VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rūta Maceinaitė' publikacijų sąrašas

2020
1 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita. Lietuvos mokyklų 9–10 klasių mokinių sveikatos stiprinimo informacijos poreikis ir šiam poreikiui įtaką darantys veiksniai = The need for health promotion information for 9th-10th grade students of Lithuanian schools and the factors influencing this need // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2020, Nr. 1(88), p. 68-75. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020_1/VS%202020%201(88)%20ORIG%20Mokiniu%20sveikatos%20stiprinimas.pdf> [žiūrėta 2020-03-31]. [DB: Index Copernicus]
2 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita; Butikis, Mindaugas. Mokytojų nuomonė apie jų ir jų mokinių sveikatos stiprinimo informacijos poreikį = Teachers' opinion about the need for health promotion information for them and their pupils // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 37-42. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.040. [DB: Academic Search Complete, Index Copernicus]

2019
1 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė. Klaipėdos bei Kauno mokyklų mokytojų dalyvavimas sveikatą stiprinančiame procese // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Sveikatos mokslų fakulteto veiklos 20-mečiui paminėti : [2019 m. kovo 22 d., Klaipėda] : konferencijos medžiaga / Klaipėdos universitetas. Sveikatos mokslų fakultetas ; [leidinio sudarytojai: Dalia Marija Stančienė, ir kt. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786094810299. p. 75. Prieiga per internetą: <https://www.ku.lt/svmf/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Vyduno-konferencija_leidinys_2019.pdf> [žiūrėta 2019-04-26].
2 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita. Schoolchildren’s participation in health promotion process // European journal of public health. Oxford : Oxford university press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2019, vol. 29, suppl. 4, p. 556. DOI: 10.1093/eurpub/ckz186.466. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.391; AIF: 2.915; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė. Kauno bei Klaipėdos mokyklų mokinių dalyvavimas sveikatą stiprinančiame procese // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija : konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9789955189800. p. 106. Prieiga per internetą: <https://www.ku.lt/svmf/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Vyduno_konferencija_2018.pdf> [žiūrėta 2018-06-12].
2 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė. Teachers' participation in schoolchilren's health promotion process: results of a pilot study // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 61. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-07-30]. [DB: PubMed, Index Copernicus, Index Academicus, Academic Search Complete]
3 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė. Parents’ participation In schoolchildren’s health promotion process: results of a pilot study // European journal of public health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2018, vol. 28, Suppl. 4, p. 387. DOI: https://doi.org/10.1093/eurpub/cky211. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Social Sciences Citation Index (Web of Science), MEDLINE] [IF: 2.234; AIF: 2.760; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė. Lietuvos mažųjų miestų mokyklų tėvų dalyvavimas vaikų sveikatą stiprinančiame procese = The involvement of parents of school children of small Lithuanian towns in health promotion process // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2017, T. 20, Nr. 1, p. 40-48. Prieiga per internetą: <http://www.pediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf/zurnalas/2017_1/paediatric%20pulmonology%20%26%20allergology%202017%20text%20n%201.pdf> [žiūrėta 2018-01-02]. [DB: Index Copernicus]
2 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė. Lietuvos mažųjų miestų mokyklų aštuntokų ir dešimtokų dalyvavimas sveikatą stiprinančiame procese // Lyderystė sveikatai - sveikata lyderystei" : II-oji Nacionalinė visuomenės sveikatos konferencija, 2017 m. spalio 10 d.: konferencijos tezių knyga. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas, 2017. eISBN 9789955155010. p. 20-21. Prieiga per internetą: <http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/12947/vskonferencija_2017.pdf> [žiūrėta 2018-01-02].
3 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė. School communities’ participation in health promotion process in Lithuania // Value in health. New York : Elsevier Inc. ISSN 1098-3015. 2017, Vol. 20, no 9, p. A514. DOI: 10.1016/j.jval.2017.08.653. [DB: MEDLINE, PsycInfo, International Pharmaceutical Abstracts, Scopus, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5.494; AIF: 2.601; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
4 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita. Lietuvos mažųjų miestų mokyklų mokinių dalyvavimas sveikatos stiprinimo procese: bandomasis tyrimas = The participation of schoolchildren from small towns of Lithuania in health promotion process: a pilot study // Vaikų pulmonologija ir alergologija : Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. ISSN 1392-5261. 2017, T. 20, nr. 2, p. 76-85. Prieiga per internetą: <http://www.pediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf/zurnalas/vaiku%20pulmonologija%20ir%20alergo%20logija%20nr%202%202017%20lapkritis.pdf> [žiūrėta 2018-03-02]. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Žeromskienė, Daiva; Sketerskienė, Rita. Lietuvos mažųjų miestų mokyklų mokytojų dalyvavimas mokinių sveikatą stiprinančiame procese // Visuomenės sveikata saugiai Lietuvai : I-oji nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija : konferencijos tezių knyga : 2016 m. spalio 6 d. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas, 2016. ISBN 9789955154525. p. 16-17. Prieiga per internetą: <http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/10250/vskonferencijosknyga_20161006.pdf> [žiūrėta 2018-01-02].

2015
1 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita; Jakubauskienė, Marija. Mokinių dažniausių sveikatos sutrikimų ir ligų paplitimo netolygumai vieno Lietuvos miesto rajono mokyklose // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2015, t. 18, nr. 1, p. 94-102. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Jakubauskienė, Marija; Sketerskienė, Rita. Mokinių subjektyvaus sveikatos vertinimo netolygumai vieno Lietuvos miesto ir rajono mokyklose // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2014, t. 17, nr. 2, p. 5529-5535. [DB: Index Copernicus]