VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Karolis Ramanauskas' publikacijų sąrašas

2020
1 Indriūnienė, Jurga; Ramanauskas, Karolis; Muntianaitė, Inga; Petravičienė, Rūta. Statinio ir dinaminio tempimo poveikis blauzdos lenkiamųjų ir tiesiamųjų raumenų sprogstamajai jėgai = The effect of static and dynamic stretching on peak torque of knee flexors and extensors // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 161-165. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.028. [DB: Index Copernicus]