VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Paulius Gradauskas' publikacijų sąrašas

2014
1 Uvarovas, Valentinas; Lapteva, Ona; Gradauskas, Paulius; Šatkauskas, Igoris; Petryla, Giedrius. Krūtininės stuburo dalies chirurgija: pooperacinis hemotoraksas ir slankstelių kaulinei plastikai panaudotų šonkaulio fragmentų migracija į pleuros ertmę // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 1, p. 75-79. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/11_str_75-79psl.pdf> [žiūrėta 2014-04-24].
2 Gradauskas, Paulius; Gaidamonis, Edmundas Vladas; Tamulis, S.; Kiškis, G.; Makarenko, A.; Maknavičius, S. Injures of the diaphragm // Актуальные вопросы хирургии : материалы XV съезда хирургов Республики Беларусь ( Брест, 16-17 октабря 2014 г.). Брест : Альтернатива, 2014. ISBN 9789855214534. p. 339-340.
3 Gradauskas, Paulius; Makarenko, A.; Kiškis G., -; Maknavičius, S. The assesment of the management results of the patients, suffering from polytrauma, involving the thorax // Актуальные вопросы хирургии : материалы XV съезда хирургов Республики Беларусь ( Брест, 16-17 октабря 2014 г.). Брест : Альтернатива, 2014. ISBN 9789855214534. p. 340.