VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Radvilė Malickaitė' publikacijų sąrašas

2019
1 Šileikienė, Virginija; Laurinavičienė, Aida; Leščiūtė-Krilavičienė, Daiva; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Laurinavičius, Arvydas. Levels of CD4+ CD25+ T regulatory cells in bronchial mucosa and peripheral blood of chronic obstructive pulmonary disease indicate involvement of autoimmunity mechanisms // Advances in respiratory medicine. Gdańsk : Via Medica. ISSN 2451-4934. eISSN 2543-6031. 2019, vol. 87, no. 3, p. 159-166. DOI: 10.5603/ARM.2019.0023. [DB: Scopus, MEDLINE, DOAJ, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]

2018
1 Svetikienė, Marija; Ringaitienė, Donata; Vėželienė, Jevgenija; Trybė, Dainius; Vicka, Vaidas; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Norkūnienė, Jolita; Šerpytis, Pranas; Šipylaitė, Jūratė. Role of nutritional immunomodulation in immune responses in malnourished patients undergoing cardiac surgery // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 79. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-02]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, IndexCopernicus (nenaudotinas)]
2 Palevičiūtė, Eglė; Malickaitė, Radvilė; Matačiūnas, Mindaugas; Šileikienė, Virginija; Kryžauskaitė, Lina; Širmenis, Raimondas; Karalius, Rimantas; Gumbienė, Lina. Life-saving pulmonary endarterectomy for a young female with primary antiphospholipid syndrome complicated by severe chronic thromboembolic pulmonary hypertension // Seminars in cardiovascular medicine / Lietuvos širdies asociacija. Warsaw : DeGruyter Open. eISSN 1822-7767. 2018, vol. 24, iss. 1, p. 1-8. DOI: 10.2478/semcard-2018-0001. [DB: J-Gate, IndexCopernicus (nenaudotinas), Embase, CNKI Scholar (nenaudotinas)]

2017
1 Aleksonienė, Regina; Zeleckienė, Ingrida; Matačiūnas, Mindaugas; Puronaitė, Roma; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Strumilienė, Edita; Gruslys, Vygantas; Zablockis, Rolandas; Danila, Edvardas. Relationship between radiologic patterns, pulminary function values and bronchoalveolar lavage fluid cells in newly diagnosed sarcoidosis // Journal of thoracic disease. Hong Kong : Pioneer Bioscience Pub. Co. ISSN 2072-1439. eISSN 2077-6624. 2017, Vol. 9, no 1, p. 88-95. DOI: 10.21037/jtd.2017.01.17. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 1.804; AIF: 4.073; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Malickaitė, Radvilė; Burneikaitė, Audronė; Simanavičienė, Stanislava. T limfocitų atsakas į Mycobacterium tuberculosis antigenus esant latentinei tuberkuliozei: 2009-2015 metų tyrimų analizė // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2016, T. 18, Nr. 2, p. 56-61. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/en/straipsnis/visas/563/2016> [žiūrėta 2017-04-27]. [DB: Index Copernicus (IC)]
2 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Simanavičienė, Stanislava. Imuniniai biožymenys pacientų po širdies persodinimo stebėsenai = Immune biomarkers in monitoring after the heart transplantation // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2016, T. 18, nr. 3, p. 111-117. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/imuniniai-biozymenys-pacientu-po-sirdies-persodinimo-stebesenai> [žiūrėta 2016-11-21]. [DB: Index Copernicus (IC)]
3 Bajoriūnienė, Ieva; Biziulevičienė, Genė; Biziulevičius, Gediminas Arvydas; Čaplinskas, Saulius; Dadonienė, Jolanta; Dubakienė, Rūta; Duobienė, Rasa; Eidukaitė, Audronė; Garbaravičienė, Jūratė; Jacevičienė, Ingrida; Jonauskienė, Irena; Katkuvienė, Jūratė Dalia; Laiškonis, Alvydas Pranas; Lukauskas, Kazimieras; Malickaitė, Radvilė; Marciuškienė, Eglė; Matuzevičienė, Rėda; Mauricas, Mykolas; Milušauskienė, Ramutė; Moncevičiūtė-Eringienė, Elena; Pašukonienė, Vita; Pieškus, Juozas; Rainienė, Tatjana; Rainytė, Aldona; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas; Sruoga, Aniolas; Šiaurys, Almantas; Šitkauskienė, Brigita; Tamošiūnas, Vytas Antanas; Triponienė, Dalia; Urbonienė, Daiva; Usonis, Vytautas; Vitkauskienė, Astra; Žvirblienė, Aurelija; Railienė, Birutė (sudaryt.). Imunologijos raida Lietuvoje. Trys amžiai: nuo empirinių užuominų apie atsparumą iki imuniteto tyrimų : mokslinė monografija / autoriai: Ieva Bajoriūnienė, Genė Biziulevičienė, Gediminas Arvydas Biziulevičius, Saulius Čaplinskas, Jolanta Dadonienė, Rūta Dubakienė, Rasa Duobienė, Audronė Eidukaitė, Jūratė Garbaravičienė, Ingrida Jacevičienė, Irena Jonauskienė, Jūratė Dalia Katkuvienė, Alvydas Laiškonis, Kazimieras Lukauskas, Radvilė Malickaitė, Eglė Marciuškienė, Rėda Matuzevičienė, Mykolas Mauricas, Ramutė Milušauskienė, Elena Moncevičiūtė-Eringienė, Vita Pašukonienė, Juozas Pieškus, Tatjana Rainienė, Aldona Rainytė, Almira Ramanavičienė, Arūnas Ramanavičius, Aniolas Sruoga, Almantas Šiaurys, Brigita Šitkauskienė, Vytas Antanas Tamošiūnas, Dalia Triponienė, Daiva Urbonienė, Vytautas Usonis, Astra Vitkauskienė, Aurelija Žvirblienė. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. 615 p. ISBN 9789986498704.
4 Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Aleksonienė, Regina; Simanavičienė, Stanislava; Danila, Edvardas. Influence of smoking on multifunctional membrane surface glycoprotein expression on the surface of T lymphocytes in BAL fluid from patients with pulmonary sarcoidosis // European respiratory journal. Sheffield : European respiratory society. ISSN 0903-1936. eISSN 1399-3003. 2016, Vol. 48, Suppl. 60, abstract no. PA906. DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.PA906. [DB: BIOSIS Previews, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 10.569; AIF: 3.929; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]
5 Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Aleksonienė, Regina; Simanavičienė, Stanislava; Danila, Edvardas. Comparisin of hyadherin expression on the surface of T lymphocytes in BAL fluid and peripheral blood samples from patients with pulmonary sarcoidosis // Eesti arst. Tartu : Eesti Arstide Liit. ISSN 0235-8026. 2016, Vol. 95, suppl. 1, p. 50. Prieiga per internetą: <https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/download/12917/8000> [žiūrėta 2017-04-03]. [DB: INIS, Embase]

2013
1 Aleksonienė, Regina; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas. Imuniniai plaučių fibrozės žymenys // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2013, t. 16, nr. 2, p. 86-91. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
2 Garjonytė, Lina; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Šileikienė, Virginija; Danila, Edvardas. T reguliacinių ląstelių pokyčiai ir jų klinikinė reikšmė sergant lėtine obstrukcine plaučių liga // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2013, t. 15, nr. 2, p. 63-68. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/t-reguliacini%C5%B3-l%C4%85steli%C5%B3-poky%C4%8Diai-ir-j%C5%B3-klinikin%C4%97-reik%C5%A1m%C4%97-sergant-l%C4%97tine-obstrukcine> [žiūrėta 2014-03-13]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]

2012
1 Daukšas, Tomas; Sudikienė, Rita; Malickaitė, Radvilė; Čelutkienė, Jelena. The potential role of ultrasonic strain imaging and immunophenotyping in diagnosing acute rejection after heart transplantation // Seminars in cardiovascular medicine. Vilnius : Lietuvos širdies asociacija. ISSN 1822-7767. 2012, vol. 18, no 2, Art. no. 7 [p. 1-8]. DOI: 10.2478/v10287-012-0007-z. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]

2011
1 Šileikienė, Virginija; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas. Kraujo citokinų koncentracijos pokyčių priklausomybė nuo lėtinės obstrukcinės plaučių ligos klinikinės fazės = Blood cytokines concentration reliance on clinical phase of chronic obstructive pulmonary disease // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2011, T. 13, nr. 1, p. 26-30. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/354319897f55ea0ab445d87b83c269c9b332ce69e.pdf> [žiūrėta 2017-11-21]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]

2010
1 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Bukauskaitė, Jolanta. Augimo faktorių poveikis pelių miogeninių ląstelių proliferacijai ir paviršinių žymenų ekspresijai = Impact of growth factors on miogenic mouse cells proliferation and surface markers expression // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2010, t. 12, nr. 1, p. 20-24. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/1763624626d0f6d06cf22df31245421a5aac368ae2.pdf>. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
2 Sudikienė, Rita; Malickaitė, Radvilė; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus; Ručinskas, Kęstutis; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Vaikų širdies transplantacija: Vilniaus širdies chirurgijos centro patirtis = Cardiac transplantation in pediatric patients: experience of Vilnius Cardiac Surgery Center // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2010, t. 8, nr. 3, p. 127-133. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2104> [žiūrėta 2010-05-19]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
3 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Simanavičienė, Stanislava; Maneikienė, Vytė; Sudikienė, Rita; Ručinskas, Kęstutis. Imuninė stebėsena širdies transplantacijoje: atmetimo reakcijos poveikis T limfocitų žymenų ekspresijai = Measuring T cell reactivity for predicting heart transplant rejection // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2010, t. 8, nr. 3, p. 120-126. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2103> [žiūrėta 2010-09-08]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
4 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Simanavičienė, Stanislava. T cell surface markers in predicting heart transplant rejection // The 10th Baltic congress in laboratory medicine : programme and abstracts, Tallinn, September 16-18, 2010. Tallinn : International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2010, p. 57.
5 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė. Imuninės ląstelės ir jų vaidmuo lėtinės obstrukcinės plaučių ligos patogenezėje = Immune cells in the pathogenesis of chronic obstructlve pulmonary disease // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2010, t. 12, nr. 4, p. 198-201. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/218450967f0d7a846007bf0318e47a3f203e153de.pdf> [žiūrėta 2018-10-23]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
6 Ryliškytė, Ligita; Laucevičius, Aleksandras; Malickaitė, Radvilė; Ryliškienė, Kristina; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Skorniakov, Viktor. Endothelial progenitor cells and arterial stiffness in male hypertensive patients // Artery research. Hampton Hill : Elsevier. ISSN 1872-9312. 2010, vol. 4, iss. 4, p. 164. [DB: Embase, TOC Premier, Scopus, PubMed, ScienceDirect]

2009
1 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė; Norkūnienė, Jolita; Malickaitė, Radvilė. BAL fluid cells in newly diagnosed pulmonary sarcoidosis with different clinical activity // Upsala Journal of Medical Sciences. Oslo : Taylor & Francis. ISSN 0300-9734. 2009, Vol. 114, iss. 1, p. 26-31. DOI: 10.1080/03009730802579729. [DB: MEDLINE, BIOSIS Previews, SpringerLink, Zentralblatt MATH (zbMATH), VINITI, MathSciNet, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.733; AIF: 4.099; Q3 (2009 InCities JCR SCIE)]
2 Danila, Edvardas; Norkūnienė, Jolita; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė. Diagnostic role of BAL fluid CD4/CD8 ratio in different radiographic and clinical forms of pulmonary sarcoidosis // Clinical respiratory journal. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 1752-6981. 2009, vol. 3, no. 4, p. 214-221. DOI: 10.1111/j.1752-699X.2008.00126.x. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus, Academic Search Complete, Current Abstracts (EBSCO)] [IF: 0.597; AIF: 3.402; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]
3 Malickaitė, Radvilė; Ručinskas, Kęstutis; Stanevičienė, Aldona-Marija; Miniauskas, Saulius; Maneikienė, Vytė Valerija; Zuozienė, Gitana; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Sensitisation and post-transplant course after the implantation of ventricular assist device // Interactive cardiovascular and thoracic surgery. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2009, vol. 8, no. 3, p. 339-343. DOI: 10.1510/icvts.2008.192567. [DB: ScienceDirect]
4 Miškinytė, Snaiguolė; Karčiauskaitė, Dovilė; Malickaitė, Radvilė. Neutrofilų aktyvacijos produktų įtaka mezenchiminių kamieninių ląstelių migracijos aktyvumui = Investigation of the influence of neutrophil activation products on mesenchymal stem cells chemotaxis // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinės diagnostikos centras. ISSN 1392-6470. 2009, t. 11, nr. 3, p. 135-139. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/75/2009> [žiūrėta 2018-11-13]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
5 Milašius, Kazys; Malickaitė, Radvilė; Dadelienė, Rūta. Effect of spirulina food supplement on blood morphological parameters, biochemical composition and on the immune function of sportsmen // Biology of sport. ISSN 0860-021X. 2009, Vol. 26, no. 2, p. 157-172. [DB: Embase, SPORTDiscus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.051; AIF: 1.933; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Ručinskas, Kęstutis; Miniauskas, Saulius; Sirvydis, Vytautas-Jonas. HLA sensitization after the implantation of artificial heart support device and heart transplantation // East-West immunogenetics conference: final programme and book of abstracts, Prague, 13-14 February 2008. Prague. 2008, p. 18.
2 Malickaitė, Radvilė. Dažnai sergantis vaikas – ar nesutrikęs jo imunitetas = The childs is frequently sick - is his immunity disturbed // Pulmonologija, imunologija ir alergologija. Kaunas : Medicinos spaudos namai. ISSN 1822-6884. 2008, Nr. 1, p. 42-45.
3 Danila, Edvardas; Characiejūtė, Vilija; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Meškienė, Danutė; Ostanevičiūtė, Elvyra; Zablockis, Rolandas. Bronchoalveolinio lavažo reikšmė diseminacijos plaučiuose ir intersticinių plaučių ligų diagnostikai ir diferencinei diagnostikai = Diagnostic value of bronchoalveolar lavage in differential diagnosis of dissemination in the lung and interstitial lung diseases // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, nr. 2, p. 89-94. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
4 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė. BAL fluid cells and pulmonary function in different radiographic stages of newly diagnosed sarcoidosis // Advances in medical sciences. ISSN 1896-1126. 2008, vol. 53, no 2, p. 228-233. Prieiga per internetą: <http://www.advms.pl/files/16-paper_0.pdf> [žiūrėta 2008-10-01]. [DB: Academic Search Premier, Science Citation Index Expanded (Web of Science), IndexCopernicus (nenaudotinas)]
5 Stanevičienė, Aldona-Marija; Vilkevičienė, Raminta; Malickaitė, Radvilė. HLA antigen distribution in the Lithuanian national bone marrow registry // Laboratorinė medicina: t. 10, pecial suppl. : 9th Baltic congress of laboratory medicine, September 18-20, 2008. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, special suppl, p. 37. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
6 Malickaitė, Radvilė; Ručinskas, Kęstutis; Stanevičienė, Aldona-Marija; Miniauskas, Saulius; Maneikienė, Vytė Valerija; Zuozienė, Gitana; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Sensitization and post-transplant course after the implantation of a ventricular assist device // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: vol. 7, suppl. 3 : EACTS 22nd Annual Meeting : abstracts. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2008, vol. 7, suppl. 3, p. S.222. [DB: ScienceDirect]
7 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Danila, Edvardas; Malickaitė, Radvilė. T cell apoptotic and proliferating markers in bal fluid of lung sarcoidosis patients // 6th international congress on autoimmunity, Porto, Portugal, September 10-14, 2008 : final program. Porto. 2008, poster no. 144.
8 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Simanavičienė, Stanislava; Stanevičienė, Aldona-Marija; Ručinskas, Kęstutis; Žurauskas, Edvardas. Periferinio kraujo T limfocitų potipių kitimas pirmus tris mėnesius po širdies transplantacijos = Dynamics of the T-cell subsets during the first three months after the heart transplantation // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, nr. 3, p. 146-150. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]

2007
1 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Ručinskas, Kęstutis; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Miniauskas, Saulius; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Imuninė sensitizacija po dirbtinės širdies prijungimo = Immune sensitization after artificial heart support device implantation // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 366-370. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2208> [žiūrėta 2008-04-10]. [DB: Index Copernicus (IC)]
2 Zorinas, Aleksejus; Ručinskas, Kęstutis; Miniauskas, Saulius; Malickaitė, Radvilė; Žemaitaitytė, Gitana; Maneikienė, Vytė Valerija; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Citomegalovirusinės ligos gastrointestininė forma po širdies persodinimo = Gastrointestinal form of CMV disease after heart transplantation // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 431-434. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2221> [žiūrėta 2008-04-11]. [DB: Index Copernicus (IC)]
3 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Vilkevičienė, Raminta; Simanavičienė, Stanislava; Kviliūtė, Rita. Lithuania National bone marrow registry // East-West immunogenetics conference: final programme and book of abstracts, Prague, 1-3 March 2007. Prague. 2007, p. [ 1].
4 Milašius, Kazys; Dadelienė, Rūta; Pečiukonienė, Marija; Malickaitė, Radvilė. Effects of Cordyceps food supplement on the adaptation of physically active individuals to physical loads = Maisto papildo Kordicepso poveikis fiziškai aktyvių asmenų adaptacijai esant fiziniam krūviui // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2007, vol. 14, no 4, p. 278-284. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, IndexCopernicus (nenaudotinas)]
5 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Švedas, V.; Malickaitė, Radvilė; Balčiuvienė, R.; Šatkauskas, B. BALF cells and pulmonary functions in different radiographic stages of newly diagnosed sarcoidosis // ERS Stockholm annual congress: [abstracts, September 15-19, 2007]. Stockholm. 2007, p. 116-117.
6 Širmenis, Raimondas; Baltriukienė, Daiva; Kalvelytė, Audronė-Valerija; Balčiūnas, Mindaugas; Malickaitė, Radvilė; Žurauskas, Edvardas; Bukelskienė, Virginija. Ląstelinė kardiomioplastika naudojant autologines miogenines ląsteles = Cellular cardiomyoplasty using autologous myogenic cells // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2191> [žiūrėta 2008-04-10]. [DB: Index Copernicus (IC)]

2006
1 Vilkevičienė, Raminta; Stanevičienė, Aldona-Marija; Malickaitė, Radvilė; Kučinskienė, Zita Aušrelė. HLA typing for volunteer bone marrow donors at Vilnius University hospital Santariškių clinics // Laboratorinė medicina: 8th Baltic Congress of laboratory medicine, Vilnius 2006. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija; Lietuvos žmogaus genetikos draugija; Nacionalinė laboratorijų tiekėjų asociacija (NLTA). ISSN 1392-6470. 2006, Nr. 1, p. 52. [DB: Index Copernicus (IC)]
2 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Simanavičienė, Stanislava. Present status of bone marrow transplantation and HLA typing in Lithuania // Standartization of donor-recipient matching in transplantation / editor Andrzej Lange. New York : Nova science publishers, 2006. ISBN 1594544239. p. 87-91.
3 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija. Anti-HLA antibodies in patients who received human heart valve allografts // Laboratorinė medicina: 8th Baltic Congress of laboratory medicine. ISSN 1392-6470. 2006, nr. 1, Vilnius 2006, p. 34. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
4 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Gerčiukaitė, N.; Malickaitė, Radvilė. Diagnostic significance of HLA-B27 typing and anti-CCP testing in some inflammatory rheumatic diseases // Laboratorinė medicina: 8th Baltic Congress of laboratory medicine. ISSN 1392-6470. 2006, nr. 1, Vilnius 2006, p. 28. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]

2005
1 Sirvydis, Vytautas-Jonas; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Gumbienė, Lina; Zakarkaitė, Diana; Malickaitė, Radvilė; Adomonytė, Ona Birutė; Karalius, Rimantas. Surgical removal of mobile thrombi in thoracic aorta // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, no 3, suppl. 1, p. 133. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
2 Rainienė, Tatjana; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė. Tailored immunosuppression for allopresensitized kidney recipients // Allergy: from the past to the future : 1st Baltic allergy congress, 24-25 May 2005, Vilnius, Lithuania : final program and abstract book. Vilnius. 2005, p. 18.
3 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Danila, Edvardas; Avižienienė, Marija; Malickaitė, Radvilė. Correlation between the lymphocytes metabolic enzymes activity and the expression of some T cell surface markers in BAL fluid of sarcoid patients with different disease activity // European respiratory journal: 15th ERS annual congress. ISSN 0903-1936. 2005, vol. 26, suppl. 49, p. 551. [IF: 3.947; AIF: 2.999; Q1 (2005 InCities JCR SCIE)]
4 Dranenkienė, Alicija Danguolė; Gumbienė, Lina; Zakarkaitė, Diana; Malickaitė, Radvilė; Lankutienė, Lina; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Trombas aortoje - retas periferinių embolijų šaltinis = Thrombus in aorta - a rare source of peripheral embolism // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2005, nr. 4(44), p. 247-251. [DB: Index Copernicus (IC)]
5 Balčiūnas, Mindaugas; Ručinskas, Kęstutis; Čelutkienė, Jelena; Žurauskas, Evaldas; Malickaitė, Radvilė; Valentinavičienė, Giedrė; Jurkuvėnas, Vaclovas; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Laucevičius, Aleksandras. Successful treatment of multiple organ dysfunction after doxorubicin-induced congestive heart failure with left ventricle assist device // Seminars in cardiology. Vilnius : Lithuanian Society of Cardiology : Lithuanian Heart Association. ISSN 1648-7966. 2005, vol. 11, no. 4, p. 172-176. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
6 Raugalė, Algimantas; Bubnaitienė, Vilija; Ėmužytė, Regina; Grinkevičiūtė, Dovilė Evalda; Gurskis, Vaidotas; Kėvalas, Rimantas; Kondratas, Tomas; Kuzminskienė, Regina; Lesinskienė, Sigita; Malickaitė, Radvilė; Narkevičiūtė, Irena; Pundzienė, Birutė; Pūras, Dainius; Rudzevičienė, Odilija; Stirbienė, Ilona; Šuliokienė, Nijolė; Usonis, Vytautas; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų ligos : 4 tomas: Infekcinės ligos. Alerginės ligos. Imunodeficito būklės. Reanimacija ir intensyvioji terapija. Vaikų elgesio ir psichikos sutrikimai / parengta vadovaujant Algimantui Raugalei; [autoriai: A. Raugalė, V. Bubnaitienė, R. Ėmužytė, D. Grinkevičiūtė, V. Gurskis, R. Kėvalas, T. Kundrotas, R. Kuzminskienė, S. Lesinskienė, R. Malickaitė, I. Narkevičiūtė, B. Pundzienė, D. Pūras, O. Rudzevičienė, I. Stirbienė, N. Šuliokienė, V. Usonis, V. Žilinskaitė] ; [Vilniaus universitetas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 712 p. ISBN 9986198607.
7 Lesinskienė, Sigita; Dapkutė, Aldona; Balod, Agnė. Analysis of paintings made by children with linguistic disorders // European arts therapy: different approaches to a unique discipline opening regional portals. Münster, 2005. ISBN 3825889351. p. 121-131.
8 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona; Simanavičienė, Stanislava. Present status of HLA typing for haematopoietic stem cell transplantation in Lithuania = HLA tipavimas kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijai. Lietuvos patirtis // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2005, Vol. 12, no. 3, p. 32-36. [DB: TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO), IndexCopernicus (nenaudotinas)]

2004
1 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Zablockis, Rolandas; Aleksonienė, Regina; Šatkauskas, Bronislovas. Alveolito intensyvumo nustatymas sergant plaučių sarkoidoze = Severity of alveolitis in patients with sarcoidosis // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2004, t. 7, nr. 1, p. 2468-2474.
2 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Zablockis, Rolandas; Aleksonienė, Regina; Šatkauskas, Bronislovas. Bronchoalveolinio lavažo skysčio ląstelių pokyčiai priklausomai nuo plaučių sarkoidozės stadijos = The relationship between the sarcoidosis radiographic stages and bronchoalveolar lavage fluid cells // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2004, nr. 3, p. 8-11.
3 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas; Avižienienė, Marija. Expression of CD69 molecules on T lymphocytes in BAL fluid and peripheral blood samples in sarcoid patients // The 7th Baltic congress in laboratory medicine : [abstracts], September 9-11, 2004, Pärnu, Estonia. Pärnu. 2004, p. 109.
4 Malickaitė, Radvilė. HLA typing in clinical practice // The 7th Baltic congress in laboratory medicine : [abstracts], September 9-11, 2004, Pärnu, Estonia. Pärnu. 2004, p. 33.
5 Stanevičienė, Aldona-Marija; Malickaitė, Radvilė; Simanavičienė, Stanislava. Present status of HLA typing for bone marrow transplantation in Lithuania // The 7th Baltic congress in laboratory medicine : [abstracts], September 9-11, 2004, Pärnu, Estonia. Pärnu. 2004, p. 133.
6 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Danila, Edvardas; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija. Comparison of cytotoxic markers expression on the surface of lymphocytes in BAL fluid and peripheral blood samples from patients with pulmonary sarcoidosis // European respiratory society annual congress 2004, Glasgow, September 4-8. Glasgow. 2004, p. 322.
7 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Zablockis, Rolandas; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Šatkauskas, Bronislovas; Aleksonienė, Regina; Balbieris, Aleksandras; Andziulis, Artūras. The relationship between the clinical symptoms, BALF cells and indices of respiratory function in patients with newly diagnosed sarcoidosis // European respiratory society annual congress 2004, Glasgow, September 4-8. Glasgow. 2004, p. 534.
8 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Zablockis, Rolandas; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Šatkauskas, Bronislovas; Aleksonienė, Regina; Balbieris, Aleksandras; Andziulis, Artūras. The relationship between the radiographic stages and BALF cells in patients with newly diagnosed sarcoidosis // European respiratory society annual congress 2004, Glasgow, September 4-8. Glasgow. 2004, p. 534-535.
9 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Andziulis, Artūras; Balbieris, Aleksandras; Zablockis, Rolandas; Avižienienė, Marija; Aleksonienė, Regina; Šatkauskas, Bronislovas. Kvėpavimo funkcijos pokyčiai pacientams, sergantiems naujai diagnozuota plaučių sarkoidoze = Change of respiratory function in patients with newly diagnosed sarcoidosis // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2004, t. 7, nr. 2, p. 2584-2588.
10 Laucevičius, Aleksandras; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Čelutkienė, Jelena; Marcinkutė, Audronė; Žurauskas, Edvardas; Geboes, Karel; Malickaitė, Radvilė; Čibiras, Sigitas; Jurkuvėnas, Vaclovas; Bubulis, Rimantas; Balčiūnas, Mindaugas; Kibarskis, Aleksandras; Valavičienė, Audronė; Skripkauskienė, Irena. Heart failure in a young woman due to toxoplasmic myocarditis // Seminars in cardiology. ISSN 1648-7966. 2004, vol. 10, no. 4, p. 217-224. Prieiga per internetą: <http://www.seminarsincardiology.com/pdf/Seminars-2004-10-4-217-224.pdf> [žiūrėta 2008-04-04]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]

2003
1 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Simanavičienė, Stanislava. Present status of bone marrow transplantation and HLA typing in Lithuania // Donor-recipient matching in transplantation: the presence and perspectives in Central-East Associated States : prieiga per internetą: http://www.donormatching.org : conference, Warsaw, 28th-29th April 2003 : abstracts. Warsaw. 2003.
2 Malickaitė, Radvilė; Milašius, Kazys; Dadelienė, Rūta. Fizinio krūvio ir maisto papildų įtaka imuninės sistemos rodikliams = Effects of exercise and nutritional supplements on the immune function // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. ISSN 1392-6470. 2003, nr. 4(20), p. 27-30. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)]
3 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Zablockis, Rolandas; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Šatkauskas, Bronislovas; Aleksonienė, Regina; Balbieris, Aleksandras; Andziulis, Artūras. The relationship between the radiographic stages and BALF cells in patients with newly diagnosed sarcoidosis // European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 2003, vol. 24, suppl. 48: 14th ERS annual congress, p. 534. [IF: 2.999; AIF: 2.897; Q2 (2003 InCities JCR SCIE)]
4 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Zablockis, Rolandas; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Šatkauskas, Bronislovas; Aleksonienė, Regina; Balbieris, Aleksandras; Andziulis, Artūras. The relationship between the clinical symptoms, BALF cells and indices of respiratory function in patients with newly diagnosed sarcoidosis // European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 2003, vol. 24, suppl. 48: 14th ERS annual congress, p. 534. [IF: 2.999; AIF: 2.897; Q2 (2003 InCities JCR SCIE)]
5 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Danila, Edvardas; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija. Comparison of cytotoxic markers expression on the surface of lymphocytes in BAL fluid and peropheral blood samples from patients with pulmonary sarcoidosis // European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 2003, vol. 24, suppl. 48: 14th ERS annual congress, p. 322. [IF: 2.999; AIF: 2.897; Q2 (2003 InCities JCR SCIE)]

2002
1 Malickaitė, Radvilė. Imunologiniai tyrimai, jų interpretacija // Vaikų ligų imunoterapija : konferencija, Vilnius 2002, vasario mė : (paskaitų santrauka). [Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2002. ISBN 9955511060.
2 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Aleksonienė, Regina; Šatkauskas, Bronislovas. Bronchoalveolinio lavažo reikšmė sarkoidozės diagnostikai = Bronchoalveolar lavage for the diagnostics of sarcoidosis // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2002, t. 5, nr. 3, p. 1812-1816.
3 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija; Danila, Edvardas. Immunological investigation of bronchoalveolar lavage fluid of sarcoid patients // European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 2002, vol. 20, suppl. 38, [1 p.]. [IF: 2.931; AIF: 0.000; Q1 (2002 InCities JCR SCIE)]
4 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija; Danila, Edvardas. Immunological investigation of bronchoalveolar lavage fluid of sarcoid patients // The 6th Baltic congress for laboratory medicine : abstracts volume, Riga, May 30-June 1, 2002. Riga. 2002, p. 26.
5 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Simanavičienė, Stanislava. Introduction of information technology tool for the administration of waiting list data and donor-recipient selection procedures at the tissue typing laboratory // The 6th Baltic congress for laboratory medicine : abstracts volume, Riga, May 30-June 1, 2002. Riga. 2002, p. 28.
6 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Šatkauskas, Bronislovas; Aleksonienė, Regina. Relationship between clinical symptoms and severity of alveolitis in patients with new-onset sarcoidosis // European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 2002, vol. 20, suppl. 38: 12th ERS annual congress, Stocholm, Sweden, September 14-18, 2002: abstracts, p. p2957. [IF: 2.931; AIF: 0.000; Q1 (2002 InCities JCR SCIE)]
7 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Sudikienė, Rita. Imunologiniai pokyčiai po Ross'o operacijos = Immunological changes after the Ross operation // Medicina. ISSN 1010-660X. 2002, t. 38, priedas nr. 2, p. 224-225. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/02p2/02p2-60l.pdf> [žiūrėta 2008-08-07]. [DB: MEDLINE]
8 Baliūnienė, Birutė. (sudaryt.); Betingienė, Vida. (sudaryt.); Bytautienė, Jūratė Marija (sudaryt.); Bogušienė, Irena. (sudaryt.); Burneikaitė, Audronė (sudaryt.); Duobienė, Bronislava Algimanta. (sudaryt.); Kučinskienė, Zita Aušrelė (sudaryt.); Lujienė, Aldona (sudaryt.); Malickaitė, Radvilė (sudaryt.); Vitkus, Dalius (sudaryt.). Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro tyrimai ir jų normos : metodinė priemonė Santariškių klinikų medikams, rezidentams ir studentams / Leidinį rengė: Birutė Baliūnienė, Vida Betingienė, Jūratė Bytautienė, Irena, Bogušienė, Audronė Burneikienė, Algimanta Duobinienė, Zita Kučinskienė, Aldona Lujienė, Radvilė Malickaitė, Dalius Vitkus. 3-iasis leid. Vilnius : Sveikata, 2002. 56 p.

2001
1 Stanaitienė, Žydrė Klementina; Rainienė, Tatjana; Lapšytė, Vida; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė. T cell subsets and lymphocyte activation in kidney allograft recipients in early post-transplant period // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 136.
2 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas; Tamošiūnas, Vytas. Phenotype of lung lymphocytes in bronchial asthma and chronic bronchitis patients in bronchial (BLF) and alveolar (ALF) lavage fluids // European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 2001. [IF: 2.989; AIF: 0.000; Q1 (2001 InCities JCR SCIE)]
3 Stanaitienė, Žydrė Klementina; Lapšytė, Vida; Cicėnienė, Ona; Malickaitė, Radvilė. Potencialių širdies recipientų imuninės sistemos pokyčiai po dirbtinės širdies prijungimo // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 11, p. 1126-1129.
4 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Rasimavičius, Gintaras. Širdies transplantacija Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos klinikoje. Recipientų ir donorų duomenų analizė // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 11, p. 1122-1125.
5 Rainienė, Tatjana; Lapšytė, Vida; Stanevičienė, Aldona-Marija; Malickaitė, Radvilė. Ligonių, laukiančių inkstų persodinimo, įvertinimas: imunologiniai rizikos veiksniai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 5, p. 571-578.
6 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas; Tamošiūnas, Vytas. Ligonių, sergančių plaučių sarkoidoze, limfocitų fenotipas bronchoalveolinio lavažo skystyje = Phenotyping of lymphocytes in bronchoalveolar lavage fluid in sarcoid patients // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2001, nr. 2 (10), p. 17-22.
7 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija; Danila, Edvardas; Tamošiūnas, Vytas. Ligonių, sergančių bronchine astma, limfocitų fenotipavimas bronchoalveolinio lavažo skystyje // Alergija, astma, imunologija XXI amžiuje : IX Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencijos medžiaga, 2001 m. birželio 20-21 dienos, Vilnius. Vilnius : [Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų d-ja]. 2001, p. 48.
8 Turkevičius, Gintaras; Grebelis, Arimantas; Čypienė, Rasa Joana; Cicėnienė, Ona; Malickaitė, Radvilė. Systemic enzymotherapy for the treatment of infectious prosthetic endocarditis: clinical and immunological data // 5th Baltic Sea Conference on Cardiac Interventions, Gdansk, Poland June 1-3, 2001. Gdansk. 2001.
9 Eidukaitė, Audronė; Malickaitė, Radvilė; Tamošiūnas, Vytas. Identification of prolactin receptors on the peritoneal macrophages in women with endometriosis // Scandinavian journal of immunology. ISSN 0300-9475. 2001, vol. 54, suppl. 1, [p. 1]. [IF: 1.739; AIF: 0.000; Q3 (2001 InCities JCR SCIE)]
10 Malickaitė, Radvilė. Informatics tools to build concurrent services in transplant medicine. The Lithuanian experience // Health-net-CEEC 2001 : informatics tools to restructure health care services : first meeting of the Central and Eastern European Contries, [Targu Mures, Romania, 18-20 October, 2001]. Targu Mures. 2001, p. 38-39.
11 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija. Audinių tipavimas diagnozuojant seronegatyvias spondiloartropatijas // Internistas : mėnesinis leidinys Lietuvos medikams : oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 10; 2002, nr. 1, p. 18-20.
12 Dubakienė, R; Ėmužytė, R; Razgauskas, E; Blažienė, A; Leišytė, Palmira; Japertienė, Lidija Marija; Malickaitė, R; Zolubas, M; Daukšienė, L; Kuzminskienė, Regina; Staikūnienė, Jūratė; Kvedarienė, V; Survilienė, V; Staponienė, I; Stoškutė, L. Alergologinių tyrimų standartai // Alergologija ir klinikinė imunologija. Vilnius. ISSN 1392-8872. 2001, t. 12, Nr. 1-2, p. 61-117.

2000
1 Cicėnienė, Ona; Lapšytė, Vida; Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Rainienė, Tatjana. Thirty years of experience in the application of microcitotoxicyti test for transplant service in Vilnius // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2000, suppl. 5, p. 25-35.
2 Ivanauskas, Tomas; Cicėnienė, Ona; Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija. Fagocitinių leukocitų aktyvumas atsiradus kardiochirurginių operacinių žaizdų infekcijai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, nr. 11-12, p. 1443-1449.
3 Malickaitė, Radvilė; Miniauskas, Saulius; Treideris, Julius; Stanevičienė, Aldona-Marija. Širdies recipientų, sergančių neišemine dilatacine kardiomiopatija, imunologinių pokyčių variantai = Peculiarities of immune parameters in heart transplant recipients with dilated cardiomyopathy // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, nr. 11-12, p. 1427-1434.
4 Lapšytė, Vida; Malickaitė, Radvilė; Stanaitienė, Žydrė Klementina. Imuninis atsakas po širdies persodinimo : periferinio kraujo T limfocitų potipiai ir limfocitų aktyvavimas pirmąjį mėnesį po operacijos // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, nr. 11-12, p. 1435-1442.
5 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė. Bronchoalveolinio lavažo skysčio tyrimas ir plaučių persodinimas = Analysis of bronchoalveolar lavage and lung transplantation // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, nr. 11-12, p. 1450-1454.
6 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija. HLA antigenai ir kaulų čiulpų donorų paieška tarp artimų giminaičių // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. ISSN 1392-6470. 2000, nr. 1(5), p. 17-22.
7 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Tamošiūnas, Vidmantas; Pukėnienė, T; Eidukaitė, Audronė. Activation of lymphocytes and mononuclear phagocytes in peripheral blood and peritoneal fluid of patients with endometriosis // Central-European journal of immunology. Warsaw : Polisch Society of immunology. ISSN 1426-3912. 2000, vol. 25(1), p. 17-23.

1999
1 Lapšytė, Vida; Stanaitienė, Žydrė Klementina; Malickaitė, Radvilė. Išeminė širdies liga ir imuninė sistema: sąsaja su HLA I klasės antigenais ir kraujo limfocitų dehidrogenazių aktyvumu // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas nr. 7, p. 201-207.
2 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija. The lymphocyte and monocyte phenotype in surgical patients: diagnostic and prognostic value after major surgery // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 1999, suppl. 3, p. 22-28.
3 Malickaitė, Radvilė; Janulevičiūtė, Nijolė-Marija. Klinikiniai imuniniai tyrimai // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 1999, nr. 1, p. 32-34.
4 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė. Rūkymo įtaka sveikų žmonių ir lėtiniu bronchitu sergančių ligonių bronchoalveolinio lavažo skyščio imunokompetentinėms ląstelėms // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, nr. 7, p. 208-213.
5 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija; Šatkauskas, Bronislovas. Sergančiųjų lėtiniu bronchitu bronchoalveolinio lavažo skysčio tyrimas = Assessment of bronchoal veolar lavage fluid in chronic bronchitis patients // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, nr. 8, p. 893-901.

1998
1 Malickaitė, Radvilė; Stanaitienė, Žydrė Klementina; Stanevičienė, Aldona-Marija; Cicėnienė, Ona; Lapšytė, Vida; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė. Immune disturbances in patients with postoperative wound infections and immunotherapy with interferon gamma // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 1998, nr. 1, p. 80-85.
2 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Šatkauskas, Bronislovas; Danila, Edvardas; Avižienienė, Marija. Sveikų asmenų bronchoalveolinio lavažo skysčio įvertinimas // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34(3), p. 59-64.