VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Marius Baranauskas' publikacijų sąrašas

2020
1 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas. Actual nutrition and dietary supplementation in Lithuanian elite athletes // Medicina. Kaunas, Basel : LSMU ; MDPI AG. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2020, vol. 56, no. 5, art. no. 247, p. [1-14]. DOI: 10.3390/medicina56050247. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.430; AIF: 5.182; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Samsonienė, Laimutė; Stukas, Rimantas. Dietary acid-base balance in high-performance athletes // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. eISSN 1660-4601. 2020, vol. 17, iss. 15, art. no. 5332, p. [1-19]. DOI: 10.3390/ijerph17155332. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), MEDLINE, PubMed Central]
3 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas. Cardiorespiratory fitness and diet quality profile of the Lithuanian team of deaf women’s basketball players // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. eISSN 1660-4601. 2020, vol.17, no. 18, art. no. 6749, p. [1-17]. DOI: 10.3390/ijerph17186749. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE]
4 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas. Mitybos poveikis Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų raumenų masei = The effect of nutrition on the muscle mass of Lithuanian high performance athletes // Sporto mokslas / Sport Science. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2020, Nr. 1(97), p. 63-69. DOI: 10.15823/sm.2020.97.8. [DB: Index Copernicus]
5 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas. Biomedicinos mokslų studentų patiriamo psichosocialinio streso ypatumai ir sąsajos su miego kokybe = Peculiarities of psychosocial distress experience of biomedical students and their relationships with sleep quality // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2020, Nr. 3, p. 59-65. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020_3/VS%202020%203(90)%20ORIG%20Psichosocialinis%20stresas.pdf> [žiūrėta 2020-12-07]. [DB: Index Copernicus]
6 Baranauskas, Marius; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas; Abaravičius, Jonas Algis; Martinkutė, Toma. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų fizinis aktyvumas ir jį lemiantys veiksniai = Physical activity of Lithuanian higher education students and its determinants // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 50-55. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.042. [DB: Academic OneFile, Academic Search Complete, DOAJ, Index Copernicus]

2019
1 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų vandens ir gėrimų vartojimo ypatumai ir juos lemiantys veiksniai = The peculiarities of water and beverages consumption and their determinants among high performance athletes in Lithuania // Sporto mokslas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2019, Nr. 1, p. 29-38. DOI: 10.15823/sm.2019.95.4. [DB: Index Copernicus]
2 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročius ir maisto papildų vartojimą skatinantys ir ribojantys veiksniai = Promoting and limiting factors of nutritional habits and dietary supplement use among high performance athletes in Lithuania // Sporto mokslas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2019, Nr. 1, p. 39-45. DOI: 10.15823/sm.2019.95.5. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Didelio meistriškumo sportininkų ir sporto trenerių ekologiškų maisto produktų vartojimas Lietuvoje = The use of organic food among high performance athletes and coaches in Lithuania // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2018, t. 93, nr. 3-4, p. 69-78. Prieiga per internetą: <http://www.sportomokslas.leu.lt/index.php/SP/article/view/180> [žiūrėta 2019-01-22]. [DB: SPOLIT, Index Copernicus]
2 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročiai = Nutritional profile of Lithuanian high performance athletes // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2018, t. 93, nr. 3-4, p. 79-86. DOI: 10.15823/sm.2018.28. [DB: Index Copernicus, SPOLIT]

2015
1 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Tubelis, Linas; Žagminas, Kęstutis; Šurkienė, Genė; Švedas, Edmundas; Giedraitis, Vincentas Rolandas; Dobrovolskij, Valerij; Abaravičius, Jonas Algis. Nutritional habits among high-performance endurance athletes // Medicina. Kaunas, Basel : LSMU ; MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2015, t. 51, Nr. 6, p. 351-362. DOI: 10.1016/j.medici.2015.11.004. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Index Copernicus] [IF: 0.609; AIF: 4.104; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Tubelis, Linas; Žagminas, Kęstutis; Šurkienė, Genė; Dobrovolskij, Valerij; Jakubauskienė, Marija; Giedraitis, Vincentas Rolandas. Organic food consumption by athletes in Lithuania // Open medicine. Warsaw : De Gruyter Open LTD. ISSN 2391-5463. 2015, vol. 10, no 1, p. 180-187. DOI: 10.1515/med-2015-0029. [DB: Embase, Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2014
1 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Stukas, Rimantas; Švedas, Edmundas; Samsonienė, Laimutė; Karanauskienė, Diana. Nutrition status of high performance rowers, canoeists and kayakers // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2014, Nr. 1(92), p. 16-25. DOI: 10.33607/bjshs.v1i92.106. [DB: SPORTDiscus, SPORTDiscus with Full Text, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Index Copernicus]
2 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Stukas, Rimantas; Švedas, Edmundas; Samsonienė, Laimutė; Karanauskienė, Diana. Nutritional status and physical development of high-performance combat athletes in Lithuania // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2014, no. 3(94), p. 2-9. DOI: 10.33607/bjshs.v3i94.122. [DB: SPORTDiscus, SPORTDiscus with Full Text, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Index Copernicus]
3 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo slidininkų ir biatlonininkų mitybos bei fizinio išsivystymo ypatumai // Sporto mokslas / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2014, nr. 3, p. 19-29. Prieiga per internetą: <http://www.sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2014_3.pdf> [žiūrėta 2014-11-18]. [DB: Index Copernicus]
4 Stukas, Rimantas; Baranauskas, Marius. Esminiai mitybos vertinimo kriterijai dalyvaujant organizuotoje fizinėje veikloje // Sveikos gyvensenos teoriniai ir praktiniai klausimai universitetinėse aukštosiose mokyklose : nacionalinė mokslinė konferencija, 2014 m. balandžio 24 d. Kaunas : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2014. ISBN 9786098040852. p. 23-24. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/studentams/konferencijos_programa_ir_pranesimu_tezes_.pdf> [žiūrėta 2015-07-30].

2013
1 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas; Samsonienė, Laimutė. Nutritional habits of high-performance athletes in Lithuania // 1st meeting of the Baltic physiological societies, May 10-11, 2013, Kaunas, Lithuania : program and abstracts. Kaunas. 2013, p. 58-59.
2 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas; Samsonienė, Laimutė. Nutritional status and physical development of high-performance combat athletes // 1st meeting of the Baltic physiological societies, May 10-11, 2013, Kaunas, Lithuania : program and abstracts. Kaunas. 2013, p. 57-58.
3 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo dviratininkų mitybos ypatumai // Sporto mokslas / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2013, nr. 2, p. 34-41. Prieiga per internetą: <http://sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2013_2.pdf> [žiūrėta 2013-02-06]. [DB: Index Copernicus]
4 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Stukas, Rimantas; Švedas, Edmundas. Lietuvos olimpinės pamainos sportininkų mitybos įpročių, mitybos žinių ir jas lemiančių veiksnių tarpusavio sąsajos // Sporto mokslas / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2013, nr. 4, p. 73-80. Prieiga per internetą: <http://sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2013_4.pdf> [žiūrėta 2014-02-11]. [DB: Index Copernicus]
5 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Baubinienė, Diana; Švedas, Edmundas. Vitamino D įtaka sportininkių imuninės sistemos aktyvumui // Sporto mokslas / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2013, nr. 3, p. 12-18. Prieiga per internetą: <http://sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2013_3.pdf> [žiūrėta 2014-02-11]. [DB: Index Copernicus]
6 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Stukas, Rimantas; Švedas, Edmundas; Samsonienė, Laimutė; Karanauskienė, Diana. Lithuanian Olympic basketball players’ nutrition during the training mezzo-cycles designed for strength training // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2013, Nr. 3(90), p. 3-10. DOI: 10.33607/bjshs.v3i90.163. [DB: SPORTDiscus, SPORTDiscus with Full Text, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Index Copernicus]

2012
1 Stukas, Rimantas; Baranauskas, Marius; Žagminas, Kęstutis; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos olimpinės pamainos plaukikų mitybos ypatumai = Nutritional characteristics of Lithuanian olympic team swimmers // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, vol. 22, nr. 3, p. 126-130. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu./index.php/smhs/article/view/306/pdf> [žiūrėta 2012-08-29]. [DB: Index Copernicus]
2 Stukas, Rimantas; Baranauskas, Marius. Lietuvos olimpinės pamainos krepšininkų mitybos ypatumai // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2012, priedas nr. 1, p. 20-25. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2012.priedas1/VS_1priedas_2012_Stukas.pdf> [žiūrėta 2018-01-03]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Stukas, Rimantas; Baranauskas, Marius; Švedas, Edmundas; Tubelis, Linas. Perspektyvinio rengimo olimpinės pamainos sportininkų mitybos ypatumai = Some aspects of nutrition in perspective training olympic team athletes // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, nr. 1, p. 3847-3853. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/10> [žiūrėta 2011-05-17]. [DB: Index Copernicus]
2 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Stukas, Rimantas; Švedas, Edmundas; Samsonienė, Laimutė; Karanauskienė, Diana. Some aspects of nutrition and moderate body weight reduction in Lithuanian olympic sport centre female basketball players = Kai kurie Lietuvos olimpinio sporto centro krepšininkių mitybos ir kūno masės mažinimo ypatumai // Ugdymas, kūno kultūra, sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros institutas. ISSN 1392-5644. 2011, nr. 2, p. 3-10. [DB: Index Copernicus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), SPORTDiscus, SPORTDiscus with Full Text]
3 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Stukas, Rimantas; Švedas, Edmundas. Lietuvos olimpinės pamainos dvikovininkų fizinio išsivystymo ir dažniausiai praktikuojamų kūno masės mažinimo metodų sąsajos su pasiektais sportiniais rezultatais = The influence of physical development and use of basic bodyweight reduction methods on results stride in Lithuania olympic team combat athletes // Sporto mokslas / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2011, nr. 2, p. 29-38. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2011_2.pdf> [žiūrėta 2013-03-12]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Samsonienė, Laimutė; Žilinskienė, Ramunė; Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas. Organizuotoje fizinėje veikloje dalyvaujančiųjų Vilniaus universiteto studenčių mitybos ypatumai = Some aspects of the nutrition of Vilnius University female students participating in organised physical activities // Physical culture and sport in universities 2010 : proceedings of international conference. Kaunas : Technologija. 2010, p. 119-121.
2 Stukas, Rimantas; Šurkienė, Genė; Dubakienė, Rūta; Nagytė, Reda; Baranauskas, Marius. Consumption and assessment of organic food by adult residents of Vilnius (Lithuania) = Vilniaus miesto (Lietuva) suaugusių gyventojų ekologiškų maisto produktų vartojimo ir požiūrio į juos tyrimas // Ekologija / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. 2010, t. 56, nr. 1-2, p. 17-25. Prieiga per internetą: <http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/408_63508e79658c15323be79624ae789fa8.pdf> [žiūrėta 2010-09-16]. [DB: ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts selective, CSA Environmental Sciences & Pollution Management Database, Biological Sciences Database, Zoological Record]
3 Samsonienė, Laimutė; Žilinskienė, Ramunė; Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas. Organizuotoje fizinėje veikloje dalyvaujančių Vilniaus universiteto studenčių mitybos ypatumai = Some aspects of nutrition of Vilnius University female students participating in organised physical activities // Ugdymas, kūno kultūra, sportas : mokslo darbai. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros institutas. ISSN 1392-5644. 2010, nr. 2, p. 69-75. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/wp-content/uploads/2018/03/ugdymas-kuno_kultura-sportas_2010-2.pdf> [žiūrėta 2018-05-03]. [DB: Index Copernicus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), SPORTDiscus]
4 Samsonienė, Laimutė; Žilinskienė, Ramunė; Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas. Organizuotoje fizinėje veikloje dalyvanjančių Vilniaus universiteto studenčių mitybos ypatumai = Some aspects of nutrition of Vilnius University female students participating in organised physical activities // Kūno kultūra ir sportas universitete - 2010 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2010. ISSN 2029-4840. 2010, p. 119-121. [DB: Index Copernicus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), SPORTDiscus]

2009
1 Stukas, Rimantas; Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas. Lietuvos olimpinės pamainos didelio meistriškumo sportininkų maisto papildų ir specialių maisto produktų vartojimo ypatumai = Some aspects of food supplements and food up for athletes' usage in Lithuania's olympic shift high performance athletes // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 5, p. 2600-2603. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_5IIdalisindd.pdf> [žiūrėta 2019-02-26]. [DB: Index Copernicus]
2 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Stukas, Rimantas; Švedas, Edmundas. Lietuvos olimpinės rinktinės ištvermės šakas kultivuojančių sportininkų faktinės mitybos įtaka energijos eikvojimui fizinio krūvio metu = The influence of nutrition on energy expenditure during endurance training of high performance Lithuanian olympic athletes // Sporto mokslas / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2009, nr. 4, p. 26-33. Prieiga per internetą: <http://www.sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2009_4.pdf> [žiūrėta 2010-01-15]. [DB: Index Copernicus]
3 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Stukas, Rimantas; Švedas, Edmundas. Lietuvos olimpinio sporto centro sportininkų mitybos tyrimas = Evaluation of the nutrition of the Lithuanian olympic sport centre athletes’ // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2009, Nr. 3 (57), p. 40-47. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Pečiukonienė, Marija; Stukas, Rimantas; Švedas, Edmundas. Jaunųjų sportininkų mitybos organizavimo įvertinimas = Evaluation of the nutrition planning of young athletes // Sporto mokslas. ISSN 1392-1401. 2007, Nr. 2, p. 71-77. [DB: Index Copernicus]