VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Odeta Rašimaitė' publikacijų sąrašas

2018
1 Aukštikalnis, Tomas; Rašimaitė, Odeta; Šatkutė, Daiva; Budriene, Lina; Raistenskis, Juozas. Relationship between lower limbs proprioception and muscular strength among adolescents with patellofemoral pain syndrome. // 21st European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 1-6 May 2018, Vilnius, Lithuania : abstract book / European Society of PRM, Lithuanian Society of PRM. Vilnius : Lithuanian Society of Physical and Rehabilitation Medicine. 2018, p. 390. Prieiga per internetą: <http://www.esprm2018.com/wp-content/uploads/2018/05/Abstract-book.pdf> [žiūrėta 2019-05-20].