VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Justas Arasimavičius' publikacijų sąrašas

2020
1 Arasimavičius, Justas; Dilytė, Evelina; Utkus, Algirdas; Preikšaitienė, Eglė. A familial 4q12 deletion involving KIT gene causes piebaldism // Acta dermatovenerologica Croatica. Zagreb : Croation Dermatovenerological Society. ISSN 1330-027X. 2020, vol.28, no. 2, p. 105-108. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE]

2019
1 Jurevičiūtė, Rūta; Jonaitytė, Julija; Lesinskaitė, Augė; Grigaitienė, Jūratė (vadov.); Arasimavičius, Justas (vadov.). Žvyneline sergančių pacientų, vartojančių metotreksatą, kepenų fibrozės vertinimas elastografijos metodu // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija, Vilnius 2019 m. gegužės 16-24d.: pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 133. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-20].
2 Arasimavičius, Justas; Pocienė, Vilma; Grigaitienė, Jūratė; Lapinskaitė, Genovaitė Stanislava. Niežų klinikinės formos, diagnostika ir gydymas = Scabies: clinical forms, diagnostics and treatment // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2019, t. 21, Nr. 3(83), p. 146-153. [DB: Index Copernicus]
3 Arasimavicius, J.; Grigaitiene, J.; Šarkunas, M.; Marcinkute, A. The Clinical case of human subcutaneous dirofilaria repens infection in Lithuania // 24th World congress of dermatology "A new ERA for global dermatology" (WCD 2019): 10-15 June, 2019, Milan, Italy : abstract book / International League of Dermatological Societies. Skin Health for the World. Milan : Società Italiana di Dermatologia - SIDeMaST. 2019, p. 1. Prieiga per internetą: <https://www.wcd2019milan-dl.org/abstract-book/documents/abstracts/22-infectious-diseases/the-clinical-case-of-human-4739.pdf> [žiūrėta 2020-04-08].

2018
1 Savonytė, Agnė; Arasimavičius, Justas; Rauba, Darius; Kvedarienė, Violeta. Treatment of nasal polyps with low dose aspirin for asipirin sensitive patients // Clinical and translational allergy. London : BMC. ISSN 2045-7022. 2018, vol. 8, suppl. 3, abstract no. P165, p. 67. DOI: 10.1186/s13601-018-0217-8. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed Central, Embase] [IF: 4.232; AIF: 4.991; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Rančelis, Tautvydas; Arasimavičius, Justas; Ambrozaitytė, Laima; Kavaliauskienė, Ingrida; Domarkienė, Ingrida; Karčiauskaitė, Dovilė; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Kučinskas, Vaidutis. Analysis of pathogenic variants from the ClinVar database in healthy people using next-generation sequencing // Genetics research. New York : Cambridge University Press. ISSN 0016-6723. eISSN 1469-5073. 2017, Vol. 99, Art. No. e6. DOI: 10.1017/S0016672317000040. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Chemical abstracts, CABI Abstracts Databases, Mathematical Reviews] [IF: 1.059; AIF: 3.953; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Barauskienė, Lina; Uktverytė, Ingrida; Meškienė, Raimonda; Domarkienė, Ingrida; Ambrozaitytė, Laima; Arasimavičius, Justas; Irnius, Algimantas; Kučinskas, Vaidutis. Association of sweet taste perception in the general population of Lithuanians // Evoliucinė medicina: šiuolakinių sveikatos problemų evoliuciniai mechanizmai ir dėsningumai = Evolutionary medicine: pre-existing mechanisms and patterns of current health issues : trečioji tarptautinė konferencija, 2016 m. birželio mėn. 14-19 d. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2016. ISBN 9786094597206. p. 82.

2015
1 Arasimavičius, Justas; Preikšaitienė, Eglė; Čiuladaitė, Živilė; Akulevičiūtė, Laura; Kasnauskienė, Jūratė; Kučinskas, Vaidutis. Vektorinės lyginamosios genomo hibridizacijos tyrimo rezultatų analizė paveldimų ligų nešiojimui įvertinti = Carrier testing for genetic disorders from the analysis of array comparative genomic hybridization // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2015, T. 17, Nr. 2(66), p. 53-57. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/484/2015> [žiūrėta 2018-11-22]. [DB: Index Copernicus]
2 Žilėnaitė, Dovilė; Gudavičiūtė, Laura; Laukaitytė, Akvilė; Bikauskaitė, Liucija; Arasimavičius, Justas; Pranckevičienė, Erinija; Kučinskas, Vaidutis. Fenotipo ir genominių sričių sąsajų tyrimams naudojamų bioinformacinių šaltinių apžvalga // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2015, t. 17, nr. 1(65), p. 15-24. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Mažeikienė, Asta; Jakaitienė, Audronė; Arasimavičius, Justas; Domarkienė, Ingrida; Uktverytė, Ingrida; Ambrozaitytė, Laima; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Kučinskas, Vaidutis. Association of serum carotenoid concentrations with single nucleotide polymorphisms IN APOE, BCMO1, HL and FABP genes // Carotenoid science. Japanese Society for carotenoid research. ISSN 1880-5671. 2014, Vol. 18, Utah, USA, 29th June-4th July, 2014, p. 129.

2013
1 Coj, Andrejus; Molytė, Alma; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Arasimavičius, Justas; Kučinskas, Vaidutis. Aterosklerozės žymenų tyrimai lietuvių šeimose // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2013, t. 15, nr. 3, p. 119-125. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/361/2013> [žiūrėta 2016-08-29]. [DB: Index Copernicus]
2 Arasimavičius, Justas. Naudinga programa molekulinės genetikos laboratorijai - sąrašų palyginimas // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2013, t. 15, nr. 3, p. 164-166. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/299282933ddd107449789b89da81da71803abc1a8.pdf> [žiūrėta 2016-08-29]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Meškienė, Raimonda; Uktverytė, Ingrida; Arasimavičius, Justas; Ambrozaitytė, Laima; Viniarskaitė, Lina; Irnius, Algimantas; Kučinskas, Vaidutis. Research of the nutritional genomics markers specific in the population of Lithuania // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, sp. suppl. p. 42. [DB: Index Copernicus]
2 Pranculis, Aidas; Pepalytė, Ingrida; Arasimavičius, Justas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Kučinskas, Vaidutis. The evolution of pharmacogenes and their variants in the Lithuanian population // Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai : [tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio mėn. 12-15 d., Vilnius] = Evolutionary medicine: new solutions for the old problems : the international conference. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, p. 425.
3 Pranculis, Aidas; Domarkienė, Ingrida; Arasimavičius, Justas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Kučinskas, Vaidutis. Pharmacogenomics of cardiovascular disease treatment in subjects from the Lithuanian population // The American Society of Human Genetics Annual Meeting, Nowember 6-10 2012, San Francisco : abstracts. Washington : American Society of Human Genetics. 2012, p. [1]. Prieiga per internetą: <http://www.ashg.org/2012meeting/abstracts/fulltext/f120121643.htm> [žiūrėta 2012-01-24].

2010
1 Raudys, Šarūnas; Arasimavičius, Justas; Biziulevičienė, Genė. Learning the Affinity Measure in Real and Artificial Immune Systems // Biomedical engineering and informatics, 2010 (BMEI '10) : 3rd International Conference, 16-18 October, Yantai, China : [proceedings], vol. 7. New York : IEEE, 2010. ISBN 9781424464975. p. 2904-2908. (International conference on biomedical engineering and informatics, ISSN 1948-2914). DOI: 10.1109/BMEI.2010.5639576. [DB: IEEE Xplore]

2009
1 Pranckevičienė, Erinija; Arasimavičius, Justas; Ginevičienė, Valentina; Kučinskas, Vaidutis. Elucidating predictably different phenotypes by multiclass classification and clustering // NBBC09 : 2nd Nordic-Baltic biometric conference : conference book, 10-12June 2009, Tartu. Tartu. 2009, p. 37. Prieiga per internetą: <http://www.ms.ut.ee/NBBC09/confbook.pdf> [žiūrėta 2011-05-20].