VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Justina Račaitė' publikacijų sąrašas

2021
1 Račaitė, Justina; Lindert, Jutta; Antia, Khatia; Winkler, Volker; Sketerskienė, Rita; Jakubauskienė, Marija; Wulkau, Linda; Šurkienė, Genė. Parent emigration and physical health of children left behind: a systematic review of literature. // European journal of public health. Oxford : Oxford university press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2021, vol. 31, suppl. 3, p. 327-328. Prieiga per internetą: <https://academic.oup.com/eurpub/issue/31/Supplement_3>.
2 Račaitė, Justina; Lindert, Jutta; Antia, Khatia; Winkler, Volker; Sketerskienė, Rita; Jakubauskienė, Marija; Wulkau, Linda; Šurkienė, Genė. Parent emigration, physical health and related risk and preventive factors of children left behind: a systematic review of literature // International journal of environmental research and public health: Migration and Global Health. Basel : MDPI AG. eISSN 1660-4601. 2021, vol. 18, no. 3, p. 1167-1181. DOI: 10.3390/ijerph18031167. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2020
1 Antia, Khatia; Boucsein, Johannes; Deckert, Andreas; Dambach, Peter; Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jaenisch, Thomas; Horstick, Olaf; Winkler, Volker. Effects of international labour migration on the mental health and well-being of left-behind children: a systematic literature review // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2020, vol. 17, iss. 12, art. no. 4335, p. 1-17. DOI: 10.3390/ijerph17124335. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, Current Contents, MEDLINE]
2 Antia, Khatia; Boucsein, Johanes; Deckert, Andreas; Dambach, Peter; Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jaenish, Thomas; Horstick, Olaf; Winkler, Volker. Impacts of international labor migration on the mental health and well-being of left-behind children // European journal of public health: 16th World Congress on Public Health 2020 Public Health for the future of humanity: analysis, advocacy and action. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2020, vol. 30, suppl.. 5, p. 255-256. DOI: 10.1093/eurpub/ckaa165.691. [DB: MEDLINE, Scopus, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.367; AIF: 3.625; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
3 Sketerskienė, Rita; Račaitė, Justina; Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė. Ensuring safe and healthy school environment: a good practise example from Lithuania // 10th International conference on children health and environment. Vilnius. 2020, p. [ 1]. Prieiga per internetą: <https://inchesnetwork.net/wp-content/uploads/2020/11/Sketerskiene_-Lithuania.pdf> [žiūrėta 2020-12-04].

2019
1 Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija; Sketerskienė, Rita; Wulkau, Linda. Parent emigration and physical health of children left behind: systematic review of the literature // European journal of public health. Oxford : Oxford university press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2019, vol. 29, suppl. 4, p. 392. DOI: 10.1093/eurpub/ckz186.024. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.391; AIF: 2.915; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Žiliūtė, Eglė; Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija; Sketerskienė, Rita. Lietuvos 6-7 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sužalojimų namuose paplitimas = Lithuanian 6-7 years old children, educated in primary school and privacy education programmes, home related injuries // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2017, Nr. 3, p. 74-80. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2017.3(78)/VS%202017%203(78)%20ORIG%20Vaiku%20suzalojimai.pdf> [žiūrėta 2017-10-23]. [DB: Index Copernicus]
2 Žiliūtė, Eglė; Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija; Sketerskienė, Rita. Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas lankančių 6-7 metų vaikų namų aplinkos netyčinių sužalojimų apsauginiai ir rizikos veiksniai = Risk and preventing factors of home-related unintentional injuries among 6-7 years age children attending preschool education establishments in Lithuania // Vaikų pulmonologija ir alergologija : Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. ISSN 1392-5261. 2017, T. 20, nr 2, p. 68-75. Prieiga per internetą: <http://www.pediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf/zurnalas/vaiku%20pulmonologija%20ir%20alergo%20logija%20nr%202%202017%20lapkritis.pdf> [žiūrėta 2018-03-02]. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų netyčiniai sužalojimai namuose ir tėvų/globėjų žinių apie vaikų saugą namuose poreikis // Vaikų sveikatą stiprinanti aplinka. Kurkime ją drauge: konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094596728. eISBN 9786094596735. p. 37-40.
2 Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė. The prevalence of home related injuries among children under five attending preschool education establishments in Lithuania // Injury Prevention. London : BMJ Publishing Group Ltd. ISSN 1353-8047. eISSN 1475-5785. 2016, Vol. 22, Suppl. 2, p. A86-A87. DOI: 10.1136/injuryprev-2016-042156.237. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), PubMed, Scopus, Embase] [IF: 1.482; AIF: 2.569; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija. Children left alone as a public health concern: a case of Lithuania // European journal of public health. Oxford : Oxford university press. ISSN 1101-1262. 2016, vol. 26, suppl. 1, p. 58. Prieiga per internetą: <https://ephconference.eu/documents/vienna_2016/2I.pdf> [žiūrėta 2016-11-29]. [DB: CAB Abstracts, PubMed, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.431; AIF: 2.569; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija; Žiliūtė, Eglė. Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių ugdymo įstaigas, sužalojimų namuose paplitimas = The prevalence of home related injuries among children under five attending preschool education establishments in Lithuania // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos pediatrų draugijos, Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos, Lietuvos Respublikos ERS narių asociacijos leidinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2015, T. 18, Nr. 2, p. 7-14. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Laukaitienė, Aida. Ikimokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų namuose paplitimas // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2014, nr. 1, p. 108-113. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2014.1(64)/VS%202014%201(64)%20ORIG%20Vaiku%20suzalojimai.pdf> [žiūrėta 2014-04-03]. [DB: Index Copernicus]