VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Sigita Burokienė' publikacijų sąrašas

2021
1 Vasconcelos, Malte Kohns; Renk, Hanna; Popielska, Jolanta; Nyirenda Nyang’wa, Maggie; Burokienė, Sigita; Gkentzi, Despoina; Gowin, Ewelina; Donà, Daniele; Villanueva-Medina, Sara; Riordan, Andrew; Hufnagel, Markus; Eisen, Sarah; Da Dalt, Liviana; Giaquinto, Carlo; Bielicki, Julia A. SARS-CoV-2 testing and infection control strategies in European paediatric emergency departments during the first wave of the pandemic // European journal of pediatrics. New York : Springer. ISSN 0340-6199. eISSN 1432-1076. 2021, vol. 180, no. 4, p. 1299-1305. DOI: 10.1007/s00431-020-03843-w. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE]
2 Stacevičienė, Indrė; Burokienė, Sigita; Steponavičienė, Aušra; Vaičiūnienė, Daiva; Jankauskienė, Augustina. A cross-sectional study of screening for coronavirus disease 2019 (COVID-19) at the pediatric emergency department in Vilnius during the first wave of the pandemic // European journal of pediatrics. New York : Springer. ISSN 0340-6199. eISSN 1432-1076. 2021, first published online, p. [1-9]. DOI: 10.1007/s00431-021-03999-z. [DB: MEDLINE, Current Contents, Scopus, Science Citation Index, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2020
1 Katinienė, Inga; Vaidelienė, Laimutė; Burokienė, Sigita. Vaikų sveikatos priežiūros iššūkiai Europos Sąjungos valstybėse ir Lietuvoje // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2020, t. 30, Nr. 6, p. 88-94. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.147. [DB: Index Copernicus]
2 Petraitienė, Sigita; Vaičiūnienė, Daiva; Aviženis, Barbara; Montvydaitė, Marija; Burokienė, Sigita; Rudzevičienė, Odilija; Ivaškevičienė, Inga; Eidukaitė, Audronė; Usonis, Vytautas. Influenza among children admitted to the Emergency Department of Children’s Hospital in Vilnius: two seasons, two viruses = Vaikų gripas: du sezonai, du gripo tipai – Santaros klinikų Vaikų ligoninės duomenys // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2020, t. 22, Nr. 2, p. 68-73. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Nedelko, Agata; Mulokas, Nida Kotryna; Burokienė, Sigita (vadov.); Kemežys, Robertas (vadov.). Vaikų fizinio išsivystymo vertinimas ir augimo tendencijos // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 287. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-23].
2 Hufnagel, Markus; Versporten, Ann; Bielicki, Julia; Drapier, Nico; Sharland, Mike; Goossens, Herman; Burokienė, Sigita (tyrėj.); Usonis, Vytautas (tyrėj.). High rates of prescribing antimicrobials for prophylaxis in children and neonates: results from the antibiotic resistance and prescribing in European Children Point Prevalence Survey // Journal of the pediatric infectious diseases society. Oxford : Oxford University Press. ISSN 2048-7207. 2019, vol. 8, no. 2, p. 143-151. DOI: 10.1093/jpids/piy019. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.212; AIF: 2.957; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Burokienė, Sigita; Meščeriakova, Vitalija; Navickaitė, Agnė; Usonis, Vytautas. Parents' opinion and attitude reagarding vaccine against meningococcal B infection // 4th Baltic paediatric congress, May 16-18, 2019, Vilnius. [Poster presentation session, May 17]. Vilnius. 2019, p. [1].
4 Navickaitė, Agnė; Meščeriakova, Vitalija; Burokienė, Sigita (vadov.). Tėvų nuomonės bei nuostatų apie vakcinos apsaugančios nuo meningokokinės b infekcijos tyrimas // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 270. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-05-26].
5 Hsia, Yingfen; Lee, Brian R; Versporten, Ann; Yang, Yonghong; Bielicki, Julia; Jackson, Charlotte; Newland, Jason; Goossens, Herman; Magrini, Nicola; Sharland, Mike; Burokienė, Sigita; Usonis, Vytautas. Use of the WHO Access, Watch, and Reserve classification to define patterns of hospital antibiotic use (AWaRe): an analysis of paediatric survey data from 56 countries // Lancet global health. Oxford : Elsevier. ISSN 2214-109X. 2019, vol. 7, iss. 7, p. E861-E871. DOI: 10.1016/S2214-109X(19)30071-3. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 21.597; AIF: 2.915; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Sviestina, Inese; Usonis, Vytautas; Gurkšnienė, Vilija; Burokienė, Sigita; Ivaškevičienė, Inga; Mozgis, Dzintars. Prescription of antibiotics in Riga and Vilnius tertiary children's hospitals // European journal of hospital pharmacy-science and practice. London : BMJ Publishing group. ISSN 2047-9956. eISSN 2047-9964. 2018, vol. 25, iss. 4, p. 189-194. DOI: 10.1136/ejhpharm-2016-001124. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, CINAHL Complete, Embase] [IF: 0.717; AIF: 3.251; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Tumienė, Birutė; Jurevičienė, Elena; Utkus, Algirdas; Burokienė, Sigita; Čerkauskienė, Rimantė. Paslaugų retomis ligomis sergantiems pacientams organizavimas ir koordinavimas Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, T. 20, nr. 1, p. 3-7.
3 Usonis, Vytautas (tyrėj.); Burokienė, Sigita (tyrėj.); Ivaškevičienė, Inga (tyrėj.); Versporten, Ann; Zarb, Peter; Caniaux, Isabelle; Gros, Marie-Françoise; Drapier, Nico; Miller, Mark; Jarlier, Vincent; Nathwani, Dilip; Goossens, Herman. Antimicrobial consumption and resistance in adult hospital in patients in 53 countries: results of an internet-based global point prevalence survey // Lancet Global Health. Oxford : Elsevier Science. ISSN 2214-109X. 2018, vol. 6, iss. 6, p. E619-E629. DOI: 10.1016/S2214-109X(18)30186-4. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 15.873; AIF: 2.760; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Burokienė, Sigita; Kairienė, Ignė; Strička, Marius; Labanauskas, Liutauras; Čerkauskienė, Rimantė; Raistenskis, Juozas; Burokaitė, Emilija; Usonis, Vytautas. Unscheduled return visits to a pediatric emergency department // Medicina. Wrocław : Elsevier. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2017, vol. 53, no. 1, p. 66-71. (Original research article). DOI: 10.1016/j.medici.2017.01.003. [DB: Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus] [IF: 1.429; AIF: 4.640; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Burokienė, Sigita; Raistenskis, Juozas; Burokaitė, Emilija; Čerkauskienė, Rimantė; Usonis, Vytautas. Factors determining parents' decisions to bring their children to the pediatric emergency department for a minor illness // Medical science monitor. New York : International Scientific Information, Inc. ISSN 1643-3750. 2017, Vol. 23, p. 4141-4148. DOI: 10.12659/MSM.902639. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Index Copernicus, Chemical abstracts, MEDLINE, Current Contents] [IF: 1.894; AIF: 3.035; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Šidlauskienė, Aurelija; Adomavičienė, Aušra; Burokienė, Sigita; Raistenskis, Juozas. Functioning and physical activity after spinal cord injury // Occupational medicine & health affairs. Los Angeles : Occupational Medicine & Health Affairs. eISSN 2329-6879. 2017, Vol. 5, no 3, Art. no 1000305, [p. 1-10]. DOI: 10.4172/2329-6879.1000305. [DB: Index Copernicus]
4 Versporten, Ann; Bielicki, Julia; Drapier, Nico; Sharland, Mike; Goossens, Herman; Burokienė, Sigita (tyrėj.); Usonis, Vytautas. The worldwide antibiotic resistance and prescribing in European Children (ARPEC) point prevalence survey: developing hospital-quality indicators of antibiotic prescribing for children. // Journal of antimicrobial chemotherapy. London : Oxford University Press. ISSN 0305-7453. eISSN 1460-2091. 2017, Volume 71, Issue 4, p. 1106-1117. DOI: 10.1093/jac/dkv418. [DB: MEDLINE, Embase, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index] [IF: 5.217; AIF: 3.505; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Raistenskis, Juozas; Sidlauskiene, Aurelija; Cerkauskiene, Rimante; Burokiene, Sigita; Strukcinskiene, Birute; Buckus, Raimondas. Physical activity and sedentary screen time in obese and overweight children living in different environments // Central European journal of public health. Prague : National Institute of Public Health. ISSN 1210-7778. eISSN 1803-1048. 2015, vol. 23, suppl. p. S37-S43. DOI: 10.21101/cejph.a4184. [DB: Academic Search Complete, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, Current Contents / Clinical Medicine, Current Contents / Social & Behavioral Sciences, Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 0.525; AIF: 2.463; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Burokienė, Sigita; Pažus, Alicija; Vaičiūnienė, Daiva; Sapagovaitė, Ingrida; Usonis, Vytautas. Pediatrinių skubios pagalbos pirmumo vertinimo skalių palyginamasis prospektyvinis stebėjimo tyrimas = Prospective comparative observational study of the paediatric emergency triage scales // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, nr. 3.1, p. 292-297. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-21-3.1-1str.pdf> [žiūrėta 2015-06-08]. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Burokienė, Sigita; Kisielienė, Ieva; Usonis, Vytautas. Integruota vaikų sveikatos priežiūra: tarptautinė patirtis ir rekomendacijos // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2014, nr. 4, p. 20-25. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2014.4(67)/VS%202014%204(67)%20LIT%20A%20Vaiku%20sveikatos%20prieziura.pdf> [žiūrėta 2014-12-18]. [DB: Index Copernicus]
2 Burokienė, Sigita; Markuškytė, Emilija; Strička, Marius; Aliukonis, Vygintas; Usonis, Vytautas. Ambulatorinė pagalba vaikams universiteto ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriuje: kas lemia tėvų pasirinkimą? // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2014, t. 17, nr. 1, p. 5170-5177. [DB: Index Copernicus]
3 Burokienė, Sigita; Usonis, Vytautas. Child health care strategies: from concept to practice // Evoliucinė medicina: sveikos sampratos ir ligų suvokimo perspektyvos = Evolutionary medicine: perspectives in understanding health and disease : tarptautinė konferencija. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2014, p. 55.
4 Burokienė, Sigita; Markuškytė, Emilija; Strička, Marius; Usonis, Vytautas. Non-urgent care at paediatric emergency department of university hospital. What influences decision of parents? // EAP 2013 : European Academy of pediatrics educational congress and master courses, Lyon, France, 19-22 September, 2013. Lyon. 2014, p. [1].

2012
1 Meškaitė, Aurelija; Dadelienė, Rūta; Kowalski, Ireneusz M.; Burokienė, Sigita; Doveikienė, Judita; Juocevičius, Alvydas; Raistenskis, Juozas. 11-15 metų mokinių fizinio aktyvumo ir fizinės būklės tyrimas // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 49-53. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/379/pdf> [žiūrėta 2013-09-17]. [DB: Index Copernicus]
2 Burokienė, Sigita; Čerkauskienė, Rimantė; Sausarytė, Gintarė; Raistenskis, Juozas. Retosios ligos Vaikų ligoninėje: problemos ir perspektyvos // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2012, nr. 1, p. 9-10.
3 Burokienė, Sigita; Raistenskis, Juozas; Strička, Marius; Usonis, Vytautas. Pagalba vaikams priėmimo- skubios pagalbos skyriuose Lietuvos ligoninėse: ligonių srautai ir naudojimosi paslaugomis tendencijos // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, t. 22, Nr. 3, p. 54-57. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/292> [žiūrėta 2012-10-15]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Urbonas, Vincas; Eidukaitė, Audronė; Tamulienė, Indrė; Ragelienė, Lina; Burokienė, Sigita; Raistenskis, Juozas; Tamošiūnas, Vincas. Interleukinų vertė febrilinės neutropenijos metu nustatant vaikų, sergančių onkohematologinėmis ligomis, mažos bakteriemijos rizikos grupę // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 2, p. 117-123. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/9_MTP_2010_II_.pdf> [žiūrėta 2013-09-18]. [DB: Index Copernicus]

1998
1 Jankauskienė, Augustina; Bačiulis, Vytautas; Burokienė, Sigita. The use of alfacalcidol in the prevention of bone disease in chronic renal failure in children // Pediatric nephrology. Heidelberg : Springer. ISSN 0931-041X. 1998, Vol. 12, no 7, p. [1]. [DB: Scopus, CABI Abstracts Databases, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.158; AIF: 0.000; Q2 (1998 InCities JCR SCIE)]