VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Loriana Kilaitė' publikacijų sąrašas

2018
1 Kalibatas, Paulius; Kilaitė, Loriana; Lankutis, Kęstutis; Ivaškevičius, Rimvydas. Plastinis bronchitas – vėlyva Fontano operacijos komplikacija = Plastic bronchitis - late complication of Fontan procedure // Labortorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, nr. 1(77), p. 72-74. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Giedraitė, Neringa; Kilaitė, Loriana; Lanzbergaitė, Eglė; Jankauskienė, Augustina. Kidney involvement and persistent kidney disease in children with Henoch-Schonlein purpura // Pediatric nephrology. New York, NY : Springer New York LLC. ISSN 0931-041X. eISSN 1432-198X. 2016, Vol. 31, No. 10, p. 1823-1824. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CABI Abstracts Databases, MEDLINE, PubMed, Scopus] [IF: 2.516; AIF: 2.647; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Miglinas, Marius; Kilaitė, Loriana; Lukaševič, Diana. Rezistensiška gydymui hipertenzija: demografiniai duomenys, klinikinė charakteristika ir gydymo ypatumai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 550-555. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_6_550%E2%80%93555p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: Index Copernicus]