VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Mindaugas Šerpytis' publikacijų sąrašas

2020
1 Kvietinskaitė, Ieva; Kaklauskaitė, Justina; Šerpytis, Mindaugas (vadov.); Lapinskienė, I. (vadov.); Stasiūnaitis, Raimundas (vadov.). Epidemiologinio išmatų pasėlio vaidmuo ankstyvoje bakteremijos patogeno diagnostikoje // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 58. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
2 Kvietinskaitė, Ieva; Kaklauskaitė, Justina; Šerpytis, Mindaugas (vadov.); Lapinskienė, Indrė (vadov.); Stasiūnaitis, Raimundas (vadov.). Hematologinė liga + bakteremija: laboratorinio atsako beieškant // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 60. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
3 Kvietinskaitė, Ieva; Kaklauskaitė, Justina; Šerpytis, Mindaugas (vadov.); Lapinskienė, Indrė (vadov.); Stasiūnaitis, Raimundas (vadov.). GRAM+ ir GRAM- bakteremijos laboratorinio atsako tendencijos: ar yra reikšmingų skirtumų? // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 63. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.

2019
1 Ringaitienė, Donata; Puodžiukaitė, Lina; Vicka, Vaidas; Gineitytė, Dalia; Šerpytis, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė. Bioelectrical impedance phase angle-predictor of blood transfusion in cardiac surgery // Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia. Philadelphia : W B Saunders co-Elsevier inc. ISSN 1053-0770. eISSN 1532-8422. 2019, vol. 33, no 4, p. 969-975. DOI: 10.1053/j.jvca.2018.07.007. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.258; AIF: 4.026; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Plikaitytė, Samanta; Pilvelytė, Jurgita; Šerpytis, Mindaugas (vadov.). Fluid accumulation measurement in intensive care unit // BIMCO journal : abstract book of 6th Medical Congress for Istudents and young scientists. Chernivtsi : Bukovinian State Medical University. ISSN 2616-5392. 2019, p. 44. Prieiga per internetą: <http://bim.co.ua/wp-content/uploads/2019/03/BJ-Web-2019-fin-.pdf?fbclid=IwAR2-aATquCDhy0WTRsaKWGTGVDzGZpYWuin_5YCzn6QS3flyXc27JpkRPkw> [žiūrėta 2019-05-02].
3 Plikaitytė, Samanta; Pilvelytė, Jurgita; Šerpytis, Mindaugas (vadov.). Phase angle measurement as a prognostic tool // 15th WIMC: 15th Warsaw International Medical Congress, 9th-12th May, 2019 Warsaw, Poland : abstract book. Warsaw : Medical University of Warsaw, 2019. ISBN 9788376374888. p. 118-119. Prieiga per internetą: <http://wimc.wum.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/15th-WIMC-Abstract-book.pdf> [žiūrėta 2019-05-20].
4 Plikaitytė, Samanta; Pilvelytė, Jurgita; Šerpytis, Mindaugas (vadov.). Bioelectrical impedance indicators as an early fluid balance predictors // 14th Bialystok international medical congress for young scientists, May 17-18th 2019 : book of abstracts. Białystok : Medical University of Bialystok, 2019. ISBN 9788395207501. p. 97. Prieiga per internetą: <http://bimc.umb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/14th-BIMC-Book-of-Abstracts.pdf> [žiūrėta 2019-05-20].
5 Plikaitytė, Samanta; Pilvelytė, Jurgita; Šerpytis, Mindaugas (vadov.). Skysčių pasiskirstymo įtaka kritinių pacientų būklei // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 54. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].
6 Lapinskienė, Indrė; Linkaitė, Gabrielė; Remeikaitė, Donata; Balčiūnas, Lukas; Kvaščevičius, Robertas; Kšanas, Ugnius; Šipylaitė, Jūratė; Šerpytis, Mindaugas. A successful application of intraventricular and intravenous colistin for extensively drug-resistant acinetobacter baumannii ventriculitis in a neurosurgical patient undergoing extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome // Infectious diseases in clinical practice. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1056-9103. eISSN 1536-9943. 2019, vol. 27, iss. 3, p. 178-180. DOI: 10.1097/IPC.0000000000000731. [DB: Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2018
1 Razumienė, Julija; Gurevičienė, Vidutė; Budvytytė, Rima; Strupas, Kęstutis; Šileikis, Audrius; Vitkus, Dalius; Samuilis, Artūras; Šerpytis, Mindaugas; Gulla, Aistė. Moving toward a non-invasive screening tool for acute severe pancreatitis // 9th Congress of Baltic Association of Surgeons, 10-12 May 2018, Klaipėda, Lithuania : programme. Klaipėda. 2018, [2 p.].
2 Gulla, Aistė; Budvytytė, Rima; Penkauskas, Tadas; Ragaliauskas, Tadas; Razumienė, Julija; Drungilas, Mantas; Šerpytis, Mindaugas; Samuilis, Artūras; Šileikis, Audrius; Strupas, Kęstutis. Heat shock proteins: a novel diagnostic target in ethanol induced acute severe pancreatitis // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 152-153. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-09-03]. [DB: Index Copernicus]
3 Balčiūnienė, Greta; Balčiūnas, Lukas; Morozovaitė, Lina; Ramašauskaitė, Diana; Šerpytis, Mindaugas; Gumbienė, Lina. Massive postpartum pulmonary embolism successfully treated with VA-ECMO // European journal of molecular & clinical medicine. London : European Society for Translational Medicine. eISSN 2515-8260. 2018, vol. 5, no. 1, p. 76. DOI: 10.5334/ejmcm.258. [DB: DOAJ]
4 Judickas, Šarūnas; Gineitytė, Dalia; Kezytė, Greta; Gaižauskas, Ernestas; Šerpytis, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė. Is the Trendelenburg position the only way to better visualize internal jugular veins? = Ar Trendelenburgo padėtis yra vienintelis būdas pagerinti vidinių jungo venų vizualizaciją? // Acta medica Lituanica : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, no 3, p. 125-131. DOI: 10.6001/actamedica.v25i3.3859. [DB: Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus (IC) (nenaudotinas)]
5 Kaunaitė, Karolina; Puodžiukaitė, Lina; Šerpytis, Mindaugas (vadov.). Mechanical ventilation audit to assess adherence to a lung protective ventilation strategy // Rīga Stradiņš University International Student Conference „Health and Social Sciences“ : abstract book : health sciences : 16-17 March 2018, Rīga, Latvia / Rīga Stradiņš University. Rīga Stradiņš University Student Council ; Layout: Ilze Stikāne ; [Head of Scientific Committee Aivars Lejnieks, [et al.]]. Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. ISBN 9789934867859. p. 123. Prieiga per internetą: <https://isc.rsu.lv/uploads/past-conf/2018/health-abstracts-2018.pdf> [žiūrėta 2019-03-12].
6 Kaunaitė, Karolina; Puodžiukaitė, Lina; Šerpytis, Mindaugas (vadov.). Use of dynamic lung compliance for evaluation of respiratory function in intensive care unit // Rīga Stradiņš University International Student Conference „Health and Social Sciences“ : abstract book : health sciences : 16-17 March 2018, Rīga, Latvia / Rīga Stradiņš University. Rīga Stradiņš University Student Council ; Layout: Ilze Stikāne ; [Head of Scientific Committee Aivars Lejnieks, [et al.]]. Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. ISBN 9789934867859. p. 124. Prieiga per internetą: <https://isc.rsu.lv/uploads/past-conf/2018/health-abstracts-2018.pdf> [žiūrėta 2019-03-12].

2017
1 Visockytė, Gabija; Stanaitis, Jokūbas; Šerpytis, Mindaugas (vadov.). Įrangos įtakos dirbtinei plaučių ventiliacijai nustatymas // Studentų mokslinės veiklos 69 konferencija, Vilnius 2017 m. gegužės 18-26d.: pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598395. p. 54. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/vu_mf_studentu_konferencija_2017_pataisytas.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].
2 Puodžiukaitė, Lina; Kaunaitė, Karolina; Šerpytis, Mindaugas (vadov.); Balčiūnas, Lukas (vadov.). Ligoninėje transportuojamo paciento gaivinimo efektyvumas ir priklausomybė nuo įvairių veiksnių. // Studentų mokslinės veiklos 69 konferencija, Vilnius, 2017 m., gegužės 18-26 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598388. p. 57. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/vu_mf_studentu_konferencija_2017_pataisytas.pdf> [žiūrėta 2019-05-22].

2016
1 Norkienė, Ieva; Jovaiša, Tomas; Šerpytis, Mindaugas. Sedacijos intensyvioje terapijoje naujovės // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2016, t. 26, Nr. 6, p. 195-200. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.116. [DB: Index Copernicus]
2 Gaižauskas, Ernestas; Judickas, Šarūnas; Balčiūnas, Lukas; Ščupakova, Nadežda; Mockutė, Lina; Šerpytis, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė. Sunkaus sepsio ir septinio šoko sukeltos organų sistemų disfunkcijos prevencija ir gydymas = Prevention and treatment of severe sepsis and septic shock induced organ disfunction // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 1, p. 67-76. DOI: 10.15591/mtp.2016.011. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Šerpytis, Mindaugas; Šabliauskas, Jurij; Ščupakova, Nadežda; Šipylaitė, Jūratė; Strupas, Kęstutis. Intraabdominalinė hipertenzija ir pilvo suspaudimo sindromas: diagnostika, įtaka organų veiklai ir gydymas // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2014, t. 13, nr. 1, p. 7-18. Prieiga per internetą: <http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/LIETUVOS%20CHIRURGIJA/Lietuvos%20chirurgija%202014%20Nr.%201%2013/7-18.pdf> [žiūrėta 2014-03-25]. [DB: Index Copernicus]
2 Šerpytis, Mindaugas; Ščupakova, Nadežda; Šabliauskas, Jurij; Šileikis, Audrius; Šipylaitė, Jūratė; Strupas, Kęstutis. Risk factors for acute renal impairment in patients with severe acute pancreatitis // Critical care. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1364-8535. 2014, vol. 18, suppl. 1, p. s70. DOI: 10.1186/cc13386. [DB: Scopus, CAB Abstracts, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.476; AIF: 4.119; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]
3 Samalavičius, Robertas Stasys; Šerpytis, Mindaugas; Ringaitienė, Donata; Gražulytė, Daiva; Bertašiūtė, Rūta; Rimkus, Bernardas; Matulionytė, Raimonda; Ambrazaitienė, Rūta; Šipylaitė, Jūratė; Kačergius, Tomas; Griškevičius, Laimonas. Successful use of extracorporeal membrane oxygenation in a human immunodeficiency virus infected patient with severe acute respiratory distress syndrome // AIDS research and therapy. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1742-6405. 2014, no 11, p. art no 37. DOI: 10.1186/1742-6405-11-37. [DB: Embase, Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas), CABI Abstracts Databases, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.457; AIF: 3.556; Q4 (2014 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Ščupakova, Nadežda; Mockutė, Lina; Šerpytis, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė. Sunkaus sepsio ir sepsinio šoko diagnostika ir pradinio gydymo principai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3, p. 285-292. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/11str_285-292psl.pdf> [žiūrėta 2014-02-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Šileikis, Audrius; Beiša, Virgilijus; Beiša, Augustas; Samuilis, Artūras; Šerpytis, Mindaugas; Strupas, Kęstutis. Minimally invasive retroperitoneal necrosectomy in management of acute necrotizing pancreatitis // Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznan : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. 2013, Vol. 8, no. 1, p. 29-35. DOI: 10.5114/wiitm.2011.30943. [DB: Embase, Scopus, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.092; AIF: 2.166; Q3 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Šerpytis, Mindaugas; Kontrimavičiūtė, Eglė; Šipylaitė, Jūratė; Ivaškevičius, Juozas. Pilvo organų ligomis sergančių ligonių, gydomų reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, mirštamumo ligoninėje rizikos veiksniai = Risk factors of in-hospital mortality in patients treated for intraabdominal diseases in the intensive care unit // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 2, p. 218-222. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_TP_2012_2_str19.pdf> [žiūrėta 2012-06-05]. [DB: Index Copernicus]
2 Šerpytis, Mindaugas; Karosas, Vytautas; Tamošauskas, Rokas; Dementavičienė, Jūratė; Strupas, Kęstutis; Šileikis, Audrius; Šipylaitė, Jūratė. Hypertriglyceridemia-induced Acute Pancreatitis in Pregnancy // Journal of the Pancreas. Genova : ES Burioni Ricerche Bibliografiche. ISSN 1590-8577. 2012, Vol. 13, no. 6, p. 677-680. Prieiga per internetą: <http://www.serena.unina.it/index.php/jop/article/view/1148/1390> [žiūrėta 2012-11-30]. [DB: Embase, Scopus, PubMed, MEDLINE]

2010
1 Paškonis, Marius; Mašalaitė, Laura; Buivydienė, Arida; Sokolovas, Vitalijus; Jurgaitis, Jonas; Jurevičius, Saulius; Mikalauskas, Saulius; Gutauskas, Marijus; Špūras, Jonas; Šarkaitė, Renata; Samuilis, Artūras; Rutkauskaitė, Dileta; Misionis, Nerijus; Dukštaitė, Asta; Šerpytis, Mindaugas; Kėkštas, Gintautas; Rainienė, Tatjana; Barakauskienė, Aušrinė; Valantinas, Jonas; Strupas, Kęstutis. Orthotopic liver transplantation: The first experience and results of the Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos // Annals of transplantation. Smithtown : International Scientific Literature. ISSN 1425-9524. eISSN 2329-0358. 2010, vol. 15, no 1, p. 14-24. Prieiga per internetą: <https://www.annalsoftransplantation.com/download/index/idArt/880563>. [DB: Scopus, Chemical abstracts, MEDLINE, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.975; AIF: 2.456; Q3 (2010 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Šerpytis, Mindaugas; Ivaškevičius, Juozas. The influence of fluid balance on intra-abdominal pressure after major abdominal surgery = Skysčių balanso įtaka intraabdominaliniam spaudimui po didelės apimties pilvo operacijų // Medicina. ISSN 1010-660X. 2008, t. 44, Nr. 6, p. 421-427. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0806/0806-02e.htm> [žiūrėta 2019-09-30]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE]

2007
1 Šerpytis, Mindaugas; Ivaškevičius, Juozas. Monitoring of intra-abdominal pressure in critically ill patients // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2007, suppl. 10, p. 65-67. [DB: Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier]
2 Šerpytis, Mindaugas; Ivaškevičius, Juozas. Relationship between intraabdominal pressure (IAP), fluid balance (FB) and systemic inflammatory responce syndrome (SIRS) after major abdominal surgery // Acta clinica Belgica: abstracts of the 8th Annual NATA Symposium,. ISSN 1295-9022. 2007, vol. 62, suppl. 1, p. 249. [DB: MEDLINE]

2006
1 Šerpytis, Mindaugas; Ivaškevičius, Juozas. Intra-abdominal pressure after major abdominal surgery // 2nd International Baltic Congress of anaesthesiology and intensive care, Tallinn, Estonia, 26-28 October 2006. Tallinn. 2006, p. 68.

2005
1 Šerpytis, Mindaugas; Ivaškevičius, Juozas. Intraabdominalinė hipertenzija ir dauginis organų disfunkcijos sindromas = Intra-abdominal hypertension and multiple organ dysfunction syndrome // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 11, p. 903-909. [DB: Index Copernicus (IC) (nenaudotinas), MEDLINE]

2003
1 Juocevičius, Alvydas; Bikelienė, Raminta; Kesienė, Jūratė; Kėkštas, Gintautas; Sinevičius, Tomas; Šerpytis, Mindaugas. Reabilitacija po erkinio meningoencefalito kvėpavimo funkciją užtikrinant dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu = Rehabilitation for patient with artificial lung ventiliation after tick-born meningoencephalitis // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. ISSN 1392-6373. 2003, nr. 1, p. 46-48.