VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Lukas Balčiūnas' publikacijų sąrašas

2019
1 Grišiūtė, Rūta; Balčiūnas, Lukas (vadov.). Neinvazinio ir invazinio arterinio kraujospūdžio palyginimas intensyvios terapijos skyriuje // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija, Vilnius 2019 m. gegužės 16-24d.: pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 52. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-21]. [M. kr.: M 001]
2 Tutkus, Jonas; Balčiūnas, Lukas (vadov.). Case report: locked-in seizures // 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists (BIMC 2019) : book of abstracts : May 17-18th 2019, Bialystok, Poland / Redaktor: Małgorzata Kowalska, Monika Oleksiuk, Bogumiła Szewczak, Sylwia Bajko. Białystok : Students’ Scientific Society of the Medical University of Bialystok, 2019. ISBN 9788395207501. p. 243. Prieiga per internetą: <http://bimc.umb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/14th-BIMC-Book-of-Abstracts.pdf> [žiūrėta 2019-05-21]. [M. kr.: M 001]
3 Tutkus, Jonas; Balčiūnas, Lukas (vadov.). Case report: pregnancy complicated by influenza a infection requiring extracorporeal membrane oxygenation treatment // 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists (BIMC 2019) : book of abstracts : May 17-18th 2019, Bialystok, Poland / Redaktor: Małgorzata Kowalska, Monika Oleksiuk, Bogumiła Szewczak, Sylwia Bajko : Students’ Scientific Society of the Medical University of Białystok, 2019. ISBN 9788395207501. p. 274. Prieiga per internetą: <http://bimc.umb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/14th-BIMC-Book-of-Abstracts.pdf> [žiūrėta 2019-05-21]. [M. kr.: M 001]
4 Grišiūtė, Rūta; Balčiūnas, Lukas (vadov.). Possible fungal infection of CNS // 14th Bialystok international medical congress for young scientists, May 17-18th 2019 : book of abstracts. Białystok : Medical University of Bialystok, 2019. ISBN 9788395207501. p. 244. Prieiga per internetą: <http://bimc.umb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/14th-BIMC-Book-of-Abstracts.pdf> [žiūrėta 2019-05-21]. [M. kr.: M 001]
5 Grišiūtė, Rūta; Balčiūnas, Lukas (vadov.). Respiratory failure treatment with V-V ecmo // 14th Bialystok international medical congress for young scientists, May 17-18th 2019 : book of abstracts. Białystok : Medical University of Bialystok, 2019. ISBN 9788395207501. p. 294. Prieiga per internetą: <http://bimc.umb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/14th-BIMC-Book-of-Abstracts.pdf> [žiūrėta 2019-05-21]. [M. kr.: M 001]
6 Grišiūtė, Rūta; Balčiūnas, Lukas (vadov.). Fatal metformin poisoning // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. ISBN 9789934867897. p. 302. Prieiga per internetą: <https://www.docdroid.net/oInz1yw/19-074-isc-2019-health-abstracts-e-isbn-978-9934-8678-9-7.pdf#page=303> [žiūrėta 2019-05-21]. [M. kr.: M 001]
7 Grišiūtė, Rūta; Balčiūnas, Lukas (vadov.). Fatal metformin poisoning // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. ISBN 9789934867897. p. 302. Prieiga per internetą: <https://www.docdroid.net/oInz1yw/19-074-isc-2019-health-abstracts-e-isbn-978-9934-8678-9-7.pdf#page=303> [žiūrėta 2019-05-21]. [M. kr.: M 001]
8 Grišiūtė, Rūta; Balčiūnas, Lukas (vadov.). Postpartum pulmonary embolism treated with v-a-v ECMO // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. ISBN 9789934867897. p. 297. Prieiga per internetą: <https://www.docdroid.net/oInz1yw/19-074-isc-2019-health-abstracts-e-isbn-978-9934-8678-9-7.pdf#page=298> [žiūrėta 2019-05-21]. [M. kr.: M 001]
9 Grišiūtė, Rūta; Balčiūnas, Lukas (vadov.). Postpartum pulmonary embolism treated with v-a-v ECMO // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. ISBN 9789934867897. p. 297. Prieiga per internetą: <https://www.docdroid.net/oInz1yw/19-074-isc-2019-health-abstracts-e-isbn-978-9934-8678-9-7.pdf#page=298> [žiūrėta 2019-05-21]. [M. kr.: M 001]

2018
1 Balčiūnienė, Greta; Balčiūnas, Lukas; Morozovaitė, Lina; Ramašauskaitė, Diana; Šerpytis, Mindaugas; Gumbienė, Lina. Massive postpartum pulmonary embolism successfully treated with VA-ECMO // European journal of molecular & clinical medicine. London : European Society for Translational Medicine. eISSN 2515-8260. 2018, vol. 5, no. 1, p. 76. DOI: 10.5334/ejmcm.258. [DB: DOAJ] [M. kr.: M 001]
2 Kaunaitė, Karolina; Puodžiukaitė, Lina; Balčiūnas, Lukas (vadov.). Pradinio gaivinimo mokymų įtaka gaivinimo efektyvumui // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599378. eISBN 9786094599361. p. 45. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2019-05-03]. [M. kr.: M 001]
3 Puodžiukaitė, Lina; Kaunaitė, Karolina; Balčiūnas, Lukas; Šipylaitė, Jūratė. Impact of training on the quality of cardiopulmonary resuscitation // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 72. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-02]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, IndexCopernicus] [M. kr.: M 001]
4 Balčiūnienė, Greta; Balčiūnas, Lukas; Morozovaitė, Lina; Ramašauskaitė, Diana; Šerpytis, Mindaugas; Gumbienė, Lina. Massive postpartum pulmonary embolism successfully treated with VA-ECMO // European journal of molecular & clinical medicine. London : European Society for Translational Medicine. eISSN 2515-8260. 2018, vol. 5, no. 1, p. 76. DOI: 10.5334/ejmcm.258. [DB: DOAJ] [M. kr.: M 001]
5 Balčiūnas, Lukas; Kaunaitė, Karolina; Puodžiukaitė, Lina; Šipylaitė, Jūratė. Impact of training on quality of cardiopulmonary resuscitation // Intensive care medicine experimental: vol. 6, suppl. 2 : ESICM LIVES 2018 Paris, France. 20-24 October 2018 / European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Heidelberg : Springer-Verlag, GmbH. ISSN 2197-425X. 2018, vol. 6, suppl. 2, p. 351. DOI: 10.1186/s40635-018-0201-6. [M. kr.: M 001]

2017
1 Puodžiukaitė, Lina; Kaunaitė, Karolina; Šerpytis, Mindaugas (vadov.); Balčiūnas, Lukas (vadov.). Ligoninėje transportuojamo paciento gaivinimo efektyvumas ir priklausomybė nuo įvairių veiksnių. // Studentų mokslinės veiklos 69 konferencija, Vilnius, 2017 m., gegužės 18-26 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598388. p. 57. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/vu_mf_studentu_konferencija_2017_pataisytas.pdf> [žiūrėta 2019-05-22]. [M. kr.: M 001]

2016
1 Gaižauskas, Ernestas; Judickas, Šarūnas; Balčiūnas, Lukas; Ščupakova, Nadežda; Mockutė, Lina; Šerpytis, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė. Sunkaus sepsio ir septinio šoko sukeltos organų sistemų disfunkcijos prevencija ir gydymas = Prevention and treatment of severe sepsis and septic shock induced organ disfunction // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 1, p. 67-76. DOI: 10.15591/mtp.2016.011. [DB: IndexCopernicus] [M. kr.: M 001]

2008
1 Chomanskis, Žilvinas; Balčiūnas, Lukas; Hendrixson, Vaiva. Effect of sour milk enriched with conjugated linoleic acid and probiotics on the concentrations of oxidized low density lipoproteins and glucose in the blood plasma of young people // Tribune medica VII international congress of medical sciences, Sofia, Bulgaria, 8-11 May, 2008 : abstract book. 2008, p. 61. [M. kr.: M 001]
2 Hendrixson, Vaiva; Chomanskis, Žilvinas; Balčiūnas, Lukas; Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Effect of sour milk enriched with conjugated linoleic acid and probiotics on the concentrations of oxidized low density lipoproteins and glucose in the blood plasma of young people // PharmacologyOnline. ISSN 1827-8620. 2008, vol. 2, p. 839-844. Prieiga per internetą: <https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2008/vol2/83_Hendrixson.pdf> [žiūrėta 2008-01-17]. [DB: Embase, IndexCopernicus, Scopus, Chemical abstracts] [M. kr.: M 001]