VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Milda Jodinskienė' publikacijų sąrašas

2016
1 Todorova, Dessislava; Katerova, Zornitsa; Shopova, Elena; Jodinskienė, Milda; Jurkonienė, Sigita; Sergiev, Iskren. Responses of pea plants to heat stress and spermine treatment Karščio ir apdorojimo sperminu įtaka žirniams // Žemdirbystė = Agriculture. Dotnuva : Lietuvos žemdirbystės institutas. ISSN 1392-3196. 2016, t. 103, no. 1, p. 99-106. DOI: 10.13080/z-a.2016.103.013. [DB: CAB Abstracts, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.644; AIF: 1.593; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Jodinskienė, Milda; Jankauskienė, Jurga; Pakalniškytė, Lina. Tarptautinė konferencija Sofijoje : Augalų fiziologija ir genetika. Pasiekimai ir iššūkiai // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2014, Nr. 17 ( spalio 9), p. 11.
2 Jodinskienė, Milda. Augalai vaistams nuo vėžio // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 5 (kovo 5-18), p. 48-49. Prieiga per internetą: <http://ukininkopatarejas.lt/wp-content/uploads/flipbook/190/book.html#p=48> [žiūrėta 2014-10-11].

2013
1 Paulauskas, Algimantas; Jodinskienė, Milda; Griciuvienė, Loreta; Žukauskienė, Judita; Petraitienė, Eglė; Brazauskienė, Irena. Morphological traits and genetic diversity of differently overwintered oilseed rape (Brassica napus L.) cultivars = Skirtingai peržiemojusio žieminio rapso (Brassica napus L.) veislių morfologiniai požymiai ir genetinė įvairovė // Žemdirbystė = Agriculture. Akademija, Kėdainių raj : Lietuvos žemdirbystės institutas. ISSN 1392-3196. 2013, t. 100, Nr. 4, p. 409-416. DOI: 10.13080/z-a.2013.100.052. [DB: Index Copernicus, Scopus, VINITI, CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.523; AIF: 1.564; Q3 (2013 InCities JCR SCIE)]
2 Anisimovienė, Ona Nijolė; Jankauskienė, Jurga; Jodinskienė, Milda; Bendokas, Vidmantas; Stanys, Vidmantas; Šikšnianas, Tadeušas. Phenolics, antioxidative activity and characterization of anthocyanins in berries of blackcurrant interspecific hybrids // Acta biochimica Polonica. ISSN 0001-527X. 2013, Vol. 60, iss. 4, p. 767-772. [DB: Biological Abstracts, Scopus, BIOSIS Previews, Biochemistry and Biophysics Citation Index (Thomson ISI) (nenaudotinas), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, CAB Abstracts, MEDLINE] [IF: 1.389; AIF: 4.311; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Janulionienė, Rasa; Žukauskienė, Judita; Jodinskienė, Milda; Ambrasienė, Daiva; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. Selection of RAPD primers for geographically most distinct Lithuanian populations of Impatiens parviflora = Geografiškai labiausiai nutolusių Impatiens parviflora populiacijų Lietuvoje APPD pradmenų parinkimas // Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2011, t. 57, Nr. 3, p. 130-136. [DB: VINITI, Academic Search Complete, CAB Abstracts, Zoological Record]
2 Zybartaitė, Lina; Žukauskienė, Judita; Jodinskienė, Milda; Janssens, Steven B.; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. RAPD analysis of genetic diversity among Lithuanian populations of Impatiens glandulifera = Bitinės sprigės (Impatiens glandulifera Royle) Lietuvos populiacijų genetinė įvairovė pagal atsitiktinai pagausintą polimorfinę DNR // Žemdirbystė = Agriculture. Akademija, Kėdainių raj : Lietuvos žemdirbystės institutas. ISSN 1392-3196. 2011, T. 98, Nr. 4, p. 391-398. DOI: WOS:000300596200007. [DB: CABI - CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 0.327; AIF: 1.439; Q3 (2011 InCities JCR SCIE)]
3 Janulionienė, Rasa; Jodinskienė, Milda; Žukauskienė, Judita; Janssens, Steven B.; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. Genetic variation among Lithuanian populations of Impatiens parviflora determined by RAPD-PCR markers // Plant biotechnology advances in agriculture : workshop-seminar, October 27-28, 2011, Kaunas district, Lithuania : programme and abstracts. Babtai, Kauno raj : Sodininkystės ir daržininkystės institutas. 2011, p. 16-16.
4 Zybartaitė, Lina; Jodinskienė, Milda; Žukauskienė, Judita; Janssens, Steven B.; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. RAPD analysis of genetic differences among Lithuanian populations of Impatiens glandulifera // Plant biotechnology advances in agriculture : workshop-seminar, October 27-28, 2011, Kaunas district, Lithuania : programme and abstracts. Babtai, Kauno raj : Sodininkystės ir daržininkystės institutas. 2011, p. 29-29.
5 Paulauskas, Algimantas; Jodinskienė, Milda; Gečaitė, Loreta; Žukauskienė, Judita; Brazauskienė, Irena; Petraitienė, Eglė. Analyses of genetic variability in wintering Brassica napus considering to different temperatures // Plant biotechnology advances in agriculture : workshop-seminar, October 27-28, 2011, Kaunas district, Lithuania : programme and abstracts. Babtai, Kauno raj : Sodininkystės ir daržininkystės institutas. 2011, p. 17-17.
6 Zybartaitė, Lina; Jodinskienė, Milda; Žukauskienė, Judita; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. Genetic characteristics of populations of Impatiens glandulifera growing in some Baltic areas // Environmental weeds and invasive plants : 3rd international symposium, October 2-7, 2011, Monte Verita, Ascona, Switzerland : abstracts. Ascona : European weed research society. 2011, p. 57-57.
7 Janulionienė, Rasa; Zybartaitė, Lina; Jodinskienė, Milda; Žukauskienė, Judita; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. Diversity of habitats Impatiens spp. alien in Lithuania // Research and conservation of biological diversity in Baltic region: 6th international conference, Daugavpils, 28–29 April, 2011 : book of abstracts. Daugavpils : Saule, 2011. ISBN 9789984145235. p. 57-57.
8 Janulionienė, Rasa; Žukauskienė, Judita; Jodinskienė, Milda; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. Interrelations between genetic variability and geographical distribution of Lithuanian Impatiens parviflora // Environmental weeds and invasive plants : 3rd international symposium, October 2-7, 2011, Monte Verita, Ascona, Switzerland : abstracts. Ascona : European weed research society. 2011, p. 58-58.

2010
1 Paulauskas, Algimantas; Jodinskienė, Milda; Radzijevskaja, Jana; Kupčinskienė, Eugenija; Lygis, Danius; Ožeraitienė, Danutė; Skuodienė, Regina. Modelling of minimal distances from GM oilseed rape in Lithuania // Proceedings of the fourth meeting on ecological impact of genetically modified organisms : at Rostock (Germany), 14-16 May, 2009. Darmstadt : IOBC/WPRS, 2010. ISBN 9789290672265. P. 75-84. (IOBC/WPRS bulletin ; vol. 52). [DB: CAB Abstracts]

2009
1 Paulauskas, Algimantas; Jodinskas, Gintaras; Lygis, Darius; Jodinskienė, Milda. GMO monitoring system in Lithuania // Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Geneva, Switzerland : Birkhäuser Basel verlag. ISSN 1661-5751. 2009, Vol. 3, suppl. 2, p. 32-36. DOI: 10.1007/s00003-009-0402-8. [DB: Conference Proceedings Citation Index (nenaudotinas), Scopus, Academic OneFile, Electronic Journal Service (nenaudotinas), SpringerLink, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.309; AIF: 1.777; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]
2 Paulauskas, Algimantas; Radzijevskaja, Jana; Jodinskienė, Milda; Ozeraitienė, Danutė; Skuodienė, Regina; Kupčinskienė, Eugenija. Rapsų pasėlių minimalių izoliacinių atstumų nuo kryžmažiedžių augalų modeliavimas = : Modelling of minimal isolating distances of oilseed rape crops from the crucial plants // Biotechnologijos saugaus naudojimo ir vystymo perspektyvos Lietuvoje = Perspectives for safe use and development of biotechnology in Lithuania : respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, 2009 m. kovo 24-25 d. Vilnius : UNEP-GEF etc, 2009. ISBN 9789955608769. p. 57-58.
3 Paulauskas, Algimantas; Radzijevskaja, Jana; Jodinskienė, Milda; Ozeraitienė, Danutė; Skuodienė, Regina; Kupčinskienė, Eugenija. Rapsų „Brassica napus“ kultūrinių veislių kryžminimasis su giminingų laukinių augalų rūšimis = Evaluation of possibility of oilseed rape (Brassica napus) out - crossing with related native species // Rapsų auginimo ir panaudojimo aktualijos : penktoji Lietuvos – Vokietijos rapsų diena, tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija, 2009 gegužės 14 d., Kaunas - Akademija : straipsnių rinkinys. Kauno raj : Akademija. 2009, p. 49-56.
4 Gečaitė, Loreta; Paulauskas, Algimantas; Jodinskienė, Milda; Radzijevskaja, Jana. Genetic diversity of spring oilseed rape (Brassica napus L.) // Research and conservation of biological diversity in Baltic region : 5th international conference, Daugavpils, 22-24 April, 2009 : book of abstracts. Daugavpils : Saule, 2009. ISBN 9789984144337. p. 43-43. Prieiga per internetą: <http://www.biology.lv/conferences/biodiversity5th/index.php?i=abstract&id=102>.
5 Gečaitė, Loreta; Paulauskas, Algimantas; Radzijevskaja, Jana; Jodinskienė, Milda. Genetic polymorphism of spring and winter oilseed rape (Brassica napus l.) cultivars in Lithuania using rapd analysis // The Vital Nature Sign : 3rd International Conference, Kaunas, Lithuania, May 22-23, 2009 : proceedings. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2009. ISBN 9789955125426. p. 100-103.
6 Gečaitė, Loreta; Paulauskas, Algimantas; Jodinskienė, Milda; Radzijevskaja, Jana. Genetic diversity of spring oilseed rape (Brassica napus L.) // Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. Daugavpils : University of Daugavpils. ISSN 1407-8953. 2009, Vol. 9, iss. 1, p. 13-18. [DB: Biological Sciences Database, CAB Abstracts, Zoological Record]
7 Gečaitė, Loreta; Paulauskas, Algimantas; Jodinskienė, Milda; Radzijevskaja, Jana. Genetic diversity of spring oilseed rape (Brassica napus L.) // 5th international conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic region" : Daugavpils, 22-24 April, 2009 : book of abstracts. Daugavpils : Saule, 2009. ISBN 9789984144337. p. 43.
8 Anisimovienė, Ona Nijolė; Jodinskienė, Milda; Mockevičiūtė, Rima. Subcellular compartmentation of indole-3-acetic acid perception sites // Botanica Lithuanica. ISSN 1392-1665. 2009, T. 15, Nr. 3, p. 151-158. [DB: Biological Abstracts, VINITI, TOC Premier, BIOSIS Previews, CAB Abstracts]
9 Gečaitė, Loreta; Jodinskienė, Milda; Paulauskas, Algimantas. Rapsų (Brassica napus L.) genetinės įvairovės įvertinimas DNR analizės metodais // Aliejinių bastutinių šeimos augalų produktyvumo formavimas ir valdymas : mokslinė konferencija : programa ir santraukos : 2009 m. lapkričio mėn. 25 d., Kaunas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto l-kla. 2009, p. 19.
10 Jodinskienė, Milda; Gečaitė, Loreta; Paulauskas, Algimantas. Dviejų skirtingo atsparumo žiemojimui rapsų veislių tyrimas // Aliejinių bastutinių šeimos augalų produktyvumo formavimas ir valdymas : mokslinė konferencija : programa ir santraukos : 2009 m. lapkričio mėn. 25 d., Kaunas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto l-kla. 2009, P. 26-27.

2008
1 Jodinskienė, Milda; Paulauskas, Algimantas. Lietuvoje auginamų žieminių rapsų polimorfizmo tyrimai APPD metodu // Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių 2006-2008 m. baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. balandžio 4 d., Kaunas. Vilnius : Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, 2008. ISBN 9789955875000. p. 30-32.
2 Jodinskienė, Milda; Paulauskas, Algimantas; Žukauskienė, Judita. Žieminių rapsų (Brassica Napus L.) genetinio polimorfizmo tyrimai Kėdainių rajone = Analysis of oilseed rape (Brassica Napus L.) genetic polymorphism in Kėdainiai district // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2008, nr. 3(19), p. 57-60. [DB: CEEOL – Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus]
3 Paulauskas, Algimantas; Jodinskienė, Milda; Žukauskienė, Judita. Identification of suitable RAPD primers to analyse oilseed rape(Brassica napus L.) genetic variability in some regions of Lithuania // Implications of GM-Crop Cultivation at Large Spatial Scales : Proceedings of the GMLS conference 2008 in Bremen / ed. Broder Breckling. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008. ISBN 9783631589397. p. 22-24. Prieiga per internetą: <http://www.mapserver.uni-vechta.de/generisk/gmls2008/beitraege/Paulauskas.pdf>.
4 Jodinskienė, Milda; Paulauskas, Algimantas; Žukauskienė, Judita. Investigations of oilseed rape (Brassica diversity by molecular methods = Rapsų įvairovės tyrimai molekuliniais metodais // Biologija. ISSN 1392-0146. 2008, Nr. 4. DOI: 10.2478/v10054-008-0049-x. [DB: VINITI, Zoological Record, TOC Premier, CAB Abstracts, Current Abstracts, Academic Search Complete]
5 Jodinskienė, Milda; Paulauskas, Algimantas; Žukauskienė, Judta. Žieminių rapsų (Brassica napus L.) genetinio polimorfizmo tyrimai Lietuvoje // Gamtos mokslų aktualijos ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir pranešimų tezės : 2008 m. gegužės 15-16 d. Šiauliai, 2008. ISBN 9789986389088. P. 37-38.
6 Jodinskienė, Milda. Kad rudenį ir žiemą jūsų vaikas būtų sveikas // Sveikas žmogus. ISSN 1392-3587. 2008, Nr. 4, p. 1. Prieiga per internetą: <http://www.sveikaszmogus.lt/Vaikams1-60-Kad_rudeni_ir_ziema_jusu_vaikas_butu_sveikasl44/G-31.pdf> [žiūrėta 2014-10-11].

2007
1 Jodinskienė, Milda; Anisimovienė, Ona Nijolė. Peculiarities of two different IAA binding sites functioning in kidney bean hypocotyl cell plasmalemma = Dviejų skirtingų IAR saitų, funkcionuojančių pupelių hipokotilių plazmolemoje, ypatybės // Biologija. ISSN 1392-0146. 2007, Nr. 2, p. 44-47. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Bio72/Bio_044_047.pdf> [žiūrėta 2007-07-11]. [DB: Zoological Record, TOC Premier, CAB Abstracts, Current Abstracts]
2 Anisimovienė, Ona Nijolė; Mockevičiūtė, Rima; Jodinskienė, Milda. Indole-3-acetic acid in chloroplasts: the possibilities of phytohormone fund formation = Indolil-3-acto rūgštis chloroplastuose: fitohormono fondo formavimo galimybės // Botanica Lithuanica. ISSN 1392-1665. 2007, T. 13, Nr. 2, p. 85-91. [DB: Current Abstracts, CAB Abstracts]

2006
1 Anisimovienė, Ona Nijolė; Novickienė, Leonida; Mockevičiūtė, Rima; Jodinskienė, Milda; Jankauskienė, Jurga. Augalų adaptacijos prie šalčio molekulinio mechanizmo aspektai = Aspects of plant cold acclimation molecular mechanism // Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. 2006, T. 25 (2), p. 43-52. [DB: VINITI, CAB Abstracts]
2 Jodinskienė, Milda; Anisimovienė, Ona Nijolė. Peculiarities of two different IAA binding sites functioning in plasmalemma of hypocotyl cellls of kidney bean = Dviejų skirtingų IAR prijungiančių saitų, funkcionuojančių pupelių hipokotilių ląstelių plazmolemoje, ypatybės // Genetic and physiological fundamentals of plant growth and productivity = Augalų augimo ir produktyvumo genetiniai ir fiziologiniai pagrindai : International scientific conference designed to 100th anniversary of prof. Jonas Dagys : [Vilnius, November 14-17, 2006] : abstracts. Vilnius : Botanikos institutas, 2006. ISBN 9986662303. P. 42-44.

2004
1 Merkys, Alfonsas; Anisimovienė, Ona Nijolė; Jodinskienė, Milda; Mockevičiūtė, Rima. Peculiarities of IAA-binding sites in different compartments of Phaseolus vulgaris L. cells // Biologija. ISSN 1392-0146. 2004, Nr. 2 (1 priedas), p. 109-112.

2003
1 Anisimovienė, Ona Nijolė; Mockevičiūtė, Rima; Jodinskienė, Milda; Akelionienė, V. Characterization of IAA–ABPs complexes in different compartments of dicotyledonous plant cells = IAR-ASB kompleksų, susiformuojančių dviskilčių augalų ląstelių skirtinguose kompartmentuose, charakterizavimas // Biologija. ISSN 1392-0146. 2003, Nr. 3, p. 49-52. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/bio33/B-49.pdf> [žiūrėta 2003-09-26].
2 Anisimovienė, Ona Nijolė; Jodinskienė, Milda; Mockevičiūtė, Rima. Особенности связывания ИУК в клетках двудольных растений : локализация АСБ, сайты связывания // Регуляция роста, развития и продуктивности растений : материалы III Международной научной конференции, г. Минск, 8-10 октября 2003 г. Минск, 2003. ISBN 9854420972. P. 5-6.