VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Kęstutis Laurikėnas' publikacijų sąrašas

2020
1 Mackevičius, Artūras; Mosenko, Valerija; Laurikėnas, Kęstutis; Šatavičiūtė, Agnesė; Baltrūnas, Tomas; Chernyaha-Royko, Ulyana; Demkova, N.; Bardachenko, L. Low rates of restenosis in primary lateral carotid artery endarterectomy // Медичні перспективи. Дніпропетровськ : ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України". ISSN 2307-0404. 2020, t. 25, № 3, p. 77-87. DOI: 10.26641/2307-0404.2020.3.214818. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Academic Search Premier, Index Copernicus]
2 Mosenko, Valerija; Laurikėnas, Kęstutis (vadov.); Mackevičius, Artūras (vadov.). Trumpalaikiai vidinės miego arterijos endarterektomijos rezultatai. RVUL patirtis // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 208. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
3 Jauniškis, Kipras; Laurikėnas, Kęstutis (vadov.); Mackevičius, Artūras (vadov.). Case report: first Lithuanian EVAR for ruptured abdominal aortic aneurysm // Surgery in clinical practice: International medical students' online conference, 28th November, 2020. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2020, p. 4.
4 Jauniškis, Kipras; Laurikėnas, Kęstutis (vadov.); Mackevičius, Artūras (vadov.). Case report: use of resuscitatve endovascular ballon occlusion of the aorta (REBOA) in abdominal aortic aneurysm rupture repair // Surgery in clinical practice: International medical students' online conference, 28th November, 2020. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2020, p. 22-23.

2013
1 Gaigalaitė, Virginija; Ožeraitienė, Violeta; Kalibatienė, Danutė; Laurikėnas, Kęstutis; Sabaliauskienė, Zita. Взаимосвязь между структурными изменениями атеросклеротических бляшек каротидных артерий и инфарктом миокарда // Кардиология. Москва : Издательство "Бионика". ISSN 0022-9040. 2013, T. 53, № 9, p. 21-25. [DB: ISI Web of Science (nenaudotinas), MEDLINE, Scopus, Chemical abstracts] [IF: 0.213; AIF: 3.938; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Barkauskas, Egidijus Vytautas; Lastas, Arūnas; Meškauskienė, Auksė; Slautaitė, Inga; Laurikėnas, Kęstutis; Gaigalaitė, Virginija. Aterosklerozinių plokštelių struktūros pakitimai įvairaus laipsnio vidinės miego arterijos stenozių atvejais ir jų reikšmė neurologinių simptomų atsiradimui bei operacinio gydymo būdo parinkimui = Carotid plague morphology in the different grade of internal carotid artery stenosis and it's importance on developing of neurological symptoms, and choosing of optimal surgical treatment // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 2, p. 212-217. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_TP_2012_2_str18.pdf> [žiūrėta 2012-06-05]. [DB: Index Copernicus]
2 Slautaitė, Inga; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Mackevičius, Artūras; Laurikėnas, Kęstutis. Pakartotinių išeminių įvykių simptominės vidinės miego arterijos baseine įtaka priešoperacinei pacientų būklei ir atokiosioms neurologinėms baigtims po operacijos = Influence of recurrent ischemic events in the teritory of symptomatic carotid artery on preoperative status and late neurological outcomes of patients after operation // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2012, t. 16, nr. 1, p. 45-52. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2012_Nr1_045-052.pdf> [žiūrėta 2012-09-28]. [DB: Index Copernicus]
3 Barkauskas, Egidijus Vytautas; Bernotas, Giedrimantas; Budrys, Valmantas; Gvazdaitis, Romualdas Antanas; Jaržemskas, Egidijus; Jatužis, Dalius; Kriščiūnas, Aleksandras; Kvaščevičius, Robertas; Laurikėnas, Kęstutis; Marcinkevičius, Egidijus; Pačkauskas, Laimutis; Rastenytė, Daiva; Ročka, Saulius; Vilionskis, Aleksandras. Galvos smegenų insulto diagnostikos, gydymo, profilaktikos ir reabilitacijos metodika : 2012 m. gegužės mėn. redakcija // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2012, T. 16, Nr. 2(52), p. 163-195. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2012_Nr2_163-195.pdf>. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)]

2011
1 Slautaitė, Inga; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Mackevičius, A.; Laurikėnas, Kęstutis; Sabaliauskienė, Zita. Pakartotinės smegenų išemijos rizika ir ją nuspėjantys veiksniai iki operacinio simptominės vidinės miego arterijos gydymo = Risk and predictive factors of recurrent cerebral ischemia before surgical treatment of symptomatic carotid stenosis // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2011, t. 15, nr. 3, p. 185-192. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2011_Nr3_185-192.pdf> [žiūrėta 2012-02-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Meškauskienė, Auksė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Gaigalaitė, Virginija; Laurikėnas, Kęstutis; Bičkuvienė, Ilona; Mackevičius, A. Galvos smegenų insulto ir mirties rizika po vidinės miego arterijos endarterektomijos = Risk of stroke and death after carotid endarterectomy // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, nr. 5, p. 297-303. [DB: MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.423; AIF: 3.900; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]
3 Mackevičius, Artūras; Slautaitė, Inga; Baltrūnas, Tomas; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Laurikėnas, Kęstutis. Vidinės miego arterijos endarterektomija: su operacija susijusi rizika ir jos prevencija = Carotid endarterectomy: prevention of r0,isks related to operation // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2011, t. 14, nr. 4, p. 237-241. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Meškauskienė, Auksė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Grigaitis, Arūnas; Laurikėnas, Kęstutis; Mackevičius, Artūras. Ar pasikeitė vidinės miego arterijos endarterektomijos rezultatai po 10 metų? = Did the results of carotid endarterectomy change over 10 years? // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija; Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2008, t. 6, Nr. 2, p. 141-148. DOI: 10.15388/LietChirur.2008.2.2156. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Barkauskas, Egidijus Vytautas; Meškauskienė, Auksė; Laurikėnas, Kęstutis. Is the carotid endarterectomy safer for patients after coronary arteries by-pass operations? // Neurologijos seminarai: Nr. 1 : Baltijos šalių neurochirurgų asociacijos X kongreso ir neuroslaugytojų konferencijos tezės, 2006 rugsėjo 14-16, Palanga. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2006, t. 10, priedas Nr. 1, p. S12. [DB: Index Copernicus]
2 Meškauskienė, Auksė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Laurikėnas, Kęstutis; Cibulskaitė, S. Ligonių su didelio laipsnio abiejų vidinių miego arterijų stenoze vidinės miego arterijos endarterektomijos rezultatai = Results of carotid endarterectomy in patients with high-grade bilateral carotid stenosis // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2006, t. 12, Nr. 2, p. 143-147. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Barkauskas, Egidijus Vytautas; Pauliukas, Povilas; Laurikėnas, Kęstutis; Šustickas, Gytis. Vidinės miego arterijos aneurizmų gydymo rezultatai = Results of treatment of internal carotid artery aneurysms // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2005, t. 3, Nr. 1, p. 6-14. Prieiga per internetą: <https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2326> [žiūrėta 2008-05-27]. [DB: Index Copernicus]
2 Meškauskienė, Auksė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Gaigalaitė, Virginija; Laurikėnas, Kęstutis. Moterų insulto rizikos veiksniai ir jų įtaka miego arterijos endarterektomijos rezultatams = Stroke risk factors and their impact on the surgical risk of carotid endarterectomy in women // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2005, t. 3, Nr. 2, p. 94-102. Prieiga per internetą: <https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2317>. [DB: Index Copernicus]
3 Barkauskas, Egidijus Vytautas; Meškauskienė, Auksė; Laurikėnas, Kęstutis. Риск связанный с каротидной эндартерэктомией у пациентов с инфарктом головного мозгах = Risk of carotidendarterectomy in patients with cerebral infarction // Ангиология и сосудистая хирургия = Angiology and vascular surgery. Москва : Российское Общество ангиологов и сосудистых хирургов. ISSN 1027-6661. 2005, т. 11, № 1, p. 103-111. Prieiga per internetą: <http://www.angiolsurgery.org/magazine/2005/1/15.htm> [žiūrėta 2020-04-21]. [DB: MEDLINE]

2004
1 Barkauskas, Egidijus Vytautas; Pačkauskas, Laimutis; Pauliukas, Povilas; Laurikėnas, Kęstutis; Vilimas, Augenijus; Meškauskienė, Auksė. Normal ranges for flow-mediated dilatation of the brachial artery in different age groups // 3rd Baltic atherosclerosis congress. 1st international congress of the Latvian society of cardiology, May 20-22, 2004, Riga, Latvia : abstracts. Riga. 2004, p. 54-55.

2003
1 Aizenienė, L.; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Bernotas, G.; Budrys, Valmantas; Gvazdaitis, R.-A.; Jatužis, Dalius; Juocevičius, Alvydas; Laurikėnas, Kęstutis; Meškauskienė, A.; Marcinkevičius, E.; Pačkauskas, Laimutis; Palaikienė, Žareta; Pauliukas, Povilas; Pauza, V.; Rastenytė, D.; Šukys, U. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos algoritmas // Gydymo menas : informacinis mėnesinis leidinys Lietuvos medikams. ISSN 1392-527X. 2003, nr. 2, p. 22-26.
2 Laurikėnas, Kęstutis. Ekstrakranijinės-intrakranijinės jungties operacijos galimybės ir dažnis ištikus išeminiam insultui miego arterijos baseine = Extracranial-intracranial bypass operations in cases of ishemic events of the brain // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2003, t. 1, Nr. 2, p. 136-143. DOI: 10.15388/LietChirur.2003.2.2418.
3 Laurikėnas, Kęstutis. Slankstelinių arterijų distalinės dalies rekonstrukcijų dažnis vertebrobazilinės išemijos atveju = Distal vertebral artery reconstruction: surgical possibilities in vertebrobasilar ischemia // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2003, t. 1, Nr. 1, p. 59-64. DOI: 10.15388/LietChirur.2003.1.2445.

2002
1 Barkauskas, Egidijus Vytautas; Pauliukas, Povilas; Laurikėnas, Kęstutis; Palaikis, M. Surgical treatment of vertebrobasilar ischemia: surgery of isolated unilateral and bilateral vertebral lesions, carotid surgery for vertebrobasilar insufficiency // 2-as Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas : tezės, 2002 m. gegužės mėn. 23-25 d., Klaipėda. Vilnius : Aldorija. 2002, p. 12.
2 Laurikėnas, Kęstutis. Distal vertebral artery reconstruction // 2-as Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas : tezės, 2002 m. gegužės mėn. 23-25 d., Klaipėda. Vilnius : Aldorija. 2002, p. 36.
3 Laurikėnas, Kęstutis. Treatment of the extra-intracranial carotid lesion // 2-as Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas : tezės, 2002 m. gegužės mėn. 23-25 d., Klaipėda. Vilnius : Aldorija. 2002, p. 37.
4 Meškauskienė, Auksė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Pauliukas, Povilas; Laurikėnas, Kęstutis; Palaikis, M.; Vitkus, Edmundas. Miego arterijos endarterektomija ir miokardo infarkto rizika // 2-as Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas : tezės, 2002 m. gegužės mėn. 23-25 d., Klaipėda. Vilnius : Aldorija. 2002, p. 41.
5 Meškauskienė, Auksė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Laurikėnas, Kęstutis; Gaigalaitė, Virginija; Palaikis, Mindaugas. Miego arterijos endarterektomijos komplikacijos // Medicina. ISSN 1010-660X. 2002, t. 38, nr. 5, p. 529-534. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/0205/0205-08l.pdf> [žiūrėta 2008-08-07]. [DB: MEDLINE]

2001
1 Laurikėnas, Kęstutis. Distal vertebral artery reconstruction: our experience // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 164-165.
2 Laurikėnas, Kęstutis. Treatment of the extra-intracranial carotid lesion // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 165.
3 Barkauskas, Egidijus Vytautas; Pauliukas, Povilas; Laurikėnas, Kęstutis; Palaikis, M. Vertebral artery surgery and it's posibilities // [Lietuvos neurochirurgijos 50-mečio kongresas], Kaunas, Lithuania May 24-26, 2001 : programme and abstract book. Kaunas. 2001, p. 39.
4 Laurikėnas, Kęstutis. Distal vertebral artery reconstruction: our experience // [Lietuvos neurochirurgijos 50-mečio kongresas], Kaunas, Lithuania May 24-26, 2001 : programme and abstract book. Kaunas. 2001, p. 66.

2000
1 Bičkuvienė, Ilona; Laurikėnas, Kęstutis. Vidinės miego arterijos sindromas ir triparezė? : klinikinis atvejis // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, nr. 5, p. 499-502.

1999
1 Aizenienė, L.; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Bernotas, G.; Budrys, Valmantas; Gvazdaitis, R.-A.; Jatužis, Dalius; Juocevičius, Alvydas; Laurikėnas, Kęstutis; Meškauskienė, A.; Marcinkevičius, E.; Pačkauskas, Laimutis; Palaikienė, Žareta; Pauliukas, Povilas; Pauza, V.; Rastenytė, D.; Šukys, U. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos algoritmas // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 1999, nr. 3(7), p. 5-42.

1998
1 Barkauskas, Egidijus Vytautas; Pauliukas, Povilas; Palaikis, Mindaugas; Vitkus, Edmundas; Laurikėnas, Kęstutis. Surgical Treatment of Subclavian Steal Syndrome // International journal of angiology. New York : Springer. ISSN 1061-1711. 1998, vol. 4, p. 358-359.
2 Laurikėnas, Kęstutis. Intracerebrinės hemoragijos epidemiologija, etiopatogenezė, diagnostika = Epidemiology, ethiopathogenesis and evaluation of intracerebral hemorrhage // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 1998, t. 1, p. 53-62.