Vol. 1, p. 452-454. DOI: 10.1016/j.permed.2012.03.010. [DB: ScienceDirect, Scopus]

2011
1 Parnarauskienė, Regina; Daubaras, Gintautas; Jatužis, Dalius; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kizlaitienė, Rasa; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Liveikienė, Aušra; Mameniškienė, Rūta; Ryliškienė, Kristina; Ročka, Saulius; Sereikė, Ieva; Valaikienė, Jurgita; Budrys, Valmantas (sudaryt.). Urgentinė neurologija / Autoriai : Valmantas Budrys, Gintautas Daubaras, Dalius Jatužis, Rūta Kaladytė-Lokominienė, Gintaras Ferdinandas Kaubrys, Rasa Kizlaitienė, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaščevičius, Aušra Liveikienė, Rūta Mameniškienė, Regina Parnarauskienė, Kristina Ryliškienė, Saulius Ročka, Ieva Sereikė, Jurgita Valaikienė; sudarytojas Valmantas Budrys. Vilnius : Vaistų žinios, 2011. 368 p. ISBN 9789955884453.
2 Jatužis, Dalius; Valaikienė, Jurgita; Palionis, Darius; Matačiūnas, Mindaugas. Migraine-like presentation of vertebral artery dissection after cervical manipulative therapy // Cerebrovascular diseases. Basel : S. Karger. ISSN 1015-9770. 2011, vol. 31, suppl. 1, p. 41. Prieiga per internetą: <http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowPDF&ArtikelNr=329085&Ausgabe=255314&ProduktNr=224153&filename=329085.pdf> [žiūrėta 2012-01-10]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, CAB Abstracts, TOC Premier] [IF: 2.723; AIF: 3.591; Q2 (2011 InCities JCR SCIE)]
3 Valaikienė, Jurgita; Dementavičienė, Jūratė; Matačiūnas, Mindaugas; Jatužis, Dalius. Transient brainstem ischemia and dural arteriovenous malformation // Cerebrovascular diseases. Basel : S. Karger. ISSN 1015-9770. 2011, vol. 31, suppl. 1, p. 69. Prieiga per internetą: <http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowPDF&ArtikelNr=329085&Ausgabe=255314&ProduktNr=224153&filename=329085.pdf> [žiūrėta 2012-01-10]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, CAB Abstracts, TOC Premier] [IF: 2.723; AIF: 3.591; Q2 (2011 InCities JCR SCIE)]
4 Harrer, J.U.; Valaikienė, Jurgita; Koch, H.; Knorr, R.; Horn, M.; Ickenstein, G.; Bogdahn, U.; Schlachetzki, F. Transcranial perfusion sonography using a low mechanical index and pulse inversion harmonic imaging: reliability, inter-/intraobserver variability // Ultraschall in der Medizin. Stuttgart : Georg Thieme Verlag. ISSN 0172-4614. eISSN 1438-8782. 2011, vol. 32, Iss. 1, p. 95-101. DOI: 10.1055/s-0029-1245369. [DB: Embase, Scopus, Current Contents / Clinical Medicine, MEDLINE] [IF: 2.398; AIF: 2.163; Q1 (2011 InCities JCR SCIE)]

2009
1 Valaikienė, Jurgita. Žemo laipsnio karotidinio sifono stenozių vertinimas = The evaluation of low grade carotid artery stenosis // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2009, t. 10, nr. 3, p. 152-160. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2009/nr_3/2009_152_160.pdf> [žiūrėta 2010-02-22]. [DB: Index Copernicus]
2 Sauerbruch, S.; Schlachetzki, F.; Bogdahn, U.; Valaikienė, Jurgita; Hölscher, T.; Harrer, J.U. Application of transcranial color-coded duplex sonography in stroke diagnosis // Current medical imaging reviews. Sharjah : Bentham Science Publishers Ltd. ISSN 1573-4056. 2009, vol. 5, no. 1, p. 39-54. DOI: 10.2174/157340509787354714. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Current Contents / Clinical Medicine, Chemical abstracts, Embase] [IF: 0.574; AIF: 2.681; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Ickenstein, G.; Valaikienė, Jurgita; Koch, H.; Hau, P.; Erban, P.; Schlachetzki, F. Ultrasonic contrast agents in transcranial perfusion sonography (TPS) for follow-up of patients with high grade gliomas // Ultrasonics sonochemistry. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1350-4177. 2008, vol. 15, no 4, p. 510-516. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2007.08.009. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Contents, VINITI, INSPEC, MEDLINE] [IF: 2.796; AIF: 2.572; Q1 (2008 InCities JCR SCIE)]
2 Valaikienė, Jurgita; Schuierer, G.; Ziemus, B.; Dietrich, J.; Bogdahn, Ulrich; Schlachetzki, Felix. Transcranial color-coded duplex sonography for detection of distal internal carotid artery stenosis // American journal of neuroradiology. ISSN 0195-6108. 2008, vol. 29, no. 2, p. 347-353. DOI: 10.3174/ajnr.A0789. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Contents / Clinical Medicine, MEDLINE, BIOSIS Previews, Embase] [IF: 2.745; AIF: 3.177; Q1 (2008 InCities JCR SCIE)]

2007
1 Valaikienė, Jurgita; Dementavičienė, Jūratė. Galvos smegenų insultas: etiopatogenezė, paplitimas, diagnostikos metodai ir jų vertė parenkant optimalią gydymo taktiką = Stroke: etiopathogenesis, incidence, diagnostic methods and their value for the choice of optimal treatment // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 3, p. 225-231. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-3-225-2315.pdf> [žiūrėta 2008-07-18]. [DB: Index Copernicus]
2 Daškevičienė, Božena; Valaikienė, Jurgita; Rutkauskaitė, Dileta; Dementavičienė, Jūratė. Karotidinės paragangliomos radiologinė diagnostika ir klinikinio atvejo pristatymas = Carotid paraganglioma: radiological findings and a clinical case // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 3, p. 265-268. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-3-265-2681.pdf> [žiūrėta 2008-07-21]. [DB: Index Copernicus]
3 Valaikienė, Jurgita; Dementavičienė, Jūratė; Misonis, Nerijus; Bružaitė, J. Sėkminga intraarterinė trombolizė gydant pamatinės arterijos užsikimšimą = Successful recanalization of the basilar artery by intra-arterial trombolysis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 3, p. 386-390. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-3-386-3901.pdf> [žiūrėta 2008-07-22]. [DB: Index Copernicus]
4 Valaikienė, Jurgita; Parnarauskienė, Regina; Dementavičienė, Jūratė; Daškevičienė, Božena; Rutkauskaitė, Dileta. Karotidinė paraganglioma = Carotid paraganglioma // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 2, p. 147-151. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-2-06-VALAIT.pdf> [žiūrėta 2008-08-06]. [DB: Index Copernicus]
5 Valaikienė, Jurgita; Jatužis, Dalius. Intrakranijinės kraujotakos tyrimų transkranijinės spalvinės duplekssonografijos ir doplerografijos metodais palyginimas = The comparison of transcranial doplerography and color-coded duplexsonography // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2007, t. 11, Nr. 3, p. 156-160. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2007_Nr3_156-160.pdf> [žiūrėta 2008-06-10]. [DB: Index Copernicus]
6 Valaikienė, Jurgita. Transkranijinė spalvinė duplekssonografija: tyrimo principai, technika ir intrakranijinės aterosklerozės įvertinimas = Transcranial color-coded duplex sonography: basic principles, technique and the evaluation of intracranial atherosclerosis // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 1, p. 60-67. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-01-10-VALAIT.pdf> [žiūrėta 2010-02-22]. [DB: Index Copernicus]
7 Valaikienė, Jurgita. Karotidinio sifono stenizių, įvertintų transkranijinės spalvinės duplekssonografijos metodu, kiekybinė diagnostika ir sąryšis su ekstrakranijinių vidinės miego arterijos segmentų pažeidimu = Quantitative diagnostics of carotid siphon stenoses by transcranial color-coded duplex sonography and relationship with extracranian internal carotid artery obstruction // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 3, p. 248-252. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-3-248-2521.pdf> [žiūrėta 2010-02-22]. [DB: Index Copernicus]
8 Valaikienė, Jurgita. Ultragarsiniai galvos smegenų kraujotakos tyrimai ir jų klinikinė vertė = Ultrasound cerebrovascular methods and their clinical value // Gerontologija. ISSN 1392-9062. 2007, t. 8, nr. 4, p. 246-251. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2007/nr_4/2007_246_251.pdf> [žiūrėta 2010-02-22]. [DB: Index Copernicus]
9 Valaikienė, Jurgita. Atskirų vidinės miego arterijos segmentų stenozių diagnozavimas duplekssonografijos metodu = Diagnostics of stenotic changes in internal carotid artery segments by duplex sonography // Gerontologija. ISSN 1392-9062. 2007, t. 8, nr. 2, p. 103-108. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2007/nr_2/2007_104_108.pdf> [žiūrėta 2010-02-22]. [DB: Index Copernicus]
10 Valaikienė, Jurgita. Galvos smegenų insulto paplitimas, etiologija ir prevencijos aspektai = Stroke incidence, etiology and prevention aspects // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2007, nr. 3, p. 20-23. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/VS_2007_3(38).pdf> [žiūrėta 2010-02-22]. [DB: Index Copernicus]
11 Valaikienė, Jurgita. Karotidinio sifono įvertinimas transkranijinės duplekssonografijos metodu = Evaluation of carotid siphon by transcranial duplexsonography // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2007, t. 11, nr. 3, p. 152-155. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2007_Nr3_152-155.pdf> [žiūrėta 2010-02-22]. [DB: Index Copernicus]
12 Harrer, J.U.; Hornen, S.; Valaikienė, Jurgita; Oertel, M.F.; Klötzsch, C.; Schlachetzki, Felix. Transcranial ultrasound perfusion imaging: Implementation of a low MI and a high frame rate // Ultraschall in der Medizin. ISSN 0172-4614. 2007, vol. 28, iss. 4, p. 380-386. DOI: 10.1055/s-2006-927115. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Current Contents / Clinical Medicine, Embase] [IF: 2.303; AIF: 1.877; Q1 (2007 InCities JCR SCIE)]

2005
1 Valaikienė, Jurgita; Parnarauskienė, Regina. Vėlyvoji išsėtinė sklerozė = Late-onset multiple sclerosis: a case report // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2005, t. 9, nr. 2, p. 123-126. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2005_Nr2_123-126.pdf> [žiūrėta 2008-08-08]. [DB: Index Copernicus]

2002
1 Černiauskaitė, Audronė; Valaikienė, Jurgita; Basys, Vytautas. Usefulness of color-coded duplex sonography for an assessment of infantile hydrocephalus // Cerebrovascular diseases. Basel : S. Karger. ISSN 1015-9770. 2002, vol. 13, suppl. 4: 7th meeting of the European society of neurosonology and cerebral hemodynamics, p. 43. [IF: 1.852; AIF: 0.000; Q2 (2002 InCities JCR SCIE)]
2 Valaikienė, Jurgita; Schlachetzki, Felix; Hölscher, Thilo; May, Arne; Bogdahn, Ulrich. Transcranial color-coded duplex sonography of the carotid siphon: The coronal approach // Journal of clinical imaging. ISSN 0899-7071. 2002, vol. 26, no. 2, p. 81-85. DOI: 10.1016/S0899-7071(01)00367-9. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Current Contents / Clinical Medicine, MEDLINE, BIOSIS Previews, Embase] [IF: 0.342; AIF: 0.000; Q4 (2002 InCities JCR SCIE)]

1999
1 Parnarauskienė, Regina; Budrys, Valmantas; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Valaikienė, Jurgita. Poherpetinė krūtininių nugarinių nervų motorinė neuropatija // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 1999, nr. 2(6), p. 113-114.
2 Valaikienė, Jurgita. Transkranijinė spalvinė duplekssonografija: intrakranijinės kraujotakos hemodinaminiai ypatumai // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 1999, nr. 3(7), p. 60-64.
3 Valaikienė, Jurgita; Parnarauskienė, Regina. Suaugusiųjų intrakranijinės kraujotakos hemodinaminių rodiklių norma // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 1999, nr. 4(8), p. 67-70.