VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Renata Darginavičienė' publikacijų sąrašas

2017
1 Šležaitė, Aurelija; Darginavičienė, Renata. Sergančiųjų arterine hipertenzija požiūris į sveiką gyvenseną // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189404. p. 44.

2015
1 Savickienė, Elena; Darginavičienė, Renata; Razbadauskas, Artūras; Žuravliova, Tatjana. Pacientų po širdies chirurgijos operacijų informacijos ir paslaugų gavimo poreikiai = The needs of patients to get the information and services after heart surgery // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2015, priedas Nr. 1, p. 116-121. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.priedas1/VS%20priedas%202015%20Nr1%20ORIG%20Sirdies%20chirurgija.pdf> [žiūrėta 2015-10-03]. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Laurinskaitė, Justina; Šostakienė, Nijolė; Darginavičienė, Renata. Sveikatos rizikos veiksnių analizė ir valdymas sergant kardiologinėmis ligomis = Analysis and management of health risk factors in case of cardiologic diseases // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2013, priedas Nr. 1, p. 121-128. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2013.priedas1/VS%202013%20priedas%20Nr1%20ORIG%20S%20Kardiologines%20ligos.pdf> [žiūrėta 2015-12-10]. [DB: Index Copernicus]
2 Darginavičienė, Renata; Drungilienė, Danguolė Marytė; Šostakienė, Nijolė; Petrulevičius, V. Slaugytojų emocinė būsena slaugant mirštančiuosius // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : Psichoemocinė sveikata. Streso valdymas : programa ir konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. ISBN 9789955187172. p. 242.

2012
1 Rakauskaitė, Laura; Mockienė, Vida; Drungilienė, Danguolė; Darginavičienė, Renata. Sergančiųjų diabetinės pėdos sindromu gyvenimo kokybės vertinimas = The evaluation of life quality of people having diabetic foot syndrome // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : Visuomeninė sąmonė ir lėtinių neinfekcinių ligų valdymas : programa ir konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2012. ISBN 9789955186380. p. 169.
2 Rakauskaitė, Laura; Mockienė, Vida; Drungilienė, Danguolė; Darginavičienė, Renata. Sergančiųjų diabetinės pėdos sindromu gyvenimo kokybės vertinimas = The evaluation of life quality of people having diabetic foot syndrome // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2012, priedas Nr. 1, p. 64-70. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2012.priedas1/VS_1priedas_2012_Mockiene.pdf> [žiūrėta 2015-12-09]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Drungilienė, Danguolė; Kvyklienė, Sonata; Mockienė, Vida; Darginavičienė, Renata. Burnos higiena ir ėduonies paplitimas tarp 12-15 metų moksleivių = The state of oral hygiene and the prevalence of dental caries in schoolchildren aged 12 to 15 years // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2011, t. 21, Nr. 7, p. 70-74. Prieiga per internetą: <https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2019/02/198-696-1-PB.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Darginavičienė, Renata; Drungilienė, Danguolė; Mockienė, Vida; Truš, Marija. Slaugytojų požiūris į mirtį ir mirimą = Nurses' attitude to death and dying // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : programa ir konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955185703. p. 180-183.

2009
1 Darginavičienė, Renata; Drungilienė, Danguolė; Istomina, Natalija. Slaugytojų, studijuojančių neakivaizdžiai universitete, požiūris į mirtį = The attitude of nurses, who are extramural students in university, to death // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2009, t. 19, Nr. 2, p. 2335-2341. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Darginavičienė, R.; Drungilienė, D. Slaugytojų emocinė būsena slaugant mirštančiuosius = Emotional status of nurses, taking care of the dying // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr. 6, p. 2084-2089. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Drungilienė, Danguolė; Darginavičienė, Renata. Lietuvos ir Belgijos slaugytojų emocinė būsena mirus pacientui = The emotional status of nurses after patient's death in Lithuania and Belgium // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius. ISSN 1648-0570. 2006, Nr. 6, p. 16-18.