VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Laura Mašalaitė' publikacijų sąrašas

2019
1 Stundienė, Ieva; Šarnelytė, Julija; Norkutė, Ausma; Aidietienė, Sigita; Liakina, Valentina; Mašalaitė, Laura; Valantinas, Jonas. Liver cirrhosis and left ventricle diastolic dysfunction: systematic review // World journal of gastroenterology : Baishideng Publishing Group. ISSN 1007-9327. eISSN 2219-2840. 2019, vol. 25, no. 32, p. 4779-4795. DOI: 10.3748/wjg.v25.i32.4779. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: M 001]

2017
1 Pilvinytė, Laura; Mašalaitė, Laura; Stanaitis, Juozas. Adenoma detection rate for screening colonoscopy: one center experience = Adenomų radimo dažnis atliekant prevencines kolonoskopijas: vieno centro patirtis // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2017, T. 16, Nr. 1, p. 50-56. DOI: 10.15388/LietChirur.2017.1.10492. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]

2015
1 Buivydienė, Arida; Basytė, Viktorija; Mašalaitė, Laura; Stanislovaitytė, Danguolė; Adomavičiūtė, Jurgita; Valantinas, Jonas. The impact of hepatitis C virus infection on early post-liver transplantation complications and early graft function in a single low-volume liver transplant center // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2015, Vol. 22, no. 1, p. 7-12. DOI: 10.6001/actamedica.v22i1.3073. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus (IC)] [M. kr.: M 001]

2014
1 Mašalaitė, Laura; Valantinas, Jonas; Stanaitis, Juozas. Endoscopic ultrasound predicts early recurrence of esophageal varices after endoscopic band ligation: a prospective cohort study // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2014, t. 13, nr. 3, p. 161-167. Prieiga per internetą: <http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/Lietuvos%20chirurgija%202014-13%203/161-167.pdf> [žiūrėta 2014-10-06]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
2 Mašalaitė, Laura; Valantinas, Jonas; Stanaitis, Juozas. The role of collateral veins detected by endosonography in predicting the recurrence of esophageal varices after endoscopic treatment: a systematic review // Hepatology international. New Delhi : Springer (India) Private Ltd. ISSN 1936-0533. 2014, vol. 8, no 3, p. 339-351. DOI: 10.1007/s12072-014-9547-3. [DB: Embase, Scopus, ProQuest (nenaudotinas), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: M 001] [IF: 1.780; AIF: 4.111; Q4 (2014 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2013
1 Mašalaitė, Laura; Valantinas, Jonas; Stanaitis, Juozas. Esophageal collateral veins as predictors for variceal recurrence following endoscopic band ligation // European journal of gastroenterology and hepatology. Richmond : Wiley-Blackwell Publishing Asia. ISSN 0815-9319. 2013, vol. 28, suppl. 3, p. 620. Prieiga per internetą: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgh.12363_2/full> [žiūrėta 2013-11-27]. [DB: CABI Abstracts Databases, Scopus, MEDLINE, PubMed, Embase] [M. kr.: M 001] [IF: 3.627; AIF: 3.918; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2012
1 Mašalaitė, Laura; Valantinas, Jonas; Stanaitis, Juozas. Recurrence of esophageal varices after endoscopic band ligation : single centre experience = Atsinaujinantis stemplės venų išsiplėtimas po endoskopinio ligavimo: vieno centro patirtis // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2012, vol. 19, nr. 2, p. 59-66. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/actamedicalituanica/article/view/2311/1201> [žiūrėta 2012-09-24]. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]

2010
1 Paškonis, Marius; Mašalaitė, Laura; Buivydienė, Arida; Sokolovas, Vitalijus; Jurgaitis, Jonas; Jurevičius, Saulius; Mikalauskas, Saulius; Gutauskas, Marijus; Špūras, Jonas; Šarkaitė, Renata; Samuilis, Artūras; Rutkauskaitė, Dileta; Misionis, Nerijus; Dukštaitė, Asta; Šerpytis, Mindaugas; Kėkštas, Gintautas; Rainienė, Tatjana; Barakauskienė, Aušrinė; Valantinas, Jonas; Strupas, Kęstutis. Orthotopic liver transplantation: The first experience and results of the Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos // Annals of transplantation. Smithtown : International Scientific Literature. ISSN 1425-9524. eISSN 2329-0358. 2010, vol. 15, no 1, p. 14-24. Prieiga per internetą: <https://www.annalsoftransplantation.com/download/index/idArt/880563>. [DB: Scopus, Chemical abstracts, MEDLINE, IndexCopernicus (nenaudotinas), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M. kr.: M 001] [IF: 0.975; AIF: 2.456; Q3 (2010 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2008
1 Mašalaitė, Laura; Poškus, Tomas; Radžiūnas, Gintautas; Valantinas, Jonas. Ūminis pankreatitas – dažniausia endoskopinės retrogradinės cholangiopankreatografijos komplikacija = Acute pancreatitis - the most common complication after endoscopic retrograde cholangiopancreatography // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2008, t. 6, Nr. 1, p. 41-53. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2165> [žiūrėta 2008-06-06]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]