VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rima Viliūnienė' publikacijų sąrašas

2021
1 Žilinskas, Emilijus; Žulpaitė, Giedrė; Puteikis, Kristijonas; Viliūnienė, Rima (vadov.). Lietuvos studentų psichinė sveikata 2019 m. ir COVID-19 pandemijos metu: palyginamoji studija // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 340. (Vilnius University Proceedings, ISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
2 Žulpaitė, Giedrė; Žilinskas, Emilijus; Puteikis, Kristijonas; Kohoutek, Vojtěch; Viliūnienė, Rima (vadov.). Lietuvos ir Čekijos studentų psichinės sveikatos rodiklių vertinimas COVID-19 pandemijos metu // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 341-342. (Vilnius University Proceedings, ISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
3 Žilinskas, Emilijus; Žulpaitė, Giedrė; Puteikis, Kristijonas; Viliūnienė, Rima (vadov.). The comparison of students' anxiety, depression, suicidal risk and self-reported health before and during the COVID-19 pandemic // IMSC 2021: International Medical Students' Conference [on line]: abstract book, April 20nd-24th. Kraków : Jagiellonian University Medical Collage. 2021, p. 50.

2020
1 Pabarčiūtė, Inga; Viliūnienė, Rima (vadov.). Psichoterapijos vaizdo skambučiu efektyvumas // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 165. (Vilnius University Proceedings ; vol. 9). DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
2 Pabarčiūtė, Inga; Viliūnienė, Rima (vadov.). Virtualios realybės psichoterapijoje efektyvumas // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 167. (Vilnius University Proceedings ; vol. 9). DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.

2019
1 Kiziela, Antanas; Viliūnienė, Rima; Friborg, Oddgeir; Navickas, Alvydas. Distress and resilience associated with workload of medical students // Journal of mental health. Philadelphia : Taylor & Francis. ISSN 0963-8237. eISSN 1360-0567. 2019, vol. 28, iss. 3, p. 319-323. DOI: 10.1080/09638237.2018.1521922. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, MEDLINE, Sociological Abstracts, Embase]
2 Mineikytė-Bieliūnienė, Kamilė; Viliūnienė, Rima (vadov.). GAD-7 ir GAD-2 klausimynų tiriamoji faktorinė analizė // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 214. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].
3 Mineikytė-Bieliūnienė, Kamilė; Viliūnienė, Rima (vadov.). Apžvalginis GAD-7 ir GAD-2 klausimynų diagnostinių savybių tyrimas // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 215. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].
4 Mineikytė-Bieliūnienė, Kamilė; Viliūnienė, Rima (vadov.). Klausimynų GAD-7 ir PHQ-9 vertimas, jų ir GAD-2 ir PHQ-2 patikimumo nustatymo tyrimas // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 216. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].
5 Mineikytė-Bieliūnienė, Kamilė; Viliūnienė, Rima (vadov.). PHQ-9 ir PHQ-2 klausimynų tiriamoji faktorinė analizė // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 217. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].
6 Mineikytė-Bieliūnienė, Kamilė; Viliūnienė, Rima (vadov.). Apžvalginis PHQ-9 ir PHQ-2 klausimynų diagnostinių savybių tyrimas // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 218. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-21].

2017
1 Veličkienė, Indraja; Navickas, Alvydas; Petrulionienė, Žaneta; Viliūnienė, Rima. Anxiety sensitivity links with coronary heart disease and inflammatory markers: interleukin 6 and interleukin 8 // WPA inter zonal congress : poster abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, p. 34. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/sessions/poster-session-ps33-anxiety-sensitivity-links-with-coronary-heart-disease-and-inflammatory-markers-interleukin-6-and-interleukin-8/> [žiūrėta 2018-02-01].
2 Senkuvienė, Aušra; Žakauskė, Renata; Lapytė, Aušra; Žemaitis, Augustinas; Beinoraitė, Gabrielė; Viliūnienė, Rima; Laurinaitis, Eugenijus; Navickas, Alvydas. Prevalence of Burnout syndrome among medical staff. A link between Burnout syndrome and personal resilience // WPA inter zonal congress : poster abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017 : WPA. 2017, p. 40. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/sessions/poster-session-ps39-prevalence-of-burnout-syndrome-among-medical-staff-a-link-between-burnout-syndrome-and-personal-resilience/> [žiūrėta 2018-02-01].
3 Kiziela, Antanas; Viliūnienė, Rima. Can resilience improve outcomes for patients in acute psychosis? A pilot study // WPA inter zonal congress : poster abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, abstract no. Ps32, p. 33. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/sessions/poster-session-ps32-can-resilience-improve-outcomes-for-patients-in-acute-psychosis-a-pilot-study/> [žiūrėta 2018-02-05].
4 Budriūnienė, Atėnė; Viliūnienė, Rima. Smurto prieš mokytojus paplitimas Anykščių rajono mokyklose, mokutojų psichoemocinės būsenos įvertinimas ir sąsajos su patirtu smurtu = Prevalence of violence against teachers in schools of Anykščiai region, evaluation of teachers‘ psychoemotional state and its relation to experienced violence // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2017, Nr. 4(79), p. 41-50. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2017.4(79)/VS%202017%204(79)%20Smurtas%20pries%20mokytojus%20ORIG.pdf> [žiūrėta 2018-02-06]. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Pakalniškienė, Vilmantė; Viliūnienė, Rima; Hilbig, Jan. Patients' resilience and distress over time: Is resilience a prognostic indicator of treatment? // Comprehensive psychiatry. Philadelphia : W.B. Saunders Co - Elsevier Inc. ISSN 0010-440X. eISSN 1532-8384. 2016, Vol. 69, p. 88-99. DOI: 10.1016/j.comppsych.2016.05.010. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 2.194; AIF: 3.532; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Leskauskas, Darius; Milašiūnas, Raimundas; Viliūnienė, Rima. Psichodinaminė psichiatrija : [vadovėlis] / Darius Leskauskas, Raimundas Milašiūnas, Rima Viliūnienė ; Recenzentai: Virginija Adomaitienė, Antanas Vaitkus, Alvydas Navickas, Eugenijus Laurinaitis]. Vilnius : Vaistų žinios, 2016. 211 p. ISBN 9789955884934.

2015
1 Hilbig, Jan; Viliūnienė, Rima; Friborg, Oddgeir; Pakalniškienė, Vilmantė; Danilevičiūtė, Vita. Resilience in a reborn nation: validation of the Lithuanian resilience scale for adults (RSA) // Comprehensive psychiatry. Maryland Heights : W.B. Saunders Co. ISSN 0010-440X. 2015, Vol. 60, p. 126-133. DOI: 10.1016/j.comppsych.2015.02.003. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, ProQuest (nenaudotinas), EBSCOHost (nenaudotinas), Scopus, Embase] [IF: 2.043; AIF: 3.492; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Viliūnienė, Rima; Danilevičiūtė, Vita. Impact of psychotherapeutic treatment on resilience // Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai : [tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio mėn. 12-15 d., Vilnius] = Evolutionary medicine: new solutions for the old problems : the international conference. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, p. 70.
2 Viliūnienė, Rima; Laurinaitis, Eugenijus; Danilevičiūtė, Vita. Motyvacijos psichoterapiniam gydymui, simptomų išreikštumo ir gydymo efektyvumo ryšys = Interrelation of the motivation for psychotherapeutic treatment, expression of symptoms and effectiveness of treatment // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 3, p. 278-283. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP3_4str.pdf> [žiūrėta 2012-09-12]. [DB: Index Copernicus]
3 Viliūnienė, Rima; Hilbig, Jan; Žilinskienė, Ramunė; Šapurova, Viktorija; Gritėnienė, Teresė; Danilevičiūtė, Vita. Resilience, mental disorders and physical activities – are they connected? = Atsparumas, psichikos sutrikimai ir fizinis aktyvumas - kaip jie susiję? // Sporto mokslas / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2012, nr. 2, p. 63-69. Prieiga per internetą: <http://www.sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2012_2.pdf> [žiūrėta 2012-09-28]. [DB: Index Copernicus]
4 Žilinskienė, Ramunė; Viliūnienė, Rima; Hilbig, Jan. The impact of regular physical activities on female students psychoemotional state and resilience parameters (pilot study) // Current issues and new ideas in sport science = Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos [Elektroninis išteklius] : 5-oji tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2012 m. balandžio 18-19 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. ISBN 9786098040708. p. 256. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/current_issues_and_new_ideas_in_sport_science.pdf> [žiūrėta 2014-01-30].
5 Viliūnienė, Rima; Evans, Chris; Hilbig, Jan; Pakalniškienė, Vilmantė; Danilevičiūtė, Vita; Laurinaitis, Eugenijus; Navickas, Alvydas. Translating the clinical outcomes in routine evaluation outcome measure (CORE-OM) into Lithuanian // Nordic journal of psychiatry. London : Informa Healthcare. ISSN 0803-9488. 2012, vol. 67, no 5, p. 305-311. DOI: 10.3109/08039488.2012.745599. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), PsycInfo, MEDLINE, Scopus, Embase] [IF: 1.221; AIF: 3.392; Q3 (2012 InCities JCR SCIE)]