VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Justinas Ivaška' publikacijų sąrašas

2020
1 Paškonienė, Aistė; Baltagalvienė, Renata; Lengvenis, Givi; Beleškienė, Vilma; Ivaška, Justinas; Markevičiūtė, Vėtra; Lesinskas, Eugenijus; Mickevičienė, Vaiva. The importance of the temporal bone 3T MR imaging in the diagnosis of Meniere’s disease // Otology and neurotology. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1531-7129. 2020, vol. 41, no. 2, p. 235-241. DOI: 10.1097/MAO.0000000000002471. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2018
1 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Sabestinaitė, Akvilė; Klimašauskas, Andrius; Gavelienė, Edita; Ručinskas, Kęstutis; Ivaška, Justinas; Šipylaitė, Jūratė. Concordance of the new ESPEN criteria with low phase angle in defining early stages of malnutrition in cardiac surgery // Clinical nutrition. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0261-5614. eISSN 2405-4577. 2018, vol. 37, no 5, p. 1596-1601. DOI: 10.1016/j.clnu.2017.08.007. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, CAB Abstracts, Embase, MEDLINE] [IF: 6.402; AIF: 3.711; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Paškonienė, Aistė; Markevičiūtė, Vėtra; Padvariškytė, Sigita; Ivaška, Justinas; Lesinskas, Eugenijus. Menjero ligos diagnostikos tendencijos // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 4, p. 291-296. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/menjero-ligos-diagnostikos-tendecijos> [žiūrėta 2019-05-23]. [DB: Index Copernicus (IC) (nenaudotinas)]

2016
1 Beleškienė, Vilma; Lesinskas, Eugenijus; Januškienė, Vaida; Daunoravičienė, Kristina; Rauba, Darius; Ivaška, Justinas. Eustachian tube opening measurement by sonotubometry using perfect sequences for healthy adults // Clinical and experimental otorhinolaryngology (CEO). Seoul : Korean Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, South Korea. ISSN 1976-8710. eISSN 2005-0720. 2016, Vol. 9, No. 2, p. 116-122. DOI: 10.21053/ceo.2015.00626. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 1.149; AIF: 1.768; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Berūkštis, Andrius; Vajauskas, Donatas; Gargalskaitė, Urtė; Misonis, Nerijus; Miglinas, Marius; Petrauskienė, Birutė; Burneikaitė, Greta; Ivaška, Justinas; Laucevičius, Aleksandras. Effect of renal sympathetic denervation on cardiac sympathetic nerve activity assessed with iodine 123 metaiodobenzylguanidine scintigraphy. // Journal of the American College of Cardiology. New York : Elsevier Science. ISSN 0735-1097. 2015, Vol. 65, Iss. 10S, p. A1251. DOI: 10.1016/S0735-1097(15)61251-7. [DB: CABI Abstracts Databases, Academic Search Complete, Academic OneFile, MEDLINE, BIOSIS Previews, Current Contents, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 17.759; AIF: 3.920; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Beiša, Virgilijus; Kazanavičius, Darius; Skrebūnas, Arminas; Simutis, Gintaras; Ivaška, Justinas; Strupas, Kęstutis. Prospective analysis of risk for hypothyroidism after hemithyroidectomy // International journal of endocrinology. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1687-8337. eISSN 1687-8345. 2015, Vol. 2015, art. ID 313971, p. [1-5]. DOI: 10.1155/2015/313971. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed] [IF: 2.376; AIF: 4.027; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]
3 Šerpytis, Pranas; Karvelytė, Neringa; Šerpytis, Rokas; Kalinauskas, Gintaras; Ručinskas, Kęstutis; Samalavičius, Robertas ; Ivaška, Justinas; Glaveckaitė, Sigita; Berūkštis, Egidijus; Tubaro, Marco; Alpert, Joseph S; Laucevičius, Aleksandras. Post-infarction ventricular septal defect: risk factors and early outcomes. // Hellenic Journal of Cardiology. Athens : Hellenic Cardiological Society. ISSN 1109-9666. eISSN 2241-5955. 2015, Vol. 56, iss. 1, p. 66-71. Prieiga per internetą: <http://www.hellenicjcardiol.com/archive/full_text/2015/1/2015_1_66.pdf> [žiūrėta 2015-05-12]. [DB: Scopus, PubMed, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.940; AIF: 3.920; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Šatinskienė, Inga; Lesinskas, Eugenijus; Ivaška, Justinas. Klausos tyrimo rezultatai gydant ūminį idiopatinį neurosensorinį klausos pažeidimą kortikosteroidais // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 1, p. 37-42. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/6_str_37-42psl.pdf> [žiūrėta 2014-06-09]. [DB: Index Copernicus]
2 Šatinskienė, Inga; Lesinskas, Eugenijus; Petrulionis, Mindaugas; Ivaška, Justinas. Ūminio idiopatinio neurosensorinio klausos pažeidimo prognostiniai veiksniai // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2014, vol. 24, nr. 2, p. 75-82. DOI: 10.5200/sm-hs.2014.028. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Ivaška, Justinas; Lesinskas, Eugenijus; Petrulionis, Mindaugas; Pušinskaitė, Sigita; Grigonis, Tomas. Vazomotorinių nosies reakcijų prognozavimas remiantis vegetacinės nervų sistemos vertinimu = Prognosis of nasal vasomotor reactions based on evaluation of autonomic nervous system // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 2, p. 133-139. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/133_139_MTP_.pdf> [žiūrėta 2010-03-31]. [DB: Index Copernicus]
2 Ivaška, Justinas; Lesinskas, Eugenijus; Karužas, Albinas; Pušinskaitė, Sigita. Vazomotorinių nosies reakcijų prognozavimas remiantis širdies dažnio variabilumo tyrimu = Prognosis of nasal vasomotor reactions based on evaluation of heart rate variability // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 5, p. 2646-2650. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_5IVdalisindd.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2004
1 Ivaška, Justinas; Kašinskas, Romas; Petrulionis, Mindaugas; Šeinin, Dmitrij. Nosies ertmės ekstranodalinė NK/T ląstelių limfoma: klinikinis atvejis = Nasal extranodal natural killer/T cell lymphoma: case report // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, nr. 3(39), p. 218-221. [DB: Index Copernicus]

2000
1 Kašinskas, Romas; Ivaška, Justinas; Burkus, A. Prienosinių ančių mukocelės : klinika, diagnostika ir gydymas // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2000, nr. 22, priedas 2, p. 82-84.
2 Kašinskas, Romas; Šileikis, Petras; Ivaška, Justinas; Burkus, A. Žandinio ančio mukocelė : klinika diagnostika ir gydymo ypatumai // Stomatologija. ISSN 1392-8589. 2000, nr. 1, p. 27-29.