VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Mindaugas Petrulionis' publikacijų sąrašas

2018
1 Račkauskas, Rokas; Sokolovas, Vitalijus; Paškonis, Marius; Petrulionis, Mindaugas; Simutis, Gintaras; Drevinskaitė, Mingailė; Černiauskaitė, Miglė; Kvietkauskas, Mindaugas; Strupas, Kęstutis. Liver resection vs transplantation for hepatocellular carcinoma. Single center experience // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 96-97. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-08-28]. [DB: Index Copernicus]
2 Petrulionis, Mindaugas; Sokolovas, Vitalijus; Šakalienė, Irena; Strupas, Kęstutis. Laparoscopic liver operations in VUH Santaros Klinikos // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 100-101. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-08-29]. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Šatinskienė, Inga; Lesinskas, Eugenijus; Petrulionis, Mindaugas; Ivaška, Justinas. Ūminio idiopatinio neurosensorinio klausos pažeidimo prognostiniai veiksniai // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2014, vol. 24, nr. 2, p. 75-82. DOI: 10.5200/sm-hs.2014.028. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Paulauskienė, Iveta; Lesinskas, Eugenijus; Petrulionis, Mindaugas. Trumpalaikės endotrachėjinės intubacijos įtaka balso klosčių morfologiniams pokyčiams = Effect of short-time endotracheal intubation on morphological variations of vocal folds // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 2, p. 223-228. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_TP_2012_2_str20.pdf> [žiūrėta 2012-06-05]. [DB: Index Copernicus]
2 Lesinskas, Eugenijus; Stankevičiūtė, Vilma; Petrulionis, Mindaugas. Application of the vibrant soundbridge middle-ear implant for aural atresia in patients with Treacher Collins syndrome // Journal of laryngology and otology. Cambridge : Cambridge University Press. ISSN 0022-2151. 2012, Vol. 126, iss. 12, p. 1216-1223. DOI: 10.1017/S0022215112002344. [DB: Embase, MEDLINE, MLA, Scopus, CABI Abstracts Databases, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.681; AIF: 1.460; Q4 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Rauba, Darius; Petrulionis, Mindaugas; Šatinskienė, Inga. Obstrukcinės miego apnėjos sindromas: klinika, patofiziologija, diagnostikos ir gydymo ypatumai = Obstructive sleep apnea syndrome: clinic, pathophysiology, diagnostic and treatment peculiarities // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 2, p. 213-220. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA_TP-2011-Nr.2_213-220.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Paulauskienė, Iveta; Lesinskas, Eugenijus; Petrulionis, Mindaugas. Sulcus vocalis: diagnostikos ir gydymo sunkumai = Sulcus vocalis: challenges of diagnosis and treatment // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 3, p. 311-316. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/95_pdfsam_.pdf> [žiūrėta 2018-03-14]. [DB: Index Copernicus]
2 Lesinskas, Eugenijus; Stankevičiūtė, Vilma; Petrulionis, Mindaugas; Akimova, Julija. The efficacy of turbinoplasty with partial inferior posterior turbinectomy = Apatinių nosies kriauklių užpakalinės dalinės konchotomijos ir konchoplastikos efektyvumas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 2, p. 112-116. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/4_MTP_2010_II_.pdf> [žiūrėta 2011-05-11]. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Ivaška, Justinas; Lesinskas, Eugenijus; Petrulionis, Mindaugas; Pušinskaitė, Sigita; Grigonis, Tomas. Vazomotorinių nosies reakcijų prognozavimas remiantis vegetacinės nervų sistemos vertinimu = Prognosis of nasal vasomotor reactions based on evaluation of autonomic nervous system // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 2, p. 133-139. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/133_139_MTP_.pdf> [žiūrėta 2010-03-31]. [DB: Index Copernicus]
2 Lesinskas, Eugenijus; Jočinskaitė-Butkienė, Silvija; Petrulionis, Mindaugas. Išorinės klausomosios landos sieros liaukų adenokarcinoma = Ceruminous glands adenocarcinoma of external ear canal // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 4, p. 415-418. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/75_MTP_2009_IV_.pdf> [žiūrėta 2010-03-31]. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Petrulionis, Mindaugas; Valevičienė, Nomeda Rima; Paulauskienė, Iveta; Ušinskienė, Jurgita. Primary extracranial meningioma of the sinonsal tract // Acta radiologica. Stockholm. 2005, vol. 46, no. 4, p. 415-418. DOI: 10.1080/02841850510021210. [DB: Ingenta Connect]

2004
1 Ivaška, Justinas; Kašinskas, Romas; Petrulionis, Mindaugas; Šeinin, Dmitrij. Nosies ertmės ekstranodalinė NK/T ląstelių limfoma: klinikinis atvejis = Nasal extranodal natural killer/T cell lymphoma: case report // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, nr. 3(39), p. 218-221. [DB: Index Copernicus]
2 Rauba, Darius; Šatinskienė, I.; Kėkštas, Gintautas; Petrulionis, Mindaugas. Šiuolaikinė tracheostomija = Modern tracheostomy // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, nr. 3(39), p. 225-231. [DB: Index Copernicus]

2000
1 Kašinskas, Romas; Petrulionis, Mindaugas. Normalaus kvėpavimo per nosį objektyvaus ir subjektyvaus įvertinimo ypatumai // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2000, nr. 22, priedas 2, p. 5-8.
2 Kašinskas, Romas; Petrulionis, Mindaugas. Padidėjusų apatinų nosies kriauklių chirurginio gydymo rezultatai // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2000, nr. 22, priedas 2, p. 24-27.

1999
1 Kašinskas, Romas; Kosinskas, Eugenijus; Petrulionis, Mindaugas; Tumėnas, Antanas. Kai kurių nosies ertmės ir prienosinių ančių navikų diagnostikos bei gydymo ypatumai // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas : dvimėnesinis Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegijos ir Bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos žurnalas bendrosios praktikos gydytojams ir ketinantiems jais tapti. ISSN 1392-3218. 1999, t. 3, nr. 6, p. 562-566.
2 Kašinskas, Romas; Petrulionis, Mindaugas; Rauba, Darius. Prienosinių ančių osteoma // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 1999, 14(20), p. 225-226.
3 Kašinskas, Romas; Petrulionis, Mindaugas. Neuždegiminių nosies ligų įtaka kvėpavimui per nosį // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 1999, 14(20), p. 201-203.

1998
1 Kašinskas, Romas; Petrulionis, Mindaugas; Valevičienė, Nomeda. Choanalinių polipų diagnostika ir gydymas // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34, priedas 5, p. 143-146.
2 Kašinskas, Romas; Valevičienė, Nomeda; Dobrovolskis, Romualdas Andrius; Petrulionis, Mindaugas; Lesinskas, Eugenijus. Kompiuterinės rentgeno tomografijos galimybės diagnozuojant nosies ertmės, prienosinių ančių ir nosiaryklės pakitimus // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34, priedas 5, p. 147-150.
3 Kašinskas, Romas; Petrulionis, Mindaugas; Valevičienė, Nomeda. Cholanginių polipų diagnostika ir gydymas = Diagnostic and treatment of choanal polyps // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34, priedas 5, p. 143-146.