VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Lina Gedrimė' publikacijų sąrašas

2020
1 Eismontienė, Genovaitė; Gedrimė, Lina; Žilinskienė, Ramunė; Kurienė, Almeda; Davydenko, Erika; Fatkulina, Natalja. Greitosios medicinos pagalbos stoties specialistų komandinio darbo efektyvumas = Effectiveness of teamwork within specialists in ambulance // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 139-144. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.058. [DB: Index Copernicus (IC) (nenaudotinas)]
2 Gedrimė, Lina; Didvalė, Daiva; Gerasimčik-Pulko, Vera. Kas gi tas COVID-19 ir kaip išvengti klaidų sveikatos priežiūros sistemoje? // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras. ISSN 1648-0570. 2020, Nr. 4(280), p. 8-11. Prieiga per internetą: <http://www.sskc.lt/uploads/Leidiniai/Spaudai202004.pdf>.
3 Didvalė, Daiva; Gedrimė, Lina; Gerasimčik-Pulko, Vera; Senavaitienė, Violeta. Su kokiais iššūkiais susiduria slaugytojai, dirbantys pirmosiose COVID-19 gretose? // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras. ISSN 1648-0570. 2020, Nr. 5 (281), p. 18. Prieiga per internetą: <http://www.sskc.lt/uploads/Leidiniai/Spaudai202005.pdf>.
4 Darginavičienė, Daiva; Gedrimė, Lina. Persirgusiųjų galvos smegenų insultu slauga = Nursing after cerebrovascular stroke // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras. ISSN 1648-0570. 2020, Nr. 6 (282), p. 4-7. Prieiga per internetą: <http://www.sskc.lt/uploads/Leidiniai/Spaudai_202006.pdf>.

2019
1 Zavackienė, Andželika; Gedrimė, Lina; Didvalė, Daiva; Skarbalienė, Aelita. Slaugos profesijos prestižo nuomonės tyrimas Lietuvoje // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Sveikatos mokslų fakulteto veiklos 20-mečiui paminėti : [2019 m. kovo 22 d., Klaipėda] : konferencijos medžiaga / Klaipėdos universitetas. Sveikatos mokslų fakultetas ; [leidinio sudarytojai: Dalia Marija Stančienė, ir kt.]. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786094810299. p. 124. Prieiga per internetą: <https://www.ku.lt/svmf/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Vyduno-konferencija_leidinys_2019.pdf> [žiūrėta 2019-03-25].
2 Rapolienė, Lolita; Skarbalienė, Aelita; Gedrimė, Lina; Mockevičienė, Daiva; Razbadauskas, Artūras. The influence of psychosocial factors on distress expression // Family medicine & primary care review. Poznan : Termedia Publishing House. ISSN 1734-3402. eISSN 2449-8580. 2019, vol. 21, iss. 1, p. 41-46. DOI: 10.5114/fmpcr.2019.82978. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus, Academic Search Complete, Index Copernicus]
3 Gedrimė, Lina; Istomina-Fatkulina, Natalja; Salanterä, Sanna; Brasaitė, Indrė. Patients' information needs before and after digestive tract surgery // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Sveikatos mokslų fakulteto veiklos 20-mečiui paminėti : konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786094810299. p. 35.
4 Gedrimė, Lina; Istomina-Fatkulina, Natalja; Brasaite, Indre; Salanterä, Sanna. Information needs of digestive tract surgery patients before and after the surgery: an exploratory study of Western Lithuania // Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : 2019.gada 24.-25.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference : May 24th - 25th, 2019: Sports un veselība. Māksla un dizains = Sports and health. Art and design. Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. ISSN 1691-5887. eISSN 2256-0629. 2019, d. 4, p. 154-162. DOI: 10.17770/sie2019vol4.3869.
5 Skarbalienė, Aelita; Skarbalius, Egidijus; Gedrimė, Lina; Rapolienė, Lolita. Self-assessment of communication skills of healthcare professionals: a quantitative study // Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : 2019.gada 24.-25.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference : May 24th - 25th, 2019: Sports un veselība. Māksla un dizains = Sports and health. Art and design. Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. ISSN 1691-5887. eISSN 2256-0629. 2019, d. 4, p. 277-286. DOI: 10.17770/sie2019vol4.3867.
6 Šakytė, Kristina; Čižauskaitė, Agnė; Šimčikas, Dainius; Gedrimė, Lina; Skarbalienė, Aelita. Moterų informuotumas apie rankos limfedemą // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Sveikatos mokslų fakulteto veiklos 20-mečiui paminėti : konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786094810299. p. 114. Prieiga per internetą: <https://www.ku.lt/svmf/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Vyduno-konferencija_leidinys_2019.pdf>.
7 Skarbalienė, Aelita; Gedrimė, Lina. HELP – galimybė kiekvienam sveikatos priežiūros specialistui profesinę anglų kalbą išmokti inovatyviai, įdomiai, nenuobodžiai ir visiškai nemokamai // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras. ISSN 1648-0570. 2019, Nr. 1(265), p. 13-14. Prieiga per internetą: <http://www.sskc.lt/uploads/Leidiniai/Spaudai%20201901.pdf>.
8 Rapolienė, Lolita; Gedrimė, Lina; Razbadauskas, Artūras; Skarbalienė, Aelita. Geothermal water for health state improvement: randomised controlled study // Balneo research journal. Bucharest : Romanian Association of Balneology. ISSN 2069-7597. eISSN 2069-7619. 2019, vol. 10, no. 2, p. 153-166. DOI: 10.12680/balneo.2019.255. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete, DOAJ]
9 Zavackiene, Andzelika; Gedrime, Lina; Skarbaliene, Aelita; Didvale, Daiva. Occupational prestige of nursing in Lithuania // Tarptautinė konferencija “Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2019 m.” : 2019 m. birželio 7 d., Klaipėda = 2019 International conference of nursing science and practice : [June 7, 2019, Klaipėda, Lithuania] / Respublikinė Klaipėdos ligoninė. Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Respublikinė Klaipėdos ligoninė ; Klaipėdos universitetas. 2019, p. 9-10.
10 Gedrimė, Lina; Istomina-Fatkulina, Natalja; Brasaite, Indre; Salanterä, Sanna. Information needs of digestive tract surgery patients before and after surgery: an exploratory study of western Lithuania // Medical science pulse. Opole : Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. ISSN 2544-1558. eISSN 2544-1620. 2019, vol. 13, no. 1, p. 14-16. DOI: 10.5604/01.3001.0013.1538. [DB: CEEOL – Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus]
11 Skarbalienė, Aelita; Skarbalius, Egidijus; Gedrimė, Lina. Effective communication in the healthcare settings: are the graduates ready for it? = Učinkovita komunikacija u zdravstvenoj djelatnosti: jesu li diplomirani studenti pripravni? // Management: journal of contemporary management issues. Split : University of Split. ISSN 1331-0194. eISSN 1331-0194. 2019, vol. 24, no. SI, p. 137-147. DOI: 10.30924/mjcmi.24.si.9. [DB: Scopus, Emerging Sources Citation Index (Web of Science), DOAJ, Business Source Complete]
12 Rapolienė, Lolita; Gedrimė, Lina; Mockevičienė, Daiva; Razbadauskas, Artūras. Relation of health status with distress and job-related risk factors // Family medicine & primary care review. Poznan : Termedia Publishing House. ISSN 1734-3402. eISSN 2449-8580. 2019, vol. 21, iss. 2, p. 130-137. DOI: 10.5114/fmpcr.2019.84549. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus, Academic Search Complete, Index Copernicus]
13 Rapolienė, Lolita; Razbadauskas, Artūras; Gedrimė, Lina; Mockevičienė, Daiva; Skarbalienė, Aelita. Geoterminio vandens procedūrų įtaka psichoemocinei būklei // Jūros ir krantų tyrimai 2019 : 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija : konferencijos medžiaga : 2019 gegužės 9-10 d., Klaipėda. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 2538-7243. 2019, p. 160-163.
14 Gedrimė, Lina; Šiaulinskienė, Vanda; Zavackienė, Andželika. Pacientų sauga operacinėje, medicinos priemonių kiekybinė kontrolė // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2019, t. 18, Nr. 3, p. 146-147.
15 Mikutytė, Ringailė; Razbadauskas, Artūras; Brasaitė, Indrė; Gedrimė, Lina. Sergančiųjų skrandžio vėžiu informacijos poreikis // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2019, t. 18, Nr. 3, p. 164-168.
16 Skarbalienė, Aelita; Gedrimė, Lina; Skarbalius, Egidijus; Vitkūnienė, Odeta. Komunikacija tarp sveikatos priežiūros specialistų // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2019, t. 18, Nr. 3, p. 160-163.
17 Rapolienė, Lolita; Skarbalienė, Aelita; Gedrimė, Lina; Mockevičienė, Daiva; Kazlauskaitė, Samanta. The effect of geothermal water on skinfold and body circumferences // Family medicine & primary care review. Poznan : Termedia Publishing House. ISSN 1734-3402. eISSN 2449-8580. 2019, vol. 21, iss. 4, p. 364-371. DOI: 10.5114/fmpcr.2019.90170. [DB: Academic Search Ultimate, Index Copernicus (IC) (nenaudotinas), Scopus, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]
18 Liubertaitė, Evelina; Gedrimė, Lina. Women‘s awareness about epidural anesthesia during childbirth // Revista TMQ - Techniques, Methodologies and Quality: Healthcare quality. Lisboa : RIQUAL - Network of Quality Researchers. ISSN 2183-0940. 2019, spec. iss. p. 49-56.
19 Košubaitė, Aistė; Gedrimė, Lina; Šimčikas, Dainius. Nurses role in educating self-care after hysteroscopy // Revista TMQ - Techniques, Methodologies and Quality: Healthcare quality. Lisboa : RIQUAL - Network of Quality Researchers. ISSN 2183-0940. 2019, spec. iss. p. 69-74.

2018
1 Pocienė, Monika; Brazdeikytė, Lina; Gedrimė, Lina. Skirtingų kineziterapijos programų poveikis asmenų patyrusių galvos smegenų insultą pažeistos rankos funkcijai, pirmuoju reabilitacijos etapu // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija : konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800. p. 38. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:27000019/datastreams/MAIN/content>.
2 Zavackienė, Andželika; Gedrimė, Lina; Didvalė, Daiva; Skarbalienė, Aelita. Slaugos profesijos prestižo nuomonės tyrimas Lietuvoje // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras. ISSN 1648-0570. 2018, Nr. 4(256), p. 15. (Tyrimai).
3 Zavackienė, Andželika; Gedrimė, Lina; Didvalė, Daiva; Skarbalienė, Aelita. Slaugos profesijos prestižo nuomonės tyrimas Lietuvoje // 2018 – slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: sveikata – žmogaus teisė = 2018 – nurses: a voice to lead – health is a human right : tarptautinės recenzuotos konferencijos tezės, 2018 m. gegužės 4 d. Kaunas : LSMU Leidybos namai, 2018. ISBN 9789955155379. p. 36-37.
4 Pocienė, Monika; Gedrimė, Lina; Jakubaitienė, Vanda; Morkūnienė, Rimantė. Kineziterapijos specialybės studentų fizinis aktyvumas kasdieniniame gyvenime = Student's physical activity in their daily life // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras. ISSN 1648-0570. 2018, Nr. 5 (257), p. 9-13.
5 Gedrimė, Lina; Fatkulina, Natalja. Patients information needs about surgery // Lietuvos chirurgija : 9-asis Baltijos šalių chirurgų asociacijos kongresas : tezės = Lithuanian surgery : 9th Congress of Baltic Association of Surgeons : abstracts : 10-12 May 2018, Klaipėda, Lithuania. : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, t. 17, Nr. 1-2, p. 171. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744/10399> [žiūrėta 2018-06-25]. [DB: Index Copernicus Master List (nenaudotinas)]
6 Zavackienė, Andželika; Gedrimė, Lina; Didvalė, Daiva; Skarbalienė, Aelita. Occupational prestige of nursing in Lithuania: review of study results // Lietuvos chirurgija : 9-asis Baltijos šalių chirurgų asociacijos kongresas : tezės = Lithuanian surgery : 9th Congress of Baltic Association of Surgeons : abstracts : 10-12 May 2018, Klaipėda, Lithuania. : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, t. 17, Nr. 1-2, p. 171-172. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744/10399> [žiūrėta 2018-06-25]. [DB: Index Copernicus Master List (nenaudotinas)]
7 Rapolienė, Lolita; Gedrimė, Lina; Mockevičienė, Daiva; Razbadauskas, Artūras. The effect of gheotermal water on distress and health // Papildomosios ir alternatyviosios medicinos įvairovė. Balneoterapijos galia = The diversity of complementary and alternative medicine. The power of balneotherapy. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094810046. p. 114-115.
8 Rapolienė, Lolita; Gedrimė, Lina; Mockevičienė, Daiva; Razbadauskas, Artūras. The effect of gheotermal water on cardiovascular and respiratory systems: randomized controlled trial // Papildomosios ir alternatyviosios medicinos įvairovė. Balneoterapijos galia : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija = The diversity of complementary and alternative medicine. The power of balneotherapy : international scientific-practical conference. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094810046. p. 61-62.

2017
1 Stončienė, Vida; Šakienė, Lina; Strielaitė, Laura. Slaugytojo edukacinės veiklos svaba pacientams, patyrusiems miokardo infarktą // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Lietuvos mokslo periodikos asociacija. ISSN 1648-0570. 2017, Nr. 3 (243), p. 7-11.
2 Blaževičiūtė, Toma; Gedrimė, Lina. Pacientų patiriamas nerimas priešoperaciniu laikotarpiu // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189404. p. 33.
3 Stončienė, Vida; Gedrimė, Lina. Pacientų, sergančių šlapimo nelaikymu, gyvenimo kokybės analizė // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras. ISSN 1648-0570. 2017, Nr. 11(251), p. 4-9.
4 Blaževičiūtė, Toma; Gedrimė, Lina; Brasaitė, Indrė; Rapolienė, Lolita; Razbadauskas, Artūras. Pacientų patiriamas nerimas priešoperaciniu laikotarpiu = Experienced anxiety of patients during preopertive period // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, t. 27, nr. 6, p. 91-97. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.102. [DB: Index Copernicus]
5 Paukštytė, Renata; Rapolienė, Lolita; Gedrimė, Lina; Skarbalienė, Aelita; Razbadauskas, Artūras. Moterų, sergančių krūties vėžiu, gyvenimo kokybė = Quality of life in women with breast cancer // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, t. 27, nr. 6, p. 105-108. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.104. [DB: Index Copernicus]
6 Rapolienė, Lolita; Eigėlytė, Andžela; Gedrimė, Lina; Norkienė, Sigutė; Sąlyga, Jonas. Gyventojų informuotumas apie sveiką gyvenseną = Public awareness about healthy lifestyle // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, t. 27, Nr. 6, p. 80-84. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.100. [DB: Index Copernicus]
7 Gedrimė, Lina; Istomina-Fatkulina, Natalja; Salanterä, Sanna. Patients’ information needs before and after digestive tract surgery // Advances in health care sciences conference 2017 : doctoral school in health care sciences, Stockholm, November 15 -16 : abstract book. Stockholm : Karolinska Institutet. 2017, p. 34. Prieiga per internetą: <https://ki.se/en/nvs/advances-in-health-care-sciences-research-conference-2017> [žiūrėta 2020-02-26].

2016
1 Šakienė, Lina. Pacientų informacijos poreikis perioperaciniame periode po virškinamojo trakto operacijų // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : II-oji tarptautinė sveikatos mokslų studentų, 18-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : Vydūnas jaunystei : konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2016. ISBN 9789955188902. p. 50.
2 Paulikaitė, Giedrė; Šakienė, Lina. Sergančiųjų gimdos kaklelio vėžiu slaugos savitumai po taikytų gydymo metodų // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : II-oji tarptautinė sveikatos mokslų studentų, 18-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : Vydūnas jaunystei : konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2016. ISBN 9789955188902. p. 61.
3 Paulikaitė, Giedrė; Šakienė, Lina; Razbadauskas, Artūras. Moterų, sergančių gimdos kaklelio vėžiu, slauga = Women with cervical cancer nursing care // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2016, t. 26, Nr. 6, p. 226-230. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.121. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Gornatkevič, Olga; Šakienė, Lina. Pacientų, sergančiųjų lėtine obstrukcine plaučių liga, slauga = Nursing patiens with chronic obstructive pulmonary disease // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2015, t. 25, Nr. 4, p. 85-89. DOI: 10.5200/sm-hs.2015.077. [DB: Index Copernicus]
2 Samuščenkovienė, Snieguolė; Šakienė, Lina. Valgymo sutrikimais sergančiųjų nuomonė apie slaugytojo veiklą formuojant valgymo įgūdžius = Opinion of patients with eating disorders about nursing activities in formation eating skills // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2015, t. 25, Nr. 4, p. 90-94. DOI: 10.5200/sm-hs.2015.078. [DB: Index Copernicus]
3 Šakienė, Lina; Šalkauskienė, Daiva; Būta, Mindaugas; Istomina, Natalja. Slaugytojų nuomonė: komandos sutelktumo įvertinimas = Opinion of nurses: assessment of the team concentration // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2015, t. 25, Nr. 4, p. 95-101. DOI: 10.5200/sm-hs.2015.079. [DB: Index Copernicus]
4 Šakienė, Lina; Istomina, Natalja; Zabalevičiūtė, Sandra. Pacientų patyrusių šlaunikaulio traumas skausmo valdymas pooperaciniu periodu // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija : Šeimos sveikata : konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955188421. p. 106.
5 Šakienė, Lina; Sevriukova, Olga. Vaikų, sergančių epilepsija, slaugos poreikiai šeimoje // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija : Šeimos sveikata : konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955188421. p. 108.
6 Šakienė, Lina; Narvydaitė, Vaida. Slaugytojo vaidmuo mokant pacientus, sergančius II tipo cukriniu diabetu, ligos kontrolės // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija : Šeimos sveikata : konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955188421. p. 109.

2014
1 Šakienė, Lina; Istomina, Natalja; Salanterä, Sanna. Attitude of the patients with digestive tract surgery towards information needs during the perioperative care = Pacientų, sergančių chirurginėmis virškinimo trakto ligomis, informacijos poreikio vertinimas perioperaciniu periodu // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2014, t. 24, Nr. 5, p. 26-30. DOI: 10.5200/sm-hs.2014.088. [DB: Index Copernicus]
2 Šakienė, Lina; Istomina, Natalija. Sveikatingumo ugdymo šeimoje ir mokykloje įtaka vaikų sveikatai // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : Išmintinga branda sveikai jaunystei = Wise maturity to wellness of the young : programa ir konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2014. ISBN 9789955187844. p. 189-190.

2013
1 Istomina, Natalja; Šakienė, Lina; Bagdonas, Rokas; Bakaitė, Ingrida. Komandinio darbo operacinėje efektyvumo vertinimas operacinės komandos narių požiūriu = Evaluation of the effecacy of team work in operating theatre room from the viewpoint of team members // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2013, t. 23, Nr. 1, p. 155-160. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.028. [DB: Index Copernicus]
2 Petkevičienė, Jelena; Gedrimė, Lina; Fatkulina, Natalja. Perdegimo sindromo raiška slaugytojo profesinėje veikloje = The expression of burnout syndrome in professional nursing // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. ISBN 9789955187172. p. 230.
3 Labutytė, Agnė; Šakienė, Lina; Mažionienė, Asta. Slaugytojų patiriamo smurto priežastys stacionare = Reasons of violence experienced by nurses at inpatient facilities // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. ISBN 9789955187172. p. 231.