VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Loreta Bagdonaitė' publikacijų sąrašas

2018
1 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Armalienė, Giedrė; Kizlaitienė, Rasa; Bagdonaitė, Loreta; Giedraitienė, Nataša; Mickevičienė, Dalia; Rastenytė, Daiva; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Jatužis, Dalius. Detection of aquaporin-4 antibodies for patients with CNS inflammatory demyelinating diseases other than typical MS in Lithuania // Brain and behavior [electronic resource]. Hoboken : John Wiley & Sons. ISSN 2162-3279. 2018, vol. 8, no.11, e01129, p. 1-7. DOI: 10.1002/brb3.1129.
2 Montvydaitė, Marija; Bagdonaitė, Loreta; Rugienė, Rita. Endotelino reikšmė su ANCA susijusių ligų patogenzėje = The role of endothelin in pathogenesis of ANCA associated diseases // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, nr. 2, p. 154-159.
3 Rudytė, Justina; Kvedarienė, Violeta; Bagdonaitė, Loreta. Šiuolaikinė vaistų sukeliamų padidėjusio jautrumo reakcijų analizė remiantis W. Pichlerio darbais = Current analysis of drug-induced hypersensitivity reactions based on W. Pichler’s work // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, nr. 3, p. 226-233.

2017
1 Bagdonaitė, Loreta; Rukšaitė, M. The interface of elevated tryptase level and allergen-specific immunoglobulin E antibodies // Clinical chemistry and laboratory medicine : Walter De Gruyter & Co. ISSN 1434-6621. eISSN 1437-4331. 2017, Vol. 55, special suppl. p. S331. DOI: 10.1515/cclm-2017-5007.

2016
1 Liutkevičius, Algirdas; Speičienė, Vilma; Vaičiulytė-Funk, Lina; Mieželienė, Aldona; Alenčikienė, Gitana; Abaravičius, Jonas Algis; Bagdonaitė, Loreta; Jablonskienė, Valerija; Kaminskas, Arvydas. An inulin-enriched soy drink and its lowering effect on oxidized low density lipoproteins in healthy volunteers // Polish journal of food and nutrition sciences. Warsaw : De Gruyter Open. ISSN 1230-0322. eISSN 2083-6007. 2016, vol. 66, iss. 1, p. 37-41. DOI: 10.1515/pjfns-2015-0056.
2 Baltruškevičienė, Edita; Kazbarienė, Birutė; Badaras, Robertas; Bagdonaitė, Loreta; Krikštaponienė, Aurelija; Zdanavičius, Linas; Aleknavičius, Eduardas; Didžiapetrienė, Janina. Glutathione and glutathione S-transferase levels in patients with liver metastases of colorectal cancer and other hepatic disorders // The Turkish journal of gastroenterology. Ankara : Turkish Society of Gastroenterology. ISSN 1300-4948. eISSN 2148-5607. 2016, Vol. 27, no 4, p. 336-341. DOI: 10.5152/tjg.2016.15457.
3 Bagdonaitė, Loreta; Rugienė, Rita; Bružaitė, Indrė. Association of antinuclear antibodies and markers of inflammation in patients with systemic sclerosis // 10th international congress on autoimmunity, April 6-10, 2016, Leipzig, Germany. Leipzig. 2016, Abstract no. 774.
4 Rukšaitė, Megė; Bagdonaitė, Loreta; Miškinienė, Asta; Kvedarienė, Violeta. Padidėjusios triptazės koncentracijos ir alergenui specifinių IgE paplitimas esant anafilaksinėms reakcijoms // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2016, T. 18, nr. 3, p. 129-136. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/padidejusios-triptazes-koncentracijos-ir-alergenui-specifiniu-ige-paplitimas-esant> [žiūrėta 2016-11-25].
5 Liutkevičius, Algirdas; Speičienė, Vilma; Kaminskas, Arvydas; Jablonskienė, Valerija; Alenčikienė, Gitana; Mieželienė, Aldona; Bagdonaitė, Loreta; Vitkus, Dalius; Garmienė, Galina. Development of a functional whey beverage, containing calcium, vitamin D, and prebiotic dietary fiber, and its influence on human health // CyTA : journal of food. Oxon : Taylor & Francis. ISSN 1947-6337. eISSN 1947-6345. 2016, Vol. 14, iss. 2, p. 309-316. DOI: 10.1080/19476337.2015.1108366.
6 Montrimaitė, Miglė; Požerskytė, Rūta; Bagdonaitė, Loreta; Rugienė, Rita; Čypienė, Alma; Laucevičius, Aleksandras. Antikūnų prieš ekstrahuojamus branduolio antigenus ryšys su kraujagyslių pažeidimo ir uždegimo žymenimis esant sisteminei sklerozei // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2016, T. 18, nr. 2, p. 62-67. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/antikunu-pries-ekstrahuojamus-branduolio-antigenus-rysys-su-kraujagysliu-pazeidimo-ir> [žiūrėta 2016-08-10].

2015
1 Bagdonaitė, Loreta; Volynec, Andrej; Rugienė, Rita. The prevalence of autoantibodies in paraneoplastic rheumatic syndromes // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Berlin : Walter De Gruyter & Co. ISSN 1434-6621. eISSN 1437-4331. 2015, Vol. 53, Special suppl. p. S322. DOI: 10.1515/cclm-2015-5007.

2014
1 Bagdonaitė, Loreta; Banys, Valdas. Association of oxidative system components with chronic liver inflammation // Clinical chemistry and laboratory medicine. Berlin : Walter De Gruyter & Co. ISSN 1434-6621. 2014, vol. 52, special suppl. p. s1404. DOI: 10.1515/cclm-2014-4049.
2 Bagdonaitė, Loreta; Banys, Valdas. Relation between oxidized low density lipoproteins and chronic liver inflammation process // Atherosclerosis. Shannon : Elsevier Ireland Ltd. ISSN 0021-9150. 2014, vol. 235, iss. 2, p. e163. DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2014.05.468.
3 Volynec, Julija; Bagdonaitė, Loreta; Rugienė, Rita. Autoantikūnų informatyvumas diagnozuojant paraneoplazinius reumatinius sindromus // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2014, t. 16, nr. 2, p. 68-75.

2013
1 Vaitėnas, Gediminas; Bagdonaitė, Loreta; Kvedarienė, Violeta. Serumo triptazė - anafilaksijos ir mastocitozės žymuo (žvalgomasis tyrimas) // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2013, t. 15, nr. 1, p. 45-49. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/1170500447998f03f83289a0380d5f0e195905798e.pdf>.
2 Bagdonaitė, Loreta. Klinikinės imunologijos praktikos užduotys : mokomoji knygelė. Vilnius : Petro ofsetas, 2013. 48 p. ISBN 9786094203275.
3 Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Liutkevičius, Algirdas; Jablonskienė, Valerija; Valiūnienė, Jūratė; Bagdonaitė, Loreta; Andrikonytė, Justė; Hendrixson, Vaiva; Sekmokienė, Dalia. Quality of yoghurt enriched by inulin and its influence on human metabolic syndrome = Inulinu papildyto jogurto kokybė, jo įtaka svarbiausiems žmonių, sergančių metaboliniu sindromu, sveikatos rodikliams // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas : Lietuvos veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2013, t. 64(86), p. 23-28. Prieiga per internetą: <http://vetzoo.lva.lt/data/vols/2013/64/pdf/kaminskas.pdf> [žiūrėta 2017-04-27].

2012
1 Bagdonaitė, Loreta. Autoantikūnai reumatinių ligų diagnostikoje // Reumatologija: žurnalo "Internistas" priedas. Vilnius : Baltijos idėjų grupė. ISSN 1822-8747. 2012, nr. 6, p. 18-22.
2 Šileikienė, Virginija; Norkūnienė, Jolita; Bagdonaitė, Loreta; Danila, Edvardas. Kraujo uždegimo žymenų pokyčiai sergant lėtine obstrukcine plaučių liga // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, T. 14, nr. 2, p. 75-79. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/246/2012> [žiūrėta 2017-08-29].
3 Pranculis, Aidas; Pepalytė, Ingrida; Dženkevičiūtė, Vilma; Bagdonaitė, Loreta; Kučinskas, Vaidutis; Kučinskienė, Zita Aušrelė. A family based genomics and pharmacogenomics study of coronary artery disease in the patient group from the Lithuanian population // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, sp. suppl. p. 45.
4 Bagdonaitė, Loreta; Gerčiukaitė, Nijolė; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Oxidized low density lipoproteins - markers of sublinical atherosclerosis // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, sp. suppl. p. 24.
5 Abaravičius, Jonas Algis; Kaminskas, Arvydas; Jablonskienė, Valerija; Valiūnienė, Jūratė; Bagdonaitė, Loreta; Hendrixson, Vaiva; Kučinskienė, Zita Aušrelė. The effect of inulin intake on metabolic syndrome // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, sp. suppl. p. 24.
6 Pepalytė, Ingrida; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Grigalionienė, Kristina; Petrulionienė, Žaneta; Dženkevičiūtė, Vilma; Bagdonaitė, Loreta; Kučinskas, Vaidutis. Genetic variants that participate in oxidation processes and/or oxidative stress and are associated with atherosclerosis // European medical, health and pharmaceutical journal. Praha : BARAR International Communications and Business Insitute s.r.o. ISSN 1804-5804. 2012, Vol. 3, p. 13-16. DOI: 10.12955/emhpj.v3i0.347.
7 Kučinskas, Vaidutis; Domarkienė, Ingrida; Pranculis, Aidas; Bagdonaitė, Loreta; Dženkevičiūtė, Vilma; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Coronary artery disease genomics - CNV findings in the group of patients from Lithuania // The American Society of Human Genetics annual meeting, Nowember 6-10 2010, San Francisco : abstracts. Washington : American Society of Human Genetics. 2012, p. [1]. Prieiga per internetą: <http://www.ashg.org/2012meeting/abstracts/fulltext/f120120383.htm> [žiūrėta 2012-01-24].

2011
1 Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Relationship between oxidized low density lipoproteins and apolipoprotein B // Clinical chemistry and laboratory medicine. Berlin : Walter De Gruyter & Co. ISSN 1434-6621. 2011, vol. 49, special suppl. p. s287.
2 Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Dženkevičiūtė, Vilma. Oksiduoti mažo tankio lipoproteinai - aterogenezės veiksnys ir aterosklerozės žymuo = Oxidized low-density lipoproteins - factor of atherogenesis and marker of atherosclerosis // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2011, t. 13, nr. 4, p. 193-198. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/6872886401cf82005c67874a824b98963628f6d69.pdf> [žiūrėta 2017-08-10].
3 Pepalytė, Ingrida; Grigalionienė, Kristina; Petrulionienė, Žaneta; Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Kučinskas, Vaidutis. Common genetic variants in ITGA2, IL1B, ALOX5AP, OR13G1, MMP9 genes that participate in oxidative stress and influence atherosclerosis phenotype formation // European journal of human genetics. London : Nature Publishing Group. ISSN 1018-4813. 2011, vol. 19, suppl. 2, p. 272.
4 Abaravičius, Jonas Algis; Kaminskas, Arvydas; Jablonskienė, Valerija; Valiūnienė, Jūratė; Bagdonaitė, Loreta; Andrikonytė, Justė; Hendrixson, Vaiva; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Jogurto su inulinu poveikio metaboliniu sindromu sergančių asmenų kai kuriems medžiagų apykaitos rodikliams tyrimas ir vertinimas = The effect of yogurt with inulin on some metabolic parameters of patients with metabolic syndrome // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 2, p. 203-207. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA_TP-2011-Nr.2_203-2072.pdf> [žiūrėta 2018-03-02].
5 Bagdonaitė, Loreta; Gerčiukaitė, N. Association of antibodies to cyclic citrullinated peptides and rheumatoid factor with C-reactive protein in patients with rheumatoid arthritis // Clinical chemistry and laboratory medicine. Berlin : Walter De Gruyter & Co. ISSN 1434-6621. 2011, vol. 49, special suppl. p. s202.

2010
1 Bagdonaitė, Loreta; Gerčiukaitė, N. Frequency and correlation of autoantibodies with C reactive protein in patients with rheumatoid arthritis // The 10th Baltic congress in laboratory medicine : programme and abstracts, Tallinn, September 16-18, 2010. Tallinn : International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2010.
2 Hendrixson, Vaiva; Bagdonaitė, Loreta; Šablinskas, Valdas; Želvys, Arūnas; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Priežastinių ryšių tarp šlapimo takų akmenligės ir metabolinio sindromo tyrimas // Lietuvos fiziologų draugijos konferencija 2010, 2010 m. gegužės 21 d., Klaipėda : pranešimų tezės. Klaipėda. 2010, p. 16-17.

2009
1 Balčiūnas, Mindaugas; Bagdonaitė, Loreta; Samalavičius, Robertas Stasys; Baublys, Alis. Markers of endothelial dysfunction after cardiac surgery: soluble forms of vascular-1 and intercellular-1 adhesion molecules = Endotelio disfunkcijos žymenys po širdies operacijų: tirpios kraujagyslių-1 ir tarpląstelinės sąveikos-1 adhezijos molekulės // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2009, t. 45, nr. 6, p. 434-438. DOI: 10.3390/medicina45060056.
2 Balčiūnas, Mindaugas; Bagdonaitė, Loreta; Samalavičius, Robertas Stasys; Griškevičius, Laimonas. Evaluation of the impact of coronary artery bypass grafting surgery on soluble markers of endothelial activation, vascular and intercellular adhesion molecules // Seminars in cardiovascular medicine. Vilnius : Lietuvos širdies asociacija. ISSN 1822-7767. 2009, vol. 15, no. 4, p. [1-5].
3 Balčiūnas, Mindaugas; Bagdonaitė, Loreta; Samalavičius, Robertas; Griškevičius, Laimonas; Vuylsteke, Alain. Pre-operative high sensitive C-reactive protein predicts cardiovascular events after coronary artery bypass grafting surgery: a prospective observational study // Annals of cardiac anaesthesia. Mumbai : Medknow Publications. ISSN 0971-9784. 2009, vol. 12, no 2, p. 127-132. DOI: 10.4103/0971-9784.53442.
4 Kučinskienė, Zita Aušrelė; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Hendrixson, Vaiva; Valatkaitė, Aldona; Bagdonaitė, Loreta; Jablonskienė, Valerija; Liutkevičius, Algirdas; Šarkinas, Antanas; Šapokaitė, Violeta. Konjuguota linolo rūgštimi ir probiotikais praturtintų rauginto pieno produktų poveikis jaunų asmenų kraujo biocheminiams rodikliams ir kūno masės indeksui = Effects of sour milk enriched with conjugated linoleic acid and probiotics on different biochemical blood tests and the body mass index of young people // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 1, p. 59-63. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/59_63_MTP_.pdf> [žiūrėta 2018-10-03].

2008
1 Hendrixson, Vaiva; Chomanskis, Žilvinas; Balčiūnas, Lukas; Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Effect of sour milk enriched with conjugated linoleic acid and probiotics on the concentrations of oxidized low density lipoproteins and glucose in the blood plasma of young people // PharmacologyOnline. ISSN 1827-8620. 2008, vol. 2, p. 839-844. Prieiga per internetą: <https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2008/vol2/83_Hendrixson.pdf> [žiūrėta 2008-01-17].
2 Balčiūnas, Mindaugas; Bagdonaitė, Loreta; Griškevičius, Laimonas; Samalavičius, Robertas Stasys; Baublys, Alis; Vuylsteke, Alain. Preoperative high sensitivity C-reactive protein predicts cardiovascular morbidity after coronary artery bypass grafting // Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia. ISSN 1053-0770. 2008, vol. 22, Issue 3, suppl. p. S44-S45. DOI: 10.1053/j.jvca.2008.05.001.
3 Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Kaminskas, Arvydas; Bagdonaitė, Loreta; Šarkinas, Antanas; Liutkevičius, Algirdas; Kulikauskienė, Meilutė Marija. Padidintos biologinės vertės maisto produktų poveikio žmonių sveikatai tyrimai = Studies on the effects of high biological value foods on human health // Maisto mokslo ir praktikos aktualijos - tendencijos, kokybė, rinka, vartotojas : tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos KTU Maisto instituto 50-čiui, pranešimų medžiaga = Topicalities of food science and practice: tendencies, quality, market, consumer / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas, Lietuvos mokslų akademijos ŽŪMMS. Kaunas : KTU Maisto institutas, 2008. ISBN 9789955675044. p. 3-4.
4 Petraitis, Robertas; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Bagdonaitė, Loreta; Olsson, Anders G; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Ageing and prevalence changes of coronary heart disease risk factors among Vilnius men: the LiVicordia-V10 study = Vyresnio amžiaus Vilniaus m. vyrų koronarinės širdies ligos rizikos veiksnių pokyčiai : LiVicordia V-10 studija // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2008, vol. 15, nr. 3, p. 150-155.
5 Bagdonaitė, Loreta. Autoantikūnų klinikinė reikšmė ir nustatymo metodai : mokomoji knygelė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 36 p. ISBN 9789955332374.
6 Balčiūnas, Mindaugas; Bagdonaitė, Loreta; Griškevičius, Laimonas; Samalavičius, Robertas Stasys; Baublys, Alis; Vuylsteke, Alain. Preoperative endothelial function predicts cardiovascular morbidity after coronary artery bypass grafting // 18th World congress world society of cardio-thoracic surgeons, Kos Island, Greece, April 30-May 3. Kos Island. 2008, p. S335-S336.

2007
1 Bagdonaitė, Loreta; Rainienė, Tatjana; Gerčiukaitė, N. Neutrophils activity markers are useful predictors of infection in immunosupressed patients // Clinical chemistry and laboratory medicine. ISSN 1437-8523. 2007, vol. 45, special suppl. EUROMEDLAB Amsterdam 2007: 17th IFCC-FESCC European congress of clinical chemistry and laboratory medicine, June 3-7, 2007, p. 234.
2 Petraitis, Robertas; Razinkovienė, Laima; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Olsson, Anders G. Ten years changes of CHD traditional risk factors among middle-aged Vilnius men: the LiVicordia-V10 study // Atherosclerosis supplements. ISSN 1567-5688. 2007, vol. 8, no. 1, p. 132.
3 Janulevičiūtė, Nijolė-Marija; Bagdonaitė, Loreta. Citokinai - tarpląstelinės sąveikos mediatoriai = Cytokines - mediators of intercellular activity // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2007, t. 9, nr. 3, p. 134-138.
4 Bagdonaitė, Loreta. Alerginių ligų laboratorinė diagnostika // Gydymo menas. ISSN 1392-527X. 2007, nr. 6-7, p. 142-144.
5 Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Oxidized low density lipoproteins are associated with subclinical atherosclerosis // 4th Baltic atherosclerosis congress, Tallinn, 2007, September 27-29. Tallinn. 2007, p. 54.
6 Bagdonaitė, Loreta. Evaluation of atherosclerosis biochemical phenotype markers: a family-based study // 4th Baltic atherosclerosis congress, Tallinn, 2007, September 27-29. Tallinn. 2007, p. [1].
7 Hendrixson, Vaiva; Abaravičius, Jonas Algis; Bagdonaitė, Loreta; Kaminskas, Arvydas; Kučinskienė, Zita Aušrelė. A study of the effects of high value foods produced in Lithuania on human health // 4th Baltic atherosclerosis congress, Tallinn, 2007, September 27-29. Tallinn. 2007, p. 56.
8 Kirdaitė, Gailutė; Bagdonaitė, Loreta. Autoimuninių ligų laboratorinės diagnostikos ypatumai ir klinikinė vertė = The peculiarity and clinical value of the laboratory diagnostics of autoimmune diseases // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2007, t. 9, nr. 4, p. 211-215.
9 Balčiūnas, Mindaugas; Bagdonaitė, Loreta; Baublys, Alis; Griškevičius, Laimonas. Perioperacinės endotelio funkcijos įtaka kardiovaskulinėms komplikacijoms rastis po širdies vainikinių arterijų apeinamųjų jungčių operacijos su dirbtine kraujo apytaka = Impact of perioperative endothelial function on cardiovascular complications after on pump coronary artery bypass grafting surgery // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2007, t. 9, nr. 4, p. 180-185.
10 Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Oxidized low density lipoproteins are associated with subclinical atherosclerosis // Atherosclerosis supplements. ISSN 1567-5688. 2007, vol. 8, no. 1, p. 89.

2006
1 Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Gerčiukaitė, N. Oxidized low density lipoproteins are associated with subclinical atherosclerosis // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2006, nr. 1 : 8th Baltic Congress of laboratory medicine, Vilnius 2006, p. 17.
2 Šileikis, Audrius; Jakutienė, Jolita; Barakauskienė, Aušrinė; Bagdonaitė, Loreta; Beiša, Virgilijus; Tamošiūnas, Albinas; Strupas, Kęstutis. Autoimuninis pankreatitas Lietuvoje. Klinikinis atvejis = Autoimmune pancreatitis in Lithuania. Case report // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2006, t. 12, nr. 2, p. 176-179.
3 Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Mažeikienė, Asta. Relationship between oxidized low density lipoproteins and atherosclerosis risk factors // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2006, nr. 1 : 8th Baltic Congress of laboratory medicine, Vilnius 2006, p. 17.
4 Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Oksiduoti mažo tankio lipoproteinai - ikiklinikinės aterosklerozės žymuo = Subclinical atherosclerosis are associated with oxidized low density lipoproteins // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2006, nr. 4, p. 15-19.
5 Jankauskienė, Natalija; Bagdonaitė, Loreta; Betingienė, Vida. Antikūnų prieš eritrocitų antigenus atsiradimas, paplitimas ir išsilaikymas = Red cell antibodies alloimmunization, incidence and persistence // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2006, nr. 2, p. 13-18.

2005
1 Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Vitkus, Dalius. Circulating oxidized low-density lipoproteins are associated with cardiovascular risk factors // Clinica chimica acta. ISSN 0009-8981. 2005, vol. 355, suppl.: 16th IFCC, 8-12 May 2005, Glasgow, p. s110.

2004
1 Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Vitkus, Dalius; Gerčiukaitė, N. Circulating oxidized LDL correlates with cardiovascular risk factors // The 7th Baltic congress in laboratory medicine : [abstracts], September 9-11, 2004, Pärnu, Estonia. Pärnu. 2004, p. 98.
2 Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Role of cytokines in cardiovascular diseases // Seminars in cardiology. ISSN 1648-7966. 2004, vol. 10, no. 1, p. 11-14. Prieiga per internetą: <http://www.seminarsincardiology.com/pdf/Seminars-2004-10-1-11-14.pdf> [žiūrėta 2008-04-04].
3 Kirdaitė, Gailutė; Bagdonaitė, Loreta; Gudžinskienė, Solveiga; Aramavičienė, Jolanta; Dadonienė, Jolanta. Antikūnų prieš branduolio antigenus tyrimo netiesioginės imunofluorescencijos metodu atkuriamumas = The quality repeating testing of antinuclear antibodies by indirect immunofluorescence technique // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2004, nr. 4(24), p. 3-6.

2003
1 Bagdonaitė, Loreta; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Jurevičius, Saulius. Priešnavikinių efektorinių ląstelių tyrimas diagnozuojant piktybines navikines ligas // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2003, nr. 2(18), p. 9-13.
2 Bagdonaitė, Loreta; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Jurevičius, S. CD57+ T cells in the peripheral blood of patients with cancer // 15th IFCC-FESCC European congress of clinical chemistry and laboratory medicine, Barselona, 1-5 June 2003 : poster abstracts. Barselona. 2003.
3 Bagdonaitė, Loreta; Kirdaitė, Gailutė. Sisteminių reumatinių ligų laboratorinė diagnostika // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2003, nr. 3(19), p. 32-33.
4 Rainienė, Tatjana; Bagdonaitė, Loreta. The changes of neutrophils activity in kidney allograft recipients in early post-transplant period // 3-rd Baltic conference of urology : October 17-18, Vilnius, 2003. Vilnius. 2003, p. 57.
5 Bagdonaitė, Loreta; Maslinskienė, Rūta. Antifosfolipidinio sindromo laboratoriniai ir klinikiniai radiniai = The serological and clinical features of the antiphospholipid syndrome // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. ISSN 1392-6470. 2003, nr. 3(19), p. 39-42.
6 Bagdonaitė, Loreta; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Jurevičius, Saulius. Eosinophils correlate with natural killer cells in the patients with cancer // Allergy as a global problem (EAACI 2003) : XXII congress of the European academy of allergology and clinical immunology, 7-11 June 2003, Paris : abstract book. Paris, 2003. ISBN 3980896110. p. 327.

2002
1 Bagdonaitė, Loreta. Citokinų ir adhezijos molekulių reikšmė koronarinės širdies ligos vystymuisi ir diagnostikai // Kardiologijos seminarai : oficialus Lietuvos širdies asociacijos leidinys. ISSN 1392-0790. 2002, t. 8, nr. 1, p. 29-33.

2001
1 Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Vitkus, Dalius. Total antioxidant status in patients with coronary heart disease // EUROMEDLAB 2001 : abstracts book of 14th IFCC-FSCC European Congress of clinical chemistry and laboratory medicine, May 26-30, 2001, Prague. Prague : Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2001, p. s112.
2 Kirdaitė, Gailutė; Dadonienė, Jolanta; Bagdonaitė, Loreta; Redaitienė, Elvyra. Anti-neutropil cytoplasmic antibodies in patients with rheumatoid arthritis: clinical and laboratory correlations // Central European journal of immunology. ISSN 1426-3912. 2001, Vol. 24, no. 4, p. 169-173.
3 Bagdonaitė, Loreta; Laucevičius, Aleksandras; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Petrulionienė, Žaneta; Dženkevičiūtė, Vilma. Increase of soluble and leukocyte surface adhesion molecules and cytokines in patients with coronary heart disease // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, t. 8, nr. 1, p. 77-80.