VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Laimutis Paškevičius' publikacijų sąrašas

2017
1 Paškevičius, Laimutis. Kompleksinės pacientų saugos įvykių valdymo sistemos modelis Lietuvos ligoninėms = A model for comprehensive management of patient safety events at Lithuanian hospitals // Sveikatos politika ir valdymas = Health policy and management. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. eISSN 2029-9001. 2017, vol. 1, Nr. 10, p. 7-43. DOI: 10.13165/SPV-18-1-10-01. [DB: DOAJ, ProQuest Health & Medical Complete]

2014
1 Paškevičius, Laimutis. Kompleksinio požiūrio į pacientų saugą ir rizikos valdymą sveikatos priežiūros organizacijose paieška = The importance of the complex approach towards patient safety and risk management in healthcare organizations // Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai = Health policy and management : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. eISSN 2029-9001. 2014, [Nr.] 1(6), p. 133-156. DOI: 10.13165/SPV-14-1-6-10. [DB: Index Copernicus, ProQuest Central]
2 Justickis, Viktoras; Bandzevičienė, Rita; Paškevičius, Laimutis; Božokienė, Ina. Gydytojo asmenybė ir gynybinės medicinos priemonių naudojimas = Doctor’s personality and his propensity to use defence medicine // Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai = Health policy and management : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. 2014, [Nr.] 2(7), p. 171-190. DOI: 10.13165/SPV-14-2-7-10. [DB: Index Copernicus, ProQuest Central]

2012
1 Jankauskienė, Danguolė (aut., duod. inter.); Paškevičius, Laimutis (aut., imant. inter.); Marcinkevičius, Martynas (aut., duod. inter.); Štaras, Kęstutis (aut., duod. inter.); Stoškuvienė, Vaida (aut., imant. inter.). Sveikatos priežiūra bus efektyvesnė, bet sergamumas nemažės : [pokalbis su Danguole Jankauskiene, Laimučiu Paškevičium, Martynu Marcinkevičium, Kęstučiu Štaru // Veidas. Vilnius : "Veido" periodikos leidykla. ISSN 1392-5156. 2012, Nr. 19 (gegužės 7), p. 54-55.

2010
1 Paškevičius, Laimutis. Pacientų apsauga - esminis sveikatos priežiūros kokybės aspektas. Pasaulio patirtis ir rekomendacijos Lietuvai // Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio leidybos centras. ISSN 2029-3569. 2010, [Nr.] 1 (2), p. 125-159.