VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Sigita Glaveckaitė' publikacijų sąrašas

2020
1 Balčiūnaitė, Giedrė; Skorniakov, Viktor; Rimkus, Arnas; Zaremba, Tomas; Palionis, Darius; Valevičienė, Nomeda Rima; Aidietis, Audrius; Šerpytis, Pranas; Ručinskas, Kęstutis; Sogaard, Peter; Glaveckaitė, Sigita. Prevalence and prognostic value of late gadolinium enhancement on CMR in aortic stenosis: meta-analysis. // European radiology. Berlin : Springer-Verlag. ISSN 0938-7994. eISSN 1432-1084. 2020, vol. 30, iss. 1, p. 640-651. DOI: 10.1007/s00330-019-06386-3. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, ProQuest Central, MEDLINE, Embase]
2 Balčiūnaitė, Giedrė; Rimkus, Arnas; Žurauskas, Edvardas; Zaremba, Tomas; Palionis, Darius; Valevičienė, Nomeda Rima; Aidietis, Audrius; Šerpytis, Pranas; Ručinskas, Kęstutis; Sogaard, Peter; Glaveckaitė, Sigita; Zorinas, Aleksejus; Janušauskas, Vilius. Transthyretin cardiac amyloidosis in aortic stenosis: prevalence, diagnostic challenges and clinical implications. // Hellenic journal of cardiology. Athens : Hellenic Cardiological Society. ISSN 1109-9666. eISSN 2241-5955. 2020, vol. 61, no. 2, p. 92-98. DOI: 10.1016/j.hjc.2019.10.004. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE]
3 Sudmantaitė, Vaida; Čelutkienė, Jelena; Glaveckaitė, Sigita; Katkus, Rimgaudas. Difficult diagnosis of cardiac haemochromatosis: a case report // European heart journal. Oxford : Oxford University Press. ISSN 0195-668X. eISSN 1522-9645. 2020, vol. 4, no. 1, doi:10.1093/ehjcr/ytaa012, p. 1-6. DOI: 10.1093/ehjcr/ytaa012. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
4 Balčiūnaitė, Giedrė; Palionis, Darius; Žurauskas, Edvardas; Skorniakov, Viktor; Janušauskas, Vilius; Zorinas, Aleksejus; Zaremba, Tomas; Valevičienė, Nomeda Rima; Aidietis, Audrius; Šerpytis, Pranas; Ručinskas, Kęstutis; Sogaard, Peter; Glaveckaitė, Sigita. Prognostic value of myocardial fibrosis in severe aortic stenosis: study protocol for a prospective observational multi-center study (FIB-AS) // BMC cardiovascular disorders. London : BioMed Central. eISSN 1471-2261. 2020, vol. 20, no. 1, art. no. 275, p. 1-20. DOI: 10.1186/s12872-020-01552-8. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE]
5 Marcijonienė, Aušra; Litvinaitė, Eglė; Povilauskienė, Asta; Šimoniūtytė, Rasa; Limbaitė, Otilija; Glaveckaitė, Sigita; Rekienė, Daiva Emilija. Ilgalaikis karščiavimas - širdies limfomos klinikinis atvejis // Lietuvos gydytojo žurnalas. Kaunas : Medicinos spaudos namai. ISSN 1648-3154. 2020, Nr. 6(128), p. 74-76.
6 Campana, Erika; Cunha, Vitória; Glaveckaitė, Sigita; Gruev, Ivan; Lamirault, Guillaume; Lehmann, Elke; Masi, Stefano; Mfeukeu Kuate, Liliane; Mishshenko, Larysa; Ona, Deborah I D; Oo, Min Zaw; Tautu, Oana G F; Vachulova, Anna; Vintila, Ana-Maria; Wolf, Jacek; Zvartau, Nadezhda; Narkiewicz, Krzysztof; Laurent, Stephane. The use of single-pill combinations as first-line treatment for hypertension: translating guidelines into clinical practice // Journal of hypertension. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0263-6352. eISSN 1473-5598. 2020, vol. 38, no. 12, p. 2369-2377. DOI: 10.1097/HJH.0000000000002598. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2019
1 Rudienė, Virginija; Hjortshøj, Cristel M.S.; Glaveckaitė, Sigita; Zakarkaitė, Diana; Petrulionienė, Žaneta; Gumbienė, Lina; Aidietis, Audrius; Søndergaard, Lars. Cor triatriatum sinistrum diagnosed in the adulthood: a systematic review. // Heart. London : BMJ Publishing group. ISSN 1355-6037. eISSN 1468-201X. 2019, vol. 105, no. 15, p. 1197-1202. DOI: 10.1136/heartjnl-2019-314714. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 5.213; AIF: 4.361; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Broslavskytė, Margarita; Šerpytis, Rokas; Navickas, Giedrius; Glaveckaitė, Sigita; Samalavičius, Robertas Stasys; Šerpytis, Pranas. Prognostic significance of biomarkers in predicting in-hospital all-cause mortality in elderly patients with acute myocardial infarction // Biomedical journal of scientific and technical research. Westchester, IL : Biomedical Research Network. 2019, vol. 20, no. 3, p. 15095-15099. DOI: 10.26717/BJSTR.2019.20.003462. [DB: Index Copernicus]
3 Piliponis, Lukas; Neverauskaitė-Piliponienė, Gintarė; Kazlauskaitė, Monika; Kačnov, Pavel; Glaveckaitė, Sigita; Barysienė, Jūratė; Ročka, Saulius. Neurogenic stress cardiomyopathy following aneurysmal subarachnoid haemorrhage: a literature review // Seminars in cardiovascular medicine / Lietuvos širdies asociacija. Warsaw : DeGruyter Open. eISSN 1822-7767. 2019, vol. 25, p. 44-52. DOI: 10.2478/semcard-2019-0006. [DB: Index Copernicus]
4 Jančauskaitė, Dovilė; Samalavičius, Robertas Stasys; Glaveckaitė, Sigita; Semėnienė, Palmyra; Šerpytis, Pranas. Electrocardiographic changes during therapeutic hypothermia: observational data from a single centre = Elektrokardiografiniai pokyčiai taikant terapinę hipotermiją: vieno gydymo centro stebėjimo duomenys // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2019, vol. 26, no. 3, p. 159-166. DOI: 10.6001/actamedica.v26i3.4145. [DB: Index Academicus, MEDLINE, Index Copernicus]

2018
1 Glaveckaitė, Sigita; Uždavinytė-Gatelienė, Eglė; Petrulionienė, Žaneta; Palionis, Darius; Valevičienė, Nomeda Rima; Kalinauskas, Gintaras; Šerpytis, Pranas; Laucevičius, Aleksandras. Predictors of ischaemic mitral regurgitation recurrence in patients undergoing combined surgery: additional value of cardiovascular magnetic resonance imaging. // Interactive cardiovascular and thoracic surgery. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1569-9293. eISSN 1569-9285. 2018, vol. 27, iss. 2, p. 222-228. DOI: 10.1093/icvts/ivy054. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 1.931; AIF: 3.744; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Rudienė, Virginija; Glaveckaitė, Sigita; Zakarkaitė, Diana; Gumbienė, Lina; Aidietis, Audrius. Cor triatriatum sinistrum with obstruction: a rare presentation in an adult // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, Vol. 25, suppl. p. 75. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-07-02]. [DB: Index Academicus, Academic Search Complete, Index Copernicus]
3 Šerpytis, Pranas; Navickas, Petras; Lukavičiūtė, Laura; Navickas, Alvydas; Aranauskas, Ramūnas; Šerpytis, Rokas; Deksnytė, Aušra; Glaveckaitė, Sigita; Petrulionienė, Žaneta; Samalavičius, Robertas Stasys. Gender-based differences in anxiety and depression following acute myocardial infarction // Arquivos Brasileiros de cardiologia. Rio de Janeiro : Sociedad Brasileira De Cardiologia. ISSN 0066-782X. eISSN 1678-4170. 2018, vol. 111, iss. 5, p. 676-682. DOI: 10.5935/abc.20180161. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Embase, PubMed Central] [IF: 1.679; AIF: 4.474; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
4 Broslavskytė, Margarita; Šerpytis, Pranas; Glaveckaitė, Sigita; Bilkis, Valdas; Šerpytis, Rokas; Samalavičius, Robertas Stasys. Is invasive treatment more beneficial for elderly people with acute coronary syndromes? // Global heart: vol. 13, no 4: World congress of cardiology & cardiovascular health 2018. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 2211-8160. 2018, vol. 13, no 4, p. 418. DOI: 10.1016/j.gheart.2018.09.149. [DB: Scopus, PubMed, Embase] [IF: 3.238; AIF: 4.474; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Glaveckaitė, Sigita; Valevičienė, Nomeda Rima; Palionis, Darius; Kontrimavičiūtė, Eglė; Lesinskas, Eugenijus. Heart involvement in Churg-Strauss syndrome // Kardiologia Polska. Warszawa : Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. ISSN 0022-9032. eISSN 1897-4279. 2017, Vol. 75, No. 2, p. 184. DOI: 10.5603/KP.2017.0028. [DB: MEDLINE, Elsevier Biobase, Index Copernicus, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.213; AIF: 4.356; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Šerpytis, Pranas; Glaveckaitė, Sigita; Butkutė, Eglė; Jucevičienė, Agnė; Šerpytis, Rokas. Antro tipo miokardo infarktas = Type 2 myocardial infarction // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, T. 27, nr 3, p. 68-71. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.043. [DB: Index Copernicus]
3 Šerpytis, Pranas; Glaveckaitė, Sigita; Lizaitis, Mindaugas. Kraujavimo rizikos veiksnių pasiskirstymas tarp pacientų, kuriems įvyko simptominis vitamino K antagonistų perdozavimas = Risk factors distribution in patients with symptomic vitamin K antagonist overdose // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, T. 27, nr 3, p. 89-93. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.047. [DB: Index Copernicus]
4 Šerpytis, Pranas; Glaveckaitė, Sigita; Lizaitis, Mindaugas. Hospitalizacijų ir gydymo analizė įvykus vitamino K antagonistų perdozavimui. = Hospitalization and treatment analysis after vitamin K antagonists overdose // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, T. 27, nr. 3, p. 103-108. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.049. [DB: Index Copernicus]
5 Glaveckaitė, Sigita; Palionis, Darius; Valevičienė, Nomeda Rima; Kramena, Rita; Laucevičius, Aleksandras. Acquired Gerbode defect - a rare complication of myocardial infarction // Acta cardiologica. Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 0001-5385. eISSN 1784-973X. 2017, Vol. 72, Iss. 4, p. 491-492. DOI: 10.1080/00015385.2017.1335102. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, BIOSIS Previews] [IF: 0.876; AIF: 4.356; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
6 Glaveckaitė, Sigita; Palionis, Darius; Valevičienė, Nomeda Rima; Kontrimavičiūtė, Eglė; Šerpytis, Pranas. Intramyocardial haemorrhage as a rare complication of myocardial infarction - the diagnostic value of cardiovascular magnetic resonance imaging // Kardiologia polska. Gdańsk : Via Medica. ISSN 0022-9032. eISSN 1897-4279. 2017, Vol. 75, no 9, p. 934. DOI: 10.5603/KP.2017.0172. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.213; AIF: 4.356; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
7 Rudienė, Virginija; Zakarkaitė, Diana; Glaveckaitė, Sigita; Latvėnienė, Lidija; Gumbienė, Lina. The fatal heart failure - a natural course of cor triatriatum sinister. // European journal of heart failure. Oxford : John Wiley & Sons Ltd. ISSN 1388-9842. eISSN 1879-0844. 2017, Vol. 17, Suppl. 1, p. 137. DOI: 10.1002/ejhf.277. [DB: MEDLINE, Embase, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 10.683; AIF: 4.356; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
8 Kluonaitis, Karolis; Glaveckaitė, Sigita; Balčiūnaitė, Giedrė; Juškaitė, Austėja; Palionis, Darius; Valevičienė, Nomeda Rima; Mickys, Ugnius; Katkus, Rimgaudas; Fontes-Carvalho, Ricardo; Čelutkienė, Jelena. Cardiac sarcoidosis - diagnostic challenges due to unusual clinical presentation. // Hellenic journal of cardiology. Athens : Hellenic Cardiological Society. ISSN 1109-9666. eISSN 2241-5955. 2017, Vol. 58, no 4, p. 310-313. DOI: 10.1016/j.hjc.2017.02.003. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.890; AIF: 4.356; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
9 Šerpytis, Pranas; Navickas, Petras; Navickas, Alvydas; Šerpytis, Rokas; Navickas, Giedrius; Glaveckaitė, Sigita. Age- and gender-related peculiarities of patients with delirium in the cardiac intensive care unit. // Kardiologia Polska. Gdansk : VIA MEDICA. ISSN 0022-9032. eISSN 1897-4279. 2017, Vol. 75, Iss. 10, p. 1041-1050. DOI: 10.5603/KP.a2017.0122. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Index Copernicus, Elsevier Biobase, MEDLINE] [IF: 1.213; AIF: 4.356; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
10 Rudienė, Virginija; Glaveckaitė, Sigita; Zakarkaitė, Diana; Karalius, Rimantas; Gumbienė, Lina. Challenging diagnosis of prosthetic infective endocarditis and para-aortic conduit abscess - the role of multimodality approach. // Acta Cardiologica. Bruxelles : Acta Medica Belgica. ISSN 0001-5385. eISSN 0373-7934. 2017, Vol. 72, no 6, p. 669-670. DOI: 10.1080/00015385.2017.1314410. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.876; AIF: 4.356; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Šerpytis, Pranas; Tamošiūnas, Tomas; Slušnienė, Andžela; Glaveckaitė, Sigita; Kezytė, Greta; Urbanavičiūtė, Indrė; Laucevičius, Aleksandras. Public knowledge concerning cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillator skills in Lithuania. = Visuomenės žinios apie pradinį gaivinimą ir automatinių išorinių defibriliatorių naudojimą Lietuvoje // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, nr. 4, p. 35-40. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.055. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]
2 Ginčienė, Karolina; Fomin, Dmitrij; Laima, Sigitas; Jasulaitis, Algimantas; Glaveckaitė, Sigita; Šerpytis, Pranas. Clinical characteristics and risk factors of ruptured aortic aneurysm dissection: forensic medical autopsy analysis of sudden death // The 2016 symposium of the International Academy of Legal Medicine (IALM), Intesocietal symposium, Medicine and Justice, 21st-24th June, Venice. Venice. 2016, p. 398.
3 Valevičienė, Nomeda Rima; Glaveckaitė, Sigita; Palionis, Darius; Zeleckienė, Ingrida; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Tarutis, Virgilijus; Sudikienė, Rita. Įgimtų širdies ydų diagnostika magnetinio rezonanso tomografijos metodu : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 144 p. ISBN 9786094597541.
4 Glaveckaitė, Sigita; Šerpytis, Pranas; Pečiūraitė, Dovilė; Puronaitė, Roma; Valevičienė, Nomeda Rima. Clinical features and three-year outcomes of Takotsubo (stress) cardiomyopathy: observational data from one centre. // Hellenic journal of cardiology. Athens : Hellenic Cardiological Society. ISSN 1109-9666. eISSN 2241-5955. 2016, Vol. 57, no 6, p. 428-434. DOI: 10.1016/j.hjc.2016.11.016. [DB: DOAJ, MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.343; AIF: 4.435; Q4 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Šerpytis, Pranas; Karvelytė, Neringa; Šerpytis, Rokas; Kalinauskas, Gintaras; Ručinskas, Kęstutis; Samalavičius, Robertas ; Ivaška, Justinas; Glaveckaitė, Sigita; Berūkštis, Egidijus; Tubaro, Marco; Alpert, Joseph S; Laucevičius, Aleksandras. Post-infarction ventricular septal defect: risk factors and early outcomes. // Hellenic Journal of Cardiology. Athens : Hellenic Cardiological Society. ISSN 1109-9666. eISSN 2241-5955. 2015, Vol. 56, iss. 1, p. 66-71. Prieiga per internetą: <http://www.hellenicjcardiol.com/archive/full_text/2015/1/2015_1_66.pdf> [žiūrėta 2015-05-12]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), PubMed, Scopus] [IF: 0.940; AIF: 3.920; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Glaveckaitė, Sigita; Tutkuvienė, Janina; Laucevičius, Aleksandras. Taikomoji širdies ir stambiųjų kraujagyslių anatomija / Sigita Glaveckaitė, Janina Tutkuvienė, Aleksandras Laucevičius. Vilnius : Informeda, 2015. 51 p. ISBN 9786099573502.

2014
1 Šerpytis, Pranas; Maskeliūnaitė, Diana; Zakarkaitė, Diana; Navickas, Giedrius; Glaveckaitė, Sigita. Trombolizė po aortos vožtuvo protezo trombozės // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2014, vol. 24, nr. 3, p. 117-120. DOI: 10.5200/sm-hs.2014.053. [DB: Index Copernicus]
2 Glaveckaitė, Sigita; Lušaitė, Karolina; Grabauskienė, Virginija; Valevičienė, Nomeda; Laucevičius, Aleksandras. Delayed diagnosis of an isolated partial anomalous pulmonary venous connection // Central European journal of medicine. Warsaw : Versita. ISSN 1895-1058. 2014, vol. 9, no. 3, p. 508-512. DOI: 10.2478/s11536-013-0312-0. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLink, AGRICOLA, Chemical abstracts, Scopus, Embase] [IF: 0.153; AIF: 4.198; Q4 (2014 InCities JCR SCIE)]
3 Glaveckaitė, Sigita; Valevičienė, Nomeda Rima; Palionis, Darius; Puronaitė, Roma; Šerpytis, Pranas; Laucevičius, Aleksandras. Prediction of long-term segmental and global functional recovery of hibernating myocardium after revascularisation based on low dose dobutamine and late gadolinium enhancement cardiovascular magnetic resonance // Journal of cardiovascular magnetic resonance. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1532-429X. 2014, Vol. 16, Art. no. 83. DOI: 10.1186/s12968-014-0083-z. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Complete, Current Abstracts] [IF: 4.719; AIF: 3.327; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Glaveckaitė, Sigita; Valevičienė, Nomeda Rima. Širdies magnetinio rezonanso tomografija krūvio sąlygomis : mokomoji priemonė. Vilnius : Vaistų žinios, 2013. 88 p. ISBN 9789955884682.
2 Valevičienė, Nomeda Rima; Anužis, Jonas; Palionis, Darius; Glaveckaitė, Sigita; Šerpytis, Pranas. Magnetinio rezonanso tomografijos reikšmė diagnozuojant Takotsubo kardiomiopatiją // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.1, p. 92-98. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-Radiologai_14.pdf> [žiūrėta 2014-02-03]. [DB: Index Copernicus]
3 Glaveckaitė, Sigita; Rudys, Alfredas; Mikštienė, Violeta; Valevičienė, Nomeda Rima; Palionis, Darius; Laucevičius, Aleksandras. Age-dependent heterogeneity of familiar hypertrophic cardiomyopathy phenotype: a role of cardiovascular magnetic resonance // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2013, t. 49, nr. 9, p. 422-425. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1309/1309-06e.htm> [žiūrėta 2014-03-05]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE] [IF: 0.508; AIF: 4.036; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]
4 Šerpytis, Pranas; Šmigelskaitė, Akvilė; Kibarskis, Aleksandras; Katkus, Rimgaudas; Samalavičius, Robertas; Glaveckaitė, Sigita; Račkauskas, Gediminas. Successful treatment of a young woman with acute complicated myocardial infarction // Postępy w kardiologii interwencyjnej. Poznan : Termedia sp. z o.o. ISSN 1734-9338. 2013, vol. 9, no 4, p. 369-375. DOI: 10.5114/pwki.2013.38867. [DB: Embase, Scopus, Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 0.066; AIF: 3.938; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]
5 Glaveckaitė, Sigita; Valevičienė, Nomeda Rima; Palionis, Darius; Laucevičius, Aleksandras. The role of a contrast-enhanced cardiovascular magnetic resonance for the assessment of long-term functional recovery of hibernating myocardium after revascularization // European heart journal cardiovascular imaging. Oxford : Oxford University Press. ISSN 2047-2404. 2013, Vol. 14, suppl. 2, p. ii105. DOI: 10.1093/ehjci/jet204. [DB: Embase, PubMed, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.669; AIF: 3.938; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]
6 Glaveckaitė, Sigita; Palionis, Darius; Petrauskienė, Birutė; Valevičienė, Nomeda Rima; Laucevičius, Aleksandras. Multimodality imaging in a rare case of tuberculous pericarditis // European heart journal cardiovascular imaging. Oxford : Oxford University Press. ISSN 2047-2404. 2013, Vol. 14, no. 4, p. 322. DOI: 10.1093/ehjci/jes211. [DB: Embase, PubMed, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.669; AIF: 3.938; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Valevičienė, Nomeda Rima; Petrulionienė, Žaneta; Petrauskienė, Birutė; Lauraitis, Gediminas; Glaveckaitė, Sigita; Palionis, Darius; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Laucevičius, Aleksandras. Differentiation of acute myocarditis and acute myocardial infarction by the regional distribution of myocardial irreversible injury using cardiovascular magnetic resonance imaging // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2012, t. 48, nr. 3, p. 132-137. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1203/1203-02e.htm> [žiūrėta 2012-06-20]. [DB: MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.550; AIF: 3.934; Q3 (2012 InCities JCR SCIE)]
2 Glaveckaitė, Sigita; Valevičienė, Nomeda Rima; Palionis, Darius; Skorniakov, Viktor; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Laucevičius, Aleksandras. Prediction of global left ventricular functional recovery in patients with heart failure undergoing revascularisation, based on late gadolinium enhancement and low dose dobutamine cardiovascular magnetic resonance // Circulation. ISSN 0009-7322. 2012, vol. 125, no. 19, p. e76. DOI: 10.1161/CIR.0b013e31824fcdb3. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 15.202; AIF: 4.032; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]
3 Glaveckaitė, Sigita. Cardiovascular Magnetic Resonance for the Assessment of Viability: Cardiovascular Magnetic Resonance for the Prediction of Left Ventricular Functional Recovery after Revascularisation. Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing AG & Co KG, 2012. 52 p. ISBN 9783846526859.
4 Glaveckaitė, Sigita; Peldžius, Ričardas; Grebelis, Arimantas; Šerpytis, Pranas; Laucevičius, Aleksandras. Disc impediment in medtronic-hall aortic valve prosthesis followed by successful reoperation // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2012, t. 48, nr.12, p. 622-626. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1212/1212-e.htm> [žiūrėta 2013-04-08]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE] [IF: 0.550; AIF: 3.934; Q3 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Valevičienė, Nomeda Rima; Glaveckaitė, Sigita; Palionis, Darius; Laucevičius, Aleksandras. Širdies ir stambiųjų kraujagyslių magnetinio rezonanso tomografija : mokomoji knyga / Nomeda Valevičienė, Sigita Glaveckienė, Darius Palionis, Aleksandras Laucevičius ; [recenzentai: Algidas Basevičius, Vytautas Sirvydis] ; Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Krūtinės ligų, alergologijos ir radiologijos klinikos. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Radiologijos ir branduolinės medicinos centras. Vilnius : Eugrimas, 2011. 128 p. ISBN 9786094370656.
2 Glaveckaitė, Sigita; Valevičienė, Nomeda Rima; Palionis, Darius; Skorniakov, Viktor; Čelutkienė, Jelena; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Uždavinys, Giedrius; Laucevičius, Aleksandras. Value of scar imaging and inotropic reserve combination for the prediction of segmental and global left ventricular functional recovery after revascularisation // Journal of cardiovascular magnetic resonance. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1532-429X. 2011, Vol. 13, art. no. 35, [12 p.]. DOI: 10.1186/1532-429X-13-35. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Complete, Current Abstracts]
3 Šerpytis, Pranas; Katliorius, Robertas; Palšauskaitė, Rasa; Glaveckaitė, Sigita; Pileckij, Andrej. Ūminio dekompensuoto širdies nepakankamumo, atsparaus diuretikams, gydymas nesiritidu: klinikinis atvejis = The treatment of acute decompensated heart failure, resistant to diuretics with nesiritide: a clinical case // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, vol. 21, nr. 5, p. 111-116. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/146> [žiūrėta 2011-10-18]. [DB: Index Copernicus]
4 Glaveckaitė, Sigita; Palionis, Darius; Valevičienė, Nomeda Rima; Bilkis, Valdas; Aganauskienė-Burkuvienė, Jūratė; Šerpytis, Pranas; Laucevičius, Aleksandras. Cardiovascular magnetic resonance for visualization of myocardial ischemia at rest = Miokardo išemija ramybėje: širdies ir kraujagyslių sistemos magnetinio rezonanso reikšmė // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, nr. 9, p. 494-496. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1109/11120501.pdf> [žiūrėta 2012-01-04]. [DB: MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.423; AIF: 3.900; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]
5 Valevičienė, Nomeda Rima; Petrulionienė, Žaneta; Palionis, Darius; Glaveckaitė, Sigita; Gatelienė, Eglė; Brasiūnienė, B.; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Uždavinys, Giedrius; Laucevičius, Aleksandras. Malignant peripheral nerve sheath tumor of the heart: case report // Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. Turin : Edizioni Minerva Medica. ISSN 0393-3660. 2011, Vol. 170, no. 6, p. 443-447. Prieiga per internetą: <https://www.minervamedica.it/en/journals/gazzetta-medica-italiana/article.php?cod=R22Y2011N06A0443>. [DB: Embase, BIOSIS Previews, PubMed, Scopus, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]

2010
1 Glaveckaitė, Sigita; Zakarkaitė, Diana; Valevičienė, Nomeda Rima; Matačiūnas, Mindaugas; Klezys, Vigintas; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Laucevičius, Aleksandras. Severe paradoxical cerebral embolism and pulmonary embolism in a patient with patent foramen ovale // Seminars in cardiovascular medicine. Vilnius : Lietuvos širdies asociacija. ISSN 1822-7767. 2010, vol. 16, no. 1, Elektroninis išteklius [p. 1-5]. [DB: Index Copernicus]
2 Glaveckaitė, Sigita; Valevičienė, Nomeda Rima; Palionis, Darius; Matačiūnas, Mindaugas; Laucevičius, Aleksandras; Skorniakov, Viktor; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Uždavinys, Giedrius. Comparison of two cardiovascular magnetic resonance imaging parameters for identifying reversible myocardial dysfunction // Insights into imaging. Heidelberg : Springer-Verlag GmbH. ISSN 1869-4101. 2010, Vol. 1, suppl. 1, p. [1-20]. DOI: 10.1594/ecr2010/B-356.
3 Glaveckaitė, Sigita; Ručinskas, Kęstutis; Čelutkienė, Jelena; Maneikienė, Vytė Valerija; Zakarkaitė, Diana; Aidietienė, Sigita; Valevičienė, Nomeda Rima; Matačiūnas, Mindaugas; Žurauskas, Edvardas; Šerpytis, Pranas; Laucevičius, Aleksandras. Heart transplantation in an adult patient with isolated noncompaction of the left ventricular myocardium // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2010, t. 46, nr. 3, p. 193-199. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1003/1003-06e.htm> [žiūrėta 2010-06-04]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE, Thomson Web of Science (nenaudotinas)] [IF: 0.446; AIF: 3.935; Q3 (2010 InCities JCR SCIE)]
4 Čelutkienė, Jelena; Rudys, Alfredas; Grabauskienė, Virginija; Glaveckaitė, Sigita; Sadauskienė, Eglė; Lileikienė, Živilė; Bičkauskaitė, Neli; Čiburienė, Eglė; Skorniakov, Viktor; Laucevičius, Aleksandras. Simultaneous use of three quantitative methods during dobutamine stress echocardiography: comparison of velocity and strain data // European Journal of Echocardiography. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1525-2167. 2010, vol. 11, suppl.2, abstract no. P480, p. ii67. DOI: 10.1093/ejechocard/jeq138. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, PubMed Central] [IF: 2.117; AIF: 3.769; Q2 (2010 InCities JCR SCIE)]

2009
1 Šerpytis, Pranas; Glaveckaitė, Sigita; Juodelis, Tomas. Prevalence of elevated arterial blood pressure and relation with anthropometric measures in Vilnius population // Atherosclerosis supplements. Shannon : Elsevier Ireland Ltd. ISSN 1567-5688. 2009, vol. 10, no. 2, p. e665. DOI: 10.1016/S1567-5688(09)70651-8. [DB: ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.947; AIF: 4.545; Q1 (2009 InCities JCR SCIE)]
2 Šerpytis, Pranas; Katkus, Rimgaudas; Jarašūnienė, Dalia; Jokšas, Valentinas; Bilkis, Valdas; Glaveckaitė, Sigita; Kūgienė, Rasa; Gegeckienė, Daiva; Lileikienė, Živilė; Palšauskaitė, Rasa; Aliukonienė, Jolanta; Katliorius, Robertas; Zabukas, Algirdas. GP IIb/IIIa blokatorių (tirofibano) naudojimas intensyviojoje kardiologijoje 1998-2006 m = The usage of GP IIb/IIIa blockers (tirofiban) at the intensive cardiology unit in 1998-2006 // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 5, p. 2660-2664. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_5IVdalisindd.pdf> [žiūrėta 2019-02-13]. [DB: Index Copernicus]
3 Glaveckaitė, Sigita; Valevičienė, Nomeda; Laucevičius, Aleksandras; Čelutkienė, Jelena; Rudys, Alfredas; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas. Cardiovascular magnetic resonance imaging for detection of myocardial viability in chronic ischemic left ventricular dysfunction = Sergančiųjų lėtine išemine kairiojo skilvelio disfunkcija miokardo gyvybingumo nustatymas širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tyrimu // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2009, t. 45, nr. 8, p. 585-599. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0908/0908-e.htm> [žiūrėta 2009-10-27]. [DB: MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.506; AIF: 4.099; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]
4 Valevičienė, Nomeda Rima; Palionis, Darius; Glaveckaitė, Sigita; Matačiūnas, Mindaugas; Petrulionienė, Žaneta; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Laucevičius, Aleksandras. Pagrindinės širdies magnetinio rezonanso tyrimo indikacijos, praktiniai pavyzdžiai = Main indications of cardiac magnetic resonance (CMR) imaging, practical examples // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 3, p. 266-275. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/266_275_mtp09_III_.pdf> [žiūrėta 2009-11-24]. [DB: Index Copernicus]
5 Matačiūnas, Mindaugas; Valevičienė, Nomeda Rima; Glaveckaitė, Sigita; Berūkštis, Egidijus; Zakarkaitė, Diana; Aidietienė, Sigita; Palionis, Darius; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Laucevičius, Aleksandras. Kraujotakos rodiklių, KMI, KPP įtaka vainikinių arterijų kontrastavimuisi taikant 64 sluoksnių KT angiografiją: VULSK patirtis = Influence of hemodynamic parameters, BMI, BSA on 64-slice computed tomography of coronary arteries: experience in VUHSK // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 3, p. 235-239. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/235_239_mtp09_III_.pdf> [žiūrėta 2009-11-24]. [DB: Index Copernicus]
6 Valevičienė, Nomeda; Petrulionienė, Žaneta; Palionis, Darius; Glaveckaitė, Sigita; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas. Clinical indications for the cardiac magnetic resonance imaging (cMRI), practical examples // BIT's 1st annual international congress of cardiology 2009 : abstract book, Shanghai, December 5-7, 2009. Shanghai. 2009, p. 229.

2008
1 Ručinskas, Kęstutis; Čelutkienė, Jelena; Glaveckaitė, Sigita; Zakarkaitė, Diana; Maneikienė, Vytė Valerija; Zuozienė, Gitana; Miniauskas, Saulius; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Laucevičius, Aleksandras. Heart transplantation in the case of isolated ventricular non-compaction // Heart surgery forum: vol. 11, suppl. 1: 18th World Congress - World Society of Cardio-Thoracic Surgeons Kos Island - Greece April 30 - May 3, 2008. ISSN 1522-6662. 2008, vol. 11, suppl. 1, p. S411-S412. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE]
2 Valevičienė, Nomeda Rima; Sadauskienė, Eglė; Petrulionienė, Žaneta; Matačiūnas, Mindaugas; Zakarkaitė, Diana; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Griškevičius, Laimonas; Glaveckaitė, Sigita; Laucevičius, Aleksandras. Diagnosis, treatment and subsequent remission of a rare tumor – primary cardiac lymphoma // Seminars in cardiovascular medicine. ISSN 1822-7767. 2008, vol. 14, no. 5, p. [1-6]. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Valevičienė, Nomeda; Matačiūnas, Mindaugas; Glaveckaitė, Sigita; Titarenkė, Ramunė. Širdies miksoma: radiologinės diagnostikos galimybės = Cardiac myxoma: possibilities of radiological examination // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 3, p. 304-309. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-3-304-3091.pdf> [žiūrėta 2008-07-22]. [DB: Index Copernicus]
2 Short, Robert (aut., imant. inter.); Šerpytis, Pranas (aut., duod. inter.); Glaveckaitė, Sigita (aut., duod. inter.); Gladynaitė-Velderbeek, Julita (aut., duod. inter.). A look at another of the 31 members of the European Heart Network // Circulation. ISSN 0009-7322. 2007, vol. 116, no 19, p. F112-F114. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, BIOSIS Previews] [IF: 12.755; AIF: 4.543; Q1 (2007 InCities JCR SCIE)]
3 Šerpytis, Pranas; Jarašūnienė, Dalia; Jokšas, Valentinas; Glaveckaitė, Sigita; Kūgienė, Rasa; Gegeckienė, Daiva; Lileikienė, Živilė; Palšauskaitė, Rasa; Baliukonienė, Jolanta; Katliorius, Robertas; Bilkis, Valdas; Zabukas, Algirdas. The usage of GP IIb/IIIa blockers (tirofiban) in the Intensive Cardiology Unit in 1998-2006 // Acute Cardiac Care: 5th international meetibg intensive cardiac care, Tel Aviv, October 14-16, 2007. Tel Aviv. ISSN 1748-2941. 2007, vol. 9, no. 3, p. 185. [DB: MEDLINE, PubMed, Embase]

2006
1 Glaveckaitė, Sigita. Naujausias TOLERANCE tyrimas patvirtina geresnį lerkanidipino toleravimą // Internistas. ISSN 1648-3839. 2006, nr. 6, p. 80.
2 Glaveckaitė, Sigita. Širdies masės ir funkcijos nustatymas naudojant magnetinio branduolių rezonanso metodiką // Internistas. ISSN 1648-3839. 2006, Nr. 1, p. 63-67.
3 Zakarkaitė, Diana; Laucevičius, Aleksandras; Matačiūnas, Mindaugas; Aidietienė, Sigita; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Glaveckaitė, Sigita; Berūkštis, Egidijus. Assessment of right ventricle areas from three perpendicular planes by contrast echocardiography // Seminars in cardiology: vol. 12, no. 4: abstracts of the 2nd Baltic Cardiology Congress 28–30 September 2006 Riga, Latvia. ISSN 1648-7966. 2006, vol. 12, no. 4, p. 181. [DB: Index Copernicus]
4 Rudys, Alfredas; Grigaliūnienė, A.; Misiukienė, Kristina; Glaveckaitė, Sigita. Assessment of physical capacity in rehabilitated patients with coronary heart disease and left ventricular dysfunction // Seminars in cardiology: vol. 12, no. 4: abstracts of the 2nd Baltic Cardiology Congress 28–30 September 2006 Riga, Latvia. ISSN 1648-7966. 2006, vol. 12, no. 4, p. 173. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Glaveckaitė, Sigita; Petrulionienė, Žaneta. Olmesartanas - naujas angiotenzinio II receptorių antagonistas // Internistas. ISSN 1648-3839. 2005, nr. 1, p. 57-59.
2 Zakarkaitė, Diana; Glaveckaitė, Sigita; Matačiūnas, Mindaugas; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Valevičienė, Nomeda Rima. Širdies daugiasluoksnė kompiuterinė tomografija = Cardiac multislice computed tomography // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2005, Nr. 4, p. 69-74.
3 Rudys, Alfredas; Grabauskienė, Virginija; Glaveckaitė, Sigita; Jasaitytė, Rūta; Matelytė, Vilma. Effectiveness of metoprolol monotherapy in treatment of mild/moderate arterial hypertension: evaluation by 24 hours ambulatory blood pressure monitoring // 3rd Baltic-Nordic meeting on hypertension: final programme and astract book, October 20-22, 2005, Vilnius. Vilnius. 2005, p. 23.
4 Glaveckaitė, Sigita. Arterinės hipertenzijos gydymo lerkanidipinu aspektai // Internistas. ISSN 1648-3839. 2005, nr. 8(49), p. 74-76.
5 Glaveckaitė, Sigita. Arterinės hipertenzijos gydymo lerkanidipinu aspektai. Toleravimas ir vaistų parinkimo principai // Internistas. ISSN 1648-3839. 2005, nr. 9(50), p. 72-74.
6 Glaveckaitė, Sigita. Ilgalaikio gydymo trandolapriliu nauda pacientams po miokardo infarkto : TRACE tyrimo 12 metų stebėjimo rezultatai // Internistas. ISSN 1648-3839. 2005, nr. 8(49), p. 81-82.
7 Glaveckaitė, Sigita. Greitas atorvastatino poveikio kardiovaskulinėms komplikacijoms pasireiškimas : po CARDS tyrimo vykusios analizės išvados ; parengė S. Glaveckaitė // Internistas. ISSN 1648-3839. 2005, nr. 11(52), p. 46-48, 43.

2003
1 Petrulionienė, Žaneta; Glaveckaitė, Sigita. ASCOT tyrimas įrodė, jog atorvastatinas apsaugo arterine hipertenzija sergančius pacientus nuo KŠL komplikacijų // Gydymo menas. ISSN 1392-527X. 2003, nr. 9, p. 62.