VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Marija Jakubauskienė' publikacijų sąrašas

2021
1 Lindert, Jutta; Jakubauskienė, Marija; Bilsen, Johan. The COVID-19 disaster and mental health—assessing, responding and recovering // European journal of public health. Oxford : Oxford university press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2021, vol. 31, suppl. 4, p. iv31-iv35. DOI: 10.1093/eurpub/ckab153. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Račaitė, Justina; Lindert, Jutta; Antia, Khatia; Winkler, Volker; Sketerskienė, Rita; Jakubauskienė, Marija; Wulkau, Linda; Šurkienė, Genė. Parent emigration and physical health of children left behind: a systematic review of literature. // European journal of public health. Oxford : Oxford university press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2021, vol. 31, suppl. 3, p. 327-328. Prieiga per internetą: <https://academic.oup.com/eurpub/issue/31/Supplement_3>.
3 Jakubauskienė, Marija. Mental health policy response to COVID-19: lessons learned // European journal of public health: Supplement 14th European Public Health Conference Public health futures in a changing world. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2021, vol. 31, iss. S3, p. 96. DOI: 10.1093/eurpub/ckab164.254. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
4 Jakubauskienė, Marija; Lindert, J. Risk behavior among people who inject drugs // European journal of public health: Supplement 14th European Public Health Conference Public health futures in a changing world. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2021, vol. 31, iss. S3, p. 24. DOI: 10.1093/eurpub/ckab164.057. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
5 Marth, S.; Jakubauskienė, Marija; Schäfer, Ingo; Lindert, J. Substance use instruments for refugees-systematic review // European journal of public health: Supplement 14th European Public Health Conference Public health futures in a changing world. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2021, vol. 31, iss. S3, p. 23. DOI: 10.1093/eurpub/ckab164.055. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
6 Lindert, Jutta; Jakubauskienė, Marija. 4.B. Workshop: Data collection during COVID-19 pandemic and its policy impacts // European journal of public health: Supplement 14th European Public Health Conference Public health futures in a changing world. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2021, vol. 31, iss. S3, p. 96. DOI: 10.1093/eurpub/ckab164.253. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
7 Račaitė, Justina; Lindert, Jutta; Antia, Khatia; Winkler, Volker; Sketerskienė, Rita; Jakubauskienė, Marija; Wulkau, Linda; Šurkienė, Genė. Parent emigration, physical health and related risk and preventive factors of children left behind: a systematic review of literature // International journal of environmental research and public health: Migration and Global Health. Basel : MDPI AG. eISSN 1660-4601. 2021, vol. 18, no. 3, p. 1167-1181. DOI: 10.3390/ijerph18031167. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
8 Backhaus, Insa; Sisenop, Felix; Begotaraj, Edvaldo; Cachia, John; Capolongo, Stefano; Carta, Mauro G.; Jakubauskienė, Marija; Jevtic, Marija; Nakov, Vladimir; Pirlog, Mihail Cristian; Grbic, Danijela S.; Vinko, Matej; Kusturica, Milica P.; Morganti, Alessandro; Lindert, Jutta. Resilience and coping with COVID-19: the COPERS study : commentary // International journal of public health. Basel : Springer. ISSN 1661-8556. eISSN 1661-8564. 2021, vol. 66, art. no. 1604007, p. [1-2]. DOI: 10.3389/ijph.2021.1604007. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
9 Perminaitė, Rita; Jakubauskienė, Marija (vadov.). Kompleksinių paslaugų, teikiamų autizmo spektro sutrikimą (ASS) turintiems vaikams, prieinamumo ir kokybės vertinimas bei vaikų gyvenimo kokybė // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 516. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.

2020
1 Jakubauskienė, Marija; Natan, Marta; Wehrwein, Annette; Bain, Paul; Schmahl, Christian; Kamenov, Kaloyan; Carta, Mauro; Cabello, Maria. Psychosocial interventions for violence exposed youth – a systematic review // Child abuse and neglect. Oxford : Pergamon-Eksevier science Ltd. ISSN 0145-2134. eISSN 1873-7757. 2020, vol. 108, art. no. 104530, p. [1-15]. DOI: 10.1016/j.chiabu.2020.104530. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
2 Austys, Donatas; Bendikaitė, Salvinija; Arlauskas, Rokas; Jakubauskienė, Marija; Stukas, Rimantas. Well-being of families of people with psychosocial disabilites in context of deinstitutionalization // European journal of public health: 16th World Congress on Public Health 2020 Public Health for the future of humanity: analysis, advocacy and action. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2020, vol. 30, suppl. 5, abstract ckaa166.1043, p. v919. DOI: 10.1093/eurpub/ckaa166.1043. [DB: MEDLINE, Scopus, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.367; AIF: 3.625; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Rudinskaitė, Ieva; Mačiūtė, Eglė; Gudžiūnaitė, Giedrė; Gerulaitytė, Greta; Jakubauskienė, Marija (vadov.). Perdegimo sindromas tarp medicinos studentų Lietuvoje ir Vokietijoje // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701607. p. 331-332. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf>.
2 Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija; Sketerskienė, Rita; Wulkau, Linda. Parent emigration and physical health of children left behind: systematic review of the literature // European journal of public health. Oxford : Oxford university press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2019, vol. 29, suppl. 4, p. 392. DOI: 10.1093/eurpub/ckz186.024. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.391; AIF: 2.915; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Žulpaitė, Giedrė; Žilinskas, Emilijus; Puteikis, Kristijonas; Jakubauskienė, Marija. The assessment of students anxiety and depression symptoms, sense of coherence and suicidal risk // European journal of public health: 12th European public health conference 2019–01: parallel programme. Oxford : Oxford University press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2019, vol. 29, suppl. 4, p. 233-234. DOI: 10.1093/eurpub/ckz185.635. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 2.391; AIF: 2.915; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
4 Radzevič, Veslava; Jakubauskienė, Marija; Raistenskis, Juozas; Stukas, Rimantas. Psichosocialinių veiksnių įtaka motinos depresiškumui laikotarpiu po gimdymo ir vaiko raidai pirmaisiais gyvenimo metais = The impact of psychosocial factors on the mother‘s depression in the pospartum period and child development during the first year of life // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2019, Nr. 2, p. 15-21. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2019.2(85)/VS%202019%202(85)%20LIT%20A%20Psichosocialiniai%20veiksniai.pdf> [žiūrėta 2020-05-19]. [DB: Index Copernicus]
5 Pečiukaitytė, Aurelija; Jakubauskienė, Marija. Childhood adversities and related mental health among children in socialization centers // European journal of public health: Supplement 12th European Public Health Conference Building bridges for solidarity and public health Marseille, France 20th–23rd November 2019. Oxford : Oxford University press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2019, vol. 29, suppl. 4, p. 602. DOI: 10.1093/eurpub/ckz186.590. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 2.391; AIF: 2.915; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
6 Jugulytė, Nida; Karpičiūtė, Eglė; Kežinaitytė, Neringa; Jakubauskienė, Marija (vadov.). Medicinos studentų miego įpročiai ir patiriamo streso įtaka miegui // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701607. p. 333. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/4_PRIEDAS_PRANE%C5%A0IM%C5%B2_TEZ%C4%96S_2019.pdf>.

2018
1 Jakubauskienė, Marija; Lindert, J. Mental health during the life course: use of registry data // European journal of public health: 11th European Public Health Conference Winds of change: towards new ways of improving public health in Europe Ljubljana, Slovenia, 28 November–1 December 2018. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2018, vol. 28, suppl. 4, p. 24. DOI: 10.1093/eurpub/cky213.059. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 2.234; AIF: 2.760; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Beržanskytė, Aušra; Jakubauskienė, Marija; Šedytė, Žydrūnė; Vasiliauskaitė, L. NGO role in healthy living promotion // European journal of public health. Oxford : Oxford University press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2018, vol. 28, suppl. 4, p. 324. DOI: 10.1093/eurpub/cky214.044. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 2.234; AIF: 2.760; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Jakubauskienė, Marija; Perminaitė, Rita; Petkevičiūtė, Justė. Sveikatos priežiūros darbuotojų vidinė darna ir subjektyvus sveikatos vertinimas = Sense of coherence and subjective health of health care workers // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. 2018, Nr. 4(83), p. 87-96. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2018.4(83)/VS%202018%204(83)%20ORIG%20Sveikatos%20prieziura.pdf> [žiūrėta 2020-03-20]. [DB: Index Copernicus]
4 Perminaitė, Rita; Petkevičiūtė, Justė; Jakubauskienė, Marija (vadov.). Чувство связности работников здравоохранения, и их субъективная оценка состояния своего здоровья // 92-ая Международная студенческая научно-практическая конференция "Белые цветы - 2018". Казань : Казанский государственный медицинский университет. 2018, p. 330. Prieiga per internetą: <https://vk.com/doc565204101_586017255>.

2017
1 Stepukonis, Faustas; Butkevičienė, Rūta; Beržanskytė, Aušra; Jakubauskienė, Marija; Kalėdienė, Ramunė; Vladičkienė, Jurgita; Stankūnas, Mindaugas. Administraciniai gebėjimai sveikatos netolygumams nustatyti ir mažinti Lietuvos savivaldybėse: kokybinis požiūris // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2017, t. 27, Nr. 2, p. 87-91. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.030. [DB: Index Copernicus]
2 Stankūnas, Mindaugas; Veryga, Aurelijus; Jakubauskienė, Marija; Stukas, Rimantas; Šurkienė, Genė; Beržanskytė, Aušra; Butikis, Mindaugas; Žagminas, Kęstutis; Navickas, Alvydas; Kriaučionienė, Vilma; Petraitytė, Iveta; Petronytė, Gintarė; Kanapeckienė, Virginija; Štelemėkas, Mindaugas; Liutkutė, Vaida; Joffė, Roza; Janonienė, Raimonda; Radzevičiūtė, Ieva; Pilipavičienė, Lolita; Šiupšinskas, Laimonas; Jurgutis, Arnoldas; Tarvydienė, Neringa; Kalibatas, Vytenis; Šešeikaitė, Neringa; Meščeriakova-Veliulienė, Olga; Stepukonis, Faustas. Sveikatos netolygumų mažinimo praktinės rekomendacijos / Mindaugas Stankūnas, Aurelijus Veryga, Marija Jakubauskienė, Rimantas Stukas, Genė Šurkienė, Aušra Beržanskytė, Mindaugas Butikis, Kęstutis Žagminas, Alvydas Navickas, Vilma Kriaučionienė, Iveta Petraitytė, Gintarė Petronytė, Virginija Kanapeckienė, Mindaugas Štelemėkas, Vaida Liutkutė, Roza Joffė, Raimonda Janonienė, Ieva Radzevičiūtė, Lolita Pilipavičienė, Laimonas Šiupšinskas, Arnoldas Jurgutis, Neringa Tarvydienė, Vytenis Kalibatas, Neringa Šešeikaitė, Olga Meščeriakova-Veliulienė, Faustas Stepukonis ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kaunas : UAB "Arx Reklama", 2017. 253 p. : pav., lent. ISBN 9786094770005. Prieiga per internetą: <http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11959/sveikatosnetolygumumazinimas.pdf> [žiūrėta 2017-06-08].
3 Kalėdienė, Ramunė; Stankūnas, Mindaugas; Šmigelskas, Kastytis; Vaičiūnas, Tomas; Mocevičienė, Reda; Petronytė, Gintarė; Jakubauskienė, Marija; Sauliūnė, Skirmantė; Nedzinskienė, Laura; Valentienė, Jolanta; Liuima, Vincentas; Kaselienė, Snieguolė; Veryga, Aurelijus; Stukas, Rimantas; Šurkienė, Genė; Beržanskytė, Aušra; Butikis, Mindaugas; Žagminas, Kęstutis; Navickas, Alvydas; Kriaučionienė, Vilma; Petraitytė, Iveta; Kanapeckienė, Virginija; Štelemėkas, Mindaugas; Liutkutė, Vaida; Joffė, Roza; Janonienė, Raimonda; Radzevičiūtė, Ieva; Pilipavičienė, Lolita; Šiupšinskas, Laimonas; Jurgutis, Arnoldas; Tarvydienė, Neringa; Kalibatas, Vytenis; Jasiukaitienė, Vilma. Sveikatos netolygumai: patirtis ir perspektyvos : vadovėlis skiriamas visuomenės sveikatos, kitų biomedicinos ir socialinių mokslų sričių studentams ir specialistams bei visiems besidomintiems sveikatos ir jos priežiūros netolygumais / [sudarytota: Ramunė Kalėdienė ; autoriai: Ramunė Kalėdienė, Mindaugas Stankūnas, Kastytis Šmigelskas, Tomas Vaičiūnas, Reda Mocevičienė, Gintarė Petronytė, Marija Jakubauskienė, Skirmantė Sauliūnė, Laura Nedzinskienė, Jolanta Valentienė, Vincentas Liuima, Snieguolė Kaselienė, Aurelijus Veryga, Rimantas Stukas, Genė Šurkienė, Aušra Beržanskytė, Mindaugas Butikis, Kęstutis Žagminas, Alvydas Navickas, Vilma Kriaučionienė, Iveta Petraitytė, Virginija Kanapeckienė, Gintarė Petronytė, Virginija Kanapeckienė, Mindaugas Štelemėkas, Vaida Liutkutė, Roza Joffė, Raimonda Janonienė, Ieva Radzevičiūtė, Lolita Pilipavičienė, Laimonas Šiupšinskas, Arnoldas Jurgutis, Neringa Tarvydienė, Vytenis Kalibatas, Vilma Jasiukaitienė ; Recenzentai: Žemyna Milašauskienė, Abdonas Tamošiūnas ; Redaktorė Rita Malikėnienė] ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kaunas : UAB "Arx Reklama", 2017. 291 p. : pav., lent. ISBN 9786098081978. Prieiga per internetą: <http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11961/sveikatosnetolygumuvadovelis.pdf> [žiūrėta 2017-06-14].
4 Žiliūtė, Eglė; Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija; Sketerskienė, Rita. Lietuvos 6-7 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sužalojimų namuose paplitimas = Lithuanian 6-7 years old children, educated in primary school and privacy education programmes, home related injuries // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2017, Nr. 3, p. 74-80. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2017.3(78)/VS%202017%203(78)%20ORIG%20Vaiku%20suzalojimai.pdf> [žiūrėta 2017-10-23]. [DB: Index Copernicus]
5 Lindert, Jutta; Bilsen, Johan; Jakubauskienė, Marija. Public mental health // European journal of public health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2017, Vol. 27, suppl. 4, p. 32-35. DOI: 10.1093/eurpub/ckx163. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.782; AIF: 2.643; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
6 Žiliūtė, Eglė; Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija; Sketerskienė, Rita. Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas lankančių 6-7 metų vaikų namų aplinkos netyčinių sužalojimų apsauginiai ir rizikos veiksniai = Risk and preventing factors of home-related unintentional injuries among 6-7 years age children attending preschool education establishments in Lithuania // Vaikų pulmonologija ir alergologija : Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. ISSN 1392-5261. 2017, T. 20, nr 2, p. 68-75. Prieiga per internetą: <http://www.pediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf/zurnalas/vaiku%20pulmonologija%20ir%20alergo%20logija%20nr%202%202017%20lapkritis.pdf> [žiūrėta 2018-03-02]. [DB: Index Copernicus]
7 Perminaitė, Rita; Petkevičiūtė, Justė; Jakubauskienė, Marija (vadov.). Sveikatos priežiūros darbuotojų vidinė darna ir subjektyvus sveikatos vertinimas // Studentų mokslinės veiklos LXIX konferencija : Vilnius, 2017 m. gegužės 18-26 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Laura Nedzinskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598388. p. 438. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/vu_mf_studentu_konferencija_2017_pataisytas.pdf>.

2016
1 Stankūnas, Mindaugas; Kalėdienė, Ramunė; Valintėlienė, Rolanda; Jurgutis, Arnoldas; Beržanskytė, Aušra; Sauliūnė, Skirmantė; Zolubienė, Eimantė; Stepukonis, Faustas; Veryga, Aurelijus; Kaselienė, Snieguolė; Šmigelskas, Kastytis; Petronytė, Gintarė; Stukas, Rimantas; Vladičkienė, Jurgita; Butkevičienė, Rūta; Luima, Vincentas; Janonienė, Raimonda; Selli, Kristina; Meščeriakova-Veliulienė, Olga; Jakubauskienė, Marija. Monitoring and Reducing Health Inequalities: a Case from Lithuania // EHMA 2016 Annual Conference "New models of care. Reinveinting healthcare: why, what, how" : 14-16 June 2016, Porto, Portugal : abstract book / European Health Management Association - EHMA. Porto : European Health Management Association Ltd. 2016, p. 101-101. Prieiga per internetą: <http://ehma.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/2016-Abstract-Book.pdf>.
2 Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija. Children left alone as a public health concern: a case of Lithuania // European journal of public health. Oxford : Oxford university press. ISSN 1101-1262. 2016, vol. 26, suppl. 1, p. 58. Prieiga per internetą: <https://ephconference.eu/documents/vienna_2016/2I.pdf> [žiūrėta 2016-11-29]. [DB: CAB Abstracts, PubMed, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.431; AIF: 2.569; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Jakubauskienė, Marija. Mental health promotion for young people in Lithuania // European journal of public health. Oxford : Oxford university press. ISSN 1101-1262. 2016, vol. 26, suppl. 1, p. 58. Prieiga per internetą: <https://ephconference.eu/documents/vienna_2016/2I.pdf> [žiūrėta 2016-11-29]. [DB: CAB Abstracts, Current Contents, PubMed, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.431; AIF: 2.569; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
4 Strička, Marius; Jakubauskienė, Marija. Suicide prevention: a case of Lithuania // European journal of public health : 9th European Public Health Conference : 9-12 November 2016, Vienna, Austria : abstracts and posters / Guest editors: Thomas Dorner, Walter Ricciardi, Dineke Zeegers Paget ; European public health association - EUPHA. Österreichische Gesellschaft für Public Health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. 2016, vol. 26, suppl. 1, November, p. 400-400, no. [7.S.5]. DOI: 10.1093/eurpub/ckw174.178. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 2.431; AIF: 2.569; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
5 Strička, Marius; Jakubauskienė, Marija. Suicide prevention: a case of Lithuania // European journal of public health : 9th European Public Health Conference : 9-12 November 2016, Vienna, Austria : abstracts and posters / Guest editors: Thomas Dorner, Walter Ricciardi, Dineke Zeegers Paget ; European public health association - EUPHA. Österreichische Gesellschaft für Public Health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. 2016, vol. 26, suppl. 1, November, p. 188-188. DOI: 10.1093/eurpub/ckw169.042. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 2.431; AIF: 2.569; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Račaitė, Justina; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija; Žiliūtė, Eglė. Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių ugdymo įstaigas, sužalojimų namuose paplitimas = The prevalence of home related injuries among children under five attending preschool education establishments in Lithuania // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos pediatrų draugijos, Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos, Lietuvos Respublikos ERS narių asociacijos leidinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2015, T. 18, Nr. 2, p. 7-14. [DB: Index Copernicus]
2 Veniūtė, Marija; Lindert, J.; Pūras, Dainius. Children institutionalization and mental health outcomes: from policy to practice // European journal of public health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2015, Vol. 25, suppl. 3, p. 116-117. DOI: 10.1093/eurpub/ckv170.082. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 2.751; AIF: 2.463; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
3 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Tubelis, Linas; Žagminas, Kęstutis; Šurkienė, Genė; Dobrovolskij, Valerij; Jakubauskienė, Marija; Giedraitis, Vincentas Rolandas. Organic food consumption by athletes in Lithuania // Open medicine. Warsaw : De Gruyter Open LTD. ISSN 2391-5463. 2015, vol. 10, no 1, p. 180-187. DOI: 10.1515/med-2015-0029. [DB: Embase, Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
4 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita; Jakubauskienė, Marija. Mokinių dažniausių sveikatos sutrikimų ir ligų paplitimo netolygumai vieno Lietuvos miesto rajono mokyklose // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2015, t. 18, nr. 1, p. 94-102. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija; Sketerskienė, Rita. Mokinių subjektyvaus sveikatos vertinimo netolygumai vieno Lietuvos miesto ir rajono mokyklose // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2014, t. 17, nr. 2, p. 5529-5535. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Pūras, Dainius; Šumskienė, Eglė; Veniūtė, Marija; Šumskas, Gintaras; Juodkaitė, Dovilė; Murauskienė, Liubovė; Mataitytė-Diržienė, Jurga; Šliužaitė, Dovilė. Iššūkiai įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką : mokslo studija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 152 p. ISBN 9786094592799. Prieiga per internetą: <http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Naujienos_Mokslo_pasiekimai/MOKSLO_STUDIJA_issukiai_igyvendinant_Lietuvos_psichikos_sveikatos_politik%C4%85.pdf>.
2 Murauskienė, Liubovė; Janonienė, Raimonda; Veniūtė, Marija; Ginneken, Ewout van; Karanikolos, Marina. Lithuania: health system review. Geneva : World Health Organization, 2013. 1-150. Prieiga per internetą: <http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/192130/HiT-Lithuania.pdf> [žiūrėta 2013-11-22]. [DB: CABI Abstracts Databases]
3 Stukas, Rimantas; Šurkienė, Genė; Alekna, Vidmantas; Žagminas, Kęstutis; Jakubauskienė, Marija; Steponavičiūtė, Renata. 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir vaistų vartojimas // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2013, t. 14, nr. 4, p. 218-227. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files/File/pdf/2013/nr_4/2013_218_227.pdf> [žiūrėta 2014-04-10]. [DB: Index Copernicus]
4 Veniūtė, Marija; Pūras, Dainius. Has mental health promotion and prevention policies in Lithuania during 1990 - 2011 made any changes for public mental health? // European journal of public health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. 2013, vol. 23, suppl. 1, p. 228-229. DOI: 10.1093/eurpub/ckt123.198. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Current Contents / Clinical Medicine, PubMed, Embase] [IF: 2.459; AIF: 2.339; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Stanislavovienė, Jelena; Pajarskienė, Birutė; Jankauskas, Remigijus; Veniūtė, Marija. The psychosocial factors at work related to depression among female white-collar workers in Vilnius (Lithuania) // International journal of occupational medicine and environmental health. Lodz : Versita. ISSN 1232-1087. 2011, vol. 24, no. 2, p. 166-176. DOI: 10.2478/s13382-011-0018-y. [DB: Scopus, BIOSIS Previews, Index Medicus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.227; AIF: 2.279; Q3 (2011 InCities JCR SCIE)]

2006
1 Veniūtė, Marija; Pūras, Dainius; Bagdžiūnienė, Dalia. Požiūris į psichikos negalią turinčių žmonių socialinę integraciją Lietuvoje = Attitudes towards social integration of people with mental disabilities in Lithuania // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2006, nr. 6, p. 573-581. [DB: Index Copernicus]
2 Gefenas, Eugenijus; Čekanauskaitė, Asta; Veniūtė, Marija; Noreika, Saulius. Medicinos etikos raida Vilniaus universiteto Medicinos fakultete 1993-2005 metais = The development of medical ethics at the Faculty of Medicine, Vilnius University, throughout 1993-2005 // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. T. 2. Vilnius. ISSN 1392-0030. 2006, p. 298-304.

2005
1 Šurkienė, Genė; Žagminas, Kęstutis; Veniūtė, Marija; Raskatovas, Dmitrijus; Stanislavovienė, Jelena. Visuomenės sveikatos specialistų profesinių žinių poreikiai = The professional needs of knowledges public health specialists // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2005, Nr. 1, p. 45-51. [DB: Index Copernicus]

2004
1 Pūras, Dainius; Germanavičius, Arūnas; Povilaitis, Robertas; Veniūtė, Marija; Jasilionis, Domantas. Lithuania mental health country profile // International review of psychiatry. ISSN 0954-0261. 2004, Vol. 16, iss. 1-2, p. 117-125. DOI: 10.1080/09540260310001635168. [DB: ProQuest (nenaudotinas), Science Citation Index Expanded (Web of Science)]