VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Marija Skvarčevskaja' publikacijų sąrašas

2008
1 Skvarčevskaja, M.; Istomina, N.; Razbadauskas, A.; Mačiulis, V. Slaugytojų patiriamas smurtas – tarptautinės problemos vertinimas = Violence experienced by nurses: evaluation of the international problem // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr. 2, p. 1653-1658. [DB: Index Copernicus (IC) (nenaudotinas)]

2006
1 Skvarčevskaja, M.; Razbadauskas, A. Slaugytojų patiriamas smurtas ir jo vertinimas = Violence of addicted patients against nurses // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2006, Nr. 1-2 (42-43), p. 26-30. [DB: Index Copernicus (IC) (nenaudotinas)]

2005
1 Skvarčevskaja, Marija; Razbadauskas, Artūras. Priklausomybės ligomis sergančiųjų emocinis smurtas prieš slaugytoją = Violence of addicted patients against nurse // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius. ISSN 1648-0570. 2005, Nr. 3 (99), p. 10-12.