VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Sigitas Dumčius' publikacijų sąrašas

2016
1 Rauluševičiūtė, Ieva; Radžiūnienė, Violeta; Dumčius, Sigitas. Cistinės fibrozės artropatijos: klinikinis atvejis = Cystic fibrosis related arthropathy: case report // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 389-392. DOI: 10.15591/mtp.2016.063. [DB: Index Copernicus]
2 Radžiūnienė, Violeta; Dumčius, Sigitas; Kinčinienė, Odeta; Svarauskaitė, Justina. Relationship between age of cystic fibrosis diagnosis and microbiological tests results in Lithuanian children CF centre // Journal of cystic fibrosis. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1569-1993. 2016, Vol. 15, suppl. 1, p. S68. DOI: 10.1016/S1569-1993(16)30305-8. [DB: MEDLINE, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.727; AIF: 3.929; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Lūžaitė, Aušra; Radžiūnienė, Violeta; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Kinčinienė, Odeta. Vaikų, sergančių cistine fibroze, vitamino D koncentracija kraujyje = Vitamin D levels in children with cystic fibrosis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 805-809. DOI: 10.15591/mtp.2015.127. [DB: Index Copernicus]
2 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugėlavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. 2-oji laida. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2015. 751 p. ISBN 9789955974253.

2014
1 Kalibatas, Paulius; Radžiūnienė, Violeta; Ėmužytė, Regina; Dumčius, Sigitas. Vaikų sunkios eigos pneumonija: klinikinis atvejis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 382-386. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-20-4-17str.pdf> [žiūrėta 2016-06-01]. [DB: Index Copernicus]
2 Hirche, T.O.; Knoop, C.; Hebestreit, H.; Shimmin, D.; Solé, A.; Elborn, J.S.; Ellemunter, H.; Aurora, P.; Hogardt, M.; Wagner, T.O.F.; Dumčius, Sigitas. Practical guidelines: lung transplantation in patients with cystic fibrosis // Pulmonary medicine. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 2090-1836. 2014, vol. 2014, Article ID 621342. DOI: 10.1155/2014/621342. [DB: PubMed, EBSCOHost (nenaudotinas), GALE (nenaudotinas), Scopus, Embase]
3 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugelavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. Antroji laida. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2014. 750 p. ISBN 9789955974253.

2013
1 Mironaitė, Kristina; Babianskienė, Irena; Kšanienė, Ingrida; Vankevičienė, Ramunė; Grikinienė, Jurgita; Kinčinienė, Odeta; Dumčius, Sigitas. Vaikų ūminiai tyčiniai apsinuodijimai Vilniuje 2003-2010 m.: epidemiologinė dinamika // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 99-104. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_15.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Graželytė, Agnė; Miciulevičienė, Jolanta; Kinčinienė, Odeta; Radžiūnienė, Violeta; Dumčius, Sigitas. Vaikų, sergančių citine fibroze, kvėpavimo takų mikrobinės kolonizacijos ypatumai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 82-88. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_12.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
3 Graželytė, Agnė; Dumčius, Sigitas; Kinčinienė, Odeta; Ėmužytė, Regina. Pirminė ciliarinė diskinezija: diagnostika ir gydymas (klinikinis atvejis) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 105-111. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_16.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Raugalė, Algimantas; Kinčinienė, Odeta; Bumbulienė, Žana; Daugelavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kleinotienė, Gražina; Lukoševičiūtė, Rita; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Rudzevičienė, Odilija; Rutkauskaitė, Vilma; Sučilienė, Elena; Stankevičienė, Sigita; Tamulienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Uleckienė, Vida; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2012. 527 p. ISBN 9789955956211.
2 Šmigelskaitė, Akvilė; Dumčius, Sigitas; Kinčinienė, Odeta. Lipoproteinų koncentracijos kraujyje įtaka vaikų padidėjusiam arteriniam kraujospūdžiui // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 474-478. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_19-476%E2%80%93480p.pdf> [žiūrėta 2018-05-23]. [DB: Index Copernicus]
3 Dumčius, Sigitas; Kinčinienė, Odeta; Urbonas, Vaidotas; Jokūbaitienė, Nomeda; Radžiūnienė, Violeta. Cistinė fibrozė: vaikų virškinimo sistemos sutrikimo ypatumai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 446-449. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_14-448%E2%80%93451p.pdf> [žiūrėta 2018-05-23]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Valiulis, Arūnas; Indrėjaitytė, Ieva Laimutė; Misevičienė, Valdonė; Urbonas, Vaidotas; Dumčius, Sigitas; Utkus, Algirdas; Vaidelienė, Laimutė; Skurvydienė, Iveta; Miciulevičienė, Jolanta; Bush, Andrew. Cistinė fibrozė : mokymo knyga studentams ir gydytojams rezidentams. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 72 p. ISBN 9789955336433.
2 Bilton, D.; Canny, G.; Conway, S.; Dumčius, Sigitas; Hjelte, L.; Proesmans, M.; Tümmler, B.; Vavrova, V.; de Boeck, K. Pulmonary exacerbation: towards a definition for use in clinical trials. Report from the EuroCareCF Working Group on outcome parameters in clinical trials // Journal of cystic fibrosis. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1569-1993. 2011, vol. 10, suppl 2, p. S79-S81. DOI: 10.1016/S1569-1993(11)60012-X. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, MEDLINE, Scopus, Embase] [IF: 3.190; AIF: 3.413; Q2 (2011 InCities JCR SCIE)]
3 Pressler, T.; Bohmova, C.; Conway, S.; Dumčius, Sigitas; Hjelte, L.; Høiby, N.; Kollberg, H.; Tümmler, B.; Vavrova, V. Chronic Pseudomonas aeruginosa infection definition: EuroCareCF Working Group report // Journal of cystic fibrosis. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1569-1993. 2011, vol. 10, suppl 2, p. S75-S78. DOI: 10.1016/S1569-1993(11)60011-8. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, MEDLINE, Scopus, Embase] [IF: 3.190; AIF: 3.413; Q2 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Urbonas, Vaidotas; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Čižauskaitė, Daiva. Ką vaikai valgo? = Children: what do they eat? // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2010, nr. 1, p. 76-78.
2 McCormick, Jonathan; Mehta, Gita; Olesen, Hanne V.; Viviani, Laura; Macek, Milan; Mehta, Anil; Dumčius, Sigitas (tyrėj.). Comparative demographics of the European cystic fibrosis population: a cross-sectional database analysis // Lancet. London : The Lancet Publishing Group. ISSN 0140-6736. 2010, vol. 375, iss. 9719, p. 1007-1013. DOI: 10.1016/S0140-6736(09)62161-9. [DB: BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science), PsycInfo, MEDLINE] [IF: 33.633; AIF: 3.935; Q1 (2010 InCities JCR SCIE)]
3 Valiulis, Arūnas (red.); Misevičienė, Valdonė; Skurvydienė, Iveta; Dumčius, Sigitas; Urbonas, Vaidotas; Indrėjaitytė, Ieva Laimutė; Vaidelienė, Laimutė; Utkus, Algirdas; Miciulevičienė, Jolanta; Bush, Andrew. Lietuvos cistinės fibrozės diagnostikos ir gydymo sutarimas: įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos = Lithuanian cystic fibrosis consensus report of diagnostics and treatment: evidence based guidelines // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2010, t. 13, nr. 2, p. 4606-4653. [DB: Index Copernicus]
4 Dumčius, Sigitas; Urbonas, Vaidotas. Dažniausi cistinės fibrozės klinikiniai atvejai = The most common clinical variations of cystic fibrosis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 4, p. 473-477. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/129_pdfsam_.pdf> [žiūrėta 2010-12-28]. [DB: Index Copernicus]
5 Mehta, Gita; Macek, Milan; Mehta, Anil; Dumčius, Sigitas (tyrėj.). Cystic fibrosis across Europe: EuroCareCF analysis of demographic data from 35 countries // Journal of cystic fibrosis. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1569-1993. 2010, vol. 9, suppl. 2, p. S5-S21. DOI: 10.1016/j.jcf.2010.08.002. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, MEDLINE, Scopus, Embase] [IF: 2.840; AIF: 3.403; Q2 (2010 InCities JCR SCIE)]

2009
1 Urbonas, Vaidotas; Juršėnienė, Jadvyga; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Firantienė, Regina. Probiotikų preparatų kokybės problema // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2009, nr. 3, p. 61-65.
2 Orlovskaja, Lina; Dumčius, Sigitas; Kemežys, Robertas. Vaikų vandens ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimai = Disorders of salt and water balance in children // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2009, nr. 4, p. 67-71.

2008
1 Dumčius, Sigitas; Valiulis, Arūnas; Indrėjaitytė, Ieva Laimutė; Kriukienė, Vanda. Cistinė fibrozė - kvėpavimo takų obstrukcijos prevencija ir gydymo galimybės = Methods aimed to treat airway obstruction for cystic fibrosis patients // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, nr. 1, priedas, p. 118-121. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_118-1211.pdf> [žiūrėta 2008-09-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Dumčius, Sigitas; Urbonas, Vaidotas; Utkus, Algirdas. Cistinės fibrozės diagnostikos sunkumai = Cystic fibrosis diagnostic issues // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, nr. 4, p. 371-377. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/67_pdfsam_.pdf> [žiūrėta 2009-04-07]. [DB: Index Copernicus]
3 Indrėjaitytė, Ieva Laimutė; Garbuzienė, Eglė; Kriukienė, Vanda; Dumčius, Sigitas; Valiulis, Arūnas. Inhaliacinė terapija gydant cistinę fibrozę = Inhale therapy in cystic fibrosis treatment algorythms // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius. ISSN 1392-5261. 2008, t. 11, nr. 1, p. 3867-3883. [DB: Index Copernicus]
4 Pavydienė, Viktorija; Dumčius, Sigitas; Valiulis, Arūnas. Antibakterinis cistinės fibrozės gydymas ligoninėje = In-patient antimicrobial management of cystic fibrosis in Lithuania // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius. ISSN 1392-5261. 2008, t. 11, nr. 1, p. 3884-3891. [DB: Index Copernicus]
5 Dumčius, Sigitas. Kuo sirgo Frederikas Šopenas? = From what disease was suuffered Chopin? // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2008, nr. 4-5, p. 4-7.

2007
1 Urbonas, Vaidotas; Dumčius, Sigitas. Vaikų egzokrininė kasos funkcija ir jos ypatumai // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2007, Nr. 3, p. 16-20.
2 Urbonas, Vaidotas; Dumčius, Sigitas. Vaikų egzokrininė kasos funkcija ir jos ypatumai = Exocrine function of pancreas in children // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2007, Nr. 1, p. 59-64.
3 Dumčius, Sigitas. Cistinė fibrozė: aktualijos ir perspektyvos = Cystic fibrosis update: medical advances and issues // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2007, nr. 3, p. 71-74.

2006
1 Dumčius, Sigitas; Valiulis, Arūnas. Vaikų bronchų astma : psichologiniai ir socialiniai aspektai = Bronchial asthma in children : psychological and social factors // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2006, nr. 1, p. 61-64.
2 Dumčius, Sigitas; Urbonas, Vaidotas; Kemežys, Robertas. Kasos nepakankamumas ir kiti virškinimo sistemos pažeidimo požymiai sergant cistine fibroze = Pancreatic exocrine insufficiency and other disorders of digestive tract in patients with cystic fibrosis // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2006, nr. 5, p. 76-80.

2005
1 Valiulis, Arūnas; Narkevičiūtė, Irena; Dumčius, Sigitas; Bojarskas, Jurgis; Misevičienė, Valdonė; Bush, Andrew; Thomson, Anne; Usonis, Vytautas; Raugalė, Algimantas; Kaltenis, Petras; Žilinskaitė, Virginija; Kėvalas, Rimantas. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas: įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams. Vilnius : s.l., 2005. 32 p. ISBN 9955501901.
2 Valiulis, Arūnas; Narkevičiūtė, Irena; Dumčius, Sigitas; Bojarskas, Jurgis; Misevičienė, Valdonė; Bush, Andrew; Thomson, Anne; Usonis, Vytautas; Raugalė, Algimantas; Kaltenis, Petras; Kėvalas, Rimantas; Žilinskaitė, Virginija. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas: įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams = Lithuanian evidence based paediatric community-acquired pneumonia guidelines // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2005, t. 8, Nr. 2, p. 3040-3061.
3 Dumčius, Sigitas. Vaikų ūminių bronchitų gydymas = Chlamydia trachomatis infection in newborn // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2005, Nr. 5, p. 64-67.
4 Raugalė, Algimantas; Valiulis, Arūnas; Dumčius, Sigitas; Kriukienė, Vanda. Mycoplasma pneumoniae ir chlamydia pneumoniae sukeltų vaikų kvėpavimo takų ligų klinika ir gydymas = Clinics and treatment of mycoplasma pneumoniae and aclamydia pneumoniae respiratory infections in children // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2005, nr. 6, p. 40-44.
5 Dumčius, Sigitas. Vaikų medikamentinio gydymo ypatybės // Gydytojo žurnalas. ISSN 1648-9284. 2005, Nr. 9, p. 48-50.
6 Dumčius, Sigitas. Sisteminė enzimų terapija gydant kvėpavimo ligas bei stiprinant antibiotikų terapijos veiksmingumą // Gydytojo žurnalas. ISSN 1648-9284. 2005, Nr. 8, p. 15-16.
7 Dumčius, Sigitas. Bronchinės astmos gydymas papildančios ir alternatyvios medicinos metodais: ar yra naujų įrodymų? // Gydymo menas. ISSN 1392-527X. 2005, Nr. 3, p. 21-24.
8 Dumčius, Sigitas. Dažniausios lėtinės obstrukcinės kvėpavimo takų ligos: naujas požiūris ir gydymas // Gydymo menas. ISSN 1392-527X. 2005, Nr. 5, p. 53-58.
9 Dumčius, Sigitas. Visuomet aktualūs antibakterinės terapijos klausimai // Gydymo menas. ISSN 1392-527X. 2005, Nr. 8, p. 64-66.
10 Dumčius, Sigitas. Antibiotikų terapija esant lėtinio bronchito paūmėjimui // Gydymo menas. ISSN 1392-527X. 2005, Nr. 2, p. 34-36.
11 Dumčius, Sigitas. Sisteminė enzimų terapija gydant pasikartojančius vaikų kvėpavimo takų uždegimus // Gydymo menas. ISSN 1392-527X. 2005, Nr. 2, p. 36-38.
12 Dumčius, Sigitas. Vaistų skyrimo vaikams ypatybės // Gydymo menas.Farmakoterapija. Apžvalgos ir aktualijos. ISSN 1648-6838. 2005, Nr. 3, p. 59-60.
13 Dumčius, Sigitas; Valiulis, Arūnas; Indrėjaitytė, Ieva Laimutė. Benefit of aerosol therapy with Pulmozyme for children with cystic fibrosis // European respiratory journal. ISSN 0903-1936. 2005, vol. 26, suppl. 49, p. 622. [IF: 3.947; AIF: 2.999; Q1 (2005 InCities JCR SCIE)]
14 Dumčius, Sigitas. Karščiavimo gydymo ypatumai // Gydymo menas. ISSN 1392-527X. 2005, nr. 11, p. 82-83.
15 Dumčius, Sigitas. Cistinės fibrozės antibiotikų terapijos ypatumai // Farmakoterapija. Apžvalgos ir aktualijos. Kaunas : Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra. ISSN 1648-6838. 2005, Nr. I, p. 49-51.

2004
1 Dumčius, Sigitas; Valiulis, Arūnas. Cistinės fibrozės gydymo metodai, gerinantys vaikų kvėpavimo takų praeinamumą = Methods of treatment aimed to enhance airway clearance for cystic fibrosis patients // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2004, t. 7, Nr. 2, p. 2601-2605.
2 Valiulis, Arūnas; Dumčius, Sigitas; Narkevičiūtė, Irena; Bush, Andrew; Thomson, Anne; Usonis, Vytautas; Kaltenis, Petras; Vingras, Algimantas Alfonsas; Žilinskaitė, Virginija. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas. Įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2004, t. 7, Nr. 2, p. 2617-2634.
3 Raugalė, Algimantas; Indrėjaitytė, Ieva Laimutė; Dumčius, Sigitas. Kasos fermentinių preparatų vartojimas pediatrijoje = Usage of pancreatic enzymes in paediatrics // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2004, Nr.. 3(11), p. 4-9.
4 Dumčius, Sigitas. Vidurinės ausies uždegimas // Sveikas žmogus. ISSN 1392-3587. 2004, Nr. 1, p. 33.
5 Valiulis, Arūnas; Dumčius, Sigitas; Narkevičiūtė, Irena; Bush, Andrew; Thomson, Anne; Usonis, Vytautas; Kaltenis, Petras; Vingras, Algimantas; Žilinskaitė, Virginija. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas (1 dalis) // Gydymo menas. Kaunas : Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra. ISSN 1392-527X. 2004, Nr. 03(102), p. 15-18.
6 Dumčius, Sigitas. LOPL gydymo tiotropiumu galimybės // Gydymo menas. Kaunas : Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra. ISSN 1392-527X. 2004, Nr. 03(102), p. 65-66.
7 Dumčius, Sigitas. Cistinės fibrozės ypatybės vaikų amžiuje // Konferencija "Pulmonologija, alergologija ir klinikinė imunologija 2004" : [konferencijos tezės], 2004 04 23, Kaunas. Kaunas. 2004, p. 30.

2003
1 Valiulis, Arūnas; Dumčius, Sigitas; Narkevičiūtė, Irena; Bush, Andrew; Thomson, Anne; Usonis, Vytautas; Kaltenis, Petras; Vingras, Algimantas Alfonsas; Žilinskaitė, Virginija. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas: įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams : Irodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams / Arūnas Valiulis, Sigitas Dumčius, Irena Narkevičiūtė, Andrew Bush, Anne Thomson, Vytautas Usonis, Petras Kaltenis, Algimantas Vingras, Virginija Žilinskaitė. Vilnius : Atkula, 2003. 32 p. ISBN 995550511.
2 Dumčius, Sigitas. Klinikiniai vaikų cistinės fibrozės požymiai // Gydymo menas. Kaunas : Sveikatingumo ir medicinos reklamos centras. ISSN 1392-527X. 2003, Nr. 02(90), p. 40-10.
3 Dumčius, Sigitas. Psichosocialinės vaikų bronchų astmos problemos // Gydymo menas. Kaunas : Sveikatingumo ir medicinos reklamos centras. ISSN 1392-527X. 2003, Nr. 02(90), p. 82-83.
4 Dumčius, Sigitas. Cistinės fibrozės paūmėjimo gydymas antibiotikais // Medicina. ISSN 1010-660X. 2003, t. 39, Nr. 3, p. 221-224. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12695633> [žiūrėta 2016-11-23]. [DB: MEDLINE, Index Copernicus, Scopus]
5 Sakalauskas, Raimundas; Bagdonas, Alfredas; Bojarskas, Jurgis; Dumčius, Sigitas; Kudzytė, Jolanta; Malakauskas, Kęstutis; Nargėla, Remigijus; Norvaišas, Genius; Raugalė, Algimantas; Šatkauskas, Bronislavas; Valavičius, Arvydas; Vitkauskienė, Astra. Suaugusiųjų ir vaikų pneumonijos diagnostika ir gydymas (Lietuvos pulmonologų sutarimas) // Medicina. ISSN 1010-660X. 2003, t. 39, Nr. 3, p. 307-325. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12733540> [žiūrėta 2016-11-29]. [DB: MEDLINE, Index Copernicus, Scopus]
6 Dumčius, Sigitas. Apie cistinę fibrozę // Sveikas žmogus. ISSN 1392-3587. 2003, Nr. 4, p. 45.
7 Dumčius, Sigitas. Vaikų virškinimo sistemos sutrikimai sergant cistine fibroze // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2003, t. 6, Nr. 1, p. 2049-2054.
8 Dumčius, Sigitas. Vaikų geležies stokos mažakraujystė // Sveikas žmogus. ISSN 1392-3587. 2003, Nr. 5, p. 45-46.
9 Dumčius, Sigitas. Cistinės fibrozės diagnostikos problemos = : Diagnostic issues of cystic fibrosis // Pediatrija : Lietuvos pediatrų draugijos VII suvažiavimo mokslinė programa : Panevėžys, 2003 gegužės 23-24 d. Vilnius. ISSN 1648-4630. 2003, Nr. 5, p. 42-45.
10 Narkevičiūtė, Irena; Dumčius, Sigitas; Bush, Andrew; Thomson, Anne; Usonis, Vytautas; Kaltenis, Petras; Vingras, Algimantas; Žilinskaitė, Virginija; Valiulis, Arūnas. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas : Įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2003, t. 6, Nr. 2, p. 2343-2360.
11 Dumčius, Sigitas. Atipinės pneumonijos // Gydymo menas. Kaunas : Sveikatingumo ir medicinos reklamos centras. ISSN 1392-527X. 2003, Nr. 10(98), p. 36-38.

2002
1 Dumčius, Sigitas. Final results of longitudinal study: bacteriologic courses of children with cysic fibrosis in Lithuania // Journal of cystic fibrosis : 25th Congress European cystic fibrosis society : Genoa, Italy 20-23 June 2002. Genoa. ISSN 1569-1993. 2002, p. S135-S136.
2 Dumčius, Sigitas. Usefulness of fecal elastase 1 test in children with cystic fibrosis // Journal of cystic fibrosis : 25th Congress European cystic fibrosis society : Genoa, Italy 20-23 June 2002. Genoa. ISSN 1569-1993. 2002, p. s139.
3 Dumčius, Sigitas; Ugenskienė, Rasa. On the way of the developing a new strategy of earlier identification of CF patients in Lithuanian population // 6th International symposium for cystic fibrosis : program and abstracts. Dubrovnik. 2002, p. 7.
4 Dumčius, Sigitas. Virškinimo sutrikimai sergant cistine fibroze = : Gastrointestinal and nutritional problems of cystic fibrosis // Internistas. ISSN 1648-3839. 2002, Nr.5, p. 52-54.

2001
1 Dumčius, Sigitas; Castello, Domenico. Cistinės fibrozės gydymas antibiotikais // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2001, t. 4, Nr. 1-2, p. 1293-1298.
2 Dumčius, Sigitas; Bojarskas, Jurgis. Bacteriologic courses of children with cystic fibrosis (longitudinal study) // Journal of Cystic Fibrosis : European cystic fibrosis conference, 6-9 June Vienna, Austria. 2001, suppl, abstract N P.203, p. 203.
3 Bubnaitienė, Vilija; Dumčius, Sigitas; Bojarskas, Jurgis. The usefulness of the conductometric sweat analysis // Journal of Cystic Fibrosis : European cystic fibrosis conference, 6-9 June Vienna, Austria. 2001, suppl, Abstr, N P 295.

2000
1 Bubnaitienė, Vilija; Dumčius, Sigitas. Kvėpavimo organų infekcinės kilmės ligos sergant cistine fibroze // Vaikų infekcinės ligos : leidinys skiriamas Vaikų infektologijos Kaune 60-mečiui : "Gydymo menas" priedas, 2000 gegužė. Kaunas. 2000, p. 31-33.
2 Dumčius, Sigitas. Bacteriologic course of children with cystic fibrosis // XIIIth international cystic fibrosis congress : abstract book; 4-8 June 2000. 2000, p. 172.

1999
1 Dumčius, Sigitas. Klinikiniai kasos pažeidimo požymiai sergant cistine fibroze // Medicina. Kaunas. ISSN 1010-660X. 1999, t.35, priedas 6, p. 46-49.
2 Dumčius, Sigitas; Nilsson, Magnus. Antibiotikų terapijos ypatumai gydant CF sergančius vaikus // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 1999, t. 2, Nr. 4, p. 562-566.

1998
1 Dumčius, Sigitas. Cistinės fibrozės antimikrobinis gydymas // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34, Nr. 3, p. 245-249.
2 Zaborskis, Apolinaras; Dumčius, Sigitas. Moksleivių fizinio aktyvumo veiksniai // Sveikata ir kūno kultūra: praeitis, dabartis, ateitis : respublikinės mokslinės konferencijos, skirtos Karolio Dineikos 100-osioms gimimo metinėms : konferencijos medžiaga, Kaunas, 1998 m. kovo 18 d. Kaunas. 1998, p. 22-32.
3 Dumčius, Sigitas; Zaborskis, Apolinaras. Psichologiniai socialiniai moksleivių fizinio aktyvumo ypatumai // Sveikata ir kūno kultūra: praeitis, dabartis, ateitis : respublikinės mokslinės konferencijos, skirtos Karolio Dineikos 100-osioms gimimo metinėms : konferencijos medžiaga, Kaunas, 1998 m. kovo 18 d. Kaunas. 1998, p. 35.
4 Dumčius, Sigitas. Behavioral features of adolescents with elevated arterial blood pressure // Children and youth health: present and future : international colloquim : [straipsnių rinkinys]. Kaunas. 1998, p. 83-87.
5 Bubnaitienė, Vilija; Dumčius, Sigitas. Cistinė fibrozė ir normalios ribinės prakaito elektrolitų vertės = : Normal sweat electrolytes values do not exclude the diagnosis of cystic fibrosis (CF) // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 1998, t. 2, Nr. 4, p. 365-366.
6 Dumčius, Sigitas; Bubnaitienė, Vilija. Klinikiniai cistinės fibrozės pasireiškimo variantai // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 1998, t. 1, Nr. 2, p. 61-66.

1997
1 Dumčius, Sigitas. Cistinės fibrozės gydymas naujos kartos mukolitikais // Lietuvos vaikų pulmonologų kongreso medžiaga : Vilnius, 1997 m. balandžio 24-25 d. Vilnius. 1997, p. 198-199.
2 Zaborskis, Apolinaras; Dumčius, Sigitas. Lietuvos moksleivių fizinio aktyvumo ypatumai = The Peculiarities of physical activity of Lithuanian school-children // Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 1997, Nr. 2, p. 16-22. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/VS_1997_2(2).pdf>.
3 Misevičienė, Valdonė; Dumčius, Sigitas. Pseudomona aeruginosa infekcijos gydymas sergant cistinės fibroze vaikų amžiuje // Aktualūs vaikų infektologijos klausimai : konferencija doc. A. Matulevičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Kaunas. 1997, p. 20-22.

1996
1 Bojarskas, Jurgis; Šimkienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Kudzytė, Jolanta; Levinienė, Giedra; Vaidelienė, Laimutė; Uktveris, Rimantas. Prevalence of asthma, rhinitis and eczema among Kaunas medical academy // Annual report'95. Kaunas : Kaunas Medical Academy. 1996, p. 16.
2 Dumčius, Sigitas; Kudzytė, Jolanta. Ligonių, sergančių cystine fibroze, mitybos ypatumai // Medicina. ISSN 1010-660X. 1996, t. 32, Nr. 5, p. 445-448.

1995
1 Bojarskas, Jurgis; Dumčius, Sigitas; Gendvilis, Stsys; Uktveris, Rimantas. Vaikų sveikatos pokyčiai ir aplinkos užterštumas // Lietuvos pediatrų draugijos V suvažiavimas : programa ir tezės, Palanga, 1995 gegužės 25-26. [Vilnius]. 1995, p. 24.

1994
1 Bareišienė, Marija Vida; Jankūnienė, Nijolė Sofija; Bakšienė, Nijolė Dalia; Ostrauskienė, Saulė; Šimkienė, Nijolė; Labanauskas, Liutauras; Stirbienė, Ilona; Dumčius, Sigitas; Uktveris, Rimantas; Kudzytė, Jolanta. Valstybinių egzaminų užduotys : [mokymo metodinė priemonė] : Sąs. 9: 22. Infekcinės ligos ir epidemiologija. 23.Tuberkuliozė. 24. Vaikų ligos / Marija-Vida Bareišienė, Nijolė Jankūnienė, Dalia-Nijolė Bakšienė, Saulė Ostrauskienė, Nijolė Šimkienė, Liutauras Labanauskas, Ilona Stirbienė, Sigitas Dumčius, Rimas Uktveris, Jolanta Kudzytė ; Kauno medicinos akademija. 2-asis papildytas leid. Kaunas : Kauno medicinos akademija, 1994.

1993
1 Bojarskas, Jurgis; Dumčius, Sigitas; Janulis, Alvydas; Uktveris, Rimantas; Jurkūnaitė, Rasa. Ecological monitoring of children health in Lithuania // 3rd International Conference on Preventive Cardiology : abstract book : 27 June-1 July 1993, Oslo, Norway / by R Stamler. [Oslo. 1993, p. 106.

1990
1 Dumčius, Sigitas; Petkevičius, Robertas. Осуществление программы повышения физической активности среди детского населения Литовской ССР // Тезисы всесоюзной научно-практической конференции "Физическая культура и здоровый образ жизни" : (Севастополь, 16-21 февраля 1990 г.). Mосква. 1990, p. 125.
2 Gasparkienė, O; Dumčius, Sigitas. Роль врачей и специалистов физической культуры в формировании здорового образа жизни // физическая культура в профилактика и лечении заболеваний : тезисы докладов I международного симпозиума. Юрмала. 1990, p. 38 - 39.

1988
1 Petkevičius, Robertas; Dumčius, Sigitas. Fizinio aktyvumo ir padidėjusios kūno masės tarpusavio ryšys paauglystės amžiuje // Kūno kultūra=Физическая культура : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbų rinkinys / Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija; ats. redaktorius Z. Gobikas. [T.] 23, Respublikos gyventojų fizinio lavinimo sistemos tobulinimas = Усовершенствование системы физического воспитания жителей республики. Vilnius : Mintis. ISSN 1392-1452. 1988, [t.] 23, p. 72-76.
2 Dumčius, Sigitas. Поведенческие особенности подростков с повышенным артериальном давлением // Кардиология. Москва : Медицина. ISSN 0022-9040. 1988, т. 28, № 3, p. 24-26. [DB: ISI Web of Science (nenaudotinas), MEDLINE]

1982
1 Dumčius, Sigitas. Kai kurie paauglių su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu psichologiniai ypatumai // Sveikatos apsauga. Vilnius : Periodika. ISSN 0491-6514. 1982, Nr. 1, p. 12-15.

1979
1 Dumčius, Sigitas. Psichologinis klimatas šeimoje ir vaiko sveikata / S. Dumčius. Vilnius, 1979. 4 p.