VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Monika Misevičė' publikacijų sąrašas

2013
1 Jakaitė, Monika; Lesinskienė, Sigita; Karalienė, Virginija. Vaikai, tėvai, gydytojai - kaip rasti bendrą kalbą? Kas apie tai kalbama prieraišumo teorijoje? // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2013, nr. 1, p. 69-75.

2010
1 Žukauskienė, J.; Jakaitė, Monika; Valevičienė, Nomeda Rima; Lesinskienė, Sigita; Grikinienė, Jurgita. Katatonija paauglystėje: klinikinio atvejo analizė = Catatonia in adolescence: a case analysis // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2010, t. 14, nr. 3, p. 197-204. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2010_Nr3_197-204.pdf> [žiūrėta 2010-11-19].