VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Robertas Petraitis' publikacijų sąrašas

2008
1 Petraitis, Robertas; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Bagdonaitė, Loreta; Olsson, Anders G; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Ageing and prevalence changes of coronary heart disease risk factors among Vilnius men: the LiVicordia-V10 study = Vyresnio amžiaus Vilniaus m. vyrų koronarinės širdies ligos rizikos veiksnių pokyčiai : LiVicordia V-10 studija // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2008, vol. 15, nr. 3, p. 150-155. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
2 Kaminskas, Arvydas; Budrionienė, Regina; Dikčiūtė, Ramunė; Petraitis, Robertas; Mažeikienė, Asta. Biochemijos laboratoriniai darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 103 p. ISBN 9789955332701. [M. kr.: M 001]

2007
1 Petraitis, Robertas; Razinkovienė, Laima; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Olsson, Anders G. Ten years changes of CHD traditional risk factors among middle-aged Vilnius men: the LiVicordia-V10 study // Atherosclerosis supplements. ISSN 1567-5688. 2007, vol. 8, no. 1, p. 132. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect] [M. kr.: M 001] [IF: 4.935; AIF: 4.626; Q1 (2007 InCities JCR SCIE)] [Aut. ind.: ]

2006
1 Kaminskas, Arvydas; Briedis, Vitalis; Budrionienė, Regina; Hendrixson, Vaiva; Petraitis, Robertas; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Fatty acid composition of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) pulp oil of Lithuanian origin stored at different temperatures = Lietuvoje pagaminto ir skirtingoje temperatūroje laikyto šaltalankių uogų (Hippophae rhamnoides L.) minkštimo aliejaus riebalų rūgščių sudėties tyrimas // Biologija. ISSN 1392-0146. 2006, nr. 2, p. 39-41. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Bio62/Biolog02_039-041.pdf> [žiūrėta 2008-04-16]. [DB: CAB, ISI Master Journal List, CAB Abstracts, VINITI, TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO), Zoological Record] [M. kr.: M 001]
2 Kaminskas, Arvydas; Briedis, Vitalis; Budrionienė, Regina; Hendrixson, Vaiva; Petraitis, Robertas; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Fatty acid composition of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) pulp oil of Lithuanian origin stored at different temperatures = Lietuvoje pagaminto ir skirtingoje temperatūroje laikyto šaltalankių uogų (Hippophae rhamnoides L.) minkštimo aliejaus riebalų rūgščių sudėties tyrimas // Biologija. ISSN 1392-0146. 2006, nr. 2, p. 39-41. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Bio62/Biolog02_039-041.pdf> [žiūrėta 2008-04-16]. [DB: CAB, ISI Master Journal List, CAB Abstracts, VINITI, TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO), Zoological Record] [M. kr.: M 003]
3 Kaminskas, Arvydas; Briedis, Vitalis; Budrionienė, Regina; Hendrixson, Vaiva; Petraitis, Robertas; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Fatty acid composition of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) pulp oil of Lithuanian origin stored at different temperatures = Lietuvoje pagaminto ir skirtingoje temperatūroje laikyto šaltalankių uogų (Hippophae rhamnoides L.) minkštimo aliejaus riebalų rūgščių sudėties tyrimas // Biologija. ISSN 1392-0146. 2006, nr. 2, p. 39-41. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Bio62/Biolog02_039-041.pdf> [žiūrėta 2008-04-16]. [DB: CAB, ISI Master Journal List, CAB Abstracts, VINITI, TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO), Zoological Record] [M. kr.: N 004]
4 Petraitis, Robertas; Kaminskas, Arvydas; Jakutienė, Jolita; Masiliūnaitė, Asta; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Adipose tissue fatty acid composition changes among middle aged Vilnius men during ten years period // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2006, nr. 1 : 8th Baltic Congress of laboratory medicine, Vilnius 2006, p. 40. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]

2005
1 Masiliūnaitė, Asta; Briedis, Vitalis; Kaminskas, Arvydas; Petraitis, Robertas. Lietuvoje pagaminto ir laikyto skirtingoje temperatūroje šaltalankių uogų minkštimo aliejaus riebalų rūgščių tyrimas = Fatty acid composition of seabuckthorn (Hippohae rhamnoides) pulp oil produced in Lithuania and stored at different temperature // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinės diagnostikos centras. ISSN 1392-6470. 2005, Nr. 2(26), p. 31-33. [M. kr.: M 001]
2 Masiliūnaitė, Asta; Briedis, Vitalis; Kaminskas, Arvydas; Petraitis, Robertas. Lietuvoje pagaminto ir laikyto skirtingoje temperatūroje šaltalankių uogų minkštimo aliejaus riebalų rūgščių tyrimas = Fatty acid composition of seabuckthorn (Hippohae rhamnoides) pulp oil produced in Lithuania and stored at different temperature // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinės diagnostikos centras. ISSN 1392-6470. 2005, Nr. 2(26), p. 31-33. [M. kr.: M 003]

2004
1 Dikčiūtė, Ramunė; Petraitis, Robertas. A. Sniadeckio monografijos "Organinių būtybių teorija" pirmajam tomui – 200 metų // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2004, nr. 1(21), p. 41-43. [M. kr.: M 001]

2003
1 Dikčiūtė, Ramunė; Petraitis, Robertas. Biochemijos terminui - 100 metų // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. ISSN 1392-6470. 2003, nr. 2(18), p. 50-51. [M. kr.: M 001]

2002
1 Dikčiūtė, Ramunė; Petraitis, Robertas; Razinkovienė, Laima; Grigaliūnienė, Irena; Vaitkevičienė, Zita; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Blood serum a-tocopherol and vitamin a levels in patients with coronary heart disease // The 6th Baltic congress for laboratory medicine : abstracts volume, Riga, May 30-June 1, 2002. Riga. 2002, p. 24-25. [M. kr.: M 001]

2001
1 Kaminskas, Arvydas; Petraitis, Robertas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Plaušinaitis, Rolandas. Sergančiųjų koronarine širdies liga kraujo plazmos riebalų rūgščių spektras // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2001, nr. 1(19), p. 8-10. [M. kr.: M 001]

1999
1 Dikčiūtė, Ramunė; Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Grigaliūnienė, Irena; Vaitkevičienė, Zita; Petraitis, Robertas. Apie E ir A vitaminų nustatymo metodus bei LIVICORDIA studijos rezultatus // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 1999, nr. 4, p. 14-17. [M. kr.: M 001]
2 Dikčiūtė, Ramunė; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Petraitis, Robertas; Grigaliūnienė, Irena; Vaitkevičienė, Zita; Abaravičius, Jonas Algis. E ir A vitaminų tyrimas 50-mečių Vilniaus vyrų kraujo serume - LIVICORDIA studija // Aktualūs medžiagų apykaitos klausimai : šeštosios mokslinės konferencijos, įvykusios 1999 m. gegužės 25-27 d. Vilniaus pedagoginiame universitete, medžiaga. Vilnius : UAB "Akstis", 1999. ISBN 9986759099. p. 111-114. [M. kr.: M 001]