VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Nerija Kuprevičienė' publikacijų sąrašas

2016
1 Ambrozaitis, Arvydas; Radzišauskienė, Daiva; Žagminas, Kęstutis; Kuprevičienė, Nerija; Gravenstein, Stefan; Jančorienė, Ligita. Influenza A(H1N1)pdm09 and postpandemic influenza in Lithuania // Open medicine. Warsaw : De Gruyter Open LTD. ISSN 2391-5463. 2016, Vol. 11, No. 1, p. 341-353. DOI: 10.1515/med-2016-0064. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 0.294; AIF: 4.449; Q4 (2016 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Kuprevičienė, Nerija; Žagminas, Kęstutis; Tutkuvienė, Janina. Determinants related to adult's intention to be vaccinated // Evoliucinė medicina: sveikos sampratos ir ligų suvokimo perspektyvos = Evolutionary medicine: perspectives in understanding health and disease : tarptautinė konferencija. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2014, p. 70.
2 Kuprevičienė, Nerija; Lucenko, I.; Perevoscikovs, J.; Žagminas, Kęstutis; Kanstone, I.; Razmuvienė, Daiva. Diphtheria is still seen disease in Lithuania and Latvia // ESPID 2014 : 32th annual meeting of European Society for paediatric infectious diseases : Abstracts, Ireland, 2014, May 6-10. Dublin. 2014, p [1].
3 Kuprevičienė, Nerija; Žagminas, Kęstutis; Razmuvienė, Daiva; Griškevičius, Algirdas. Difterijos epideminio proceso dėsningumai Lietuvoje 1991–2011 metais // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2014, nr. 2, p. 45-54. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2014.2(65)/VS%202014%202(65)%20ORIG%20Difterija.pdf> [žiūrėta 2014-08-28]. [DB: Index Copernicus]
4 Kuprevičienė, Nerija; Žagminas, Kęstutis. Lietuvos suaugusiųjų gyventojų ketinimas skiepytis ir jį lemiantys veiksniai // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2014, nr. 3, p. 56-67. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2014.3(66)/VS%202014%203(66)%20ORIG%20Ketinimas%20skiepytis.pdf> [žiūrėta 2014-11-04]. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Seme, Katja; Maver, Polona J.; Korač, Tina; Canton, Amalia; Častkova, Jitka; Dimitrov, Goran; Filippova, Irina; Hudecova, Helena; Iljazovič, Ermina; Kaič, Bernard; Kesič, Vesna; Kuprevičienė, Nerija; Lauševič, Dragan; Molnar, Zsuzsanna; Perevoščikovs, Jurijs; Spaczynski, Marek; Stefanova, Venera; Učakar, Veronika; Poljak, Mario. Current status of human papillomavirus vaccination implementation in central and eastern Europe // Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica. Ljubljana : Zdruzenje Slovenskih Dermatovenerologov. ISSN 1318-4458. 2013, Vol. 22, no. 1, p. 21-25. Prieiga per internetą: <http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/thejournalhub/10.15570/archive/acta-apa-13-1/3.pdf> [žiūrėta 2013-09-23]. [DB: Scopus, PubMed, MEDLINE, Embase]

2012
1 Žagminas, Kęstutis; Ambrozaitis, Arvydas; Radzišauskienė, Daiva; Kuprevičienė, Nerija. The 2009 influenza A(H1N1) pandemic in Lithuania // New Technologies, Healthy Human Being and Environment : IFEH 12th World Congress on Environmental Health, Vilnius, Lithuania, 22-27 May, 2012 : abstract book. Vilnius, 2012. ISBN 9786094600395. p. 25.
2 Kuprevičienė, Nerija; Žagminas, Kęstutis; Daukšienė, Snieguolė; Razmuvienė, Daiva; Savickienė, Daiva. Diphtheria in Lithuania: risk of reemergence // New technologies, healthy human being and environment : IFEH 12th world congress on environmental health, Vilnius, Lithuania, 22-27 May, 2012 : abstract book. Vilnius, 2012. ISBN 9786094600395. p. 35.
3 Kuprevičienė, Nerija; Žagminas, Kęstutis. Diphtheria in the postepidemic period in Lithuania // Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai : [tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio mėn. 12-15 d., Vilnius] = Evolutionary medicine: new solutions for the old problems : the international conference. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, p. 63.

2000
1 Usonis, Vytautas; Morkūnas, Bronius; Kuprevičienė, Nerija; Rokaitė, Dalia; Bakasėnas, V. Lietuvos nacionalinė imunoprofilaktikos programa ir jos vykdymas // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2000, t. 3, Nr. 2, p. 792-802.