VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rūta Mameniškienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Carrizosa-Moog, Jaime; Mameniškienė, Rūta; Puteikis, Kristijonas. Painting epilepsy - The essence of disease by participants of the Latin American Summer School on Epilepsy (LASSE XIII) // Epilepsy and behavior. San Diego : Academic Press Inc Elsevier science. ISSN 1525-5050. eISSN 1525-5069. 2020, vol. 104, part A, art. no. 106878, p. [1-3]. DOI: 10.1016/j.yebeh.2019.106878. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PsycInfo, MEDLINE]
2 Jasionytė, Gabija; Mameniškienė, Rūta (vadov.); Jasionis, Arminas (vadov.). Veiksnių, lemiančių pacientų nurodomus nepageidaujamus reiškinius vartojant vaistus nuo epilepsijos, analizė // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 124. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
3 Streckytė, Dovilė; Pociuvienė, Gabriela; Mameniškienė, Rūta (vadov.). Perceived trigger and inhibiting factors of seizures in people with epilepsy // Juvenes Pro Medicina 2020 : 16th international and 58th Polish conference, 15-16th May 2020 : the book of abstracts. Łódź : Medical University of Łódź, 2020. ISBN 9788394762735. p. 367. Prieiga per internetą: <http://jpm.umed.pl/pliki/abstractbook/JuvenesProMedicina-2020.pdf> [žiūrėta 2020-05-21].
4 Streckytė, Dovilė; Pociuvienė, Gabrielė; Mameniškienė, Rūta (vadov.). Epilepsija sergančių asmenų stigmatizacijos vertinimas // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 131. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
5 Pociuvienė, Gabriela; Streckytė, Dovilė; Mameniškienė, Rūta (vadov.). Epilepsy stigma in Lithuania // Juvenes Pro Medicina 2020 : 16th international and 58th Polish conference, 15-16th May 2020 : the book of abstracts. Łódź : Medical University of Łódź, 2020. ISBN 9788394762735. p. 368. Prieiga per internetą: <http://jpm.umed.pl/pliki/abstractbook/JuvenesProMedicina-2020.pdf> [žiūrėta 2020-05-21].
6 Radzišauskienė, Daiva; Vitkauskaitė, Monika; Žvinytė, Karolina; Mameniškienė, Rūta. Neurological complications of pandemic A(H1N1)2009pdm, postpandemic A(H1N1)v, and seasonal influenza A // Brain and behavior. Hoboken : John Wiley & Sons. ISSN 2162-3279. 2020, first published online, art. no. e01916, p. [1-11]. DOI: 10.1002/brb3.1916. [DB: Embase, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
7 Niestroj, Lisa-Marie; Perez-Palma, Eduardo; Howrigan, Daniel P.; Zhou, Yadi; Cheng, Feixiong; Saarentaus, Elmo; Nurnberg, Peter; Stevelink, Remi; Daly, Mark J.; Palotie, Aarno; Lal, Dennis; Tumienė, Birutė (tyrėj.); Mameniškienė, Rūta (tyrėj.); Utkus, Algirdas (tyrėj.); Praninskienė, Rūta (tyrėj.); Grikinienė, Jurgita (tyrėj.); Samaitienė, Rūta (tyrėj.). Epilepsy subtype-specific copy number burden observed in a genome-wide study of 17 458 subjects // Brain. Oxford : Oxford University Press. ISSN 0006-8950. eISSN 1460-2156. 2020, vol. 143, iss. 7, p. 2106-2118. DOI: 10.1093/brain/awaa171. [DB: Embase, BIOSIS Previews, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
8 Pociuvienė, Gabrielė; Streckytė, Dovilė; Mameniškienė, Rūta. Epilepsija sergančių asmenų stigmatizacijos vertinimas = Assessment of stigmatization in people with epilepsy // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 3(85), p. 220-226. DOI: 10.29014/ns.2020.30. [DB: Index Copernicus]
9 Jasionis, Arminas; Mameniškienė, Rūta. Neurologinė apžiūra keičiasi… = Neurological examination is changing // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 2(84), p. 89-93. DOI: 10.29014/ns.2020.11. [DB: Index Copernicus]
10 Jasionis, Arminas; Mameniškienė, Rūta. COVID-19: neurologiniai simptomai ir encefalitas = COVID-19 infection: neurological symptoms and encephalitis // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 2(84), p. 105-111. DOI: 10.29014/ns.2020.14. [DB: Index Copernicus]
11 Vaišvilas, Mantas; Jasionis, Arminas; Mameniškienė, Rūta. Epilepsija ir COVID-19: neurologo, paciento ir nacionalinės sveikatos sistemos iššūkiai pandemijos metu = Epilepsy and COVID-19: challenges for the neurologist, patient, and national health system during a pandemic // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 2(84), p. 112-118. DOI: 10.29014/ns.2020.15. [DB: Index Copernicus]
12 Mameniškienė, Rūta; Puteikis, Kristijonas; Jasionis, Arminas; Jatužis, Dalius. A review of accelerated long-term forgetting in epilepsy // Brain sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3425. eISSN 2076-3425. 2020, vol. 10, iss. 12, art. no. 945, p. [1-24]. DOI: 10.3390/brainsci10120945. [DB: Academic Search Premier, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
13 Jasionis, Arminas; Jasionytė, Gabija; Mameniškienė, Rūta. Faux pas atpažinimo ir Happé keistų istorijų testų lietuviškų versijų adaptacija bei psichometrinių savybių vertinimas = The adaptation and evaluation of psychometric properties of the Lithuanian versions of the Faux Pas Recognition and Strange Stories tests // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 1(83), p. 47-54. DOI: 10.29014/ns.2020.06. [DB: Index Copernicus]
14 Vaišvilas, Mantas; Mameniškienė, Rūta; Barkauskienė, A. Anti-Yo antikūnų sukelta paraneoplastinė smegenėlių degeneracija. Atvejų pristatymas ir literatūros apžvalga = Paraneoplastic anti-Yo antibody mediated subacute cerebellar degeneration. Case series and literature review // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 1(83), p. 61-67. DOI: 10.29014/ns.2020.08. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Mameniškienė, Rūta. Description of seizures in the 19th century Vilnius clinics // Abstracts of the 24th meeting of the International Society for the History of the Neurosciences, 8-11 July, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701904. p. 33. Prieiga per internetą: <http://www.bri.ucla.edu/nha/ishn/ISHN2019-abstracts.pdf> [žiūrėta 2020-03-10].
2 Puteikis, Kristijonas; Medžiaušaitė, Irma; Mameniškienė, Rūta. Valproate utilisation trends among girls and women from 2013 to 2018 // Seizure. London : Elsevier Ltd. ISSN 1059-1311. eISSN 1532-2688. 2019, vol. 70, p. 77-81. DOI: 10.1016/j.seizure.2019.07.001. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE, PsycInfo] [IF: 2.522; AIF: 3.777; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Mameniškienė, Rūta; Navickienė, Eglė; Rimšienė, Justė. Epilepsija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. 104 p. ISBN 9786090701461.
4 Daškevičiūtė, Aurelija; Mameniškienė, Rūta. Jersiniozė ir ūminė antrinė sensomotorinė aksoninė polineuropatija: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Yersiniosis and acute secondary axonal sensorimotor polyneuropathy: a case report // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2019, t. 23, Nr. 1, p. 49-55. DOI: 10.29014/ns.2019.08. [DB: Index Copernicus]
5 Seniut, Gabriela; Streckytė, Dovilė; Mameniškienė, Rūta. Skirtingų provokacinių mėginių įtaka epilepsija sergančių asmenų bioelektriniam smegenų aktyvumui = Analysis of the effects of different provocative methods on bioelectrical brain activity in patients with epilepsy // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2019, Nr. 23(79), p. 26-32. DOI: 10.29014/ns.2019.04. [DB: Index Copernicus]
6 Zelano, Johan; Klecki, Judith; Christensen, Jakob; Tomson, Torbjörn; Malmgren, Kristina; Mameniškienė, Rūta (tyrėj.). The provision of epilepsy care across Europe 2017 // Epilepsia open : Wiley. eISSN 2470-9239. 2019, vol. 4, no. 1, p. 144-152. DOI: 10.1002/epi4.12306. [DB: MEDLINE]
7 Streckytė, Dovilė; Seniut, Gabriela; Mameniškienė, Rūta. Skirtingų provokacinių mėginių įtaka epilepsija sergančių asmenų bioelektriniam smegenų aktyvumui // Mokslo ir inovacijų savaitė 2019: sveikata visiems : 70-oji jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencija : tezių knyga 2019 : [2019] balandžio 8-12 d. Kaunas, Lietuva / Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinė draugija Sudarė: Mindaugas Stonis. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinė draugija. 2019, p. 187-189. Prieiga per internetą: <https://smd.lt/download/2019-jaunuju-mokslininku-ir-tyreju-konferencija/?wpdmdl=19446> [žiūrėta 2020-05-21].
8 Seniut, Gabriela; Streckytė, Dovilė; Mameniškienė, Rūta (vadov.). Analysis of the effects of different provocative methods on bioelectrical brain activity in patients with epilepsy // 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists (BIMC 2019) : book of abstracts : May 17-18th 2019, Bialystok, Poland / Redaktor: Małgorzata Kowalska, Monika Oleksiuk, Bogumiła Szewczak, Sylwia Bajko. Bialystok : Students’ Scientific Society of the Medical University of Bialystok, 2019. ISBN 9788395207501. p. 82. Prieiga per internetą: <http://bimc.umb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/14th-BIMC-Book-of-Abstracts.pdf> [žiūrėta 2020-05-21].
9 Leu, Costin; Stevelink, Remi; Smith, Alexander W.; Goleva, Slavina B.; Kanai, Masahiro; Ferguson, Lisa; Campbell, Ciaran; Kamatani, Yoichiro; Okada, Yukinori; Sisodiya, Sanjay M.; Cavalleri, Gianpiero L.; Koeleman, Bobby P.C.; Lerche, Holger; Jehi, Lara; Davis, Lea K.; Najm, Imad M.; Palotie, Aarno; Daly, Mark J.; Busch, Robyn M.; Lal, Denis; Tumienė, Birutė (tyrėj.); Mameniškienė, Rūta (tyrėj.); Utkus, Algirdas (tyrėj.); Praninskienė, Rūta (tyrėj.); Grikinienė, Jurgita (tyrėj.); Samaitienė, Rūta (tyrėj.). Polygenic burden in focal and generalized epilepsies // Brain. Oxford : Oxford university press. ISSN 0006-8950. 2019, vol. 142, no. 11, p. 3473-3481. DOI: 10.1093/brain/awz292. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 11.337; AIF: 3.777; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Radzišauskienė, Daiva; Žagminas, Kęstutis; Ašoklienė, Loreta; Jasionis, Arminas; Mameniškienė, Rūta; Ambrozaitis, Arvydas; Jančorienė, Ligita; Jatužis, Dalius; Petraitytė, Iveta; Mockienė, Evelina. Epidemiological patterns of tick-borne encephalitis in Lithuania and clinical features in adults in the light of the high incidence in recent years: a retrospective study // European journal of neurology. Hoboken : Wiley. ISSN 1351-5101. eISSN 1468-1331. 2018, vol. 25, iss. 2, p. 268-274. DOI: 10.1111/ene.13486. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, Embase, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Academic Search Premier, Current Contents] [IF: 4.387; AIF: 3.775; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Liakina, Tatjana; Wellmer, Jörg; Mameniškienė, Rūta. Advances in post-processing of paraclinical data for diagnosis and management of epilepsy // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 35. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-17]. [DB: Index Copernicus, Index Academicus, Academic Search Complete, PubMed]
3 Puteikis, Kristijonas; Mameniškienė, Rūta. Evaluation of patients after transient loss of consciousness in the emergency department // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 73-74. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-02]. [DB: Index Copernicus, Index Academicus, Academic Search Complete, PubMed]
4 Schmitt, F. C.; Aurlien, H.; Brogger, J. C.; Hirsch, L. J.; Schomer, D. L.; Trinka, E.; Pressler, R. M.; Wennberg, R.; Visser, G. H.; Eisermann, M.; Diehl, B.; Lesser, R. P.; Kaplan, P. W.; Tich, S. N. The; Lee, J. W.; Martins-da-Silva, A.; Stefan, H.; Neufeld, M.; Rubboli, G.; Fabricius, M.; Gardella, E.; Terney, D.; Meritam, P.; Eichele, T.; Asano, E.; Cox, F.; Boas, W. van Emde; Mameniškienė, Rūta; Marusic, P.; Zarubova, J.; Rosen, I.; Fuglsang-Frederiksen, A.; Ikeda, A.; MacDonald, D. B.; Terada, K.; Ugawa, Y.; Zhou, D.; Herman, S. T.; Beniczky, S. Standardisierter Computer-basiert-organisierter Report des EEG (SCORE) - Eine strukturierende Form der EEG-Befundung = Standardisied Computer-based Organized Reporting of EEG (SCORE) - a structuring method to report EEG-findings // Klinische neurophysiologie. Stuttgart : Georg Thieme Verlag. ISSN 1434-0275. eISSN 1439-4081. 2018, vol. 49, iss. 2, p. e1-e18. DOI: 10.1055/s-0043-125304. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), PsycInfo, Current Contents, Scopus, Embase] [IF: 0.325; AIF: 3.587; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]
5 Mameniškienė, Rūta; Wolf, Peter. Precipitation and inhibition of seizures in focal epilepsies // Expert review of neurotherapeutics. Abingdon : Informa Healthcare. ISSN 1473-7175. 2018, vol. 18, no 4, p. 275-287. DOI: 10.1080/14737175.2018.1455502. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 3.453; AIF: 3.382; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
6 Moritz, Jorge Luís Wollstein; Mameniškienė, Rūta; Rimšienė, Justė; Budriūnienė, Atėnė; de Almeida Calado, Gabriel; Rigon, Isadora Barazzetti; Cantú, Pietro Lentz Martins; Meneguzzi, Caroline; Walz, Roger; Link, Kátia; Wolf, Peter. Control perceptions in epilepsy: a transcultural case-control study with focus on auras // Epilepsy and behavior. San Diego : Academic Press Inc Elsevier science. ISSN 1525-5050. eISSN 1525-5069. 2018, vol. 88, p. 130-138. DOI: 10.1016/j.yebeh.2018.09.005. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PsycInfo, MEDLINE] [IF: 2.378; AIF: 3.407; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
7 Baud, Maxime O.; Perneger, Thomas; Racz, Attila; Pensel, Max C.; Elger, Christian; Rydenhag, Bertil; Malmgren, Kristina; Cross, J. Helen; McKenna, Grainne; Tisdall, Martin; Lamberink, Herm J.; Rheims, Sylvain; Ryvlin, Philippe; Isnard, Jean; Mauguiere, Francois; Arzimanoglou, Alexis; Akkol, Serdar; Deniz, Kaancan; Ozkara, Cigdem; Lossius, Morten; Rektor, Ivan; Kalviainen, Reetta; Vanhatalo, Lotta-Maria; Dimova, Petia; Minkin, Krassimir; Staack, Anke Maren; Steinhoff, Bernhard J.; Kalina, Adam; Krsek, Pavel; Marusic, Petr; Jordan, Zsofia; Fabo, Daniel; Carrette, Evelien; Boon, Paul; Ročka, Saulius; Mameniškienė, Rūta; Vulliemoz, Serge; Pittau, Francesca; Braun, Kees P. J.; Seeck, Margitta. European trends in epilepsy surgery // Neurology. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0028-3878. eISSN 1526-632X. 2018, vol. 91, iss. 2, p. E96-E106. DOI: 10.1212/WNL.0000000000005776. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Pascal, Embase, MEDLINE] [IF: 8.689; AIF: 3.514; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
8 Žalalytė, Živilė; Praninskienė, Rūta; Mameniškienė, Rūta. Šiuolaikinių informacinių technologijų ir žiniasklaidos priemonių įtaka vaikų ir paauglių miegui bei sveikatai = Impact of media on sleep and health in children and adolescents // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, t. 22, Nr. 4, p. 319-324. DOI: 10.29014/ns.2018.33. [DB: Index Copernicus]
9 Jasionytė, Gabija; Jasionis, Arminas; Mameniškienė, Rūta. Epilepsija sergančių asmenų socialinės pažintinės funkcijos = Social cognition functions in persons with epilepsia // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, t. 22, Nr. 4, p. 292-297. DOI: 10.29014/ns.2018.29. [DB: Index Copernicus]
10 Gudeikaitė, Patricija; Valaikienė, Jurgita; Mameniškienė, Rūta. Neurolisteriozė ir jos gydymas: literatūros apžvalga = Treatment of neuro-invasive listeriosis: an overview // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, t. 22, Nr. 4, p. 287-291. DOI: 10.29014/ns.2018.28. [DB: Index Copernicus]
11 Zagorskienė, Irena; Abelkis, Eimantas; Mameniškienė, Rūta. Lietuviška Dėl galvos skausmo prarasto laiko klausimyno versija ir jos patikimumo bei pagrįstumo vertinimas = Reliability and validity of the Lithuanian version of headache-attributed lost time (HALT) index // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, t. 22, Nr. 1, p. 57-62. DOI: 10.29014/ns.2018.07. [DB: Index Copernicus]
12 Anužytė, Jogintė Saulė; Rutkauskaitė, Gintautė; Mameniškienė, Rūta. Tranzitorinė epilepsinė amnezija = Transient epileptic amnesia // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, t. 22, Nr. 3, p. 213-218. DOI: 10.29014/ns.2018.26. [DB: Index Copernicus]
13 Runkauskaitė, Dovilė; Liakina, Tatjana; Mameniškienė, Rūta. Neuroradiologinė epileptogeninių židinių diagnostika: 1,5T ir 3T magnetinio lauko stiprumo MRT tyrimų palyginimas = Comparison of 3 T and 1.5 T MRI in the evaluation of epilepsy // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, Nr. 22(77), p. 183-187. DOI: 10.29014/ns.2018.22. [DB: Index Copernicus]
14 Puteikis, Kristijonas; Zdanytė, Kristina; Mameniškienė, Rūta. Evaluation and management ofpatients with seizures in the emergency department: a one-year analysis = Pacientų su epilepsijos priepuoliais įvertinimas ir konsultavimas priėmimo-skubios pagalbos skyriuje: vienerių metų analizė // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, Nr. 22(77), p. 194-200. DOI: 10.29014/ns.2018.24. [DB: Index Copernicus]
15 Streckytė, Dovilė; Seniut, Gabriela; Mameniškienė, Rūta (vadov.); Zagorskienė, Irena (vadov.). Skirtingų provokacinių mėginių įtakos epilepsija sergančių asmenų bioelektriniam smegenų aktyvumui analizė // Studentų mokslinės veiklos LXX konferencija : Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599361. p. 187. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2020-05-21].

2017
1 Juškaitė, Austėja; Kluonaitis, Karolis; Badarienė, Jolita; Mameniškienė, Rūta. Anxiety and depression in people with epilepsy and patient with coronary artery disease: comparative analysis // Open Readings 2017 : 60th International conference for students of physics and natural sciences, March 14-17, 2017, Vilnius, Lithuania : programme and abstracts. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 2029-4425. 2017, p. 376. Prieiga per internetą: <http://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2017/03/OR2017_abstracts_book.pdf> [žiūrėta 2017-09-05].
2 Mameniškienė, Rūta; Guk, Jevgenija; Jatužis, Dalius. Family and sexual life in people with epilepsy // Epilepsy and behavior. San Diego : Academic Press Inc Elsevier science. ISSN 1525-5050. eISSN 1525-5069. 2017, Vol. 66, p. 39-44. DOI: 10.1016/j.yebeh.2016.10.012. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus, ScienceDirect, PubMed, PsycInfo] [IF: 2.600; AIF: 3.390; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Tumienė, Birutė; Maldžienė, Živilė; Preikšaitienė, Eglė; Mameniškienė, Rūta; Utkus, Algirdas; Kučinskas, Vaidutis. Phenotype comparison confirms ZMYND11 as a critical gene for 10p15.3 microdeletion syndrome // Journal of applied genetics. Heidelberg : Springer. ISSN 1234-1983. eISSN 2190-3883. 2017, vol. 58, no. 4, p. 467-474. DOI: 10.1007/s13353-017-0408-3. [DB: MEDLINE, Embase, BIOSIS Previews, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.756; AIF: 3.757; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
4 Mameniškienė, Rūta; Wolf, Peter. Epilepsia partialis continua: a review // Seizure. London : Elsevier Ltd. ISSN 1059-1311. eISSN 1532-2688. 2017, Vol. 44, p. 74-80. DOI: 10.1016/j.seizure.2016.10.010. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), PsycInfo, MEDLINE, Embase, Scopus] [IF: 2.839; AIF: 3.759; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
5 Beniczky, Sandor; Mameniškienė, Rūta. Standardized computer-based organized reporting of EEG: SCORE - Second version // Clinical neurophysiology. East Park Shannon : Elsevier Ireland Ltd. ISSN 1388-2457. eISSN 1872-8952. 2017, Vol. 128, Iss. 11, p. 2334-2346. DOI: 10.1016/j.clinph.2017.07.418. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, BIOSIS Previews, Current Contents, MEDLINE] [IF: 3.614; AIF: 3.759; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
6 Mameniškienė, Rūta. Forced normalization in patients with epilepsy // WPA inter zonal congress : oral session abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, abstract no. WT6-4, p. 61. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/abstracts/wt6-4/> [žiūrėta 2018-02-06].
7 Rutkauskaitė, Gintautė; Mameniškienė, Rūta. Transient epileptic amnesia: case report and literature review // WPA inter zonal congress : oral session abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, abstract no. SL8-3, p. 81. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/abstracts/sz15-3/> [žiūrėta 2018-02-08].
8 Ališauskaitė, Ieva; Vitkuvienė, Angelė; Mameniškienė, Rūta (vadov.). Spalvų poveikis fotosensityvia generalizuota epilepsija sergančių suaugusiųjų smegenų biolelektriniam aktyvumui // Studentų mokslinės veiklos LXIX konferencija : Vilnius, 2017 m. gegužės 18-26 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas ; Mokslinės veiklos kuratorė Laura Nedzinskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598395. p. 207. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/vu_mf_studentu_konferencija_2017_pataisytas.pdf> [žiūrėta 2019-05-02].
9 Juškys, Raimondas; Mameniškienė, Rūta. Current applications of deep brain stimulation for treatment of neurological and psychiatric disorders = Giliosios smegenų stimuliacijos taikymas gydant neurologinius ir psichiatrinius sutrikimus // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2017, t. 21, Nr. 4, p. 201-207. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2018/01/Neuro_2017_Nr4_201-207.pdf> [žiūrėta 2019-11-07]. [DB: Index Copernicus]
10 Vogt, Viola Lara; Äikiä, Marja; Del Barrio, Antonio; Boon, Paul; Borbély, Csaba; Bran, Ema; Braun, Kees; Carette, Evelien; Clark, Maria; Cross, Judith Helen; Dimova, Petia; Fabo, Daniel; Foroglou, Nikolaos; Francione, Stefano; Gersamia, Anna; Gil-Nagel, Antonio; Guekht, Alla; Harrison, Sue; Hecimovic, Hrvoje; Heminghyt, Einar; Hirsch, Edouard; Javurkova, Alena; Kälviäinen, Reetta; Kavan, Nicole; Kelemen, Anna; Kimiskidis, Vasilios K; Kirschner, Margarita; Kleitz, Catherine; Kobulashvili, Teia; Kosmidis, Mary H; Kurtish, Selin Yagci; Lesourd, Mathieu; Ljunggren, Sofia; Lossius, Morten Ingvar; Malmgren, Kristina; Mameniškienė, Rūta; Martin-Sanfilippo, Patricia; Marusic, Petr; Miatton, Marijke; Özkara, Çiğdem; Pelle, Federica; Rubboli, Guido; Rudebeck, Sarah; Ryvlin, Philippe; van Schooneveld, Monique; Schmid, Elisabeth; Schmidt, Pia-Magdalena; Seeck, Margitta; Steinhoff, Bernhard J; Shavel-Jessop, Sara; Tarta-Arsene, Oana; Trinka, Eugen; Viggedal, Gerd; Wendling, Anne-Sophie; Witt, Juri-Alexander; Helmstaedter, Christoph. Current standards of neuropsychological assessment in epilepsy surgery centers across Europe // Epilepsia. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 0013-9580. eISSN 1528-1167. 2017, vol. 58, no. 3, p. 343-355. DOI: 10.1111/epi.13646. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 5.067; AIF: 3.502; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
11 Mameniškienė, Rūta; Šileika, Simonas; Jatužis, Dalius. Partial liberalization of people with epilepsy driver's license regulations: impact on driving behavior // Journal of the neurological sciences. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0022-510X. eISSN 1878-5883. 2017, vol.381, suppl. S, meeting abstract no. : 1526, p. 552. DOI: 10.1016/j.jns.2017.08.3762. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.448; AIF: 3.759; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
12 Mameniškienė, Rūta; Samaitienė, Rūta. Elektroencefalografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 138 p. ISBN 9786094598739.

2016
1 Mameniškienė, Rūta; Karmonaitė, Irutė; Zagorskis, Rimantas. The burden of headache in people with epilepsy // Seizure. London : Elsevier Ltd. ISSN 1059-1311. eISSN 1532-2688. 2016, Vol. 41, p. 120-126. DOI: 10.1016/j.seizure.2016.07.018. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE, PsycInfo] [IF: 2.448; AIF: 3.645; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Lunardi, Mariana S.; Lin, Katia; Mameniškienė, Rūta; Beniczky, Sandor; Bogacz, Alicia; Braga, Patricia; Guaranha, Mirian S.B.; Yacubian, Elza M.T.; Samaitienė, Rūta; Baykan, Betül; Hummel, Thomas; Wolf, Peter. Olfactory stimulation induces delayed responses in epilepsy // Epilepsy and behavior. San Diego : Academic Press Inc Elsevier science. ISSN 1525-5050. eISSN 1525-5069. 2016, Vol. 64, p. 90-96. DOI: 10.1016/j.yebeh.2016.05.022. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.631; AIF: 3.307; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Ben-Menachem, Elinor; Mameniškienė, Rūta; Quarato, Pier Paolo; Klein, Pavel; Gamage, Jessica; Schiemann, Jimmy; Johnson, Martin E.; Whitesides, John; McDonough, Belinda; Eckhardt, Klaus. Efficacy and safety of brivaracetam for partial-onset seizures in 3 pooled clinical studies // Neurology. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0028-3878. eISSN 1526-632X. 2016, Vol. 87, Iss. 3, p. 314-323. Prieiga per internetą: <http://www.neurology.org/content/87/3/314.full.pdf+html> [žiūrėta 2016-12-01]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CABI Abstracts Databases, Biobase, CINAHL Complete, MLA: International Bibliography, Scopus, PubMed, BIOSIS Previews, Current Contents, MEDLINE] [IF: 8.320; AIF: 3.350; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]
4 Daškevičiūtė, Aurelija; Dapkutė, Justina; Jatužis, Dalius; Mameniškienė, Rūta. Evaluation of cerebral blood flow velocity during language processing using transcranial Doppler sonography // 8th international conference of Lithuanian neuroscience association : program and abstracts, 9 December, 2016, Vilnius. Vilnius : Lietuvos neuromokslų asociacija, 2016. ISBN 9786094597749. p. 35. Prieiga per internetą: <http://www.neuromokslai.lt/files/uploaded/abstract-book-2016.pdf> [žiūrėta 2016-12-30].
5 Mameniškienė, Rūta; Rimšienė, Justė; Puronaitė, Roma. Cognitive changes in people with temporal lobe epilepsy over a 13-year period // Epilepsy and behavior. San Diego : Academic Press Inc Elsevier science. ISSN 1525-5050. eISSN 1525-5069. 2016, Vol. 63, p. 89-97. DOI: 10.1016/j.yebeh.2016.07.029. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.631; AIF: 3.307; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
6 Beniczky, Sandor; Neufeld, Miri; Diehl, Beate; Dobesberger, Judith; Trinka, Eugen; Mameniškienė, Rūta; Rheims, Sylvain; Gil-Nagel, Antonio; Craiu, Dana; Pressler, Ronit; Krysl, David; Lebedinsky, Angelina; Tassi, Laura; Rubboli, Guido; Ryvlin, Philippe. Testing patients during seizures: A European consensus procedure developed by a joint taskforce of the ILAE - Commission on European Affairs and the European Epilepsy Monitoring Unit Association // Epilepsia. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 0013-9580. eISSN 1528-1167. 2016, Vol. 57, Iss. 9, p. 1363-1368. DOI: 10.1111/epi.13472. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, MEDLINE, BIOSIS Previews] [IF: 5.295; AIF: 3.350; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]
7 Kobulashvili, Teia; Hoefler, Julia; Dobesberger, Judith; Ernst, Florian; Ryvlin, Philippe; Cross, J. Helen; Braun, Kees; Dimova, Petia; Francione, Stefano; Hecimovic, Hrvoje; Helmstaedter, Christoph; Kimiskidis, Vasilios K; Lossius, Morten Ingvar; Malmgren, Kristina; Marusic, Petr; Steinhoff, Bernhard J.; Boon, Paul; Craiu, Dana; Delanty, Norman; Fabo, Daniel; Gil-Nagel, Antonio; Guekht, Alla; Hirsch, Edouard; Kalviainen, Reetta; Mameniškienė, Rūta; Ozkara, Cigdem; Seeck, Margitta; Rubboli, Guido; Krsek, Pavel; Rheims, Sylvain; Trinka, Eugen. Current practices in long-term video-EEG monitoring services: a survey among partners of the E-PILEPSY pilot network of reference for refractory epilepsy and epilepsy surgery // Seizure. London : Elsevier Ltd. ISSN 1059-1311. eISSN 1532-2688. 2016, Vol. 38, p. 38-45. DOI: 10.1016/j.seizure.2016.03.009. [DB: Psychological Abstracts/PsycINFO, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.448; AIF: 3.645; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
8 Mouthaan, Brian E.; Rados, Matea; Mameniškienė, Rūta. Current use of imaging and electromagnetic source localization procedures in epilepsy surgery centers across Europe // Epilepsia. Hoboken : Wiley-Blackwell Publishing, Inc. ISSN 0013-9580. eISSN 1528-1167. 2016, Vol. 57, Iss. 5, p. 770-776. DOI: 10.1111/epi.13347. [DB: MEDLINE, International Pharmaceutical Abstracts, Scopus, Science Citation Index] [IF: 5.295; AIF: 3.350; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Krutulienė, Sandra; Mameniškienė, Rūta. Epilepsija sergančių suaugusių asmenų gyvenimo kokybė: sveikatos pajėgumas = The quality of life of people with epilepsy: health capability // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2015, T. 19, Nr. 2(19), p. 118-127. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2015_Nr2_118-127.pdf> [žiūrėta 2016-01-19]. [DB: Index Copernicus]
2 Andrejevaitė, V.; Ašoklis, R.; Aranauskas, R.; Blažienė, A.; Bylaitė, M.; Butrimienė, I.; Dadonienė, J.; Deksnytė, A.; Drąsutienė, G.; Gaidamovič, R.; Grigaitienė, J.; Jatužis, D.; Jurgutis, A.; Kasiulevičius, V.; Kiverytė, S.; Kocius, M.; Kučinskas, V.; Kučinskienė, Z.; Laucevičius, A.; Lesinskas, E.; Mameniškienė, R.; Mastavičiūtė, A.; Matuzevičienė, R.; Matuzevičius, A.; Morozovas, V.; Palinauskaitė, K.; Paulauskienė, S.; Petrauskienė, B.; Petrulionienė, Ž.; Piličiauskienė, R.; Ramonas, H.; Razgauskas, E.; Ryliškienė, K.; Rusakevičiūtė, I.; Simanauskas, K.; Samuilienė, R.; Simanauskienė, E.; Sokolovas, V.; Strazdienė, V.; Stropuvienė, S.; Šapoka, V.; Tamošiūnas, A.; Triponis, V.; Triponienė, D.; Urbanavičius, V.; Varvuolytė, S.; Venalis, A.; Vencevičienė, L.; Vingras, A.; Vitkus, D.; Žėbienė, E. Šeimos medicinos vadovas : [vadovėlis] / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas ; [V. Andrejevaitė ... [et al.]. [2-asis atnauj. leid.]. Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. 683 p. ISBN 9786098053258.
3 Mameniškienė, Rūta; Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Budrys, Valmantas. People with epilepsy lack knowledge about their disease // Epilepsy and behavior. San Diego : Academic Press Inc Elsevier science. ISSN 1525-5050. eISSN 1525-5069. 2015, Vol. 46, p. 192-197. DOI: 10.1016/j.yebeh.2015.03.002. [DB: MEDLINE, PsycInfo, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.332; AIF: 3.241; Q2 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Mameniškienė, Rūta; Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Kizlaitienė, Rasa; Budrys, Valmantas; Valevičienė, Nomeda Rima; Kasiulevičius, Vytautas; Petrulionis, Marius. Bilateral perisylvian syndrome with autonomic seizures and autonomic status epilepticus: a case report with long-term follow-up // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, nr. 3, p. 213-217. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr3_213-217.pdf> [žiūrėta 2015-01-09]. [DB: Index Copernicus]
2 Budrys, Valmantas; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Petroška, Donatas; Kuzmickienė, Jurgita; Mameniškienė, Rūta; Balčytytė, Rima. Creutzfeldt-Jakob liga: literatūros apžvalga ir keturi patomorfologiškai patvirtinti klinikiniai atvejai Lietuvoje // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, nr. 3, p. 173-180. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr3_173-180.pdf> [žiūrėta 2015-01-09]. [DB: Index Copernicus]
3 Raudytė, Eglė; Mameniškienė, Rūta; Ročka, Saulius. Epilepsijos priepuoliai, susiję su galvos smegenų kaverninėmis, arterioveninėmis malformacijomis ir aneurizmomis // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, nr. 3, p. 164-172. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr3_164-172.pdf> [žiūrėta 2015-01-09]. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Matačiūnienė, Dalia; Mameniškienė, Rūta; Masaitienė, Raminta; Budrys, Valmantas. A heavy snorer with multiple prolonged asystoles during the night-reversal by CPAP therapy. // Sleep and breathing. Heidelberg : Springer. ISSN 1520-9512. eISSN 1522-1709. 2013, Vol. 17, no 1, p. 25-28. DOI: 10.1007/s11325-012-0690-6. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.869; AIF: 3.490; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]
2 Jurkuvėnas, Vytautas; Mameniškienė, Rūta; Bagdonas, Albinas. Epilepsija sergančių žmonių asmenybės savybės // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, nr. 1, p. 218-223. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2013_Nr1_017-028.pdf> [žiūrėta 2017-08-03]. [DB: Index Copernicus]
3 Bunevičiūtė, Ramunė; Mameniškienė, Rūta. Rūkymo įtaka miego architektūrai // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, nr. 2, p. 144-149. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2013_Nr2_144-149.pdf>. [DB: Index Copernicus]
4 Arefjev, Pavel; Mameniškienė, Rūta; Budrys, Valmantas; Pavlovskaja, Veslava. Įspūdingas kaukolės darinys ir jo diferencinė diagnostika: klinikinis atvejis // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, nr. 1, p. 74-80. [DB: Index Copernicus]
5 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Mameniškienė, Rūta. Epilepsija sergančių pacientų žinios apie jų ligą: skersinio pjūvio tyrimas Vilniaus epileptologijos centre // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, nr. 4, p. 278-287. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2013_Nr4_278-287.pdf>. [DB: Index Copernicus]
6 Mameniškienė, Rūta; Jasionis, Arminas; Budrys, Valmantas. Effect of moon phases and other time variables on frequency of convulsive status epilepticus // Epilepsia. Hoboken : Wiley-Blackwell Publishing, Inc. ISSN 0013-9580. 2013, vol. 54, suppl. s6, p. 123. DOI: 10.1111/epi.12292. [DB: Embase, TOC Premier, Scopus, MEDLINE, Elsevier Biobase, Current Abstracts, CABI Abstracts Databases, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.584; AIF: 3.174; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
7 Jędrzejczak, Joanna; Marusic, Petr; Haldre, Sulev; Majkowska-Zwolińska, Beata; Bojinova-Tchamova, Veneta; Mameniškienė, Rūta; Mindruta, Ioana; Ravnik, Igor M.; Szupera, Zoltan; Sykora, Pavol; Verzbickis, Aleksandrs; Daniluk, Jerzy. Current status of epilepsy health care for adult patients from Central and Eastern European Union countries: a survey of members of the Central Europe Epilepsy experts working group // Seizure: European journal of epilepsy. London : Elsevier Ltd. ISSN 1059-1311. 2013, vol. 22, no 6, p. 452-456. DOI: 10.1016/j.seizure.2013.03.001. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), PsycInfo, MEDLINE, Scopus, Embase] [IF: 2.059; AIF: 3.618; Q3 (2013 InCities JCR SCIE)]
8 Beniczky, Sandor; Aurlien, Harald; Brøgger, Jan C.; Fuglsang-Frederiksen, Anders; Martins-da-Silva, Antonio; Trinka, Eugen; Visser, Gerhard; Rubboli, Guido; Hjalgrim, Helle; Stefán, Hermann; Rosen, Ingmar; Zarubova, Jana; Dobesberger, Judith; Alving, Jorgen; Andersen, Kjeld V.; Fabricius, Martin; Atkins, Mary D.; Neufeld, Miri; Plouin, Perrine; Marusic, Petr; Pressler, Ronit; Mameniškienė, Rūta; Hopfengartner, Rudiger; Boas, Walter van Emde; Wolf, Peter. Standardized computer-based organized reporting of EEG: SCORE // Epilepsia. Hoboken : Wiley-Blackwell Publishing, Inc. ISSN 0013-9580. 2013, vol. 54, no 6, p. 1112-1124. DOI: 10.1111/epi.12135. [DB: Embase, TOC Premier, Scopus, MEDLINE, Elsevier Biobase, Current Abstracts, CABI Abstracts Databases, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.584; AIF: 3.174; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Juknevičius, Vytautas; Petrulionienė, Žaneta; Mameniškienė, Rūta. Centrinės miego apnėjos įtaka sergantiems lėtiniu širdies nepakankamumu = Central sleep apnea in chronic heart failute // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 2, p. 229-235. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_TP_2012_2_str205.pdf> [žiūrėta 2012-06-05]. [DB: Index Copernicus]
2 Margevičiūtė, Ramunė; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Liutkienė, Justina; Mameniškienė, Rūta; Bagdonas, Albinas. Išsėtine skleroze ir epilepsija sergančių asmenų kognityvinių funkcijų ypatumai = Cognitive features of persons with multiple sclerosis and epilepsy // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2012, t. 16, nr. 1, p. 33-44. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2012_Nr1_033-044.pdf> [žiūrėta 2012-09-28]. [DB: Index Copernicus]
3 Matačiūnienė, Dalia; Mameniškienė, Rūta; Jatužis, Dalius; Budrys, Valmantas. Narkolepsijos diagnostikos klystkeliai: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Diagnostic pitfalls of narcolepsy: case report and review of literature // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2012, t. 16, nr. 1, p. 61-65. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2012_Nr1_061-065.pdf> [žiūrėta 2012-09-28]. [DB: Index Copernicus]
4 Guk, Jevgenija; Mameniškienė, Rūta. Ligos įtaka epilepsija sergančių asmenų šeiminiam gyvenimui // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2012, t. 16, nr. 3, p. 218-223. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2012_Nr3_218-223.pdf> [žiūrėta 2013-04-23]. [DB: Index Copernicus]
5 Matačiūnienė, Dalia; Mameniškienė, Rūta; Jatužis, Dalius; Budrys, Valmantas. Catalepsy misinterpreted as conversion disorder: a case report // Balcone 2012: the 7th Baltic congress of neurology, May 9-12, 2012, Tartu, Estonia : programme and abstract book. Tartu. 2012, p. 150.

2011
1 Arefjev, Pavel; Chalkovskaja, Ana; Mameniškienė, Rūta. Effects of compact fluorescent and incandescent lights on brain electrical activity = Kompaktinės liuminescencinės ir kaitrinės lempučių skleidžiamos šviesos poveikis smegenų bioelektriniam aktyvumui // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2011, t. 15, nr. 1, p. 18-25. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2011_Nr1_018-025.pdf> [žiūrėta 2011-11-09]. [DB: Index Copernicus]
2 Parnarauskienė, Regina; Daubaras, Gintautas; Jatužis, Dalius; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kizlaitienė, Rasa; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Liveikienė, Aušra; Mameniškienė, Rūta; Ryliškienė, Kristina; Ročka, Saulius; Sereikė, Ieva; Valaikienė, Jurgita; Budrys, Valmantas (sudaryt.). Urgentinė neurologija / Autoriai : Valmantas Budrys, Gintautas Daubaras, Dalius Jatužis, Rūta Kaladytė-Lokominienė, Gintaras Ferdinandas Kaubrys, Rasa Kizlaitienė, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaščevičius, Aušra Liveikienė, Rūta Mameniškienė, Regina Parnarauskienė, Kristina Ryliškienė, Saulius Ročka, Ieva Sereikė, Jurgita Valaikienė; sudarytojas Valmantas Budrys. Vilnius : Vaistų žinios, 2011. 368 p. ISBN 9789955884453.
3 Mameniškienė, Rūta; Šileikaitė, Aldona; Budrys, Valmantas; Navickienė, E. Assessment of depressive symptoms and suicide rate in patients with epilepsy in routine clinical setting // XXth world congress of neurology : [abstracts], Marrakesh, Morocco, 2011, November 12-17. Morroco. 2011, p. [1 p.].
4 Vilionskis, Aleksandras; Mameniškienė, Rūta; Knoknerienė, Olga; Jatužis, Dalius. The reasons of delayed door to needle time for acute stroke patients undergoing intravenous thrombolysis // XXth word congress of neurology : [abstracts], Marrakesh, Morocco, 2011, November 12-17. Morroco. 2011, [1 p.].
5 Mameniškienė, Rūta. Vaistų nuo epilepsijos farmakologija = Pharmacology of antiepileptic drugs // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2011, t. 15, nr. 4, p. 241-252. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2011_Nr4_241-252.pdf> [žiūrėta 2012-08-29]. [DB: Index Copernicus]
6 Mukhin, K.Y.; Mameniškienė, Rūta; Mirnov, M.B.; Kvaskova, N.E.; Bobylova, M.Y.; Petrukhin, A.S.; Wolf, P. Epilepsia partialis continua in tick-borne Russian spring-summer encephalitis // Acta Neurologica Scandinavica. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 0001-6314. 2011, vol. 125, no. 5. DOI: 10.1111/j.1600-0404.2011.01575.x. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Contents, BIOSIS Previews, Biological Abstracts, MEDLINE] [IF: 2.469; AIF: 3.061; Q2 (2011 InCities JCR SCIE)]
7 Mameniškienė, Rūta; Bast, Thomas; Bentes, Carla; Canevini, Maria P.; Dimova, Petia; Granata, Tiziana; Høgenhaven, Hans; Jakubi, Bosanka; Marusic, Petr; Melikyan, Gayane; Michelucci, Roberto; Mukhin, Konstantin Y.; Oehl, Bernhard; Ragona, Franceska; Rossetti, Andrea O.; Rubboli, Guido; Schubert, Susanne; Stephani, Ulrich; Strobel, Julia; Vignoli, Aglaia; Zarubova, Jana; Wolf, Peter. Clinical course and variability of non-Rasmussen, nonstroke motor and sensory epilepsia partialis continua: a European survey and analysis of 65 cases // Epilepsia. Hoboken : Wiley-Blackwell Publishing, Inc. ISSN 0013-9580. 2011, vol. 52, iss. 6, p. 1168-1176. DOI: 10.1111/j.1528-1167.2010.02974.x. [DB: Embase, TOC Premier, Scopus, MEDLINE, Elsevier Biobase, Current Abstracts, CABI Abstracts Databases, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.961; AIF: 3.061; Q1 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Krauss, Gregory; Ben-Menachem, Elinor; Mameniškienė, Rūta; Vaičienė-Magistris, Nerija; Brock, Melissa; Whitesides, John G; Johnson, Martin E; Arain, A; Ayala, R; Bar, M; Beach, R; Biton, V; Fakhoury, T; Hojdikova, H; Januskeviciute, A; Ko, D; Laxer, K; Leroy, R; Morris, G Iii; Noachtar, S; Parcells, P; Penovich, P; Rosenfeld, W; Rosenow, F; Sperling, M; Stefan, H; Ting, T; Werz, M. Intravenous lacosamide as short-term replacement for oral lacosamide in partial-onset seizures // Epilepsia. Malden, MA : Blackwell Science. ISSN 0013-9580. 2010, vol. 51, iss. 6, p. 951-957. DOI: 10.1111/j.1528-1167.2009.02463.x. [DB: ISI Web of Science (nenaudotinas), MEDLINE, Abstracts in Anthropology (nenaudotinas), Academic Search (nenaudotinas), Academic Search Premier, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, CAB Health, CABDirect, CABS, CAS: Chemical Abstracts Services (nenaudotinas), Biological Sciences Database, Current Abstracts, Current Contents / Clinical Medicine, EBSCO Psychology and Behavioral Sciences Collection, BIDS: International Bibliographic Information on Dietary Supplements, International Pharmaceutical Abstracts, Leisure Recreation and Tourism Abstracts, LEIsure Tourism Database, Neuroscience Citation Index, Neurosciences Abstracts, PASCAL Database, ProtoZoological Abstracts, Psychological Abstracts/PsycINFO, Reference Update (nenaudotinas), Science Citation Index Expanded (Web of Science), CABI Abstracts Databases, CSA (nenaudotinas), Elsevier Biobase, TOC Premier, Academic Search Complete, Scopus, Embase] [IF: 3.955; AIF: 3.006; Q1 (2010 InCities JCR SCIE)]

2009
1 Ambrozaitis, Arvydas; Broslavskis, Eugenijus; Budrys, Valmantas; Daubaras, Gintautas; Endzinienė, Milda; Gleiznienė, Rymantė; Jaržemskas, Egidijus; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kizlaitienė, Rasa; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Laiškonis, Alvydas Pranas; Liesienė, Vanda; Mameniškienė, Rūta; Marcinkutė, Audronė; Obelienienė, Diana; Parnarauskienė, Regina; Pauza, Valerijus; Petrikonis, Kęstutis; Prasauskienė, Audronė; Rastenytė, Daiva; Ryliškienė, Kristina; Ročka, Saulius; Skerlienė, Birutė; Ščiupokas, Arūnas; Ulozienė, Ingrida; Vaičienė-Magistris, Nerija; Vaitkus, Antanas. Klinikinė neurologija / Sudarytojas ir mokslinis redaktorius: Valmantas Budrys ; [Autoriai: Arvydas Ambrozaitis, Eugenijus Broslavskis, Valmantas Budrys, Gintautas Daubaras, Milda Endzinienė, Rymantė Gleiznienė, Egidijus Jeržemskas, Dalius Jatužis, Gintaras Ferdinandas Kaubrys, Rasa Kizlaitienė, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaševičius, Alvydas Laiškonis, Vanda Liesienė, Rūta Mameniškienė, Audronė Marcinkutė, Diana Obelienėnė, Regina Parnaranauskienė, Valius Pauza, Kęstutis Petrikonis, Audronė Prasauskienė, Daiva Rastenytė, Kristina Ryliškienė, Saulius Ročka, Birutė Skerlienė, Arūnas Ščiupokas, Ingrida Ulozienė, Nerija Vaičienė-Magistris, Antanas Vaitkus]. 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : Vaistų žinios, 2009. 989 p. ISBN 9789955884248.
2 Alekna, Vidmantas; Andrejevaitė, Viktorija; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas; Aranauskas, Ramūnas; Blažienė, Audra; Bylaitė, Matilda; Butrimienė, Irena; Dadonienė, Jolanta; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Jankevičius, Feliksas; Jatužis, Dalius; Jurgutis, Arnoldas; Kasiulevičius, Vytautas; Kiverytė, Silvija; Kučinskas, Vaidutis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Laucevičius, Aleksandras; Lesinskas, Eugenijus; Matuzevičius, Audrius; Mameniškienė, Rūta; Mastavičiūtė, Asta; Marcinkutė, Audronė; Matuzevičienė, Rėda; Miglinas, Marius; Morozovas, Valerijus; Paulauskienė, Skaidrė; Petrauskienė, Birutė; Petrulionienė, Žaneta; Piličiauskienė, Rima; Ryliškienė, Kristina; Ramonas, Henrikas; Razgauskas, Eduardas; Rusakevičiūtė, Indrė; Simanauskas, Kazys; Samuilienė, R.; Simanauskienė, E.; Sokolovas, Vitalijus; Strazdienė, Virginija; Stropuvienė, Sigita; Šapoka, Virginijus; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Triponis, Vytautas Jonas; Triponienė, Dalia; Urbanavičius, Vaidotas; Varvuolytė, Sonata; Venalis, Algirdas; Vingras, Algimantas Alfonsas; Žėbienė, Eglė. Šeimos medicina. Vilnius : NMMC, 2009. 569 p. ISBN 9786099507903.

2007
1 Parnarauskienė, Regina; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Mameniškienė, Rūta; Petroška, Donatas; Liutkienė, Justina. Antrasis patvirtintas Creutzfeldt-Jacob ligos atvejis = The second pathomorphologically verified case of Creutzfeldt-Jacob disease in Lithuania // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2007, t. 11, Nr. 2, p. 119-123. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2007_Nr2_119-123.pdf> [žiūrėta 2008-04-24]. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Mameniškienė, Rūta; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Budrys, Valmantas. The decay of memory between delayed and long-term recall in patients with temporal lobe epilepsy // Epilepsy and behavior. Maryland Heights : Academic Press. ISSN 1525-5050. 2006, vol. 8, iss. 1, p. 278-288. Prieiga per internetą: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525505005004658>. [DB: ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.026; AIF: 2.892; Q2 (2006 InCities JCR SCIE)]
2 Mameniškienė, Rūta; Jatužis, Dalius; Budrys, Valmantas. Epilepsy and driving licence in Lithuania // 7th European Congress on epileptology, Helsinki, 2-6 July 2006 : abstracts. Helsinki. 2006, p. 42.
3 Navickienė, Eglė; Mameniškienė, Rūta; Jatužis, Dalius. Assessment of depression and anxiety in adults with epilepsy // 7th European Congress on epileptology, Helsinki, 2-6 July 2006 : abstracts. Helsinki. 2006, p. 99.
4 Jatužis, Dalius; Duobaitė, Živilė Marija; Balkaitienė, Rita; Mameniškienė, Rūta; Mirončikienė, Audronė Vanda; Budrys, Valmantas. Case-report of Kleine-Levin syndrome : rapid improvement of EEG abnormalities associated with clinical episode // 5th Baltic congress of neurology, June 1-3, 2006, Riga, Latvia : final programme and abstracts. Riga. 2006, p. 28.

2005
1 Navickienė, Eglė; Mameniškienė, Rūta; Jatužis, Dalius. Depression, anxiety and the fear of seizures in adults with epilepsy in Lithuania // European journal of neurology: Abstracts of the 9th congress of the European Federation of Neurological Societies, Athens, Greece, 17-20 September, 2005. Oxford : Blackwell Publishing. ISSN 1351-5101. 2005, vol. 12, suppl. 2, art. no. P2281, p. 236. DOI: 10.1111/j.1468-1331.2005.01308.x. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.244; AIF: 3.047; Q2 (2005 InCities JCR SCIE)]

2002
1 Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Budrys, Valmantas; Songailienė, Jurgita; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Kučinskas, Vaidutis; Parnarauskienė, Regina; Jatužis, Dalius; Mameniškienė, Rūta. Apolipoproteino E genotipo polimorfizmo įtaka kognityvinių sutrikimų profiliui sergant Alzheimerio liga ir kraujagysline demencija = Influence of apolipoprotein E genotype polymorphism on patients of cognitive disorders in Alzheimer's disease and vascular dementia // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2002, nr. 3(16), p. 73-79.
2 Mameniškienė, Rūta; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Budrys, Valmantas; Parnarauskienė, Regina. Sergančiųjų epilepsija pacientų nusiskundimai atminties sutrikimu ir jų ryšys su demografiniais ir klinikiniais faktoriais = Self-report memory impairment and relationship with demographical and clinical factors in patients with epilepsy // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2002, nr. 3(16), p. 80-89.
3 Mameniškienė, Rūta; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Budrys, Valmantas; Parnarauskienė, Regina. Kognityvinių funkcijų sutrikimai sergant epilepsija ir jų ryšys su epilepsijos klinikinėmis charakteristikomis = Cognitive impairment and relationship with clinical characteristics in patients with epilepsy // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2002, nr. 3(16), p. 90-100.

2001
1 Jatužis, Dalius; Mameniškienė, Rūta; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Budrys, Valmantas. Atherosclerosis and intracranial circulation in patients with dementia and ischemic cerebrovascular disease // Journal of the neurological sciences. ISSN 0022-510X. 2001, vol. 187, suppl. 1, [p. P0 147]. [IF: 1.986; AIF: 0.000; Q2 (2001 InCities JCR SCIE)]
2 Budrys, Valmantas; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Jatužis, Dalius; Mameniškienė, Rūta; Songailienė, Jurgita; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Kučinskas, Vaidutis. Vascular dementia and ishemic cerebrovascular disease: relationship to apolipoprotein E e2 allele and atherosclerosis severity // Journal of the neurological sciences. ISSN 0022-510X. 2001, vol. 187, suppl. 1, [p. P0149]. [IF: 1.986; AIF: 0.000; Q2 (2001 InCities JCR SCIE)]
3 Mameniškienė, Rūta; Budrys, Valmantas; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas. Smoking, environmental factors and risk of Parkinson's disease in Lithuania // Journal of the neurological sciences. ISSN 0022-510X. 2001, vol. 187, suppl. 1, [p. P 1163]. [IF: 1.986; AIF: 0.000; Q2 (2001 InCities JCR SCIE)]

2000
1 Kučinskienė, Zita Aušrelė; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kučinskas, Vaidutis; Budrys, Valmantas; Jatužis, Dalius; Mameniškienė, Rūta; Songailienė, Jurgita. Demencija, apolipoproteino E genotipas ir aterosklerozė // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2000, nr. 2(10), p. 39-45.

1999
1 Budrys, Valmantas; Mameniškienė, Rūta; Jatužis, Dalius. EGb 761 (Tanakano) veiksmingumas gydant poūmį vestibiulinį sindromą // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 1999, nr. 3(7), p. 65-68.

1998
1 Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Jatužis, Dalius; Mameniškienė, Rūta. Transkranijinė doplerografija neurologijoje ir neurochirurgijoje // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 1998, t. 2(4), p. 36-45.