VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Kristina Ryliškienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Tamošaitytė, Justina; Kasiulevičius, Vytautas; Vaitkus, Antanas; Ryliškienė, Kristina. Migrenos diagnostika ir kontrolė pirminės sveikatos priežiūros grandyje = Migraine management in primary care // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2020, t. 24, Nr. 6, p. 405-412. [DB: Index Copernicus]
2 Ryliškienė, Kristina; Obelienienė, Diana; Vaičienė-Magistris, Nerija; Jatužis, Dalius; Vaitkus, Antanas. Migrenos diagnostika ir gydymas : mokomoji knyga / [sudarytoja ir mokslinė redaktorė Kristina Ryliškienė ; recenzavo: Vytautas Kasiulevičius, Gintaras Kaubrys, Kęstutis Petrikonis, Leonas Valius]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. 119 p. ISBN 9786090704387. eISBN 9786090704394. Prieiga per internetą: <http://www.mab.lt/eTuriniai/9786090704387.pdf>.
3 Ryliškienė, Kristina. Migrena sergančių ligonių konsultavimas ir gydymas COVID-19 pandemijos metu = Migraine consultation and treatment in the era of COVID-19 // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 2(84), p. 132. DOI: 10.29014/ns.2020.18. [DB: Index Copernicus]
4 Bacevičiūtė, Eglė; Ekkert, Aleksandra; Noreikaitė, Karolina; Ryliškienė, Kristina. Medicinos studentų migrenos diagnostika ir gydymas 2010–2011 m. ir 2019 m. = The diagnosis and treatment of migraine among medical students in 2010–2011 and 2019 // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 1(83), p. 55-60. DOI: 10.29014/ns.2020.07. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Ulytė, Agnė; Valančius, Domantas; Masiliūnas, Rytis; Paškonienė, Aistė; Lesinskas, Eugenijus; Kaski, Diego; Jatužis, Dalius; Ryliškienė, Kristina. Diagnosis and treatment choices of suspected benign paroxysmal positional vertigo: current approach of general practitioners, neurologists, and ENT physicians // European archives of oto-rhino-laryngology. New York : Springer. ISSN 0937-4477. eISSN 1434-4726. 2019, vol. 276, no. 4, p. 985-991. DOI: 10.1007/s00405-019-05313-y. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 1.809; AIF: 1.908; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Ryliškytė, Ligita; Navickas, Rokas; Šerpytis, Pranas; Puronaitė, Roma; Zupkauskienė, Jūratė; Jucevičienė, Agnė; Badarienė, Jolita; Rimkienė, Mantė Agnė; Ryliškienė, Kristina; Skiauterytė, Eglė; Laucevičius, Aleksandras. Association of aortic stiffness, carotid intima-media thickness and endothelial function with cardiovascular events in metabolic syndrome subjects. // Blood pressure. Abingdon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 0803-7051. eISSN 1651-1999. 2019, vol. 28, iss. 2, p. 131-138. DOI: 10.1080/08037051.2019.1569461. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 2.169; AIF: 4.233; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Mineikytė, Rūta; Kryžauskaitė, Lina; Ryliškienė, Kristina. Trombofilija ir jaunų žmonių galvos smegenų infarktas: literatūros apžvalga // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2019, Nr. 1, p. 1-4. DOI: 10.29014/ns.2019.02. [DB: Index Copernicus]
4 Valančius, Domantas; Ulytė, Agnė; Masiliūnas, Rytis; Paškonienė, Aiste; Uloziene, Ingrida; Kaski, Diego; Vaicekauskienė, Loreta; Lesinskas, Eugenijus; Jatužis, Dalius; Ryliškienė, Kristina. Validation and factor analysis of the Lithuanian version of the dizziness handicap inventory // Journal of International Advanced Otology. Ankara : Mediterranean Society of Otology and Audiology. ISSN 1308-7649. eISSN 2148-3817. 2019, vol. 15, no. 3, p. 447-453. DOI: 10.5152/iao.2019.6977. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), PubMed, Scopus] [IF: 0.848; AIF: 1.908; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
5 Ekkert, Aleksandra; Noreikaitė, Karolina; Valiulis, Vladas; Ryliškienė, Kristina. Migraine-linked characteristics of transcranial magnetic stimulation-induced phosphenes. // Journal of integrative neuroscience : World Scientific Publishing. ISSN 0219-6352. eISSN 1757-448X. 2019, vol. 18, no. 4, p. 463-466. DOI: 10.31083/j.jin.2019.04.1182. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 1.193; AIF: 4.041; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
6 Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius; Vaitkus, Antanas. Naujoji specifinė migrenos profilaktika: monokloniniai antikūnai prieš CGRP ir jo receptorių = New specific migraine prevention: monoclonal antibodies against calcitonin gene-related peptide and its recepto // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2019, t. 23, Nr. 4, p. 187-195. DOI: 10.29014/ns.2019.24. [DB: Index Copernicus]
7 Atkočiūnas, Aivaras; Jasionis, Arminas; Lengvenis, Givi; Badaras, Robertas; Ryliškienė, Kristina. Kriptogeninis jauno amžiaus insultas ir kanapių vartojimas: atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga = Cryptogenic stroke in young patients and cannabis use: case presentation and literature review // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2019, t. 23, Nr. 1, p. 33-38. DOI: 10.29014/ns.2019.05. [DB: Index Copernicus]
8 Vosyliūtė, Rūta; Keževičiūtė, Monika; Ryliškienė, Kristina (vadov.). Lėtinės migrenos gydymas onabotulino toksinu // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 170. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-04-08].

2018
1 Slivovskaja, Ieva; Ryliškytė, Ligita; Šerpytis, Pranas; Navickas, Rokas; Badarienė, Jolita; Čelutkienė, Jelena; Puronaitė, Roma; Ryliškienė, Kristina; Čypienė, Alma; Rinkūnienė, Egidija; Šileikienė, Vaida; Petrauskienė, Birutė; Juocevičius, Alvydas; Laucevičius, Aleksandras. Aerobic training effect on arterial stiffness in metabolic syndrome // The American journal of medicine. New York : Elsevier. ISSN 0002-9343. eISSN 1555-7162. 2018, vol. 131, no 2, p. 148-155. DOI: 10.1016/j.amjmed.2017.07.038. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index] [IF: 4.760; AIF: 4.542; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Valančius, Domantas; Masiliūnas, Rytis; Paškonienė, Aistė; Ryliškienė, Kristina. Translation and validation of the Lithuanian version of the Dizziness Handicap Inventory // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 44-45. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-17]. [DB: Index Copernicus, Index Academicus, Academic Search Complete, PubMed]
3 Valančius, Domantas; Masiliūnas, Rytis; Paškonienė, Aistė; Ryliškienė, Kristina. Factor analysis of the Lithuanian version of the Dizziness Handicap Inventory // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 85. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-03]. [DB: Index Copernicus, Index Academicus, Academic Search Complete, PubMed]
4 Valančius, Domantas; Masiliūnas, Rytis (vadov.); Ryliškienė, Kristina (vadov.); Paškonienė, Aistė (vadov.). Galvos svaigimo charakteristikų ryšys su galvos svaigimo sukeltos negalios ir SF-36 klausimynų rezultatais // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599378. eISBN 9786094599361. p. 190. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].
5 Valančius, Domantas; Masiliūnas, Rytis (vadov.); Ryliškienė, Kristina (vadov.). Simulator sickness assessment for a virtual reality application assisted Epley maneuver // 13th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists : book of abstracts : 17-19th May 2018, Bialystok, Poland / Students' Scientific Society of the Medical University of Bialystok ; Redaktor: Monika Oleksiuk, Bogumiła Szewczak, Sylwia Bajko [et al.]. Białystok : Medical University of Bialystok, 2018. ISBN 9788394864477. p. 72.
6 Mineikytė, Rūta; Ryliškienė, Kristina (vadov.). Trombofilijų ir jaunų žmonių galvos smegenų insulto retrospektyvinė 2008 - 2017 metų analizė // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599378. eISBN 9786094599361. p. 183. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].

2017
1 Kluonaitis, Karolis; Petrauskienė, Elena; Ryliškienė, Kristina. Clinical characteristics and overuse patterns of medication overuse headache: Retrospective case-series study // Clinical neurology and neurosurgery. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0303-8467. eISSN 1872-6968. 2017, vol. 163, December 2017, p. 124-127. DOI: 10.1016/j.clineuro.2017.10.029. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 1.736; AIF: 3.012; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Juška, Lukas; Valančius, Domantas; Masiliūnas, Rytis (vadov.); Ryliškienė, Kristina (vadov.). Gerybinio paroksizminio pozicinio galvos svaigimo diagnostika ir gydymas: Lietuvos gydytojų apklausa // Studentų mokslinės veiklos 69 konferencija, Vilnius, 2017 m., gegužės 18-26 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598388. eISBN 9786094598395. p. 205. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/vu_mf_studentu_konferencija_2017_pataisytas.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].

2016
1 Scuteri, Angelo; Franco, Oscar H.; Majiid, AlGhatrif; Badarienė, Jolita; Ryliškienė, Kristina; Ryliškytė, Ligita. The relationship between the metabolic syndrome and arterial wall thickness: A mosaic still to be interpreted. // Atherosclerosis. Shannon : Elsevier Ireland Ltd. ISSN 0021-9150. eISSN 1879-1484. 2016, Vol. 255, p. 11-16. DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.10.032. [DB: MEDLINE, Embase, BIOSIS Previews, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index] [IF: 4.239; AIF: 4.320; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Lengvenis, Givi; Jonuškaitė, Dovilė; Marcinkutė, Rūta; Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius. Jaunų žmonių galvos smegenų infarktas = Ischemic stroke in the young // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2015, t. 19, Nr. 1, p. 19-31. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2015_Nr1_019-031.pdf> [žiūrėta 2015-09-28]. [DB: Index Copernicus]
2 Dadonienė, Jolanta; Čypienė, Alma; Ryliškytė, Ligita; Rugienė, Rita; Ryliškienė, Kristina; Laucevičius, Aleksandras. Skin autofluorescence in systemic sclerosis is related to the disease and vascular damage: a cross-sectional analytic study of comparative groups // Disease markers. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 0278-0240. eISSN 1875-8630. 2015, Vol. 2015, 837470, p. art. ID 837470 [1-8]. DOI: 10.1155/2015/837470. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, CABI Abstracts Databases, EBSCOHost (nenaudotinas), Biological Abstracts, BIOSIS Previews] [IF: 2.137; AIF: 3.284; Q2 (2015 InCities JCR SCIE)]
3 Andrejevaitė, V.; Ašoklis, R.; Aranauskas, R.; Blažienė, A.; Bylaitė, M.; Butrimienė, I.; Dadonienė, J.; Deksnytė, A.; Drąsutienė, G.; Gaidamovič, R.; Grigaitienė, J.; Jatužis, D.; Jurgutis, A.; Kasiulevičius, V.; Kiverytė, S.; Kocius, M.; Kučinskas, V.; Kučinskienė, Z.; Laucevičius, A.; Lesinskas, E.; Mameniškienė, R.; Mastavičiūtė, A.; Matuzevičienė, R.; Matuzevičius, A.; Morozovas, V.; Palinauskaitė, K.; Paulauskienė, S.; Petrauskienė, B.; Petrulionienė, Ž.; Piličiauskienė, R.; Ramonas, H.; Razgauskas, E.; Ryliškienė, K.; Rusakevičiūtė, I.; Simanauskas, K.; Samuilienė, R.; Simanauskienė, E.; Sokolovas, V.; Strazdienė, V.; Stropuvienė, S.; Šapoka, V.; Tamošiūnas, A.; Triponis, V.; Triponienė, D.; Urbanavičius, V.; Varvuolytė, S.; Venalis, A.; Vencevičienė, L.; Vingras, A.; Vitkus, D.; Žėbienė, E. Šeimos medicinos vadovas : [vadovėlis] / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas ; [V. Andrejevaitė ... [et al.]. [2-asis atnauj. leid.]. Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. 683 p. ISBN 9786098053258.
4 Ryliškytė, Ligita; Balsytė, Jūratė; Badarienė, Jolita; Puronaitė, Roma; Navickas, Rokas; Solovjova, Svetlana; Ryliškienė, Kristina; Kuzmickienė, Jurgita; Laucevičius, Aleksandras. Association of carotid intima-media thickness, endothelial function and aortic stiffness with cardiovascular events inmetabolic syndrome patients // Artery research. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1872-9312. eISSN 1876-4401. 2015, vol. 12, p. 13. DOI: 10.1016/j.artres.2015.10.238. [DB: Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
5 Masiliūnas, Rytis; Ryliškienė, Kristina; Ryliškytė, Ligita; Navickas, Rokas; Kuzmickienė, Jurgita; Badarienė, Jolita; Jatužis, Dalius; Laucevičius, Aleksandras. Cardiovascular risk factors contribute to the variance of wall-to-lumen ratio. // Artery research. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1872-9312. eISSN 1876-4401. 2015, vol. 12, p. 13. DOI: 10.1016/j.artres.2015.10.301. [DB: Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
6 Baužienė, Indrė; Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Matuzevičienė, Rėda; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas. Platelet activity in teen girls with primary arterial hypertension // Artery research. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1872-9312. eISSN 1876-4401. 2015, vol. 12, p. 25. DOI: 10.1016/j.artres.2015.10.287. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
7 Baužienė, Indrė; Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Matuzevičienė, Rėda; Ryliškienė, Kristina; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas. Platelet activity in teenage boys with primary arterial hypertension. // Artery research. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1872-9312. eISSN 1876-4401. 2015, vol. 12, p. 25. DOI: 10.1016/j.artres.2015.10.287. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE]
8 Jatužis, Dalius; Lesinskas, Eugenijus; Paškonienė, Aistė; Ryliškienė, Kristina; Ulozienė, Ingrida; Vaitkus, Antanas. Galvos svaigimo diagnostika ir gydymas : mokomoji knyga / [Dalius Jatužis, Eugenijus Lesinskas, Aistė Paškonienė, Kristina Ryliškienė, Ingrida Ulozienė, Antanas Vaitkus] ; Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija. Kaunas : UAB "Medicinos spaudos namai", 2015. 68 p. ISBN 9786098113037.

2014
1 Jasionis, Arminas; Zabulienė, Lina; Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius. Nutukimo gydymo neurologinės komplikacijos // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, nr. 2, p. 85-91. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr2_085-091.pdf> [žiūrėta 2014-12-01]. [DB: Index Copernicus]
2 Ulozienė, Ingrida; Ryliškienė, Kristina; Boveinis, Donatas; Staikūnienė, Jūratė. Vestibulinė migrena (literatūros apžvalga) // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, Nr. 1(59), p. 5-9. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Matuzevičienė, Reda; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas. Antsvorį turinčių paauglių elgesio ir pažinimo funkcijų savitumai // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-3218. 2013, t. 17, nr. 1, p. 15-21. [DB: Index Copernicus]
2 Ryliškienė, Kristina; Misonis, Nerijus; Tumlovskaja, Ala; Parastajeva, Jekaterina; Liveikienė, Aušra; Jatužis, Dalius. Pažinimo ir motorinių funkcijų įvertinimas prieš ir po miego arterijos stentavimo dėl sunkaus laipsnio stenozės // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, nr. 1, p. 52-60. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2013_Nr1_052-060.pdf>. [DB: Index Copernicus]
3 Misonis, Nerijus; Palionis, Darius; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Zabulis, Vaidotas; Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius. Early ischemic brain lesions after carotid angioplasty and stenting on diffusion-weighted magnetic resonance imaging study // Seminars in cardiovascular medicine. Vilnius : Lietuvos širdies asociacija. ISSN 1822-7767. 2013, vol. 19, p. 13-20. DOI: 10.2478/semcard-2013-0003. [DB: Index Copernicus]
4 Jasionis, Arminas; Zabulienė, Lina; Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius. Nutukimo neurologija // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, nr. 2, p. 117-127. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2013_Nr2_117-127.pdf>. [DB: Index Copernicus]
5 Lengvenis, Givi; Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius. Causes of ischaemic stroke in young adults in Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, priedas nr. 2, p. s52. [DB: Index Copernicus]
6 Calnerytė, V.; Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Matuzevičienė, Reda; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas. Serum alanine aminotransferase and adolescents hypertension // Family medicine - care for generations : 20th world conference, 25-29 June 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. Prague : WONCA, 2013. ISBN 9788086998664. p. 999.

2012
1 Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Matuzevičienė, Reda; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas. Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos žymenų pokyčiai paaugliams, sergantiems pirmine arterine hipertenzija // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas: oficialus Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegijos leidinys. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2012, T. 16, nr. 8, p. 515-522. Prieiga per internetą: <http://www.vitaelitera.lt/ojs/index.php/bedrosios-praktikos-gydytojas/article/view/1504>. [DB: Index Copernicus]
2 Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Matuzevičienė, Reda; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas; Laucevičius, Aleksandras. Primary arteries changes in obese hypertensive adolescents // The art and science of general practice: 18th WONCA Europe conference, 2012, Wien 4-7 July : abstracts [Elektroninė laikmena (CD)]. Wien : WONCA. 2012, p. 112.
3 Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Kazlauskaitė, Jurgita; Matuzevičienė, Reda; Burokienė, Neringa; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas. Emotional problems in hypertensive adolescents // The art and science of general practice: 18th WONCA Europe conference, 2012, Wien 4-7 July : abstracts [Elektroninė laikmena (CD)]. Wien : WONCA. 2012, p. 113.
4 Ryliškytė, Ligita; Visockienė, Žydrūnė; Ryliškienė, Kristina; Navickas, Rokas; Badarienė, Jolita; Jakaitienė, Audronė; Laucevičius, Aleksandras. Predictors of arterial markers in metabolic syndrome patients: arterial hypertension and gender outbid dyslipidemia // Artery research. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1872-9312. 2012, Vol. 6, iss. 4, p. 160. DOI: 10.1016/j.artres.2012.09.070. [DB: PubMed, Current Abstracts, TOC Premier, Scopus, Embase]

2011
1 Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas; Laucevičius, Aleksandras. Common carotid artery parameters and cardiovascular risk factors in hypertensive adolescents // Artery 11 : the eleventh conference in a series of meetings to provide a forum for discusion on arterial structure and function : final programme and abstracts, 13th-15th October, 2011, Paris, France. Paris. 2011, p. 127-128.
2 Parnarauskienė, Regina; Daubaras, Gintautas; Jatužis, Dalius; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kizlaitienė, Rasa; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Liveikienė, Aušra; Mameniškienė, Rūta; Ryliškienė, Kristina; Ročka, Saulius; Sereikė, Ieva; Valaikienė, Jurgita; Budrys, Valmantas (sudaryt.). Urgentinė neurologija / Autoriai : Valmantas Budrys, Gintautas Daubaras, Dalius Jatužis, Rūta Kaladytė-Lokominienė, Gintaras Ferdinandas Kaubrys, Rasa Kizlaitienė, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaščevičius, Aušra Liveikienė, Rūta Mameniškienė, Regina Parnarauskienė, Kristina Ryliškienė, Saulius Ročka, Ieva Sereikė, Jurgita Valaikienė; sudarytojas Valmantas Budrys. Vilnius : Vaistų žinios, 2011. 368 p. ISBN 9789955884453.
3 Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas; Laucevičius, Aleksandras. Common carotid artery parameters and cardiovascular risk factors in hypertensive adolescents // Artery research. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1872-9312. 2011, Vol. 5, iss. 4, p. 197-198. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=274159&_user=10020463&_pii=S187293121100233X&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2011-12-31&wchp=dGLbVBA-zSkWb&md5=3f5a1f12e29b05f48b9c9169c9a363c1/1-s2.0-S187293121100233X-main.pdf> [žiūrėta 2012-01-05]. [DB: PubMed, Current Abstracts, TOC Premier, Scopus, Embase]

2010
1 Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius; Ušinskienė, Jurgita; Matačiūnas, Mindaugas; Ryliškytė, Ligita; Laucevičius, Aleksandras. Brain white matter lesions and arterial wall parameters in migraine patients // Artery 10 : 10th conference in a series of meetings to provide a forum for discusion on arterial structure and function : final programme and abstracts, 17th-19th October, 2010, Italy. Verona. 2010, p. 79.
2 Badarienė, Jolita; Jatužis, Dalius; Ryliškienė, Kristina; Ryliškytė, Ligita; Dženkevičiūtė, Vilma; Kuzmickienė, Jurgita; Čypienė, Alma; Petrulionienė, Žaneta; Laucevičius, Aleksandras. Carotid intima-media thickness correlation with the new arterial wall parameters in high cardiovascular risk patients // Artery 10 : 10th conference in a series of meetings to provide a forum for discusion on arterial structure and function : final programme and abstracts, 17th-19th October, 2010, Italy. Verona. 2010, p. 88. DOI: 10.1016/j.artres.2010.10.086.
3 Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius. Psychometric properties of the Lithuanian version of the migraine disability assessment questionnaire // EHMTIC : 2nd European headache and migraine trust : international congress : final programme and book of abstracts, October 28-31, 2010, France. Nice. 2010, [p. 1-1].
4 Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius; Ušinskienė, Jurgita; Matačiūnas, Mindaugas; Ryliškytė, Ligita; Laucevičius, Aleksandras. Brain white matter lesions and arterial wall parameters in migraine patients // Artery research. Hampton Hill : Elsevier. ISSN 1872-9312. 2010, vol. 4, iss. 4, p. 178-179. [DB: ScienceDirect, TOC Premier, Scopus, PubMed, Embase]
5 Ryliškytė, Ligita; Laucevičius, Aleksandras; Malickaitė, Radvilė; Ryliškienė, Kristina; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Skorniakov, Viktor. Endothelial progenitor cells and arterial stiffness in male hypertensive patients // Artery research. Hampton Hill : Elsevier. ISSN 1872-9312. 2010, vol. 4, iss. 4, p. 164. [DB: ScienceDirect, PubMed, Scopus, TOC Premier, Embase]
6 Badarienė, Jolita; Jatužis, Dalius; Ryliškienė, Kristina; Ryliškytė, Ligita; Dženkevičiūtė, Vilma; Kuzmickienė, Jurgita; Čypienė, Alma; Petrulionienė, Žaneta; Laucevičius, Aleksandras. Carotid intima-media thickness correlation with the new arterial wall parameters in high cardiovascular risk patients // Artery research. Hampton Hill : Elsevier. ISSN 1872-9312. 2010, Vol. 4, iss. 4, p. 185. DOI: 10.1016/j.artres.2010.10.140. [DB: ScienceDirect, TOC Premier, PubMed, Scopus, Embase]

2009
1 Ambrozaitis, Arvydas; Broslavskis, Eugenijus; Budrys, Valmantas; Daubaras, Gintautas; Endzinienė, Milda; Gleiznienė, Rymantė; Jaržemskas, Egidijus; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kizlaitienė, Rasa; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Laiškonis, Alvydas Pranas; Liesienė, Vanda; Mameniškienė, Rūta; Marcinkutė, Audronė; Obelienienė, Diana; Parnarauskienė, Regina; Pauza, Valerijus; Petrikonis, Kęstutis; Prasauskienė, Audronė; Rastenytė, Daiva; Ryliškienė, Kristina; Ročka, Saulius; Skerlienė, Birutė; Ščiupokas, Arūnas; Ulozienė, Ingrida; Vaičienė-Magistris, Nerija; Vaitkus, Antanas. Klinikinė neurologija / Sudarytojas ir mokslinis redaktorius: Valmantas Budrys ; [Autoriai: Arvydas Ambrozaitis, Eugenijus Broslavskis, Valmantas Budrys, Gintautas Daubaras, Milda Endzinienė, Rymantė Gleiznienė, Egidijus Jeržemskas, Dalius Jatužis, Gintaras Ferdinandas Kaubrys, Rasa Kizlaitienė, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaševičius, Alvydas Laiškonis, Vanda Liesienė, Rūta Mameniškienė, Audronė Marcinkutė, Diana Obelienėnė, Regina Parnaranauskienė, Valius Pauza, Kęstutis Petrikonis, Audronė Prasauskienė, Daiva Rastenytė, Kristina Ryliškienė, Saulius Ročka, Birutė Skerlienė, Arūnas Ščiupokas, Ingrida Ulozienė, Nerija Vaičienė-Magistris, Antanas Vaitkus]. 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : Vaistų žinios, 2009. 989 p. ISBN 9789955884248.
2 Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius; Ryliškytė, Ligita; Kovaitė, Milda; Laucevičius, Aleksandras. Interical arterial wall parameters in migraine with and without aura // Cerebrovascular diseases. Basel : S. Karger. ISSN 1015-9770. 2009, vol. 27, suppl. 5, p. 37. DOI: 10.1159/000221144. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, CAB Abstracts, TOC Premier] [IF: 3.535; AIF: 3.762; Q1 (2009 InCities JCR SCIE)]
3 Alekna, Vidmantas; Andrejevaitė, Viktorija; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas; Aranauskas, Ramūnas; Blažienė, Audra; Bylaitė, Matilda; Butrimienė, Irena; Dadonienė, Jolanta; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Jankevičius, Feliksas; Jatužis, Dalius; Jurgutis, Arnoldas; Kasiulevičius, Vytautas; Kiverytė, Silvija; Kučinskas, Vaidutis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Laucevičius, Aleksandras; Lesinskas, Eugenijus; Matuzevičius, Audrius; Mameniškienė, Rūta; Mastavičiūtė, Asta; Marcinkutė, Audronė; Matuzevičienė, Rėda; Miglinas, Marius; Morozovas, Valerijus; Paulauskienė, Skaidrė; Petrauskienė, Birutė; Petrulionienė, Žaneta; Piličiauskienė, Rima; Ryliškienė, Kristina; Ramonas, Henrikas; Razgauskas, Eduardas; Rusakevičiūtė, Indrė; Simanauskas, Kazys; Samuilienė, R.; Simanauskienė, E.; Sokolovas, Vitalijus; Strazdienė, Virginija; Stropuvienė, Sigita; Šapoka, Virginijus; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Triponis, Vytautas Jonas; Triponienė, Dalia; Urbanavičius, Vaidotas; Varvuolytė, Sonata; Venalis, Algirdas; Vingras, Algimantas Alfonsas; Žėbienė, Eglė. Šeimos medicina. Vilnius : NMMC, 2009. 569 p. ISBN 9786099507903.
4 Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius; Ulevičiūtė, Ilona; Milaikaitė, Edita. Trends in anticoagulation for patients with acute stroke and atrial fibrillation // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2009, t. 13, priedas nr. 1, p. s46. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2009_Priedas_Nr1_abstracts.pdf> [žiūrėta 2019-02-11]. [DB: Index Copernicus]
5 Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius; Ulevičiūtė, Ilona; Milaikaitė, Edita. Underuse of oral anticoagulation in atrial fibrillation: Lithuanian real-life clinical practice // Nordic stroke 2009: 15th Nordic congress on cerebrovascular diseases. Helsinki. 2009, p. 38.
6 Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius; Daškevičienė, Božena; Ušinskienė, Jurgita; Matačiūnas, Mindaugas. Right-to-left shunt and deep white matter lesions in migraine with aura // Cerebrovascular diseases. Basel : S. Karger. ISSN 1015-9770. 2009, vol. 27, suppl. 5, p. 8. DOI: 10.1159/000221140. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, CAB Abstracts, TOC Premier] [IF: 3.535; AIF: 3.762; Q1 (2009 InCities JCR SCIE)]
7 Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius; Ryliškytė, Ligita; Kovaitė, Milda; Marcijonienė, Aušra; Laucevičius, Aleksandras. Interictal arterial wall parameters in women with migraine // Artery research. ISSN 1872-9312. 2009, vol. 3, iss. 4, p. 174-175. DOI: 10.1016/j.artres.2009.10.060. [DB: ScienceDirect]

2008
1 Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius. Lietuviška Migrenos įtakos veiklai klausimyno versija ir jos patikimumo bei pagrįstumo įvertinimas = Reliability and validity of the Lithuanian version of the migraine disability assessment questionaire // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2008, t. 12, nr. 2(36), p. 82-87. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2008_Nr2_082-087.pdf> [žiūrėta 2008-09-17]. [DB: Index Copernicus]
2 Ryliškytė, Ligita; Kovaitė, Milda; Badarienė, Jolita; Dženkevičiūtė, Vilma; Ryliškienė, Kristina; Kuzmickienė, Jurgita; Čypienė, Alma; Laucevičius, Aleksandras. Smoking hypertensive men have more pronounced early arterial damage as compared to non-smoking hypertensive men with higher body mass index // Artery research. ISSN 1872-9312. 2008, vol. 2, iss. 3, p. 117. [DB: ScienceDirect]
3 Laucevičius, Aleksandras; Ryliškytė, Ligita; Kovaitė, Milda; Badarienė, Jolita; Dženkevičiūtė, Vilma; Čypienė, Alma; Petrulionienė, Žaneta; Ryliškienė, Kristina; Kuzmickienė, Jurgita. Increased arterial stiffness and carotid plaques are related to abnormal glucose metabolism in hypertensive patients with metabolic syndrome // Journal of hypertension. London : Lippincott Williams & Wilkins, Ltd. ISSN 0263-6352. 2008, vol. 26, suppl. 1, p. s340. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, BIOSIS Previews] [IF: 5.132; AIF: 4.733; Q1 (2008 InCities JCR SCIE)]
4 Ryliškienė, Kristina; Zakarkaitė, Diana; Jatužis, Dalius. Šuntinės srovės ir jų ryšys su klinikiniais, antropometriniais ir demografiniais rodikliais migrena sergantiems ligoniams = Right-to-left shunts and their associations with clinical, anthropometric and demographic characteristics in migraine patients // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2008, t. 12, Nr. 2, p. 67-72. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2008_Nr3_138-144.pdf> [žiūrėta 2008-10-27]. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius; Zakarkaitė, Diana. Migrena ir insultas = Migraine and stroke // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2007, t. 11, Nr. 1, p. 11-19. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2007_Nr1_11-19.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius. Cholesterolis ir statinai neurologijoje = Cholesterol and statins in neurology // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2007, t. 11, Nr. 2, p. 95-101. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2007_Nr2_095-101.pdf> [žiūrėta 2008-04-24]. [DB: Index Copernicus]
3 Ryliškienė, Kristina; Matačiūnienė, Dalia; Dementavičienė, Jūratė; Jatužis, Dalius. Migreninis infarktas: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Migrainous infarction: case report and review of literature // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2007, t. 11, Nr. 2, p. 112-118. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2007_Nr2_112-118.pdf> [žiūrėta 2008-04-24]. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Ryliškienė, Kristina; Jatužis, Dalius; Budrys, Valmantas. Prognostic significante of asymptomatic carotid and peripheral arterial atherosclerosis in patients after percutaneous coronary intervention // 5th Baltic congress of neurology, June 1-3, 2006, Riga, Latvia : final programme and abstracts. Riga. 2006, p. 42.

2005
1 Ryliškienė, Kristina; Parnarauskienė, Regina. Diastematomielija = Diastematomyelia // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2005, t. 9, Nr. 1, p. 40-42. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2005_Nr1_040-042.pdf> [žiūrėta 2020-05-14].
2 Parnarauskienė, Regina; Ryliškienė, Kristina. Corpus callosum agenezė = Agenesis of the corpus callosum // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2005, t. 9, Nr. 1, p. 43-47. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2005_Nr1_043-047.pdf> [žiūrėta 2020-05-14].
3 Jatužis, Dalius; Janavičienė, Silvija; Ryliškienė, Kristina; Kizlaitienė, Rasa. Predictors of widely distributed atherosclerotic lesions in patients with high vascular risk // Artery 5: the fifth conference in a series series of meetings to provide a forum for discussion on arterial structure and function: final programme and abstracts, 30th September-1st october, 2005, Paris. Paris. 2005, p. 21.
4 Jatužis, Dalius; Ryliškienė, Kristina; Kizlaitienė, Rasa; Janavičienė, Silvija; Mameniškienė, Rūta; Budrys, Valmantas. The prediction of extensive atherosclerotic lesions in patients with high vascular risk // Nordic strocke 2005: 13th Nordic meeting on cerebrovascular diseases. Göteborg. 2005, p. 124.
5 Jatužis, Dalius; Ryliškienė, Kristina; Mameniškienė, Rūta; Kizlaitienė, Rasa; Janavičienė, Silvija; Budrys, Valmantas. The prediction of extensive Atherosclerotic Lesions in patients with high vascular risk // Journal of the neurological sciences: abstracts of the XVIII World Congress of Neurology, Sydney, 5-11 November 2005. ISSN 0022-510X. 2005, vol. 238, suppl. 1, p. s403. [IF: 2.035; AIF: 3.047; Q2 (2005 InCities JCR SCIE)]